Статті

Відхилення тендерної пропозиції учасника у зв’язку з не підтвердженням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Практика АМКУ та ДАСУ

5
945

Однією з найбільш суперечливих норм Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) є пункт 40 щодо невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією.

Оскільки  в даній нормі не визначено чітко випадків, в яких замовники можуть надавати можливість виправляти невідповідності, окрім виправлення невідповідностей в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі.

Зазначеними невідповідностями пункт 40 Особливостей визначає помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Водночас абзац 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей містить підставу для відхилення тендерної пропозиції учасника тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.

Відповідно замовникам потрібно розмежовувати зазначені випадки для надання можливості виправити невідповідності згідно з пунктом 40 Особливостей та підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника. Тому сьогодні пропонуємо до огляду практику Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) та Державної аудиторською служби України (далі – ДАСУ) щодо підстав для відхилення тендерної пропозиції у зв’язку з не відповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей, щоб визначитись в яких саме випадках замовники повинні відхиляти тендерні пропозиції учасників, а не надавати можливості виправляти невідповідності згідно з пунктом 40 Особливостей.

Відсутня інформаційна довідка про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі

Рішення № 4050-р/пк-пз від 03.04.2023, оголошення № UA-2023-03-13-011736-a

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його тендерної пропозиції, у зв’язку з чим були розглянуті підстави відхилення тендерної пропозиції скаржника.

Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженої особи від 22.03.2023 № 03/22-1 тендерна пропозиція скаржника була відхилена з наступної підстави: згідно абзацу 8 розділу 3 тендерної документації у складі тендерної пропозиції учасником надається інформація і документи, що містять опис предмета закупівлі, що пропонується учасником, документи що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, наведених у додатку № 5 до Тендерної документації.

Тендерна пропозиція ТОВ «П» не містить інформаційну довідку з описом запропонованого предмету закупівлі та відповідності і виконання технічних, якісних, кількісних та інших характеристик предмета закупівлі.

Скаржник зазначає, що у файлі «ЦП.doc» зазначено, що: «вивчивши вимоги тендерної документації, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору про закупівлю на умовах, зазначених в тендерній документації на загальну суму:

- без ПДВ: 277 196,00 (двісті сімдесят сім тисяч сто дев’яносто шість гривень 00 копійок) (цифрами та прописом) грн».

Тобто, у даному файлі ТОВ «П» повідомляє, що має можливість виконати та погоджується з вимогами, які викладені замовником в тендерній документації, включаючи технічне завдання. Також враховуючи, що ТОВ «П» надало всі документи, які вимагав замовник, підтвердило свою відповідність усім вимогам, зазначеним у тендерній документації.

Враховуючи вище зазначене, замовник мав би надати 24 години на виправлення недоліків, оскільки відсутність довідки, яку вимагав замовник не привозить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, про, що свідчить погодження в вищезазначеному файлі.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника відсутня інформаційна довідка з описом запропонованого предмету закупівлі та відповідності і виконання технічних, якісних, кількісних та інших характеристик предмета закупівлі, що наведені в додатку 5 тендерної документації, із вказанням інформації за кожним пунктом вимог. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена з наведеної замовником підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Моніторинг № UA-M-2023-03-01-000010, оголошення № UA-2022-12-23-019389-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами моніторингу установлено, що пунктом 6 розділу 3 тендерної документації замовник встановив вимогу, що учасник процедури закупівлі для підтвердження необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі до проведення електронного аукціону повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про відповідність пропозиції учасника технічним вимогам, із зазначенням переліку та обсягів послуг відповідно до технічного завдання, викладеного в Додатку 1 без зазначення вартості кожної окремої складової послуги та із обов`язковим зазначенням всіх особливих вимог до учасників, що у Додатку 1 тендерної документації (далі – Гарантійний лист).

Проте, учасник у складі тендерної пропозиції не надав Гарантійний лист як того вимагав замовник в пункті 6 розділу 3 тендерної документації. З огляду на викладене, учасник не дотримався вимог пункту 6 розділу 3 тендерної документації, та не підтвердив свою відповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Однак на порушення вимог абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та уклав з ним договір про закупівлю.

Відсутні сертифікати, паспорти якості

Рішення №3820-р/пк-пз від 28.03.2023, оголошення № UA-2023-02-21-014264-a

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що виходячи з положень пункту 40 Особливостей, замовник зобов’язаний розмістити повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, а саме - вимогу про надання Сертифікатів відповідності або якості виданими компетентними органами або заводом-виробником, оскільки інформація про запропоновані учасником скаржником технічні та якісні характеристики предмета закупівлі зазначена в документах, що надані в тендерній пропозиції учасника-скаржника, а саме - файл «15 Технічна Специфікація.pdf», файл «19 Таблиця відповідності запропонованого Toвapy.pdf», файл «20 Порівняльна таблиця.pdf» та файл «Оригінал Декларації постачальника про відповідність ДСТУ ISOIEC 17050-12006.pdf», а виправлення невідповідностей у вигляді надання сертифікатів відповідності або якості виданими компетентними органами або заводом виробником замість наданої декларації постачальника про відповідність ДСТУ ISOIEC 17050-12006 не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Таким чином, замовником порушено імперативну вимогу законодавця про обов’язок надання повідомлення учаснику з вимогою про усунення виявлених невідповідностей, що не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника відсутні сертифікати відповідності або якості, видані компетентними органами або заводом-виробником. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Моніторинг № UA-M-2023-01-10-000051, оголошення № UA-2022-12-27-002033-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом установлено невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ «І», якого обрано переможцем торгів, умовам тендерної документації, в частині підтвердження технічним (якісним) вимогам до предмета закупівлі. Так, замовником у пункті 2 Додатку 3 «Технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі» тендерної документації зазначено, що з метою визначення необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, учасник надає завірені копії сертифікатів відповідності та паспортів технічного контролю (якості) палива на відповідність вимогам ТУ, а також документи, які підтверджують право учасника на реалізацію товарів та асортимент продукції.

Проте, тендерна пропозиція переможця торгів ТОВ «І» не містить паспортів технічного контролю (якості) палива на відповідність вимогам ТУ, чим порушено вимоги пункту 2 Додатку 3 «Технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі» тендерної документації. Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі невідповідності умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Однак, на порушення вимог абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «І» як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відсутні фото товару або фото товару не відповідає технічним вимогам

Рішення №4283-р/пк-пз від 05.04.2023, оголошення № UA-2023-03-13-006092-a

Позиція скаржника: відповідно до протоколу розкриття щодо тендерної пропозиції скаржника зазначено, зокрема, наступне: «Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. В декларації наведено пакування п/п мішки, що є порушенням п.п. 9.1, 9.2 ДСТУ 8494:2015. На фото наведено п/п мішки, що є порушенням п.п. 9.1, 9.2 ДСТУ 8494:2015. Маркування те, де є порушення:

  • склад продукту (для фруктових сумішей) із зазначенням співвідношенням компонентів, %;
  • спосіб (метод) консервування. На фото наведено лантух без можливості побачити товар, що є порушенням вимог тендерної документації».

Скаржник зазначає, що у вимогах тендерної документації містяться вимоги надати:

  • декларацію виробника або якісне посвідчення на товар, який пропонується до постачання;
  • фото запропонованого для постачання товару, на якому відображено інформацію, зазначену в декларації виробника щодо продукції.

Ніяких додаткових вимог щодо пакування, маркування, складу та процентного співвідношення суміші фруктів, способу консервування тощо не міститься. Скаржник не є виробником, тому скаржником надано декларацію від виробника ФГ «Б» № 6, де містяться всі необхідні дані щодо запропонованого товару. Фото запропонованого для постачання товару, на якому відображено інформацію, зазначену в декларації виробника. Виробник поставив товар (він запакований та промаркований) зі всіма супроводжуючими документами, в тому числі декларації виробника, скаржником надано фото запропонованого для постачання товару, на якому відображено інформацію, зазначену в декларації виробника.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника відсутні фото саме запропонованого скаржником до постачання товару - сухофрукти суміш. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Гарантійний строк запропонованого учасником товару не відповідає умовам тендерної документації

Рішення № 1120-р/пк-пз від 01.02.2023, оголошення № UA-2022-12-29-001956-a

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника про визначення переможця Процедури закупівлі, виходячи з наступного.

Додаток 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» встановлює, серед інших, наступну вимогу до технічних параметрів продукції: Гарантійний строк на Товар: Гарантія має відповідати гарантії виробника Товару але не менше 36 місяців з дати поставки Товару. На виконання даної вимоги учасником ТОВ «К» надано наступні документи:

1. Сертифікат відповідності (якості) (файл «Sertificate 35 сертифікатУкр РЕД.pdf»);

2. Додаток №3, заповнений учасником (файл «Додаток 3.pdf»).

Паспорт якості, наданий учасником ТОВ «К» в складі своєї тендерної пропозиції, інформації щодо гарантійного строку на товар не містить взагалі.

Гарантійний строк на товар, вказаний в заповненому та поданому в складі своєї тендерної пропозиції учасником ТОВ «К» Додатку № 3 становить 18 місяців.

Також учасник ТОВ «К» видалив в заповненому та наданому ним в складі тендерної пропозиції Додатку № 3 вимогу замовника: Гарантійний строк на Товар: Гарантія має відповідати гарантії виробника Товару але не менше 36 місяців з дати поставки Товару, та замість неї прописав інформацію: Відвантаження Товару: Згідно рознарядки Замовника, але не пізніше 31.03.2023.

Тим самим учасник змінив форму додатку № 3 тендерної документації замовника та видалив його складові. Жодний інший документ в складі пропозиції учасника ТОВ «К» інформації щодо гарантійного строку придатності запропонованого ним товару не містить.

Учасник ТОВ «К» не тільки не підтвердив, але порушив вимоги розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерних пропозицій», Додатків №2 та №3, якими встановлено вимоги до необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

Позиція Колегії: переможцем зазначено, що гарантійний строк на товар: 18 місяців, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Відповідно до пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли, зокрема: 2) тендерна пропозиція учасника:

- не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 41 Особливостей. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція переможця мала бути відхилена замовником на підставі вимог пункту 41 Особливостей.

Не відхиливши тендерну пропозицію переможця, замовник порушив вимоги пункту 41 Особливостей, відповідно до якого замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли, зокрема, тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відсутнє погодження з технічними та якісними характеристиками в стверджувальній формі

Рішення № 5003-р/пк-пз від 18.04.2023, оголошення № UA-2023-03-14-005876-a

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника про визначення переможця процедури закупівлі, виходячи з наступного.

Скаржник зазначає, що учасником ФОП «Ч» надано у складі тендерної пропозиції лист №22 від 22.03.2023, в якому надано Додаток №2 до Тендерної документації, скріплений підписом та печаткою ФОП «Ч». Додаток №2 до Тендерної документації у листі №22 від 22.03.2023 поданий у редакції замовника, а не у стверджувальній формі, як цього вимагає Тендерна документація.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції переможця не викладено технічні, кількісні та якісні характеристики, у тому числі, технічну специфікацію замовника саме у стверджувальній формі.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, замовником щодо тендерної пропозиції переможця розміщено вимогу про усунення невідповідностей до 3103.2023 14:55, в якій зазначено, зокрема, наступне:

«8) В Додатку 2 «Технічні вимоги» зазначено «Учасник закупівлі підтверджує технічні, кількісні та якісні и характеристики, у тому числі технічну специфікацію замовника викладаючи їх у стверджувальній формі» - зазначений документ не надано у складі тендерної пропозиції Учасника».

Переможцем 31.03.2023 завантажено, зокрема, довідку-підтвердження від 31.03.2023 № 31, якою учасник підтверджує технічні, кількісні та якісні характеристики, у тому числі технічну специфікацію замовника.

Відповідно до пункту 31 Особливостей тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин 4, 6 та 8 статті 26 Закону. Відповідно до статті 26 Закону тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Отримана тендерна пропозиція / пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій / пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції / пропозиції.

Відповідно до пункту 33 Особливостей тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22.03.2023.

Враховуючи наведене, зазначені вище документи, що надані після кінцевого строку подання тендерних пропозицій, не можуть вважатись такими, що надані у складі тендерної пропозиції до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Враховуючи наведене, у складі тендерної пропозиції переможця, поданої до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, не викладено технічні, кількісні та якісні характеристики, у тому числі, технічну специфікацію замовника саме у стверджувальній формі. Наведені вище документи не відносяться до документів, визначених пунктом 40 Особливостей.

Замовник не мав права звертатись до зазначеного учасника на підставі вимог пункту 40 Особливостей щодо наведених вище документів. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 41 Особливостей.

Коментар: Колегія та ДАСУвважає, щопідставою для відхиленнятендерної пропозиції учасника згідно абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей є невідповідність інформації в складі тендерної пропозиції учасника умовам тендерної документації, як було у випадку невідповідності гарантійного строку запропонованого учасником товару, так і відсутність певних документів, які вимагались на підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – сертифікатів (паспортів) якості, інформаційних довідок про походження товару, фото товару та інші, тобто тієї інформації та / або документів, які стосується підтвердження технічних та якісних характеристик товару / роботи / послуги.

Важливо відзначити, що такими документами не можуть бути довідки або гарантійні листи щодо підтвердження, наприклад співпраці з виробником тощо, але про це детальніше у наступних матеріалах.

Відповідно у вище розглядуваних випадках замовники повинні відхиляти тендерні пропозиції учасників у зв’язку з не відповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та  /або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті