Статті

Які порушення встановлюють аудитори при здійсненні закупівель згідно з пп.6 п.13 Особливостей

0
1077

Відповідно до абзацу 1 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Пункт 13 Особливостей визначає, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Найбільш часто застосовуваною підставою для здійснення закупівлі згідно з пунктом 13 Особливостей є підпункт 6 - відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом.

В свою чергу, дана підстава для укладення «прямого» договору містить кілька умов, які є обов’язковими для здійснення закупівлі.

При цьому, з 19.05.2023 аудиторів наділили повноваженнями щодо моніторингу закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель.

Тому доцільно звернутися до практики Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ) щодо моніторингу закупівель, які здійснюються на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей, щоб визначити в яких випадках здійснення закупівлі на переконання ДАСУ було здійснено з порушення закупівельного законодавства.

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2024-01-23-000084, оголошення № UA-2023-12-19-012725-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до опублікованого Замовником Обгрунтування підстави здійснення закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей №1178 та наданих до моніторингу документів, Замовником 02.12.2023 була оголошена закупівля за процедурою відкриті торги (з особливостями) UA-2023-11-24-012084-a, однак через неподання жодної тендерної пропозиції відкриті торги були автоматично відмінені електронною системою закупівель.

Аналізом вимог Замовника у тендерній документації до учасників по процедурі відкритих торгів UA-2023-11-24-012084-a встановлено, що за умовами вказаної тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати, зокрема:

- інформацію про кінцевого (их) бенефеціарного (их) власника (ів) із зазначенням інформації про громадянство кінцевого (их) бенефіціара (рів) та члена (ів) або учасника (ів) (акціонера (ів)), що має (ють) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків в статутному капіталі, а також гарантійний лист про те, що країнами походження запропонованого товару не є Російська Федерація/Республіка Білорусь (пункт 5 розділу І тендерної документації);

- інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а саме довідку в довільній формі щодо працівників учасника необхідних для виконання умов договору (пункти 1 та 5розділу ІІІ тендерної документації);

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію, документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам у формі пояснювальної записки з детальним описом основних технічних характеристик товару; кольорові фотознімки (брошури тощо) запропонованого товару зовні з усіх боків та внутрішню частину (кабіну водія); звіт про оцінку транспортного засобу (пункт 1 розділу ІІІ тендерної документації та Додаток 1 до тендерної документації);

- належним чином завірену копію або оригінал статуту зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями у разі наявності таких (для юридичних осіб) (пункт 1 розділу ІІІ тендерної документації);

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (пункт 1 розділу ІІІ тендерної документації);

- інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, який формує та веде Уповноважений орган, а також у разі У разі якщо запропонований учасником товар виготовлений на території країни, яка входить до переліку країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі - сертифікат про походження товару або митною декларацією (Додаток 1 до тендерної документації).

За нормою частини п’ятої статті 8 Закону протягом строку проведення моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю, відповідальна за проведення моніторингу процедури закупівель, має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення (інформацію, документи) щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі.

Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу процедури закупівлі, повинен надати відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель.

Під час моніторингу Західним офісом Держаудитслужби опубліковано в електронній системі закупівель запит до Замовника, зокрема, про надання інформації з документальним підтвердженням щодо виконання вимог підпункту 6 пункту 13 Особливостей №1178 при проведенні закупівлі UA-2023-12-19-012725-a.

Замовником, у відповідь на вищевказаний запит, надано до моніторингу пояснення, у якому наведено підстави здійснення закупівлі за ID: UA-2023-12-19-012725-a без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу з публікацією звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей №1178, а також погоджене керівником Замовника обгрунтуванння підстави здійснення закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей №1178, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-11-24-012084-a, укладені постачальником договори з іншими суб’єктами господарювання (2 договори) та видаткові накладні до них, калькуляцію собівартості продукції на екскаватор-навантажувач Caterpillar 438 D №CAT0438DBPN00493.

Однак, інформації та документального підтвердження виконання вимог підпункту 6 пункту 13 Особливостей №1178 в частині відповідності постачальника, з яким укладеного договір про закупівлю (ТОВ «ГРАНДМОТОРС»), вимогам, що були визначені Замовником у тендерній документації за процедурою попередньо відмінених відкритих торгів (з особливостями) UA-2023-11-24-012084-a (зокрема, про які зазначено вище) замовником до моніторингу не надано, чим порушено вимоги частини п’ятої статті 8 Закону.

За нормою пункту 3 Особливостей №1178 замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Так, у пункті 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує, зокрема: у 2022 році – 10 відсотків; у 2023 році –15 відсотків.

Також, у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. При цьому, у підпункті 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено перелік товарів, до яких застосовуються особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, серед яких вказано: механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка; механічні екскаватори. Механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено у Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №861 (далі – Порядок №861).

Згідно Порядку №861 перелік товарів, які відповідають ступеню локалізації, оприлюднюється на веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінекономіки. У пункті 4 Порядку №861 визначено, що ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі (далі - ступінь локалізації), підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі - перелік), на підставі поданої виробником товару заявки про включення товару до переліку (далі - заявка) за формою згідно з додатком 1, калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) (далі - калькуляція собівартості товару) за формою згідно з додатком 2 та підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

Відповідно до пункту 7 Порядку №861 ступінь локалізації розраховується виробником товару та автоматично підтверджується шляхом математичної перевірки інформації, внесеної до форми калькуляції собівартості товару, вартісні показники імпортних компонентів відображаються у гривнях.

Під час моніторингу встановлено, що за вимогами Додатку 1 до тендерної документації за відміненими відкритими торгами Замовника UA-2023-11-24-012084-a у разі здійснення Замовником закупівлі товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, учасник має право запропонувати виключно товари, ступінь локалізації виробництва яких дорівнює чи перевищує відсоток, що визначений законодавством на підтвердження чого учасники надають інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, який формує та веде Уповноважений орган. Слід зазначити, що досліджувана закупівля (предмет закупівлі) не підпадає під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за встановленими порговими сумами), а також під винятки, зазначені в абзацах четвертому - шостому пункту 3 Особливостей №1178.

До моніторингу інформації про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, що формує та веде Уповноважений орган, яку повинен був надати постачальник (ТОВ «ГРАНДМОТОРС») з врахуванням вимог тендерної документації за попередньо відміненими відкритими торгами UA-2023-11-24-012084-a, Замовником не надано.

Проведеним під час моніторингу аналізом Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації (15 і більше відсотків) на офіційному веб-сайті Мінекономіки (https://cutt.ly/SX8MmIQ) та на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua/page/localisation та https://prozorro.gov.ua/ uk/search/products) інформації щодо товару, що є предметом закупівлі за укладеним договором від 18.12.2023 №86/12, а саме екскаватор-навантажувач Caterpillar 438 D №CAT0438DBPN00493 (виробник - ТОВ «ГРАНДМОТОРС»), із підтвердженим ступенем локалізації більше 15 відсотків у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації не виявлено. Крім того, у наданій під час моніторингу Замовником калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/ або придбаних у постачальників, які резидентами України), за формою Додатку 2 до Порядку №861, щодо товару екскаваторнавантажувач Caterpillar 438 D №CAT0438DBPN00493 (станом на 29.12.2023) складові вітчизняного виробництва відсутні.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, Замовником здійснено досліджувану закупівлю екскаватора-навантажувача Caterpillar 438 D №CAT0438DBPN00493 (виробник - ТОВ «ГРАНДМОТОРС») за договором від 18.12.2023 №86/12 з порушенням вимог пункту 3 Особливостей №1178, а також пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Постачальником (ТОВ «ГРАНДМОТОРС») за договором від 18.12.2023 №86/12 (укладений без використання електронної системи закупівель на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей №1178) не підтверджено відповідності вимогам тендерної документації Замовника за відміненими відкритими торгами UA-2023-11-24-012084-a в частині можливості пропонування учасником виключно товару, ступінь локалізації виробництва якого дорівнює чи перевищує відсоток, що визначений законодавством (вимоги Додатку 1 до тендерної документації).

Отже, Замовником закупівлю товару (екскаватор-навантажувач Caterpillar 438 D №CAT0438DBPN00493) за ID: UA-2023-12-19-012725-a неправомірно проведено без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу з публікацією звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей №1178 (яким визначено, що вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації за попередньо відміненими відкритими торгами через неподання жодної тендерної пропозиції).

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2024-01-23-000064, оголошення № UA-2023-12-11-014940-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до установлених Замовником вимог до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, що були визначені в оголошенні про проведення відкритих торгів (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером UA-2023-11-30-009252-a), які відмінено через відсутність пропозицій, встановлено наступне.

Додатком 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі» передбачено закупівлю «Аналізатора молока ультразвукового ЕКОМІЛК Бонд (або еквівалент)» в кількості 2 одитиці та «Сигналізатор-аналізатор газів 5-ти компонентний (робоча зона) СО, NO2,NH3, SO2, СH4 (або еквівалент)», в кількості 1 одиниця. При цьому, відповідно до Договору Замовником придбано «Аналізатор молока ультразвуковий ЕКОМІЛК Бонд (або еквівалент)» в кількості 1 штука, а позиція щодо «Сигналізатора-аналізатора газів 5-ти компонентний (робоча зона) СО, NO2,NH3, SO2, СH4 (або еквівалент)» взагалі відсутня.

Отже, замовником укладено із ФОП Сльозко Єлізавета Сергіївна Договір кількісні якого відрізняються від вимог щодо кількісних характеристик предмета закупівлі, що були визначені Замовником у тендерній документації на проведення відкритих торгів з особливостями за номером UA-2023-11-30-009252-a, чим порушено вимоги підпункту 6 пункту 13 Особливостей.

Приклад 3. Моніторинг № UA-M-2023-10-24-000022, оголошення № UA-2023-09-27-014013-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами аналізу підстав укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів встановлено, що Замовником здійснено закупівлю робіт з капітального ремонту мереж теплопостачання Комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів Золочівського району Львівської області (ID: UA-2023-09-27-014013-a), очікуваною вартістю 2 369 287,36 грн, шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей, а саме, коли: відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом.

При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації.

Моніторингом установлено, що відповідно до наданого Замовником пояснення від 06.11.2023 року та копій документів (лист - запрошення Замовника до Товариства з обмеженою відповідальністю «Золочівагробуд» (далі - ТОВ «Золочівагробуд»), від 26.09.2023 року № 1046/05), Замовником встановлено вимоги до учасника надати всі документи, що були визначені у тендерній документації, оприлюдненій в електронній системі закупівель за номером UA-2023-09-18-013475-a (крім вимог, визначених пунктом 47 особливостей).

Разом з тим, моніторингом установлено, що відповідно до наданих Замовником пояснень від 06.11.2023 та від 08.11.2023 року та копій документів, суб’єктом ТОВ «Золочівагробуд» на вимогу, яка визначена Замовником у пункті 2 Додатку 1 тендерної документації, не надано копії диплому про наявність відповідної освіти з кваліфікацією «будівельник» / «інженербудівельник» інженера-будівельника, інформація про наявність якого зазначена у довідці від 26.09.2023 року №136/8, яка долучена до пояснення Замовника, чим не дотримано вимоги листа - запрошення Замовника, від 26.09.2023 року № 1046/05 та не підтверджено відповідність вказаного суб’єкта кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Крім того, відповідно до наданих Замовником пояснень від 06.11.2023 та від 08.11.2023 року та копій документів, суб’єктом ТОВ «Золочівагробуд» на вимогу, яка визначена Замовником до копії аналогічного договору від 12.10.2022 № 1 не надано копій акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, які підтверджують виконання вказаного договору в повному обсязі, чим не дотримано вимоги листа – запрошення Замовника, від 26.09.2023 року № 1046/05 та не підтверджено відповідність вказаного суб’єкта кваліфікаційному критерію «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)».

Отже, замовником проведено закупівлю шляхом укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель з порушенням вимог підпункту 6 пункту 13 Особливостей.

Приклад 4. Моніторинг № UA-M-2023-12-13-000009, оголошення № UA-2023-09-25-009028-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: згідно інформації, оприлюдненої Замовником в електронній системі, закупівля вказаних робіт з капітального ремонту захисної споруди проведена шляхом укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей, а саме, відмінено відкриті торги на закупівлю робіт «Капітальний ремонт захисної споруди (ПРУ) та створення безпечних умов у закладі освіти Перегонівський ліцей» (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2023-08-08-009517-a) через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у вказаній закупівлі.

Але, в порушення вимог підпункту 6 пункту 13 Особливостей, вказані замовником технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі в Локальному кошторисі на будівельні роботи № 02-01-01 на капітальний ремонт захисної споруди Перегонівського ліцею, який є невід`ємною частиною Договору (далі – Локальний кошторис), відрізняються від технічних, якісних та кількісних характеристик, що були визначені Замовником у Додатку 3 тендерній документації (далі – Додаток 3) при оголошенні процедури закупівлі відкриті торги «Капітальний ремонт захисної споруди (ПРУ) та створення безпечних умов у закладі освіти Перегонівський ліцей» (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2023-08-08-009517-a), які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі, а саме:

- пункт 23 «Установлення металевих перемичок ПР-3» розділу 3 «Перемички» в кількості 0,01218 т. Додатка 3 відрізняється в кількості від пункту 23 «Установлення металевих перемичок ПР-3» розділу 3 «Перемички» Локального кошторису, де вказана кількість 0,0120016 т.;

- пункт 47 «Улаштування монолітної плити бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм» розділу 5 «Підлогові канали та інженерні лотки» в кількості 0,00544 з одиницею виміру 100м3 Додатка 3 відрізняється в кількості від пункту 47 «Улаштування монолітної плити бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм» розділу 5 «Підлогові канали та інженерні лотки» Локального кошторису, де вказана кількість 0,0000544 100м3;

- пункт 67 «На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм» розділу 6 «Підлоги» в кількості 0,0558 з одиницею виміру 100м2 Додатка 3 відрізняється в кількості від пункту 67 «На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати» розділу 6 «Підлоги» Локального кошторису, де вказана кількість 0,558 100м2;

- пункт 86 «Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень» розділу 7 «Опорядження внутрішнє» в кількості 0,784 з одиницею виміру 100м2 Додатка 3 відрізняється в кількості від пункту 86 «Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень» розділу 7 «Опорядження внутрішнє» Локального кошторису, де вказана кількість 0,0784 100м2;

- пункт 87 «Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм при нанесені за 2 рази» розділу 7 «Опорядження внутрішнє» в кількості 0,784 з одиницею виміру 100м2 Додатка 3 відрізняється в кількості від пункту 87 «Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм при нанесені за 2 рази» розділу 7 «Опорядження внутрішнє» Локального кошторису, де вказана кількість 0,0784 100м2;

- пункт 88 «Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5мм додавати до 2мм» розділу 7 «Опорядження внутрішнє» в кількості 0,784 з одиницею виміру 100м2 Додатка 3 відрізняється в кількості та виду робіт від пункту 88 «Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1,5мм при нанесені за 3 рази» розділу 7 «Опорядження внутрішнє» Локального кошторису, де зазначена кількість 0,0797 100м2 та товщина шару 1,5 мм;

- пункт 99 «Труба сталева, діам. 38х3 мм» розділу 8 «Пандуси» в кількості 0,00742 т. Додатка 3 відрізняється в кількості від пункту 99 «Труба сталева, діам. 38х3 мм» розділу 8 «Пандуси» Локального кошторису, де зазначена кількість 0,0742 т.

Таким чином, обсяги деяких видів робіт, які перелічені в Додатку 3 тендерної документації, відрізняються від технічних, якісних та кількісних характеристик деяких видів робіт, які зазначені в Локальному кошторисі. Згідно інформацією, оприлюдненою в електронній системі закупівель, замовником в ході проведення моніторингу усунуто порушення шляхом розірвання Договору та оприлюднено в електронній системі закупівель додаткову угоду від 21.12.2023 № 1 до Договору, якою достроково припинено дію Договору.

Коментар

Замовники здійснюючи закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей повинні дотримуватися умов, які визначені даною нормою. Однак, як бачимо у відповідності до практики ДАСУ, замовники не враховують положення зазначеної норми, зокрема в частині (не)підтвердження суб’єктом господарювання, з яким замовник укладає договір про закупівлю, вимогам, які були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), що є найбільш поширеним порушенням, яке встановлює ДАСУ при здійсненні закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей.

При цьому, які документи вимагати від суб’єкта, з яким укладається договір читайте в статті «Які документи необхідно вимагати при укладенні прямого договору після відкритих торгів, які не відбулися у зв’язку з неподанням жодної тендерної пропозиції?».

Окрім цього, замовники при застосуванні підпункту 6 пункту 13 Особливостей не виконують інші вимоги, які визначено даною нормою – замовники при застосуванні даної підстави для укладення прямого договору змінюють технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що також суперечить приписам підпункту 6 пункту 13 Особливостей.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

#виключення у закупівлях#відміна відкритих торгів#моніторинг закупівель#прямий договір

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard