Статті

Реактиви: лікарський засіб чи медичний виріб

2
795

Майже кожен заклад охорони здоров’я та інколи навіть інші організації мають потребу в закупівлі реактивів для забезпечення своєї діяльності. Тому у кожної уповноваженої особи на її закупівельному шляху постане таке питання: реактиви це лікарський засіб чи все таки це медичний виріб? Дане питання  є специфічним та потребує обізнаності уповноваженої особи в даній сфері, оскільки невірне прийняття рішення може мати свої наслідки. У даному матеріалі розглянемо детально визначення лікарського засобу, медичного виробу та чим вони відрізняються, проаналізуємо питання віднесення «реактивів» до певного предмету закупівлі та практику ДАСУ щодо визначення предмета закупівлі «реактиви».

Що таке лікарський засіб?

Згідно Закону України «Про лікарські засоби» №123/96-ВР від 04.04.1996 (зі змінами), лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. До лікарських засобів належать: АФІ, продукція «in bulk»; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Давайте розглянемо більш детально значення терміну активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі - АФІ або діюча речовина) - будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів та допоміжна речовина (ексципієнт) - будь-яка речовина лікарської форми, яка не є АФІ або готовим лікарським засобом та відповідно не здійснює фармакологічної, імунологічної або діагностичної дії, входить до лікарського засобу та необхідна для його виробництва (виготовлення), зберігання та/або застосування.

Варто взяти до уваги, що 28.07.2022 підписано Закон України «Про лікарські засоби» №2469-ІХ, основні положення якого прийдуть на зміну Закону України «Про лікарські засоби»  №123/96-ВР від 04.04.1996 та вступлять у дію через 30 місяців від моменту завершення воєнного стану.

Отже, можемо дійти висновку, що «лікарський засіб» це товар, який повинен містити «діючу речовину» та фармакологічно, імунологічно або метаболічно  впливати на організм людини.

Що таке медичний виріб?

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» № 754 від 02.10.2013 (зі змінами), медичний виріб - будь-який виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні з такими виробами, включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу, і призначений виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення стану здоров’я пацієнта в разі захворювання; діагностики, моніторингу, лікування, полегшення або компенсації стану здоров’я пацієнта в разі травми або інвалідності; дослідження, заміни чи видозмінювання анатомії або фізіологічного процесу; контролю процесу запліднення, та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Додатково розглянемо визначення медичного виробу для діагностики in vitro - медичний виріб, зокрема реагент, калібратор, контрольний матеріал, набір, інструмент, апаратура, обладнання або система, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою і що призначені виробником для застосування in vitro для дослідження зразків, зокрема зразків крові і тканин, отриманих з організму людини виключно (або з основною метою) для одержання інформації:

  • стосовно фізіологічного або патологічного стану;
  • стосовно вродженої аномалії;
  • для визначення безпеки і сумісності з потенціальними реципієнтами;
  • для моніторингу терапевтичних заходів.

Аналізуючи  дане визначення робимо висновок, що «медичний виріб» це товар, дія якого на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але сприяє функціонуванню таких засобів та не містить «діючої речовини» як лікарський засіб.

Аналіз питання віднесення реактивів до медичних виробів

За визначенням терміну «реактиви» звернемося до Словника української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. і отримуємо таку інформацію: РЕАКТИ́В, у, ч., хім. Речовина, що вступає в характерну реакцію з іншою речовиною і тим самим дає можливість виявити наявність останньої в певній сполуці.

В свою чергу Фармацевтична енциклопедія дає нам таку інформацію: ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ (лат. re — зворотна дія + activus — діючий) — речовини, які викликають перетворення досліджуваних речовин з утворенням нових сполук з характерними властивостями. Хімічні реактиви використовують для проведення різних видів хімічного аналізу. Хімічні реактиви можуть бути неорганічними та органічними. За ступенем чистоти реактиви поділяють на хімічно чисті, чисті для аналізу, чисті, технічні. Абсолютно чистих реактивів не існує, оскільки до їх складу завжди входять домішки. Вміст цих домішок у хімічних реактивах настільки малий, що практично вони не впливають на аналітичні визначення. Тому «чисті для аналізу», «хімічно чисті», «чисті» тощо — поняття відносні. Цінність і практичне значення аналітичних реактивів визначається такими вимогами: чистота, чутливість, специфічність.

Реактиви, які використовують в аналітичних лабораторіях, поділяють на специфічні, селективні, групові. Специфічні реактиви призначені для виявлення одних речовин за наявності інших. Селективні реактиви реагують з обмеженою кількістю індивідуальних речовин, які можуть належати до різних груп. Групові реактиви реагують з цілою групою сполук.

Основний принцип дії реактивів полягає в додаванні в систему для того, щоб викликати хімічну реакцію або додавання, щоб побачити, чи відбувається реакція. Використовуються реактиви у лабораторіях для проведення аналізів, дослідів та експериментів.

Розглянувши вище викладену інформацію робимо висновок, що «реактиви» - це медичний виріб, який застосовується з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування людини, дія на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але сприяє функціонуванню таких засобів та не містить «діючої речовини».

Давайте розглянемо визначення  та зазначення предмета закупівлі  лікарського засобу та медичного виробу і ще раз переконаємося, що прийняли вірне рішення.

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015р (зі змінами) (далі - Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до пункту 34 Закону, товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів. Лікарський засіб та медичний виріб є товарами в розумінні Закону.

Відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 №708 (далі - Порядок №708) під час здійснення закупівлі лікарського засобу предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника. Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за міжнародною непатентованою назвою лікарського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом та / або місцем поставки лікарських засобів. Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 (далі - Порядок №1082)  визначає, що замовником додатково в окремих полях заповнюється інформація міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН), у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу. Міжнародна Непатентована Назва (МНН) - унікальна назва діючої речовини медичного засобу, прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Визначити МНН ми можемо за допомогою «Державного реєстру лікарських засобів».

Під час закупівлі медичного виробу предмет закупівлі згідно Порядку № 708 визначають за показниками четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, а Порядок № 1082 при розміщення інформації визначає, що необхідно додатково зазначити в окремих полях інформацію щодо: коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Мінекономіки від 05.02.2019 № 159, у разі визначення предмета закупівлі - медичний виріб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу. Необхідно бути уважним та  зазначати  код та назву медичного виробу відповідно до національного класифікатору НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Мінекономіки № 4139 від 24.05.2023.

Основні принципи визначення та зазначення предмету закупівлі лікарського засобу та медичного виробу відрізняються, а саме головне, що їх відрізняє, що «лікарський засіб» визначаються за класифікацією МНН, а «медичний виріб» - за кодом та назвою медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів».

Визначити МНН для реактивів не вдасться, оскільки вони не містять «діючої речовини», а визначити код та назву медичного виробу відповідно до національного класифікатору НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»  зможемо. Тому давайте спробуємо на практиці це перевірити. Візьмемо для прикладу реактив Глюкоза Ф, який представляє собою набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом. Зайдемо на офіційний сайт виробника та знайдемо інструкцію на необхідний реактив.

Аналізуючи інструкцію на даний реактив бачимо, що вона не містить МНН, а містить код за НК 024:2019-53301. Перевіримо його в національному класифікаторі НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів».

Отже, реактиви – це товар в розумінні Закону, який є медичним виробом, визначається за показниками четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, а саме 33690000-3 - Лікарські засоби різні, та додатково кодом, назвою медичного виробу відповідно до національного класифікатору НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів». Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу.  

Практику ДАСУ щодо визначення предмета закупівлі «реактиви»

Визначення предмета закупівлі є одним із найперших та найважливіших етапів проведення кожної закупівлі. Дуже важливо правильно визначити предмет закупівлі, оскільки дана інформація замовником буде зазначатися починаючи від річного плану та закінчуючи звітом про виконання договору про закупівлю. Розглянемо неоднозначну практику моніторингу закупівель реактивів та зокрема, які порушення допускають замовники при визначення предмета закупівлі «реактиви».

Приклад 1. Моніторинг UA-2023-03-23-011257-a, оголошення UA-2023-03-23-011257-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів установлено, що відповідно до пункту 24 Особливостей замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку № 1082 та цих особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Разом з тим, пунктом 14 Порядку № 1082 передбачено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами 2 і 4 пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо: назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі; коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі. При цьому, на порушення вимог пункту 14 Порядку №1082 в оголошенні про проведення відкритих торгів в окремих електронних полях недостовірно зазначена інформація щодо коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі, а саме: замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі зазначено лише код ДК 021:15:33600000-6: Фармацевтична продукція, тоді як Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Мінекономіки від 23.12.2015 №1749 містить наступні позиції щодо товару, який має намір придбати Замовник, а саме: 33696200-7 – Реактиви для аналізів крові, 33696500-0 – Лабораторні реактиви, тощо.

Надання інформації про усунення порушення замовником: замовником дотримано вимоги законодавства та встановлено на закупівлю «Реактиви та реагенти» код ДК 021:2015: 33690000-3 Лiкарськi засоби рiзні, оскільки в розділ «лікарські засоби різні» входить підгрупа діагностичні засоби, реактиви та контрастні речовини та ін. Згідно з пунктом 14 Порядку № 1082 передбачено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами 2 і 4 пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо: коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником. При оприлюднені оголошення про проведення відкритих торгів замовником зазначено код ДК 021:2015, що відповідає тендерній документації, річному плану закупівель. Відтак, відсутні будь-які порушення зі сторони замовника при здійсненні закупівлі та публікації її в системі Прозорро, твердження у висновку за результатами моніторингу Держаудитслужби України щодо застосування коду ДК 021:15:33600000-6: Фармацевтична продукція є невірним. Додатком до пояснення є файл з зображенням знімку екрана, що підтверджує вірнообраний код класифікатора при публікації.

Коментар: проведенийдетальнийаналіз закупівлі (плану, оголошення) та моніторингу даної закупівлі та інших закупівель виявив невідповідність відображення інформації з річного плану в оголошенні про проведення відкритих торгів та інших документах. В річному плані відображається код за Єдиним закупівельним словником: ДК021-2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні, а в оголошенні та інших документах закупівлі, які формуються відображається інший код: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція. Дана невідповідність в відображені в оголошенні закупівлі коду ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція є технічною помилкою на майданчиках та веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, але не всі офіси ДАСУ це знають та розуміють і тому виникає багато непорозумінь та питань, а замовникам приходиться доводити та надавати пояснення щодо даної проблеми. В даній закупівлі замовник вірно визначив предмет закупівлі, але не зазначив інформацію щодо коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Приклад 2. Моніторинг UA-M-2023-03-28-000073, оголошення UA-2023-02-09-011808-a

Запит замовнику на пояснення: на підставі чого в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначено саме код предмета закупівлі по кожному товару ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні, тоді як Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Мінекономіки від 23.12.2015 № 1749 містить позиції щодо товару, який має намір придбати Замовник, а саме: 33692500-2 «Розчин для ін`єкцій», 33692700-4 «Розчин глюкози», 33696700-2 «Реактиви для аналізів сечі»?

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до пункту 24 Особливостей замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку № 1082, та цих особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. За результатами аналізу питання повноти відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів установлено, що на порушення вимог пункту 14 Порядку № 1082 в оголошенні про проведення відкритих торгів в окремих електронних полях недостовірно зазначена інформація щодо коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Так, замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначено лише код предмета закупівлі ДК 021:2015: 33600000-6 - «Фармацевтична продукція», тоді як Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Мінекономіки від 23.12.2015 № 1749 містить наступні позиції щодо товару, який має намір придбати замовник, а саме: 33692100-8 «Інфузійні розчини», 33692500-2 «Розчин для ін`єкцій», 33692700-4 «Розчин глюкози», 33696700-2 «Реактиви для аналізів сечі».

З огляду на викладене під час здійснення моніторингу процедури закупівлі Північно-східний офіс Держаудитслужби 30.03.2023 звернувся через електронну систему закупівель до замовника з метою отримання пояснень (інформації та документів), зокрема, щодо обґрунтування причин, з яких в оголошенні про проведення відкритих торгів в окремих електронних полях недостовірно зазначена інформація щодо коду товару, який має намір придбати замовник.

У своїй відповіді замовник зазначив наступне: «Код предмета закупівлі по товару ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні замовником було визначено за показником 3 цифри Єдиного закупівельного словника відповідно вимоги Порядку № 708, а саме: пункту 2 розділу II. «Особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг»: «Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника», що не спростовує наявності зазначених порушень.

Коментар: в даній закупівлі  замовник здійснив порушення вимог пункту 14 Порядку № 1082 в незазначені інформації щодо коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі та не вірно надав пояснення щодо визначення предмета закупівлі, а аудитори в свою чергу не встановили порушення порядку визначення предмету закупівлі.

Приклад 3. Моніторинг UA-2023-05-25-001150-a, оголошення UA-2023-05-25-001150-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: отже, на виконання абзацу 2 пункту 14 Порядку № 1082 в електронній системі закупівель зазначається кожна номенклатурна позиція предмета закупівлі, а саме перелік конкретних найменувань товарів, які замовник закуповує в межах предмета закупівлі. Натомість, замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів UA-2023-05-25-001150-a, оприлюдненому в електронній системі закупівель, зазначено лише п’ятнадцять номенклатурних позицій предмету закупівель: Азопірам СпЛ+B4:B61; Фарбник-фіксатор по Май-Грюнвальду (1000 мл/флак) (004.02); Фарбник по Романовському (1000 мл/флак) (004.01); Аланінамінотрансфераза СпЛ (АЛТ СпЛ) 250; Аспартатамінотрансфераза СпЛ (АСТ СпЛ) 250; Альфа-Амілаза-кін.СпЛ 100; Білірубін - набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові (REF НР005.01); СпЛ Контроль НОРМА; Гама-ГлютамілТрансфераза-кін.СпЛ (Гама-ГТ-кін.СпЛ) 100; Глюкоза СпЛ 500; АСЛ-О - латекс-тест; ЗАБАРВЛЕННЯ ЗА ЦІЛЕМ-НІЛЬСЕНОМ - набір для диференціального забарвлення мікобактерій туберкульозу (REF НР030.03); Загальний білок СпЛ 250; Креатинін-кін.СпЛ 200; Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend N (2,5 мл/фл).

З урахуванням викладеного, замовником порушено абзац 2 пункт 14 Порядку № 1082 в частині не зазначення кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі. Моніторингом даного питання, також встановлено, що замовником на порушення пункту 13 Порядку № 1082 не зазначено міжнародну непатентовану назву лікарських засобів (МНН) по кожній номенклатурній позиції, про що свідчить оголошення про проведення відкритих торгів UA-2023-05-25-001150-a оприлюднене в електронній системі закупівель. Згідно пункту 13 Порядку № 1082 крім полів, визначених пунктом 12 цього Порядку додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо міжнародної непатентованої назви лікарського засобу, у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу, що не забезпечено замовником.

Коментар: даний висновок свідчить про некомпетентність деяких офісів ДАСУ в питанні визначення предмета закупівлі «реактиви». В даному випадку замовник порушив вимоги пункту 14 Порядку № 1082 та некоректно відобразив код та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» для кожної позиції, які необхідно додатково вибирати під кожною номенклатурною позицією.

Приклад 4. Моніторинг UA-2023-05-01-011941-a, оголошення UA-2023-05-01-011941-a

Висновок про наявність чи відсутність порушень законодавства: за результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані (додатку), оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства у сфері закупівель, правильності заповнення форм документів, повнота відображення інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до вимог Закону та вимог Особливостей № 1178, відповідність вимог тендерної документації вимогам законодавства у сфері закупівель, розгляд тендерних пропозицій, своєчасність укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідність умов договору умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.

Коментар: в даній закупівлі замовник вірно визначив предмет закупівлі та відобразив інформацію в електронній закупівлі, а аудитори не помітили невідповідності.

Підсумки

Таким чином, при закупівлі «реактивів» предмет закупівлі визначаємо за показниками четвертої цифри Єдиного закупівельного словника, а саме 33690000-3 - Лікарські засоби різні, та додатково за кодом, назвою медичного виробу відповідно до національного класифікатору НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів», а також не забуваємо відповідно до вимог пункту 14 Порядку № 1082 зазначати інформацію щодо коду товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі (дане порушення є досить поширеним серед замовників).

З огляду на практику моніторингів ДАСУ рекомендуємо замовникам створювати оголошення про проведення відкритих торгів в вигляді документу з зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: 33690000-3 - Лікарські засоби різні та завантажувати разом з тендерною документацією, або відображати дану інформацію в Примітках чи в описі у розділі «Умови оплати», оскільки існує проблема в відображенні вірного коду в оголошенні та інших документах закупівлі, задля попередження встановлення порушень. А для замовників, в яких уже пройшли закупівлі за даним предметом при моніторингу закупівель органами ДАСУ рекомендуємо не чекаючи запиту замовника на пояснення  надавати обґрунтування визначення предмету закупівлі «реактиви» та опису технічної помилки на майданчиках та веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

пов'язані статті