Статті

Укладення «прямого» договору про закупівлю з переможцем мистецького конкурсу

0
179

Згідно з абзацом 1 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Пункт 13 Особливостей передбачає, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Однією з таких підстав для укладення прямого договору про закупівлю є абзац 3 підпункту 5 пункту 13 Особливостей, яку сьогодні розглянемо детальніше - роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків:

  • укладення договору про закупівлю з переможцем мистецького конкурсу.

Організація мистецького конкурсу

Законодавство не визначає перелік установ, організацій, які можуть проводити мистецькі конкурси.

Водночас на виконання положень Закону України «Про публічні закупівлі» та пункту 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.05.2020 № 1744 «Про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів» (далі – наказ № 1744) прийнято «Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів».          

В пункті 1 наказу № 1744 передбачено, що цей Порядок установлює процедури організації та проведення мистецького конкурсу (далі - конкурс) з метою реалізації заходів, передбачених Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885.           

Відповідно до пункту 2 наказу № 1744 рішення про проведення конкурсу з метою визначення переможців серед культурно-мистецьких проєктів приймається Міністерством культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) згідно з планом заходів щодо захисту національного інформаційного простору, затвердженим МКІП, а також планами роботи структурних підрозділів МКІП, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Для організації та проведення конкурсу МКІП створює конкурсну комісію Міністерства культури та інформаційної політики (далі - Комісія), яка оприлюднює на офіційному вебсайті МКІП оголошення про проведення конкурсу. Таке оголошення містить вимоги до проєктів, адресу, за якою приймаються проєкти, строки їх подання та строки проведення конкурсу.

Водночас варто зауважити, що наказ №1744 передбачає порядок проведення мистецького конкурсу Міністерством культури та інформаційної політики.

Проте, законодавство не забороняє проводити мистецькі конкурси іншими установами та організаціями.

Разом з тим, в разі, проведення мистецького конкурсу такими установами та організаціями потрібно визначити, наприклад, Положення установи, організації «Про організацію та проведення мистецьких конкурсів», в якому визначити порядок проведення мистецького конкурсу та визначення переможця такого конкурсу.

Етапи проведення конкурсу

Розділом 2 наказу №1744 визначено наступні етапи проведення мистецького конкурсу, яких повинна дотримуватися конкурсна комісія Міністерства культури та інформаційної політики (проводити мистецький конкурс дотримуючись зазначених етапів можуть і інші установи та організації):

1- етап: розміщення на офіційному вебсайті МКІП інформації про прийняті до участі в конкурсі проєкти та онлайн-голосування за подані проєкти, яке триває не менше п'яти робочих днів.

Результати голосування носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися Комісією при оцінці проєктів.

2–й етап: оцінювання комісією поданих проєктів та оголошення результатів.

Для оцінювання проєкту членами Комісії заповнюється Картка експертної оцінки проєкту, наведена у додатку 2 до цього Положення. Оцінювання проводиться за п'ятибальною шкалою відповідно до трьох критеріїв: відповідний досвід заявника (портфоліо), оригінальність ідеї (актуальність теми, новизна, соціальна важливість проєкту), вартість виробництва (ціна). До участі у третьому етапі мистецького конкурсу за рішенням Комісії допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала. За результатами розгляду проєктів Комісія складає протокол, в якому визначаються учасники, які допускаються для участі у третьому етапі конкурсу

3-й етап: презентація учасниками проєктів на засіданні комісії.

За результатом оцінювання презентацій проєктів Комісія складає протокол, в якому визначаються переможці конкурсу. Переможцями конкурсу є проєкти, які набрали найбільшу середню оцінку. Протокол Комісії, в якому визначено переможців конкурсу, оформлюється відповідним наказом МКІП.

Якими документами підтверджувати укладення договору про закупівлю за результатами мистецького конкурсу?

Пунктом 13 Особливостей визначено, що у разі укладення договору про закупівлю відповідно до цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 15, 17, 18 цього пункту замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього.

У відповідності до даної норми, у разі укладення договору про закупівлю з переможцем мистецького конкурсу замовник повинен обґрунтувати здійснення такої закупівлі, зокрема у розпорядчому рішенні замовника або іншому документі.

Посилання на які документи слід здійснювати в такому обґрунтуванні? Тут знову звернемося до положень наказу №1744, в пункті 8 якого визначено, що протокол Комісії, в якому визначено переможців конкурсу, оформлюється відповідним наказом МКІП. Відповідно підтвердженням визначення переможця мистецького конкурсу буде відповідний наказ МКІП, посилання на який потрібно здійснити в такому обґрунтуванні.

Також підтвердженням проведення конкурсу можуть бути документи, які складались під час проведення конкурсу – службові записки, заявки учасників, описи проєктів.

У разі ж проведення конкурсу не Міністерством культури та інформаційної політики, а іншою установою, організацією, підтвердженням проведення мистецького конкурсу можуть бути документи, в яких буде визначено переможців мистецького конкурсу (рішення, протоколи замовника у відповідності до умов проведення конкурсу, які визначені в Положенні «Про організацію та проведення мистецьких конкурсів»).

Підсумки

Здійснити закупівлю на підставі абзацу 3 підпункту 5 пункту 13 Особливостей можуть у випадку, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків - укладення договору про закупівлю з переможцем мистецького конкурсу.

Водночас правомірним укладенням прямого договору згідно зазначеної підстави буде у випадку, дотримання певних умов, які визначені даною нормою – проведення мистецького конкурсу та визначення його переможця, який зокрема може бути проведений конкурсною комісією Міністерства культури та інформаційної політики у відповідності до наказу №1744 Міністерством культури та інформаційної політики, або іншими установами та організаціями.

пов'язані статті