Статті

Щодо учасника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції, крім виявлених невідповідностей: чи необхідно в протоколі фіксувати виявлені невідповідності

3
336

Одним із етапів здійснення закупівель, який має особливо важливе значення є розгляд тендерних пропозицій. В свою чергу, здійснюючи розгляд тендерних пропозицій замовнику потрібно враховувати вимоги пунктів 43, 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) та тендерної документації задля правомірної кваліфікації учасників.

Так, Особливості визначають окремі випадки, коли замовник має надати учаснику виправити невідповідності в своїй тендерній пропозиції у відповідності до пункту 43 Особливостей, зокрема дана норма передбачає, що якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо..

Однак в той же час, пункт 44 Особливостей містить підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника.

Водночас при розгляді тендерних пропозицій часто виникають ситуації, в яких одночасно наявні підстави для надання учаснику можливості виправлення невідповідностей, які передбачені пунктом 43 Особливостей та підстави для відхилення тендерної пропозиції, які визначені пунктом 44 Особливостей.

В свою чергу, з аналізу приписів пунктів 43 та 44 Особливостей видається, що замовник повинен спочатку надати учаснику виправити невідповідності, і після виправлення невідповідностей відхилити тендерну пропозицію.

Однак зазначений алгоритм дій суттєво затягує розгляд тендерних пропозицій та саму закупівлю.

Тому замовнику при наявності одночасно підстав для надання можливості виправити невідповідності і підстав для відхилення тендерної пропозиції доцільно одразу відхилити тендерну пропозицію учасника, оскільки в будь-якому випадку тендерна пропозиція буде відхилена.

Окрім цього, важливим є питання складення протоколу у вище зазначеній ситуації, коли одночасно наявні підстави для надання учаснику можливості виправлення невідповідностей, які передбачені пунктом 43 Особливостей та підстави для відхилення тендерної пропозиції, які визначені пунктом 44 Особливостей.

Тобто, чи повинен замовник в протоколі при відхилення тендерної пропозиції учасника зазначати невідповідності, які були виявлені замовником при розгляді тендерної пропозиції учасника, однак замовником не було надано учаснику можливості виправити такі невідповідності?

Тут звернемось до призначення протоколів, які уповноважена особа складає при здійсненні закупівель.

Так, в статті «Як складати протоколи уповноваженої особи та що в них потрібно враховувати» було визначено, що протоколом слід вважати організаційно-розпорядчий документ, в якому фіксуються результати обговорень питань на певних засіданнях та визначаються певні рішення, які засвідчують певний факт, подію і має юридичне значення.

Тобто, в протоколі уповноважена особа відображає своє рішення, зокрема про відхилення тендерної пропозиції.

Відповідно при відхиленні тендерної пропозиції в протоколі уповноважена особа повинна відображати виключно інформацію щодо підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника, яка визначена пунктом 44 Особливостей. Натомість зазначати іншу інформацію, зокрема про виявлені невідповідності, які були виявлені замовником при розгляді тендерної пропозиції, немає підстав, оскільки надання можливості виправити невідповідності регламентовано окремою нормою, яка передбачена пунктом 43 Особливостей та такі невідповідності не є предметом розгляду уповноваженої особи при складенні протоколу.

пов'язані статті