Статті

Які документи підтверджують наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

0
950

Для розуміння замовника, як правильно встановити такий кваліфікаційний критерій як «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій», а потім як правильно здійснити розгляд тендерних пропозицій  в частині кваліфікації насамперед потрібно зрозуміти визначення термінів, які передбаченні даним кваліфікаційним критерієм.

Проаналізуємо положення нормативно-правових актів та за необхідності звернемося до визначень наведених у Словнику української мови для розуміння термінів.

Обладнання - сукупність механізмів, приладів, пристроїв і т. ін., необхідних для чого-небудь. Дане визначення можна знайти у Словнику української мови.

Матеріально-технічна база підприємства (фірми) — це сукупність необхідних для виробничого процесу засобів виробництва (устаткування, приладів, різноманітних транспортних засобів, допоміжних підприємств, під'їзних шляхів тощо), що виступають у формі реальних активів та забезпечують ефективне функціонування всіх структурних підрозділів підприємства.

Технологія - результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та / або реалізації і зберігання продукції, надання послуг (пункт 11 частини 1 статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»).

Враховуючи наведені значення і розуміючи, що до даного критерію відноситься численна кількість інформації, замовнику необхідно врахувати специфіку самого предмета закупівлі та визначитися, яку інформацію та документи він може та має право вимагати від учасника на підтвердження відповідності учасника.

До прикладу, підтверджувати критерій «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» може  документ, що свідчить про право власності, володіння або користування (договори оренди / суборенди) обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Окремо варто зазначити, що документальним підтвердженням технологій може бути патент, сертифікат, свідоцтво залежно від предмета закупівлі.

У свою чергу, замовник при формуванні вимог у тендерній документації має надати вибір учаснику для документального підтвердження зазначеного критерію, наприклад, учасник немає власної будівлі чи транспортних засобів, а тому останній враховуючи вимоги чинного законодавства може його орендувати або оформити договір позички нерухомого майна або оформити договір сервітуту нерухомого майна, а відтак при встановленні вимог зазначаємо «або» та надаємо максимальний можливий перелік документів, які можуть підтверджувати право власності чи користування або зазначати «тощо».

Крім того, при закупівлі робіт або послуг учасник має можливість підтвердження кваліфікаційного критерію залучивши спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

А далі замовник вже здійснює розгляд на підставі вимог, які встановлені ним у тендерній документації.

Всім добре відомо, що краще вчитися на чужих помилках, тому пропонуємо до огляду судову практику щодо відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».

Чи дійсно довідка про наявність МТБ повинна  підтверджувати договірну ціну та відомість ресурсів до неї?

Постанова Верховного Суду у справі № 922/4459/21 від 19.07.2023

Обставини справи: прокуратурою, за результатами вивчення стану законності у сфері публічних закупівель встановлено, що замовником під час проведення процедури закупівлі робіт визначено переможцем ТОВ «К», який не підтвердив наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Відповідно до вимог тендерної документації учасник повинен підтвердити свою відповідність кваліфікаційним критеріям серед яких є критерій наявності обладнання та матеріально-технічної бази шляхом надання довідки, що містить інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

ТОВ «К» у складі тендерної пропозиції надано відомість ресурсів до договірної ціни, відповідно до змісту якої зазначено, що в учасника є в наявності агрегати зварювальні, водночас, у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної відсутня будь-яка інформація про наявність в учасника агрегатів зварювальних.

Позиція суду: кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону визначені умовами  тендерної документації. При цьому не зазначено, що дана довідка мала підтверджувати договірну ціну та відомість ресурсів до неї.

Вимоги тендерної документації є вичерпними та не підлягають тлумаченню на власний розсуд.

Колегія суддів вважає обґрунтованими висновки судів попередніх інстанцій щодо недоведення прокурором невідповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «К» вимогам тендерної документації.

Документ, який не поданий у складі тендерної пропозиції не може бути врахований замовником

Постанова Верховного Суду у справі №460/16829/22 від 30.08.2023

Обставини справи: замовник оскаржує  висновок ДАСУ. Так, аудитори в ході проведеного моніторингу встановили, що замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «К», тоді як останній не підтвердив кваліфікаційний критерій, установленим статтею 16 Закону. А саме не надав документів, що підтверджують право власності, оренди, лізингу, суборенди тощо на машину маркувальну самохідну.

Позиція суду: для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» учасники процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції надають інформаційну довідку про наявність техніки згідно встановленої форми.

Крім того, умовами тендерної документації замовником також встановлено обов`язковий мінімальний перелік та кількість необхідної техніки та обладнання для надання послуг за предметом закупівлі, зокрема, машина маркувальна самохідна в кількості 1 шт.

В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, учасник  надає документи, що підтверджують право власності, оренди, лізингу, суборенди тощо.

На виконання вищевказаних вимог до тендерної документації учасником процедури закупівлі ТОВ «К» надано у складі тендерної пропозиції інформацію про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо) згідно зі встановленою формою.

Як встановлено судами, учасник процедури закупівлі уклав договір про надання послуг з використанням машини маркувальної  з ТОВ «І», який долучений до позовної заяви та досліджений судами.

Однак, за результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що довідка  не містить інформації щодо наявності в учасника процедури закупівлі машини маркувальної самохідної. Також, учасником ТОВ «К» не надано у складі тендерної пропозиції документів, що підтверджують право власності, оренди, лізингу, суборенди тощо на машину маркувальну самохідну.

Так, судом першої інстанції досліджено долучений до позовної заяви договір про надання послуг з використанням машини маркувальної, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про підтвердження спроможності виконання робіт переможцем процедур закупівлі.

Натомість, як встановлено судом апеляційної інстанції, вказаний договір не був поданий ТОВ «К» у складі тендерної документації.

Дійсно, договір про надання послуг з використанням машини маркувальної не був поданий ТОВ «К» у складі тендерної документації, про що свідчить інформація та документи, завантажені учасником в електронну систему закупівель.

При цьому довідка, яка міститься в матеріалах справи, що подана учасником торгів ТОВ «К», не містить інформації стосовно наявності в учасника процедури закупівлі машини маркувальної самохідної.

Замовником встановлено вимогу щодо наявності в учасника процедури закупівлі обов`язкового мінімального переліку та кількості необхідної техніки та обладнання для надання послуг за предметом закупівлі, зокрема, машини маркувальної самохідної в кількості 1 шт.

Отже, замовник в тендерній документації самостійно встановив вимогу щодо відповідності учасників процедури закупівлі кваліфікаційному критерію «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій», а також спосіб документального підтвердження (необхідний перелік документів) відповідності, виходячи зі специфіки предмета закупівлі.

Наведене свідчить, що ТОВ «К» надано неповний перелік документів на виконання вимог тендерної документації, внаслідок чого учасником процедури закупівлі не підтверджено його відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

При цьому договір про надання послуг з використанням машини маркувальної, який додано до позовної заяви, не був поданий ТОВ «К» у складі тендерної документації, а тому не міг бути врахований замовником при розгляді тендерної документації учасника з метою визначення відповідності тендерної документації кваліфікаційним критеріям.

Обладнання буде передано учаснику закупівлі  під час виконання робіт за результатам відкритих торгів

Постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду у справі № 240/19655/21 від 08.06.2022

Обставини справи: умовами тендерної документації  встановлено  підтвердження учасником кваліфікаційного критерію щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій шляхом подачі учасником наступних документів: у випадку використання техніки, яка не є власністю учасника, а саме: - копії договорів оренди, суборенди; - акти приймання-передачі учаснику, або інший документ, який підтверджує факт отримання таких транспортних засобів, обладнання; - оригінал листа-підтвердження орендодавця щодо не заперечення використання його машин, обладнання для виконання робіт учасником за предметом закупівлі.

Учасником ТОВ «Б» до документів, визначених умовами тендерної документації було надано Договір оренди, укладений між орендарем ТОВ «Б» та орендодавцем ТОВ «С» предметом якого є техніка: бурова установка, однак замовник зауважив на те, що до тендерної документації не надано акти приймання-передачі учаснику, або інший документ, який підтверджує факт отримання таких транспортних засобів, обладнання.

Так, замовником в електронній системі закупівель розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в документах учасника ТОВ «Б», зокрема, в частині відсутності у складі тендерної пропозиції учасника акта приймання-передачі орендованої роторної бурової установки.

ТОВ «Б» надала замовнику пояснення щодо відсутності у складі тендерної пропозиції учасника акта приймання-передачі орендованої роторної бурової установки у яких повідомила, що згідно умов договору зазначена бурова установка буде залучена для виконання робіт відповідно до договору оренди будівельної техніки.

Позиція суду:  судом досліджено копію Договору оренди будівельної техніки  та встановлено, що у п. 1.5 Договору зазначено наступне: «Техніка здається в оренду на період з моменту підписання Договору орендаря з Замовником до 31.12.2022 про що сторонами підписуються відповідні Акти прийому-передачі».

Примітка: тобто, бурова установка буде передано учаснику закупівлі фактично під час виконання робіт за договором про закупівлю за результатами цих відкритих торгів.

Отже, за умов договору, складання акту прийому передачі роторної бурової установки передує укладення договору між ТОВ «Б» та Замовником.

Ненадання акту прийому-передачі роторної бурової установки не свідчить про відсутність такого обладнання в учасника, та про невідповідність тендерної документації ТОВ «Б», оскільки згідно умов договору оренди зазначеної вище техніки (наданого до тендерної документації), відсутня можливість учаснику подати вказаний документ до тендерної документації.

Ненадання інформації про субпідрядника жодним чином не вплинуло на достовірність іншої інформації щодо підтвердження учасником МТБ

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі № 160/13806/23 від 28.08.2023

Обставини справи: моніторингом встановлено, що відповідно до тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядників / співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).

Замовник стверджує, що така інформація міститься в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

ДАСУ вказує на відсутність в учасником всупереч вимог тендерної документації  зазначеної інформації. Вказана довідка не містить жодної інформації, яка вимагалася замовником в частині надання інформації щодо залучення або незалучення субпідрядника / співвиконавця.

Позиція суду: як встановлено судом та не заперечується сторонами у справі, учасник процедури закупівлі ФОП в складі пропозиції не надавав інформації про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг: як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

При цьому, суд зазначає, що ФОП надав довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у власності або орендовані, якої достатньо для надання послуг з цієї закупівлі без залучення субпідрядника / співвиконавця.

Суд також звертає увагу, що умовами тендерної документації визначено, що учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника / співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).

Як підтверджено замовником, ФОП надав довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у власності або орендовані, якої достатньо для надання послуг з даної закупівлі без залучення субпідрядника / співвиконавця.

Відтак, означене вказує, що фактично надання інформації, вказаної у тендерній документації, направлене на встановлення даних субпідрядника / співвиконавця виключно у випадку його залучення або інформації про можливе залучення субпідрядника / співвиконавця.

Відтак, на думку суду, у цьому випадку ненадання ФОП інформації про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг: як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю жодним чином не вплинуло на достовірність іншої інформації, яка могла б вплинути на ціну тендерної пропозиції.

Коментар автора: в даній закупівлі учасник дійсно підтвердив свою кваліфікацію  в частині наявності МТБ. А от щодо надання інформація про субпідрядника не рекомендуємо орієнтуватися на дане судове рішення. Чому? Замовник встановив окрему вимогу:

- у разі залучення субпідрядника надати інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю,

у разі не залучення надати інформацію у довільній формі щодо такого факту.

І якщо у складі тендерної пропозиції відсутня вказана інформація замовнику доречно було скористатися механізмом «24 години» на усунення невідповідностей (в частині відсутності інформації про залучення / незалучення субпідрядника).

пов'язані статті