Статті

Технічна реалізація пункту 47 Особливостей на авторизованих електронних майданчиках для замовників

2
1507

Кожні зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливостей) це як своєрідний «квест» для замовників, який зводиться до того, що законодавець змінює правила та вносить нові умови для здійснення закупівель, а основне що потрібно для замовника це віднайти відповіді, і ще й окрім того правильні відповіді на ті запитання, які останній ставить після внесення змін. У загальному запитання замовників зводяться до того як правильно прочитати змінену норму чи як запропоновані положення технічно реалізовані на електронних майданчиках, або чи технічна реалізація відповідає змінам до Особливостей тощо. Неправильні відповіді приводять до неправильних дії замовника, а це загрожує відповідальністю та накладання штрафу. Звичайно, як і в кожній ситуації відповіді кожний замовник може шукати індивідуально, але такий пошук може відбуватися і командно, тобто із фахівцями платформи.

Так, черговими змінами до Особливостей законодавець визначив обов’язок замовника підтверджувати в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей тому, у даному матеріалі розглянемо як на практиці замовнику виконати зазначену вимогу, у чому можуть виникнути розбіжність, враховуючи технічну реалізацію авторизованих електронний майданчиків, та з’ясуємо, які можливі дії для замовника з метою виконання вимог Особливостей.

Що ж визначено у пункті 47 Особливостей?

Пункт 47 Особливостей визначає положення, які стосуються підстав для відмови замовником учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язань відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі. Таких підстав пункт 47 Особливостей визначив 13, які учасник процедури закупівлі підтверджує шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 пункту 47 Особливостей).

У відповідності до абзацу 18 пункту 47 Особливостей підтвердження відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту здійснює замовник  самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель.

Тобто, законодавцем розділені обов’язки між учасником та замовником щодо самостійного декларування в електронній системі закупівель відсутності підстав відмови замовником учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, а саме:

  • учасником самостійно декларуються відсутність підстав визначених у підпунктах 2 – 6, 8 – 12 пункту 47 Особливостей;
  • замовником підтверджується відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту  47 Особливостей.

Звичайно логічним є те, що замовник може задати питання, а яким чином та коли замовник має виконати обов’язок щодо підтвердження відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту  47 Особливостей в електронній системі закупівель, розглянемо далі.

Коли замовник має підтвердити відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту  47 Особливостей в електронній системі закупівель?

Відповідь отримує у змісті самої норми яка викладена у абзаці 18 пункту 47 Особливостей та визначає, що замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Тобто, замовник за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність підстав визначених  підпунктами 1 і 7 пункту 47, а саме така дія відбувається коли замовник оприлюднює рішення (протокол) уповноваженої особи на авторизованому електронному майданчику.

Як технічно реалізована можливість підтверджувати замовником відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту  47 Особливостей ?

Насправді, кожний замовник, який проводить відкриті торги знає, що технічна реалізація на авторизованих електронних майданчиках існує уже не один місяць щодо підтвердження замовником відсутності підстав для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах в електронній системі закупівлі. Єдине, що змінювалося це посилання на норму, яка визначала такі підстави, для прикладу до набрання чинності Особливостей це була стаття 17 Закону, з набрання чинності Особливостей та внесених змін до них це були пункт 44, а наразі пункт 47 Особливостей.

І лише наразі після 19.05.2023, законодавець фактично технічну реалізацію в електронній системі закупівель закріпив у нормах Особливостей. 

Як це відбувається та виглядає? Як уже з’ясували у даному матеріалі, замовник під час оприлюднення рішення (протокол) уповноваженої особи на авторизованому електронному майданчику має підтвердити в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей.

На різних майданчиках така технічна реалізація може виглядати по різному, ось до прикладу.

Приклад 1.

Приклад 2.

Як вбачається із наведених прикладів, замовнику потрібно під час завантаження протоколу за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника  проставити  «галочку» - «V» в квадраті біля тексту «відсутні підстави для відмови в участі згідно п.47 Особливостей  / Постанови КМУ № 1178».

Але, як досить часто відбувається не все так просто, норма передбачена, відображення такої інформації на електронному майданчику наявне, але така інформація не зовсім коректно відображається в електронній системі закупівель (Prozorro), а саме: у тексті протоколу розкриття тендерних пропозицій, який формуються в електронній системі закупівель:

Як бачимо із прикладу інформація в протоколі розкриття тендерних пропозицій не відповідає формулюванню, яке міститься у положеннях Особливостей, а містить посилання на статтю 17 Закону України «Про публічні закупівлі». І як говорить практика, що за результатами моніторингу закупівлі перевіряючі такі невідповідності можуть розцінити як порушення у сфері публічних закупівель. Чи є вихід для замовників? Звичайно, і його запропонуємо у даному матеріалі.

Дії замовника, які будуть підтверджувати відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту  47 Особливостей та виконання вимог законодавства

При даній ситуації рекомендації будуть складатися лише із двох частини можливих дій замовників, саме:

дія №1. Зробити скрін самостійного підтвердження відсутності підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей з авторизованого електронного майданчика через який замовником здійснюються закупівля;

дія №2. Додати скрін до протоколу уповноваженої особи про визначення переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Як це може виглядати? Для прикладу використовуємо протокол, який запропонований на платформі у прикладах документів – «Пакет прикладів документів для проведення відкритих торгів з 19.05.2023» -  «Приклад протоколу уповноваженої особи про визначення переможця процедури закупівлі та прийняття рішення про укладення договору про закупівлю».

Також замовником, на виконання вимог тендерної документації та пункту 47 Особливостей, здійснено перевірку учасника ________ (зазначити назву учасника) на відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, зокрема, визначених підпунктами 1 та 7 пункту 47 Особливостей. За результатами перевірки встановлено, що відсутні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктами 1 та 7 пункту 47 Особливостей, про що підтверджено замовником в електронній системі закупівель.

Під час розгляду другого питання порядку денного:

На виконання вимог Закону з урахуванням Особливостей необхідно оприлюднити в електронній системі закупівель рішення про визначення учасника ______ (зазначити назву учасника) переможцем процедури закупівлі та рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Окрім цього замовникам варто для захисту своїх прав на майбутнє звернутися до ДП «Прозорро» із листом про виявлення невідоповідностей у інформації, яка відображається в електронній системі закупівель та вимогою, яка визначена у пункті 47 Особливостей. Що має бути у такому листі? Для полегшення роботи замовнику платформа розробила для використання в роботі приклад листа до ДП «Прозоро» за посиланням.

Також, варто зазначити, що експерти платформи зверталися до ДП «Прозоро» для отримання інформації, та відповідно отримали відповідь, згідно якої ДП «Прозорро» поінформувало, що «Станом на теперішній час Підприємством завершено розробку доопрацювань функціоналу Системи, що стосується реалізації положень Особливостей, щодо самостійного декларування учасником у Системі відсутності підстав для відмови в участі, під час подання тендерної пропозиції.

Таким чином, функціонал Системи відповідає п.47 Особливостей, зокрема, наступним положенням: учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту».

Замовник може запитати, а для чого ж тоді направляти такі листи до ДП «Прозоро»? Необхідність для замовника у направленні таких лисів полягає в тому, що у разі якщо буде проводитися моніторинг закупівлі та у разі виникнення питань зі сторони перевіряючих ДАСУ, то замовник зможе надати документальне підтвердження (лист до ДП «Прозорро» та відповідь, яка отримається замовником) вчинення всіх можливих дій для усунення невідповідностей у інформації, яка відображається у електронній системі закупівель.

пов'язані статті