Статті

Як надати замовнику 24 години на усунення невідповідностей в інформації та документах та не допустити порушення

0
939

Кожний закупівельник, який проводить закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), під час розгляду тендерних пропозицій виявляє невідповідності в інформації та / або документах учасника. Виявленні невідповідності у окремих частинах тендерної пропозиції учасника підлягають усуненню, що в свою чергу зобов’язує замовника надати учаснику 24 години на усунення невідповідностей в інформації та / або документах. При цьому, надаючи повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей замовники не надають належну увагу правильності формування такого повідомлення, а чому це важливо розглянемо у даному матеріалі.

Які положення Закону з урахуванням Особливостей регулюють порядок надання повідомлення про усунення невідповідностей?

Особливості в окремих нормах врегульовують питання розгляду тендерних пропозицій і такий розгляд залежить від способу проведення відкритих торгів. Нагадаємо, що змінами до Особливостей, які набрали чинність 19.05.2023 законодавець повернув аукціон, і додатково розділи проведення відкритих торгів на три окремі «підпроцедури», які мають певні відмінності під час розгляду тендерних пропозицій учасників, а саме:

  • проведення відкритих торгів з аукціонами;
  • проведення відкритих торгів з аукціонами, проте для участі у відкритих торгах була подана одна тендерна пропозиція;
  • проведення відкритих торгів без аукціону (за обґрунтованим рішенням замовника).

Давайте розглянемо кожний спосіб проведення відкритих торгів і розберемо норми Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) з урахуванням Особливостей, також з’ясуємо, які із норм та в якій частині має застосовувати замовник під час розгляду тендерної пропозиції учасника в частині надання 24 годин на усунення невідповідностей в інформації та / або документах.

№1. Проведення відкритих торгів з аукціонами.

Пунктом 35 Особливостей визначено, що для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.

пов'язані статті