Статті

Які дії замовника, якщо запит пропозицій постачальників, у випадку закупівлі товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. грн, не відбувся через неподання жодної ціни пропозиції

2
800

В процесі здійснення закупівлі через електронний каталог, а саме запиту пропозицій постачальників, досить часто виникає запитання, які будуть подальші дії, якщо «надпороговий» запит пропозицій постачальників не відбудеться, тобто вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 100 тис. грн. Тож у цьому матеріалі розберемо в яких випадках вважати, що запит пропозицій постачальників не відбувся, чи може замовник укласти прямий договір, а також розглянемо покроковий алгоритм дій.

Законодавчі норми застосування електронного каталогу через запит пропозицій постачальників

Згідно абзацу першого пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.12.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Пунктом10 Особливостей визначено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та / або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 11-1Особливостей у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Порядком передбачено єдиний спосіб здійснення закупівлі через електронний каталог – запит пропозиції постачальників, адже пунктом 56 Порядку визначено, що замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників.

Отже, згідно пунктів 10 та 11-1 Особливостей замовники можуть здійснювати закупівлю товару вартість, якого становить або перевищує 100 тис. грн, шляхом запиту пропозицій постачальників, який на сьогодні є єдиним інструментом здійснення закупівлі товарів через електронний каталог.

Випадки, коли запит пропозиції постачальників вважається таким, що не відбувся

Пунктом 63 Порядку визначено, що запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку.

Тобто запит пропозицій постачальником вважається таким, що не відбувся не тільки у разі, якщо не подано жодної цінової пропозиції, а й у випадку, якщо замовником було відхилено усі подані пропозиції з підстав, визначених пунктом 64 Порядку, а саме: замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник:

1) не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього Порядку;

2) письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проекті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників;

3) пропонує товар походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь.

Чи потрібно робити протокол у разі, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся?

Ні, адже пунктом 63 Порядку визначено, що запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку. Відповідно законодавство не покладає такого обов’язку на замовника.

Алгоритм дій замовника, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся

Розглянемо алгоритми дій замовника, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся для кожного пункту Особливостей.

Алгоритм дій замовника, коли запит пропозицій постачальників здійснюється згідно пункту 10 Особливостей

Якщо закупівля товару здійснюється через електронний каталог, згідно пункту 10 Особливостей, не відбулася, то відповідно до пункту 12 Особливостей, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку, з урахуванням цих особливостей.

Робимо висновок, що  замовник має 2 можливих варіанти для задоволення своєї потреби в даному випадку:

  • шляхом проведення відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями;
  • шляхом повторного здійснення запиту пропозицій постачальників.

Алгоритм дій замовника, коли запит пропозицій постачальників здійснюється згідно пункту 11-1  Особливостей

Якщо закупівля товару  з використанням електронного каталогу, згідно пункту 11-1Особливостей, не відбулася, то відповідно до абзацу 2 пункту 11-1 Особливостей, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку, з урахуванням цих особливостей.

В даному випадку  замовник також має 2 можливих варіанти для задоволення своєї потреби:

  • шляхом проведення відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, але не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі;
  • шляхом повторно здійснення запиту пропозицій постачальників.

Алгоритми дій замовника у випадку закупівлі товару згідно пунктів 10 та 11-1 Особливостей є схожими, але є відмінність в тому, що при закупівлі закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, лікарських засобів та медичних виробів за переліком шляхом застосування відкритих торгів не можна збільшувати очікувану вартість закупівлі.

У випадку, якщо замовник вибере варіант для задоволення своєї потреби шляхом проведенням відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, які буде відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями, у тому числі за лотом, тоді замовник зможе укласти договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей, у разі коли: відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації.

Тому право на укладення «прямого» договору про закупівлю замовник матиме лише після проведення відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, які буде відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями, у тому числі за лотом.

Важливо: з одного боку абзац 2 пункту 11-1 Особливостей не визначає подальший алгоритм дій закупівельника, відповідно не обмежує у застосуванні підпункту 6 пункту 13 Особливостей, після того, як відкриті торги було відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції, але з іншого боку він встановлює виключний (окремий) порядок здійснення закупівель для задоволення потреб у лікарських засобах та медичних виробах, визначених у додатку до Особливостей, закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій. Відповідно застосування підпункту 6 пункту 13 Особливостей, у такому випадку, є ризикованим.

Виняток, за яким замовник може укласти «прямий» договір, коли закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася (підпункт 16 пункту 13 Особливостей)

Згідно підпункту 16 пункту 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний замовнику товар, якщо така закупівля була проведена відповідно до пункту 5 розпорядження Кабміну від 25.09.2019 № 846 «Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 77, ст. 2660) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2023 р. № 491.

Пунктом 5 Розпорядження визначено, що у разі коли відповідно до пункту 51 Особливостей відкриті торги, що проводилися відповідно до пунктів 4 та 6 цього розпорядження зазначеною в пункті 1 цього розпорядження централізованою закупівельною організацією, були відмінені (у тому числі частково за лотом), замовник може здійснити закупівлю такого предмета закупівлі самостійно із застосуванням електронного каталогу.

Згідно пункту 4 Розпорядження  у період дії правового режиму воєнного стану в Україні для замовників згідно з додатком 5 зазначена в пункті 1 цього розпорядження централізована закупівельна організація за рахунок коштів державного бюджету проводить відкриті торги та закупівлі за рамковими угодами:

  • електричної енергії згідно з додатком 6;
  • нафти і дистилятів згідно з додатком 6.

Детально  ознайомитися з застосуванням виключення згідно підпункту 16 пункту 13 Особливостей можна в матеріалі: Розбираємо нове виключення для укладання «прямого» договору про закупівлю: підпункт 16 пункту 13 Особливостей.

Отже, застосувати підпункту 16 пункту 13 Особливостей для укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель у випадку, якщо закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася,  можуть замовники, які входять до переліку викладеному в додатку 5 до Розпорядження та за таких умов:

  1. під час дії правого режиму воєнного стану в Україні для замовників, згідно з додатком 5 до Розпорядження, Державна установа «Професійні закупівлі» за рахунок коштів державного бюджету повинна провести відкриті торги за предметом Нафта і дистиляти за ДК 021:2015 :09130000-9 та / або Електрична енергія за ДК 021:2015 :09310000-5, які відповідно до пункту 51 Особливостей були відмінені (у тому числі частково за лотом);
  2. за предметами закупівлі Нафта і дистиляти за ДК 021:2015 :09130000-9 та / або Електрична енергія за ДК 021:2015 :09310000-5, відкриті торги по, яким відповідно до пункту 51 Особливостей були відмінені (у тому числі частково за лотом), замовником самостійно із застосуванням електронного каталогу було здійснено закупівлю, яка не відбулася.

Підсумки

Головне, що має запам’ятати кожен закупівельний – це відсутність законодавчих підстав для укладення «прямого» договору про закупівлю у разі, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся. Ба більше за укладення «прямого» договору про закупівлю без застосування електронного каталогу та / або відкритих торгів може бути накладений штраф у розмірі від 25 500 грн до 51 000 грн, детальніше про це у матеріалі: Придбання товарів прямим договором у зв’язку з тим, що закупівля через електронний каталог тричі не відбулася. Позиція суду.

Відповідно замовник обирає алгоритм дій та вид наступної закупівлі, залежно від підстави проведення запиту пропозицій постачальників.

#алгоритми закупівель#закупівлі через електронний каталог

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard