Статті

Що варто відносити до твердого палива?

1
353

Відповідно до пункту 29 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються.

У разі здійснення закупівель, визначених абзацом 1 цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Даною нормою визначені певні особливості здійснення зазначених предметів закупівель, яких повинні дотримуватися замовники.

Водночас із наведених вище предметів закупівель найбільше питань виникає предмет закупівлі – тверде паливо. Зокрема, в замовників виникають питання, які саме товари відносити до твердого палива? Адже неправильне визначення товарів, які належать до твердого палива може слугувати порушенням застосування пункту 29 Особливостей. Тому в сьогоднішній статті визначимо, які товари належать до твердого палива.

Визначення твердого палива в законодавстві

Визначаючи, що варто відносити до твердого палива, слід насамперед звернутися до Закону України «Про альтернативні види палива» (далі – Закон).

Так, в статті 1 зазначеному Закону містяться наступні визначення:

 • альтернативні види палива - тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини;
 • біологічні види палива (біопаливо) - тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива.

Водночас в статті 5-1 Закону визначено, що до альтернативних видів твердого палива належать:

 • продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовуються як паливо;
 • органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;
 • торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.

З огляду на дані норми, товари, які визначені в зазначеній статті варто вважати твердим паливом у розумінні пункту 29 Особливостей. Проте, в зазначеному переліку не міститься виключного переліку таких товарів. Окрім цього, замовники можуть звернутися до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, де тверде паливо міститься за наступним кодом: 09110000-3 – Тверде паливо.

Чи є деревина твердим паливом?

При застосуванні абзацу 2 пункту 29 Особливостей в замовників іноді виникають питання щодо віднесення деревини до твердого палива. Так, якщо звернутися до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, то деревина відноситься до коду - 03410000-7 – Деревина.

Згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 27.09.2021 № 621 «Про затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини»:

 • деревина - лісоматеріали, деревні хлисти та ялинки новорічні;
 • лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (удовж або поперек) для подальшого використання або переробки.

З огляду на викладене, можна припустити, що деревину слід також вважати твердим паливом.

Водночас в даному випадку потрібно знову звернутися до визначення із статті 5-1 Закону в якому визначено, що відноситься до альтернативних видів твердого палива:

 • продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовуються як паливо.

У відповідності до зазначених норм визначальним є призначення такої деревини. Зокрема, у випадку, коли замовник здійснює закупівлю деревного палива, як зазначено в коді ДК 021:2015 - 09111400-4 - Деревне паливо, в такому випадку замовники зобов’язані дотримуватися вимог пункту 29 Особливостей. Натомість в разі придбання деревини, яка визначена кодом - 03410000-7 (окрім  03413000-8 – паливна деревина) виконувати вимоги пункту 29 Особливостей замовники не зобов’язані, оскільки така деревина не є твердим паливом.

Окрім цього, в даному випадку доцільно звернутися до ДСТУ EN 14588:2013 Біопаливо тверде. Терміни та визначення понять (EN 14588:2010, IDT), де визначено, що паливна енергетична деревина – деревне паливо, у якому збережено початковий стан деревини.

Аналогічної позиції щодо вище зазначеного дотримуються аудитори.

Моніторинг № UA-M-2023-03-14-000078, оголошення № UA-2023-02-23-009132-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: згідно з пунктом 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. Так, у пункті 2 частини 2 статті 22 Закону визначено, що у тендерній документації зазначається один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 цього Закону та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям. Одночасно, відповідно до норм пункту 29 Особливостей, у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються.

Проте, проведеним моніторингом встановлено, що у тендерній документації замовника (Додаток №1) встановлено вимогу щодо підтвердження учасниками відповідності кваліфікаційним критеріям «Наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій» (пункт 1 частини другої статті 16 Закону) та «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» (пункт 2 частини 2 статті 16 Закону).

При цьому, у розділі 1 Додатку №1 до тендерної документації вказано, що у разі встановлення замовником відсутності обладнання, машин і механізмів, тендерна пропозиція учасника буде відхилена, як така, що не відповідає кваліфікаційним вимогам. У наданому під час моніторингу поясненні замовником зазначено, що відповідно до (код ДК 021:2015:03410000-7: Деревина) деревина - це не тверде паливо, тому замовник вимагає в тендерній документації (Додаток 1) в учасників закупівлі: наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій, оскільки замовник не має відповідних потужностей для транспортування дров для опалення; та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у штаті Замовника відсутні працівники відповідної кваліфікації).

Водночас, паливом називається горюча речовина, основною складовою частиною якої є вуглець та водень, при згоранні яких виділяється тепло. Природні види палива за агрегатним станом поділяються на три групи:

 • тверде (деревина, торф, горючі сланці, буре та кам’яне вугілля);
 • рідке (нафта);
 • газоподібне (природний та попутний гази). Тверде паливо характеризується вмістом горючих компонентів (вуглецю і водню), золи та гігроскопічної вологи.

Отже, деревина відноситься до твердого палива. Відповідно до оголошеної замовником процедури закупівлі № UA-2023-02-23-009132-a передбачено придбання дров паливних твердих порід для навчальних закладів. Віднесення дров до твердого палива підтверджується також Національними стандартами України ДСТУ ЕN 14588:2013 Біопаливо тверде. Терміни та визначення понять та ДСТУ EN 15234-5:2018 (EN 15234-5:2012, IDT), Біопаливо тверде. Контролювання якості палива. Частина 5. Дрова для непромислового використання.

Таким чином, на порушення вимог пунктів 28 та 29 Особливостей, замовником при здійсненні закупівлі твердого палива у тендерній документації застосовано до учасників положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону.

Що ДАСУ та АМКУ вважає твердим паливом?

Якщо поглянути на практику Державної аудиторської служби України та Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) в частині встановлення порушень пункту 29 Особливостей, то зазначені органи твердим паливом вважають наступні товари:

ДАСУ:                            

 • пелети з лушпиння соняшника;
 • дрова паливні твердих порід;
 • паливна гранула з деревини (пелети).

АМКУ:

 • брикет торф’яний;
 • паливні гранули з лушпиння соняшника;
 • брикети паливні з деревини;
 • вугілля.

Підсумки

1. У відповідності до законодавчих норм твердим паливом слід вважати наступні товари:

 • продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовуються як паливо;
 • органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;
 • торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.

2. Визначаючи належність деревини до твердого палива слід насамперед виходити із призначення такої деревини. Так, у випадку, коли замовник здійснює закупівлю деревного палива, замовники зобов’язані дотримуватися вимог пункту 29 Особливостей. Натомість в разі придбання деревини, яка визначена кодом - 03410000-7 (окрім  03413000-8 – паливна деревина) виконувати вимоги пункту 29 Особливостей замовники не зобов’язані, оскільки така деревина не є твердим паливом.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті