Статті

Визначення предмета закупівлі — розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва

2
832

Необхідною передумовою проведення робіт за певним об’єктом будівництва є розроблення проєктної документації. При цьому, перед тим як здійснити закупівлю розроблення проєктної документації потрібно визначити предмет закупівлі, оскільки за неправомірне визначення предмета закупівлі передбачена адміністративна відповідальність.

Тому сьогодні з’ясуємо особливості визначення предмета закупівлі розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва.

Що таке проєктна документація?

Відповідно до статті 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проєктної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

В пункті 3.17 Державних будівельних нормах України А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації» міститься визначення проєктної документації - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Пункт 9 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» визначає, що проєктна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проєктування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема, Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.09.2017 за № 1111/30979, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, у тому числі вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (проєктні рішення щодо врахування вимог зі створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проєктній документації окремим розділом), вимог з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту, відповідно до частини 10 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Розроблення проєктної документації на об’єкті будівництва – робота чи послуга?

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Пункт 27 частини 1 статті 1 Закону визначає, що роботи - розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

У відповідності до даної норми розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва є саме роботами в розумінні закупівельного законодавства, якщо в подальшому замовниками на об’єкті будівництва буде здійснюватися нове будівництво, реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт.

Водночас виготовлення проєктної документації для закупівлі поточного ремонту варто відносити до робіт чи послуг дізнаєтесь в статті «Як визначити предмет закупівлі послуг з виготовлення проектної документації для поточного ремонту?».

Як визначити предмет закупівлі - розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва?

Визначаючи предмет закупівлі розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва звернемось до Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 №708 (далі -Порядок №708), в якому визначено, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини 1 статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Водночас, якщо звернутися до «Настанови з визначення вартості будівництва», то в ній визначено, що об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

З огляду на вище зазначені положення Порядку №708 предмет закупівлі розроблення проєктної документації слід визначати за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою будь-якого призначення, їхніми комплексами та частинами, лінійними об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури.

Окрім цього, визначаючи предмет закупівлі потрібно звернутися до наказу Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації  про публічні закупівлі» в пункті 13 якого зазначено, що під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі, крім полів, визначених пунктом 12 цього Порядку, у випадках, зазначених у цьому пункті, додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо:

  • коду за показниками другої - п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі – роботи.

Таким чином, при оприлюдненні інформації в електронній системі закупівель при закупівлі розроблення проектної документації замовник повинен зазначити другу - п’яту цифру Єдиного закупівельного словника.

В свою чергу, при закупівлі розглядуваного предмета закупівлі замовник може обрати код Єдиного закупівельного словника з розділу 71000000–8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування.

При цьому, який вид закупівлі вибрати при закупівлі робіт з розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва дізнаєтесь в статті «Закупівлі будівельних робіт: етапи та який вид закупівлі обрати».

Підсумки

1. Необхідною передумовою здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації або капітального ремонту є розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва.

2. Проектна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

3. Визначати предмет закупівлі робіт з розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва потрібно за об’єктом будівництва у відповідності до пункту 4 Порядку та оприлюднюючи інформацію про закупівлю в електронній системі закупівель потрібно зазначити код Єдиного закупівельного словника - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування.

#віддділ будівництва#закупівля робіт#планування закупівель#предмет закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard