Статті

Що замовникам варто врахувати при визначенні очікуваної вартості при закупівлях харчування

4
495

Відповідно до пункту 26 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити інформацію, визначену частиною 2 статті 21 Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити наступну інформацію - очікувана вартість предмета закупівлі. Окрім цього, у річному плані закупівель також має міститися інформація про очікувану вартість.

Відповідно замовники оголошуючи закупівлі повинні заздалегідь визначати очікувану вартість предмета закупівлі. Натомість, що замовникам слід врахувати при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі читайте в статті «Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: що врахувати замовникам?».

Правове регулювання визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відсутнє, про замовники можуть використовувати наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», в якому містяться наступні визначення:

 • очікувана вартість - розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах поставки із зазначенням інформації про включення / невключення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів;
 • очікувана ціна за одиницю - розрахункова ціна одиниці товару із зазначенням інформації про включення / невключення до очікуваної ціни податку на додану вартість (ПДВ), інших податків і зборів, а також доставки товару до замовника.

У відповідності до даних визначень помічаємо, що в очікуваній вартості предмета закупівлі повинно бути зазначено включення / не включення податку на додану вартість (ПДВ), як складової частини очікуваної вартості.

Відповідно оголошуючи закупівлю замовник повинен зазначити чи включено в очікувану вартість предмета закупівлі податок на додану вартість. При цьому, певна частина товарів та послуг не оподатковується податком на додану вартість, що замовникам необхідно враховувати при оголошенні закупівель. 

Тому сьогодні розберемось із тим, що замовникам слід врахувати при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі при закупівлях харчування.

Норми податкового законодавствапри закупівлях харчування

Стаття 197 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) надає вичерпний перелік господарських операцій, які звільнено від оподаткування, а також дає детальну характеристику таких операцій та вимоги щодо їх здійснення. Зокрема, даною статтею визначено наступне - звільняються від оподаткування операції з:

 • 197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 • 197.1.7. постачання послуг з: 

в) харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я. Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України;

       ґ) харчування, у тому числі приготування їжі, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи;

      д) харчування, що надається особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та осіб з інвалідністю, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах.

У відповідності до зазначених норм, замовники оголошуючи очікувану вартість предмета закупівлі не повинні включати та нараховувати податок на додану вартість.

При цьому, в даному випадку важливо враховувати предмет закупівлі, який визначає замовник при проведенні закупівель з огляду на нормами Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708, оскільки в нормах ПКУ йдеться окремо про продукти харчування та послуги з харчування.

Закупівля продуктів харчування

Як ми уже зазначали, у відповідності до пункту 197.1.1. ПКУ звільняються від оподаткування операції з  постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, такий перелік затверджений Постановою Кабміну від 08.09.1997 № 996 «Про перелік вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких молочними кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком на додану вартість, та Порядок продажу цих продуктів». Відповідно дана пільга поширюється виключно на здійснення тих продуктів, які визначені в ньому.

Отож, в даному випадку видається, що податкова пільга стосується виключно закупівлі продуктів дитячого харчування. Відповідно визначати очікувану вартість інших продуктів харчування замовники мають з урахуванням податку на додану вартість.

Закупівля послуг з харчування

В свою чергу, пункт 197.1.7. ПКУ стосується виключно постачання послуг з харчування у тих випадках, які наводились вище.

Окрім цього, правове регулювання надання податкових пільг визначене окремими постановами Кабміну. Зокрема, постановою Кабміну від 02.02.2011 № 116 «Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (далі – Постанова № 116) та Постановою Кабміну від 05.09.2012 № 818 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» (далі – Постанова № 818).

Так, Постанова № 116 визначає, що від обкладення податком на додану вартість звільняються операції з надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах у межах затверджених норм харчування в грамах, а для тих учнів, для яких не встановлено норми харчування в грамах, - у межах визначеної грошової норми.

Натомість Постанова № 818 визначає наступне - до послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, відносяться:

 • послуги з харчування громадян, що надаються у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності у процесі надання медичної допомоги за рахунок бюджетного фінансування, а також у складі платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, зазначених у розділі I переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1374);
 • послуги з харчування громадян, що надаються у складі послуг з охорони здоров'я у приватних закладах охорони здоров'я.

Від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я у межах затверджених норм харчування в грамах, а громадян, для яких не встановлено таких норм, - у межах визначеної грошової норми витрат на харчування.

У відповідності до положень, які визначені пунктом 197.1.7. ПКУ податкова пільга надається на закупівлю саме послуг з харчування, які замовники можуть закупляти за наступними кодами:

 • 55510000-8 - Послуги їдалень;
 • 55520000-1 - Кейтерингові послуги;
 • 55320000-9 - Послуги з організації харчування.

Підсумки

1. При визначенні очікуваної вартості закупівель харчування замовникам слід враховувати обов’язок (не) включення податку на додану вартість, з огляду на вимоги податкового законодавства. 

2. Податковий кодекс України та постанови Кабміну, які розглядались вище, звільняють від оподаткування операції з придбання:

 • продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят;
 • послуг з: 

в) харчування бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

г) харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я.;

ґ) харчування, у тому числі приготування їжі, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи;

д) харчування, що надається особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та осіб з інвалідністю, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах.

пов'язані статті