Статті

Як визначити очікувану вартість поточного ремонту

6
595

Однією з необхідних передумов здійснення закупівель є визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Так, визначаючи очікувану вартість предмета закупівлі замовники можуть керуватися положеннями наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Однак окремі предмети закупівель мають свої особливості при здійсненні їх закупівель, зокрема при визначенні очікуваної вартості. Одним із таких предметів закупівель є послуги з поточного ремонту.

Тому сьогодні визначимо яким чином визначити очікувану вартість предмета закупівлі послуг з поточного ремонту.

Що повинно передувати визначенню очікуваної вартості поточного ремонту?

Задля визначення очікуваної вартості послуг з поточного ремонту замовнику насамперед необхідно визначити перелік таких послуг, який замовник може визначити в певному документі, наприклад, в проектній документації та / або в дефектному акті.

Однак вітчизняне законодавство не містить обов’язкових вимог щодо проведення поточного ремонту на підставі проектної документації, окрім ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання», в якому в пункті 4.4 визначено, що роботи з поточного ремонту виконують на підставі проектної документації або кошторисної її частини за планами, які складають відповідно до вимог 4.4.

Проте, для інших видів поточного ремонту не є обов’язковим складення проектної документації, тому визначити перелік послуг для поточного ремонту замовники можуть на підставі дефектного акту.

При цьому, щоб розібратись з особливостями складення та вимог до дефектного акту пропонуємо звернутися до статті: «Передумови проведення поточного ремонту: які дії повинен вчинити замовник та на підставі якого документа його проводити?».

Чи існують законодавчі вимоги щодо визначення очікуваної вартості послуг з поточного ремонту?

Визначаючи вимоги щодо визначення очікуваної вартості послуг з поточного ремонту варто звернутися до положень окремих нормативно-правових актів.

Так, ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» установлює види ремонтів та переліки робіт з капітального, поточного ремонтів та робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільні дороги).

Пункт 4.4 зазначеного ДСТУ визначає, що роботи з поточного ремонту виконують на підставі проектної документації або кошторисної її частини за планами, які складають відповідно до вимог 4.4.

Окрім цього, для визначення очікуваної вартості робіт та послуг автомобільних доріг загального користування прийнятий Наказ Міністерством інфраструктури України від 02.05.2022 № 273 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування» та СОУ 42.1-37641918-085:2018 Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт по поточному та експлуатаційному утриманню».

Що стосується об’єктів благоустрою, то в пункті 3.2. наказу Держкомітету України з питань житлово-побутового господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» визначено, що перед виконанням поточного ремонту комісією, призначеною власником об'єкта благоустрою, до складу якої включається представник балансоутримувача, складається дефектний акт.

На підставі дефектного акта розробляється кошторисна документація для проведення поточного ремонту, яка затверджується балансоутримувачем об'єкта благоустрою або його власником.

У відповідності до даних норм, замовники здійснювати поточний ремонт автомобільних доріг загального користування та об’єктів благоустрою повинні на підставі проектної документації або кошторисної документації.

Однак для інших типів об’єктів (лікарень, навчальних закладів, адміністративних будинків) законодавство не визначає обов’язкових вимог щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з поточного ремонту.

Водночас якими способами замовники можуть визначити очікувану вартість предмета закупівлі послуг з поточного ремонту, зокрема як визначити кошторисну вартість таких послуг пропонуємо ознайомитись далі.

Дослідження об’єкта учасником

Одним із способів визначення очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з поточного ремонту може бути дослідження об’єкта, на якому планується здійснювати поточний ремонт потенційними учасниками.

Тобто замовник при відсутності певних фахівців, які можуть самостійно скласти дефектний акт та визначити кошторисну вартість здійснення поточного ремонту на об’єкті, може запросити для складення дефектного акту, зокрема на договірних умовах, представників потенційних учасників та на основі складеного дефектного акту такі учасники можуть визначити кошторисну вартість здійснення поточного ремонту на об’єкті.

Однак визначаючи таким чином очікувану вартість замовникам не слід забувати про практику ДАСУ та суду щодо встановлення в тендерній документації вимоги щодо надання учасником в складі тендерної пропозиції акту обстеження (огляду) об’єкта, на якому мають бути надані послуги, за підписом представника замовника, щоб учасник оцінив обсяг послуг, які планує закупити замовник.

Тому замовникам в тендерній документації не слід встановлювати вимогу щодо надання учасником в тендерній документації зазначеного акта, за підписом представника замовника, оскільки встановлення такої вимоги створює корупційний ризик та надає можливість замовнику зловживати правом, а саме, за власним бажанням ставити чи відмовитись проставляти письмову відмітку на актах учасників, допускати чи не допускати учасника на об`єкт, що в подальшому може стати з незалежних від учасника підстав причиною відхилення такої пропозиції, як було зазначено в Постанові Другого апеляційного адміністративного суду по справі № 440/6762/22 від 21.03.2023 р.

Запит комерційних пропозицій

Ще одним способом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з поточного ремонту може бути запит комерційних пропозицій замовником потенційним учасникам закупівлі.

Наприклад, замовником власними силами був складений дефектний акт та визначено в ньому перелік послуг з поточного ремонту, які потрібні для відновлення будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури:

  • фарбування фасадів будівель;
  • укріплення ґрат та огорож на балконах будівель, ремонт штукатурки балконів;
  • усунення дрібних несправностей на фасадах, не пов'язаних із заміною штукатурки або новим архітектурним оздобленням;
  • ремонт ґанків та зонтів над входами.

І після складення такого дефектного акту замовник може направити запити цінових пропозицій потенційним учасникам разом із дефектним актом задля визначення очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з поточного ремонту.

Або ж замовник може залучити окрему організацію на договірних засадах, здійснивши таким чином закупівлю, для складення кошторису на поточний ремонт.

Визначення очікуваної вартості на підставі Настанови з визначення вартості будівництва

Відповідно до частини 1 статті 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Пунктом 4 розділу 1 Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки 15.04.2020 № 708 визначено, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

В пункті 1.1 «Настанови з визначення вартості будівництва» визначено, що ця Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі – будівництво).

Ця Настанова є обов’язковою для визначення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі – державні кошти).

У відповідності до зазначених норм замовники повинні при закупівлі робіт при визначенні очікуваної вартості керуватися Настановою з визначення вартості будівництва, зокрема здійснювати закупівлю робіт на підставі проектної документації.

Проте, законодавчі норми не містять обов’язкових вимог визначення очікуваної вартості у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва, зокрема здійснювати закупівлю поточного ремонту на підставі проектної документації при закупівлі послуг з поточного ремонту, окрім закупівлі послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

Однак замовник може за власним рішенням здійснювати закупівлю, зокрема визначати очікувану вартість поточного ремонту на підставі проектної документації, яка буде попередньо закуплена замовником та визначити технічну специфікацію у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва.

Підсумки

Визначати очікувану вартість предмета закупівлі послуг з поточного ремонту замовники можуть кількома способами, зокрема на підставі проектної документації або кошторисної її частини, якщо дані вимоги визначені законодавством або ж за власним рішенням, якщо замовник визначить необхідність визначення очікуваної вартості таким способом.

Іншими способами визначення очікуваної вартості послуг з поточного ремонту може бути дослідження об’єкта потенційними учасниками та запит комерційних пропозицій.

пов'язані статті