Статті

Які документи підтверджують наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

0
511

Для розуміння замовника, як правильно встановити такий кваліфікаційний критерій як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій», а потім як правильно здійснити розгляд тендерних пропозицій  в частині кваліфікації насамперед потрібно зрозуміти визначення термінів, які передбаченні даним кваліфікаційним критерієм.

Проаналізуємо положення нормативно-правових актів та за необхідності звернемося до визначень наведених у Словнику української мови для розуміння термінів.

Обладнання - сукупність механізмів, приладів, пристроїв і т. ін., необхідних для чого-небудь. Дане визначення можна знайти у Словнику української мови.

Матеріально-технічна база підприємства (фірми) — це сукупність необхідних для виробничого процесу засобів виробництва (устаткування, приладів, різноманітних транспортних засобів, допоміжних підприємств, під'їзних шляхів тощо), що виступають у формі реальних активів та забезпечують ефективне функціонування всіх структурних підрозділів підприємства.

Технологія - результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та / або реалізації і зберігання продукції, надання послуг (пункт 11 частини 1 статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»).

Враховуючи наведені значення і розуміючи, що до даного критерію відноситься численна кількість інформації, замовнику необхідно врахувати специфіку самого предмета закупівлі та визначитися, яку інформацію та документи він може та має право вимагати від учасника на підтвердження відповідності учасника.

До прикладу, підтверджувати критерій «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» може  документ, що свідчить про право власності, володіння або користування (договори оренди / суборенди) обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

пов'язані статті