Статті

Відміна закупівлі внаслідок дії обставин непереборної сили: особливості застосування

0
386

Відповідно до підпункту 4 пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовник відміняє відкриті торги у разі, коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

Згідно даної норми замовник може відмінити торги виключно внаслідок дії обставин непереборної сили. Водночас особливості обставин непереборної сили визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні», де обставини непереборної сили ототожнюються із форс-мажорними обставини.

Відповідно до частини 2 статті 14-1 зазначеного Закону форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, та інші, які перелічені в даній законодавчій нормі. При цьому зазначені обставини не є вичерпними.

З огляду на викладене, відміняти торги замовники можуть внаслідок настання вище зазначених обставин. Однак таке настання їм потрібно підтверджувати.

Найбільш часто відміна відкритих торгів внаслідок дії обставин непереборної сили є предметом розгляду Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія), тому далі на прикладі рішень Колегії визначимо в яких випадках такі дії замовників були правомірними, а в яких випадках замовники порушували частину 5 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункт 47 Особливостей.

пов'язані статті