Статті

Що замовникам потрібно знати про централізовані закупівельні організації

1
324

Одним із інструментів, який покликаний підвищити професіоналізацію публічних закупівель є створення централізованих закупівельних організацій. Тому сьогодні розберемось, що таке централізовані закупівельні організації, розглянемо правові основи їхньої діяльності, визначимо їхні завдання та функції, та яким чином вони повинні взаємодіяти із замовниками.

Відповідно до пункту 7 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості)  централізовані закупівельні організації, у тому числі утворені під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, організовують і проводять в інтересах замовників процедури закупівлі відкриті торги (далі - відкриті торги) відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, а також можуть формувати та супроводжувати електронний каталог відповідно до постанови Кабміну від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу».

В пункті 38 частини 1 статті 1 Законі України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) визначено, що централізовані закупівельні організації - юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону.

Правові основи створення та діяльності централізованих закупівельних організацій визначені в постанові Кабміну № 1216 від 27.12.2018 «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій» (далі – Постанова № 1216).

В пункті 1 зазначеної постанови визначено, що ці особливості встановлюють механізм визначення централізованих закупівельних організацій та умови їх діяльності. Централізовані закупівельні організації визначаються із новостворених та / або існуючих юридичних осіб.

Хто може створювати централізовані закупівельні організації?

Пунктом 3 Постанови №1216 визначено, що централізовані закупівельні організації визначаються:

1) Кабінетом Міністрів України - для проведення тендерів та закупівлі за рамковими угодами (далі - тендери) в інтересах органів державної влади, органів соціального страхування, утворених відповідно до закону, а також таких юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об’єднань, які є замовниками відповідно до Закону:

 • юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів державного бюджету;
 • юридичних осіб, у вищому органі яких органи державної влади або інші розпорядники коштів державного бюджету володіють більшістю голосів;
 • юридичних осіб, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;
 • юридичних осіб, які провадять діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою статті 2 Закону, за умови, що органам державної влади належить частка у статутному капіталі юридичної особи в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи, або за умови наявності спеціальних чи ексклюзивних прав;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - для проведення тендерів в інтересах органів влади Автономної Республіки Крим, а також таких юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об’єднань, які є замовниками відповідно до Закону:

 • юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів бюджету Автономної Республіки Крим;
 • юридичних осіб, у вищому органі яких органи влади Автономної Республіки Крим або інші розпорядники бюджету Автономної Республіки Крим володіють більшістю голосів;
 • юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка акцій (часток, паїв), що перебуває у власності Автономної Республіки Крим (в особі органів влади Автономної Республіки Крим), перевищує 50 відсотків;
 • юридичних осіб, які провадять діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою статті 2 Закону, за умови, що Автономній Республіці Крим (в особі органів влади Автономної Республіки Крим) належить частка у статутному капіталі юридичної особи в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи, або за умови наявності спеціальних чи ексклюзивних прав;

3) органами місцевого самоврядування (міською та обласною радами, якщо чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 млн. осіб) - для проведення тендерів в інтересах органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб (підприємств, установ та організацій) та їх об’єднань, які є замовниками відповідно до Закону:

 • юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів місцевого бюджету;
 • юридичних осіб, у вищому органі яких виконавчі органи органів місцевого самоврядування або інші розпорядники коштів місцевого бюджету володіють більшістю голосів;
 • юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка акцій (часток, паїв), що перебуває у комунальній власності відповідних територіальних громад (в особі органів місцевого самоврядування), перевищує 50 відсотків;
 • юридичних осіб, які провадять діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою статті 2 Закону, за умови, що у комунальній власності відповідних територіальних громад (в особі органів місцевого самоврядування) перебуває частка у статутному капіталі юридичної особи в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи, або за умови наявності спеціальних чи ексклюзивних прав.

Як бачимо, Постанова № 1216 визначає перелік суб’єктів, які можуть створювати централізовані закупівельні організації, серед яких Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, а також перелік суб’єктів, для яких такі централізовані закупівельні організації будуть здійснювати закупівлі.

Завдання та функції централізованої закупівельної організації

Відповідно до пункту 15 Постанови № 1216 централізовані закупівельні організації організовують і проводять тендери в інтересах замовників відповідно до Закону з урахуванням особливостей укладення і виконання рамкових угод, визначених Уповноваженим органом, та цих особливостей.

Централізована закупівельна організація здійснює організацію та проведення тендерів в інтересах замовників, які мають право самостійно обирати централізовану закупівельну організацію, на підставі укладеного з нею договору. Централізована закупівельна організація здійснює організацію та проведення тендерів в інтересах замовників, які зобов’язані здійснювати закупівлі через таку централізовану закупівельну організацію, відповідно до регламенту взаємодії між централізованою закупівельною організацією та замовником, що зобов’язаний здійснювати закупівлі через централізовану закупівельну організацію (далі - регламент), який затверджується такою централізованою закупівельною організацією протягом 10 днів з дня прийняття рішення про визначення такої юридичної особи централізованою закупівельною організацією. Централізована закупівельна організація погоджує регламент з органом, до сфери управління якого зазначена організація належить, протягом 10 днів з дня його затвердження.

Щоб визначити функції централізованої закупівельної організації звернемось до пункту 19 зазначеної вище постанови, де визначені наступні функції:

 1. проведення тендерів в інтересах замовників відповідно до законодавства;
 2. розроблення технічних специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту) під час проведення тендерів централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;
 3. розроблення та затвердження методики аналізу ринку товарів, послуг (крім поточного ремонту), для закупівлі яких централізована закупівельна організація проводить тендери в інтересах замовників;
 4. розроблення та затвердження методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель для закупівель, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників;
 5. проведення постійного аналізу ринку з урахуванням потреб замовників, в інтересах яких централізована закупівельна організація проводить тендери;
 6. надання замовникам консультаційної, навчальної, інформаційної та правової допомоги, пов’язаної з організацією та проведенням тендерів;
 7. уніфікація технічних вимог і специфікацій для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються, створення стандартних технічних специфікацій, тендерної документації, договорів про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників.

Які існують централізовані закупівельні організації?

У відповідності до Постанови № 1216 створено уже значна кількість централізованих закупівельних організацій.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 846-р «Про визначення ДУ «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією» державну установу «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією та в даному розпорядженні зазначено, що зазначена централізована закупівельна організація проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) в інтересах замовників згідно із Законом.

В пункті 4 розпорядження визначено, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні для замовників згідно з додатком 5 зазначена в пункті 1 цього розпорядження централізована закупівельна організація за рахунок коштів державного бюджету проводить відкриті торги та закупівлі за рамковими угодами:

 • електричної енергії згідно з додатком 6;
 • нафти і дистилятів згідно з додатком 6.

Отож, для замовників, які визначені в додатку 5 даного розпорядження закупівлю електричної енергії та нафти і дистилятів здійснює виключно централізована закупівельна організація державна установа «Професійні закупівлі».

Натомість у випадку, коли відкриті торги, що проводилися відповідно до пункту 4 цього розпорядження зазначеною в пункті 1 цього розпорядження централізованою закупівельною організацією, були відмінені (у тому числі частково за лотом), замовник може здійснити закупівлю такого предмета закупівлі самостійно із застосуванням електронного каталогу, що визначено в пункті 5 розпорядження.

Ще однією централізованою закупівельною організацією є державне підприємство «Медичні закупівлі України», яке визначено Постановою Кабміну від 11.10.2021 № 1093 «Деякі питання реалізації експериментального проекту стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров’я».

В пункті 2 зазначеної постанови визначено, що централізована закупівельна організація, зазначена у пункті 1 цієї постанови, проводить тендери (торги) та закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів та спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги в інтересах Міністерства охорони здоров’я згідно із Законом за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних програм, визначених Міністерством охорони здоров’я.

Також існує значна кількість централізованих закупівельних організацій, які створені органами місцевого самоврядування. Наприклад, комунальне підприємство Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради,  комунальне підприємство Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради, комунальне підприємство Централізована закупівельна організація Дніпровської міської ради та інші централізовані закупівельні організації, які здійснюють закупівлі в межах своїх повноважень.

Підсумки

 1. Централізовані закупівельні організації - юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону.
 2. Централізовані закупівельні організації можуть створюватися виключно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
 3. Здійснювати закупівлі замовники, щодо яких централізовані закупівельні організації повинні здійснювати закупівлі, можуть лише з огляду на умови, які визначені в певному розпорядчому рішенні, в якому визначено повноваження централізованої закупівельної організації.

пов'язані статті