Статті

Що слід врахувати при застосуванні локалізації при закупівлі послуг та робіт?

0
452

Абзацом 3 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначено, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадку, передбаченого абзацом 4 цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

Натомість згідно з пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн.:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

у 2022 році - 10 відсотків;

у 2023 році - 15 відсотків;

у 2024 році - 20 відсотків;

у 2025 році - 25 відсотків;

у 2026 році - 30 відсотків;

у 2027 році - 35 відсотків;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту - 40 відсотків.

З огляду на зазначену норму, замовник повинен застосовувати ступінь локалізації, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн. При цьому, дана норма не визначає в яких видах закупівель замовники повинні враховувати вимоги щодо застосування локалізації.

Відповідно застосовувати дану норму замовники повинні при здійсненні будь-якої закупівлі при придбанні товару, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн.

Проте, при застосуванні локалізації при закупівлі послуг та робіт положення Закону містять окрему норму.

Так, в підпункті 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначено, що у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Тобто даною нормою передбачено, що застосовувати положення щодо локалізації при закупівлі робіт та послуг замовники повинні виключно у випадку, проведення процедур закупівель робіт чи послуг.

Стаття 13 Закону визначає наступні види процедур закупівель:

  • відкриті торги;
  • торги з обмеженою участю;
  • конкурентний діалог;
  • переговорну процедуру закупівлі.

Відповідно застосовувати ступінь локалізації при закупівлі робіт та послуг замовники повинні виключно у випадку, проведення процедур закупівлі, які передбачені статтею 13 Закону.

З огляду на те, що у відповідності до Особливостей замовники можуть застосовувати тільки одну процедуру закупівлі - відкриті торги, з даного слідує, що при закупівлях робіт та послуг замовники дотримуватись вимог щодо локалізації повинні тільки при проведенні відкритих торгів.

В свою чергу, до прикладу, укладаючи «прямий» договір на закупівлю робіт на підставі пункту 11 Особливостей, якщо вартість предмета закупівлі робіт становить 1 млн. грн або ж здійснення закупівлі послуг на підставі пункту 13 Особливостей, якщо вартість предмета закупівлі становитиме 500 тис. грн, у випадках, коли в результаті виконання таких робіт чи надання послуг замовник буде набувати у власність товари, які визначені підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, замовники не зобов’язані в таких випадках дотримуватись вимог щодо застосування локалізації, навіть якщо в таких випадках вартість предмета закупівлі буде перевищувати межі, які визначені пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону у 200 тис. грн., оскільки закупівлі на підставі пунктів 11 та 13 Особливостей не є процедурами закупівель, які визначені статтею 13 Закону.

Єдиним виключенням у даному випадку буде застосування підпункту 6 пункту 13 Особливостей, адже замовник зобов’язаній вимагати від суб’єкта господарювання ті документи, які вимагалися ним у тендерній документації.

#відкриті торги#локалізація у закупівлях

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard