Статті

Які порушення допускає замовник під час розгляду тендерних пропозицій в частині (не)підтвердження учасником ступеню локалізації товару: практика АМКУ та ДАСУ

2
307

Під час закупівель окремих товарів або ж робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття у власність товарів, замовник повинен визначити вимоги до учасника, враховуючи механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва. Проте, найбільше вимоги щодо локалізації впливають на замовника під час етапу розгляду, адже непоодинокі випадки порушень в цій частині. Тому, у даному матеріалі наведемо окремі рішення органу оскарження та висновки ДАСУ, а також з’ясуємо на що замовнику звернути увагу під час розгляду тендерних пропозицій.

Учасник надає сертифікат сферою застосування якого маркетинг, а не управління якістю у виробництві

Закупівля UA-2024-03-04-010775-a, моніторинг UA-M-2024-03-26-000042

Тендерною документацією на закупівлю робіт з капітального ремонту передбачено, зокрема, виконання робіт з монтажу центральної компресорної станції, що потребує  придбання насосів та компресорів.

Витяг з моніторингу:  за умовами тендерної документації Замовником вимагається наявність в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності, у також вказано, що на підтвердження цієї вимоги учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

Проведеним моніторингом встановлено, що у складі тендерної пропозиції учасником ТОВ «Е» надано сертифікат ISO 9001:2015 (номер сертифікату - ISO 9001-00020658-001), відповідно до якого сферою застосування цього сертифіката є маркетинг, продаж та обслуговування продуктів та послуг, пов’язаних з повітряними компресорами. Водночас, копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) або іншого документа, відповідно до національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Е» не надано. Відповідно до підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли вона не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Проте, на порушення вимог підпункту 2 пункту 44 та, відповідно, пункту 3 Особливостей, Замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника.

ДАСУ встановлено відсутність товару, який замовник набуває у власність під час виконання робіт,  у переліку локалізованих

Закупівля UA-2023-05-11-014716-a, моніторинг UA-M-2024-01-17-000008

Витяг із моніторингу: моніторингом встановлено, що відповідно до Технічної специфікації по предмета закупівлі  Реконструкція частини будівлі у складі тендерної пропозиції локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів при виконання робіт за предметом досліджуваної процедури закупівлі передбачено придбання дизельного генератора.

Підпунктом 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів, зокрема, як дизель-генераторні установки; генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням; турбогенераторні установки. Проведеним під час моніторингу аналізом відомостей у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації на офіційному веб-сайті Мінекономіки та на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель інформації щодо товару: дизельний генератор 6 кВт Zipper із підтвердженим ступенем локалізації більше 15 відсотків у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації не виявлено. Крім цього, досліджувана закупівля (предмет закупівлі) не підпадає під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також під винятки, зазначені в абзацах четвертому - шостому пункту 3 Особливостей. За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ з порушенням вимог пункту 3 Особливостей, а також пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Учасник надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві лише після визнання його переможцем 

Закупівля UA-2023-12-18-021343-a, моніторинг UA-M-2024-01-17-000030

Витяг із моніторингу: за результатами моніторингу закупівлі за предметом закупівлі ДК 021:2015: 16160000-4 — Садова техніка різна (Райдер з кабіною, ріжуча дека для райдера, сніговий відвал для райдера, щітка та сівалка для райдера) установлено, що у пункті  «Застосування вимоги щодо ступеню локалізації» тендерної документації на підтвердження ступеня локалізації запропонованого учасником товару відповідно до пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Замовник встановив вимогу, що учасники процедури закупівлі надають в складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності. 

Учасником торгів ФОП у складі тендерної пропозиції не надано сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника Husqvarna AB запропонованого товару «Райдер Husqvarna» та надано довідку в якій зазначено, що вимога щодо локалізації не застосовується до предмету закупівлі, весь товар сертифікований та належної якості.

Замовник у поясненнях підтвердив факт відсутності у складі тендерної пропозиції учасника ФОП сертифікату відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Крім того, Замовник разом з поясненням надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 щодо виробника запропонованого товару Husqvarna AB. Однак, надані Замовником документи були відсутні у складі тендерної пропозиції ФОП під час її розгляду. Таким чином, тендерна пропозиція ФОП не відповідала вимогам тендерної документації. Отже, на порушення вимог абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 44 Особливостей, Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ФОП як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, визначив його переможцем торгів та уклав з ним договір.

Коментар: в даному випадку аудитори цілком обгрунтовано не взяли до уваги наданий замовником в поясненнях сертифікат, адже такий документ був відсутній в складі тендерної пропозиції на момент кінцевого строку подання та відповідно розгляду учасника ФОП. Тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації (п.32 ч.1 ст.1 Закону). Відповідно до пункту 33 Особливостей тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. Тобто, лише факт наявності в учасника необхідного документу, якщо він його не подав у складі тендерної пропозиції відповідно до вимог тендерної документації, не може вважатися відповідністю.

Інформація про виробника товару, який пропонує учасник, відрізняється від інформації про виробника у Переліку локалізованих товарів

Закупівля UA-2024-02-08-005060-a, рішення органу оскарження  № 4103-р/пк-пз від 05.03.2024

Вимога тендерної документації: Замовник закуповує Автогрейдер SG18-3 або еквівалент ДК 021:2015: 43220000-1 – Грейдери та планувальники. Відповідно до пункту 2 додатку 2 Документації учасники мають право пропонувати автомобілі виключно якщо ступінь локалізації виробництва запропонованого товару дорівнює чи перевищує 20%, що повинно підтверджуватися Переліком товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, оприлюднений у порядку, передбаченому законодавством України (даний перелік перевіряється Замовником самостійно).

Позиція Скаржника: Переможець надав у тендерній пропозиції файл "20 Лист гарантія локалізація", де вказана така інформація: "Виробником Автогрейдера SG18-3 є фірма SHANDONG (Китайська Народна Республіка), крупно-вузлову збірку та локалізацію здійснено ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ" (Україна)". Якщо Замовнику самостійно перевірити підтвердження ступеня локалізації виробництва, оприлюдненого у порядку, передбаченому законодавством України, то можна побачити зовсім іншу інформації. В реєстрі виробників зазначено не SHANDONG (Китайська Народна Республіка), а ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ", що вказує на невідповідності наданої Переможцем інформації. Лист повноважень виробника у документах тендерної пропозиції Переможця підтверджує лише "статус офіційного дилера", "здійснювати продаж", "надавати клієнтам післяпродажне та гарантійне обслуговування". Таким чином порушено факт "підтвердження ступенем локалізації виробництва, оприлюднений у порядку, передбаченому законодавством України".

Позиція органу оскарження: відповідно до інформації, розміщеної на веб порталі Уповноваженого органу за назвою виробника ТОВ "Торговий дім "Альфатех" міститься наступна інформація, зокрема: Автогрейдер SG18-3 43200000-5: Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини Рівень локалізації - 21.11 %. Разом з тим, відповідно до інформації, розміщеної на веб порталі Уповноваженого органу за посиланням відсутня інформація щодо Автогрейдера SG18-3 виробника SHANDONG (Китайська Народна Республіка, у зв'язку з чим Пропозиція Переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Враховуючи викладене, у Замовника наявні підстави для відхилення Пропозиції Переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей.  

Замовник встановив розбіжності в найменуванні предмета закупівлі, що пропонується учасником на офіційному веб сайті Уповноваженого органу та  тендерній пропозиції

Закупівля UA-2023-11-29-019263-a, рішення органу оскарження №20989-р/пк-пз від 27.12.2023 

Суть скарги: підставою для відхилення тендерної пропозиції Скаржника було наступне: відповідно до додатку  тендерної документації Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеню локалізації, а саме: лист в довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва.

Учасником надано: довідка щодо ступеню локалізації, де Учасник ТОВ "Е"  підтверджує, що ступінь локалізації на товар, запропонований у складі тендерної пропозиції, складає більше 15%. Дана інформація присутня в реєстрі виробників на Prozorro: Насосний агрегат SP SS 6045/14 ТМ "Е", виробник ТОВ "Е" - рівень локалізації становить 53.43%. На офіційному веб сайті Уповноваженого органу у переліку локалізованих товарів значиться інформація: Насосний агрегат SP SS 6045/14 ТМ "ЕКВІВЕС" 42120000-6: Насоси та компресори Серійний номер виробу/партії товару: не застосовується ТОВ "ЕКВІВЕС" Рівень локалізації 53.43% Дата додавання 06.12.2023.

Проте, в інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики товару Учасник ТОВ "Е" пропонує до постачання: Насосний агрегат SP SS 6045/14 (а не SP SS 6045/14 ТМ "Е") Виробник - ТОВ "Е", країна походження - Україна; - тендерна пропозиція, де зазначається найменування Насосний агрегат SP SS 604511'4. Таким чином, встановлені розбіжності в найменуванні предмета закупівлі, що пропонується учасником на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу, та в тендерній пропозиції та в інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики товару, який пропонується Учасником. Вказані документи не підлягають виправленню в порядку пункту 43 Особливостей. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, про що замовник зазначає у протоколі відхилення.

Скаржник зазначає, що тендерна пропозиція учасника ТОВ "Е" містить необхідні документи, в торговельна марка (ТМ) не є частиною найменування моделі насосного агрегату, згідно заявки поданої виробником ТОВ "Е" в порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товару, затвердженого Постановою КМУ від 02.08.2022 року №861, та додається автоматично у разі наявності торговельної марки у виробника. Крім цього, вимогами та формами документів тендерної документації не передбачено зазначати в інформації про технічні, якісні та кількісні  характеристики товару та тендерній пропозиції інформацію про торговельну марку та/або виробника запропонованого товару. Разом з цим, учасником ТОВ "Е" в складі пропозиції надано сертифікат відповідності та декларація про відповідність, які містить інформацію про торговельну марку та виробника запропонованого товару

Рішення органу оскарження: Додаток  тендерної документації містить інформацію про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (вимоги) до предмета закупівлі: Насосний агрегат NHD або еквівалент. Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеню локалізації, а саме: лист в довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному році. Замовник не довів та документально не підтвердив, що надані Скаржником документи та посилання на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу не стосуються товару, що Скаржником запропоновано до постачання.

Замість свідоцтва про присвоєння WMI та VIN, Скаржник надає декларацію про відповідність

Закупівля UA-2023-11-07-002420-a, рішення органу оскарження №20802 -р/пк-пз від 25.12.2023

Суть скарги: відповідно до умов закупівлі назва предмета закупівлі - Телескопічні навантажувачі, 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Вимогами тендерної документації визначено, що при здійсненні закупівлі замовник застосовує норми пункту 6-1 Розділу Х Закону України "Про публічні закупівлі". З метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам замовника Учасник у складі тендерної пропозиції має надати наступні документи: - сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Замовник відхилив тендерну пропозицію Скаржника за ненадання вказаних документів.

Скаржник зазначає, що у відповідності до вимог тендерної документації, подав файл "Лист про сертифікацію та свідоцтво про присвоєння WMI та VIN", в якому вказано, що присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника та ідентифікаційного номера (VIN) колісного транспортного засобу не застосовується до товару, який пропонується у тендері. Це обґрунтовується тим, що згідно із специфікацією товару, такі коди не є вимогами для його ідентифікації. Крім того, Скаржник наголошує, що пропонований товар не підлягає обов'язковій сертифікації згідно із чинним законодавством України.  Замість свідоцтва про присвоєння WMI та VIN, Скаржник надає декларації про відповідність. 

Рішення органу оскарження:  Комісія листом звернулась до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо надання інформації, чи видається свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) на Телескопічний навантажувач та чи такий підлягає обов'язковій сертифікації (у разі якщо ні, то чи можна отримати вказані документи у добровільному порядку); чи Телескопічний навантажувач Manitou є колісним транспортним засобом. Відповідь на зазначений запит відсутня. Разом з тим, у складі тендерної пропозиції Скаржника відсутні сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI). Враховуючи наведене, тендерна пропозиція Скаржника була правомірно відхилена з наведеної Замовником підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard