Статті

Учасник внесений в Реєстр корупціонерів, але не за порушення у сфері публічних закупівель: дії замовника

1
379

Законодавець намагається протистояти корупції у всіх сферах діяльності, в тому числі і в закупівельній.  Зокрема, Особливостями визначені підстави для відхилення суб'єктів, які внесені в так званий Реєстр корупціонерів. В статті розберемо хто та за які порушення може бути внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення (далі - Реєстр НАЗК). А також чи має замовник обов'язок відхилити учасника, який внесений в Реєстр НАЗК, але не за порушення у сфері публічних закупівель.

Що таке Реєстр НАЗК?

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення - електронна база даних, яка містить відомості про

 • осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 
 • про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Відповідно до статті 59 Закону України “Про запобігання корупції” відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством.

За які правопорушення відомості про осіб вносяться до Реєстру НАЗК?

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про Реєстр НАЗК внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3  Закону України “Про запобігання корупції”, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (стаття 1 Закону України “Про запобігання корупції”).

Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені  Законом України “Про запобігання корупції”вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (стаття 1 Закону України “Про запобігання корупції”).

До прикладу, глава 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, які ж саме правопорушення є адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, зокрема:

 • порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (Стаття 172-4),
 • порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5),
 • порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6),
 • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7),
 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (стаття 172-8).

Наведено також приклади підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема:

 • вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи кримінального правопорушення, визначеного у статті 368.3 Кримінального Кодексу України - пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи,
 • вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи кримінального правопорушення, визначеного у статті 368-.4 Кримінального Кодексу України - пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи,
 • вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи кримінального правопорушення, визначеного у статті 111.1 Кримінального Кодексу України  - публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України

А далі повертаємося до сфери публічних закупівель та згадаємо, коли ж в замовника настає обов'язок відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення тендерної пропозиції.

Підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у процедурі закупівлі

Відповідно до пункту 47 Особливостей замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 

 • відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пп.2 п.47 Особливостей);
 • керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пп.3 п.47 Особливостей).

Тобто, норма пункту 47 Особливостей не конкретизує, що замовник відхиляє лише суб'єктів, внесених в Реєстр корупціонерів саме за порушення у сфері публічних закупівель.

Крім того, абзацом 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

Підсумки

 1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Реєстру НАЗК. 
 2. Замовник  зобов'язаний відмовити учаснику в участі у процедурі закупівлі  та відхилити тендерну пропозицію, якщо керівника учасника, фізичну особу, учасника - юридичну особу внесено в Реєстр НАЗК фактично за будь-яке корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

пов'язані статті