Статті

Практика АМКУ, коли потрібно було замовнику надавати 24 години на усунення невідповіностей в інформації та / або документах, що підтверджують теххарактеристики

4
749

Під час проведення відкритих торгів етап кваліфікації учасників для замовників є найбільш складним, і як показує практика потребує пильної уваги для аналізу та порівняння документів, які надаються учасниками на предмет відповідності вимога тендерної документації закупівлі. Так як розгляд тендерних пропозицій учасників все ж таки має нотки «суб’єктивної оцінки» замовником документів, які надають учасником, то трапляються випадки коли замовник розцінив ті чи інші документи за своїм баченням змісту або відсутність чи недоліки в таких документах.

Тому у даному матеріалі наведемо окремі рішення із практики Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Комісія) та з’ясуємо у яких випадках замовнику потрібно було надавати 24 години на усунення невідповіностей в інформації та / або документах учасника, що технічні вимоги, але замовник цього не зробив.

Сфера акредитації випробувальної лабораторії нафтопродуктів - додаток до атестата про акредитацію не завірений печаткою лабораторії та підписом її уповноваженого представника.

Рішення Комісії від 24.10.2023 № 17044, оголошення закупівлі  UA-2023-09-26-010351-a.

Витяг із рішення Комісії: тендерною документацією встановлено вимогу щодо надання копії протоколу випробувань на бензин А-95 та дизельне паливо, виданий, не раніше 2023 року. Протокол випробувань повинен бути виданий власною лабораторією або лабораторією з якою Учасником підписано договір на проведення досліджень. Разом з тим, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії документів, які підтверджують наявність в учасника власної акредитованої лабораторії або копію договору з лабораторією на проведення випробувань нафтопродуктів та копію атестату цієї лабораторії з додатками, що завірені печаткою лабораторії та підписом її уповноваженого представника.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться, зокрема:

 • договір про надання лабораторних послуг від 15.05.2023 №38-ВЛ, укладений між ТОВ «Г» та ТОВ  «С», предметом якого є послуги: проводити лабораторні випробування нафтопродуктів в асортименті (надалі - Продукт) на відповідність нормативної документації (ДСТУ, ГОСТ, ТУ, Технічний регламент) в обсязі, вказаному Замовником (26. Договір з лабораторією СС_Акт.pdf);
 • атестат про акредитацію від 01.04.2019 № 201753, Національне Агентство з акредитації України цим засвідчує компетентність Випробувальної лабораторії нафтопродуктів в Дніпропетровській області ТОВ «Г» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері: випробування бензинів автомобільних, палива дизельного, палив моторних альтернативних за фізико-хімічними методами (26. Атестат акредитації оригінал.pdf);
 • сфера акредитації Випробувальної лабораторії нафтопродуктів в Д_ області ТОВ  «Г» додаток до атестата про акредитацію від 01.04.2019 № 201753, які містять підпис начальника відділу акредитації НААУ О. В. Х_ та печатку НААУ (26. сфера акредитації оригінал.PDF).

Враховуючи наведене, надана сфера акредитації не завірена саме печаткою лабораторії та підписом її уповноваженого представника. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендекрної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Відсутній лист уповноваженої особи імпортера / представника виробника на ім'я учасника, за змістом якого імпортер / представник виробника підтверджує, що учасник є офіційним дилером імпортера / представника виробника з продажу / розповсюдження товару на території України з найменуванням виробників запропонованих учасником товарів

Рішення Комісії від 23.10.2023 № 16898, оголошення закупівлі UA-2023-08-25-010909-a

Витяг з рішення Комісії:  вимогами тендерної документації визначено, що якщо учасник не є виробником товару, то на підтвердження зв'язку між виробником / дилером / дистриб'ютором / представником виробника(ів) запропонованого товару та учасником, останній повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи:

 • у разі, якщо учасник напряму співпрацює з виробником – лист з накладеним електронним підписом (КЕП / УЕП) уповноваженої особи виробника на ім'я учасника, за змістом якого виробник підтверджує, що учасник є офіційним дилером виробника з продажу / розповсюдження автомобільних шин на території України з найменуванням виробників запропонованих учасником автомобільних шин. Зазначений лист надається разом з документами, що свідчать, що учасник є офіційним дилером / імпортером виробника; або
 • у разі, якщо учасник не співпрацює з виробником, а здійснює закупівлю автомобільних шин у офіційних імпортерів / представників виробника в Україні – лист з накладеним електронним підписом (КЕП / УЕП) уповноваженої особи імпортера / представника виробника на ім'я учасника, за змістом якого імпортер / представник виробника гарантує поставку товару учаснику для подальшого продажу автомобільних шин для потреб Замовника із зазначенням найменування Замовника, ідентифікатору закупівлі, предмету закупівлі та найменування товару з наданням документів, що свідчать, що імпортер / представник виробника є офіційним представником/імпортером виробника. Зазначений лист надається разом з документами, що свідчать, що імпортер/представник виробника є офіційним представником/імпортером виробника або
 • у разі, якщо учасник не співпрацює з виробником, а здійснює закупівлю автомобільних шин у офіційних імпортерів / представників виробника в Україні - лист з накладеним електронним підписом (КЕП / УЕП) уповноваженої особи імпортера / представника виробника на ім'я учасника, за змістом якого імпортер / представник виробника підтверджує, що учасник є офіційним дилером імпортера / представника виробника з продажу / розповсюдження автомобільних шин на території України з найменуванням виробників запропонованих учасником автомобільних шин. Зазначений лист надається разом з документами, що свідчать, що імпортер/представник виробника є офіційним представником/імпортером виробника.

У складі тендерної пропозиції скаржника містяться, зокрема:

 • лист-доручення від 19.06.2023 № 5306/17, в якому зазначено, зокрема (зв'язок виробника з ТОВ «О» (дистриб'ютер офіційний).pdf): «Цим ми підтверджуємо, що "ТІВЕТІХК СО., ІТ." є офіційним представником бренду TBR OVATION виробництва "SHANDONG СНАNGFENG СО, LTD." та "Shandong Нengfng Ta підтверджуємо, що ТОВ "Омега" є нашим офіційним дистриб'ютором з правом використання всієї символіки та в рекламних цілях на 2023 рік»;
 • договір поставки товару від 05.06.2019 № 009829-19, укладений між Скаржником та товариством з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія "Омега-Автопоставка"», предметом якого є (Оригінал договору дилера № 009829-19 _з ТОВ Омега- Автопоставка_1.pdf): "1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставляти ПОКУПЦЮ Товари (запчастини та / або шини до транспортних засобів) в асортименті, кількості та за ціною в українській гривні згідно з заявками ПОКУПЦЯ, що узгоджуються Сторонами за допомогою факсимільного або електронного зв'язку, програми "Web система "Програма підбору і замовлення автокомпонентів "OSP (Omega Selection Program)" чи в усній формі, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти і сплатити його на умовах даного Договору. За достовірність всіх даних, що заявляються для доставки Товару, відповідальність несе виключно Покупець. Підтвердженням факту узгодження Сторонами найменування, асортименту, кількості, ціни Товару є прийняття ПОКУПЦЕМ Товару по видатковій накладній, виданій ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, яка після її підписання Сторонами має юридичну силу Специфікації в розумінні ст. 266 Господарського Кодексу України. Товар, прийнятий ПОКУПЦЕМ по видатковій накладній не підлягає поверненню за ініціативою ПОКУПЦЯ, окрім випадків його невідповідності якості, або якщо кількість переданого Товару перевищує кількість, що заявлена ПОКУПЦЕМ, або у випадку, передбаченому п. 7 правил прийому ПОКУПЦЕМ партії Товару по номенклатурі, кількості і якості від ПОСТАЧАЛЬНИКА та порядку пред'явлення ПОКУПЦЕМ претензій, що виникли в результаті прийому партії Товару і оформлення повернення Товару ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ, які розміщені на сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА за наступним посиланням:http://www.omegaauto.biz/media/397183/pravila_priiomu_pokupcem_partii_tovar u__poryadok predyavlennya_ pokupcem_pretenzii.docx. По заявці ПОКУПЦЯ, узгодженій Сторонами в порядку, передбаченому п. 1.1. Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК може надавати ПОКУПЦЮ складські послуги щодо швидкісного формування замовлення ПОКУПЦЯ з конкретної заявки. Підтвердженням факту узгодження і надання послуги є підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної, окремим рядком в якій вказана надана послуга або відповідного акта про надання послуг»;
 • свідоцтво № 1083/2023, в якому зазначено, зокрема (Сертифікат дилера Омега шини.jpg): «Фізична особа-підприємець Ч_ В. В. є дилером ТОВ "Омега Директор ТОВ "Омега" В.І. Д_»;
 • лист-підтвердження від 03.09.2023 № 29, в якому зазначено, зокрема (29 Лист- підтвердження представництва.pdf): «Фізична особа-підприємець Ч_ В. В. як офіційний представник виробника бренду шин Ovation виробництва "SHANDONG СНАNGFENG СО, LTD." та  є офіційним дилером представника виробника з продажу/розповсюдження автомобільних шин бренду Ovation виробництва "SHANDONG СНАNGFENG СО, LTD.»

Разом з тим, в складі тендерної пропозиції Скаржника відсутній лист уповноваженої особи імпортера / представника виробника на ім'я учасника, за змістом якого імпортер / представник виробника підтверджує, що учасник є офіційним дилером імпортера / представника виробника з продажу / розповсюдження автомобільних шин на території України з найменуванням виробників запропонованих учасником автомобільних шин.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Відсутній атестат про акредитацію, на орган з оцінки відповідності

Рішення Комісії від 19.10.2023 №16790, оголошення закупівлі  UA-2023-08-10-009580-a

Витяг з рішення Комісії: згідно з додатком 3 тендерної документації у складі тендерної пропозиції учасником мають бути надані:

 • сертифікати відповідності в повному обсязі (за наявності додатків – з усіма додатками та ін) на ім'я учасника, видані акредитованим органом з оцінки відповідності, що має відповідну державну атестацію (атестат про акредитацію уповноваженого органу додати) чинний на дату розкриття на позиції запропонованого товару 1, 2, 3, 4, 5, 6, згідно технічних вимог до предмету закупівлі. Сертифікати відповідності мають містити інформацію про конкретну позицію товару відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі з вказанням інформації про - Виробника, Торгову марку та модель, Країну виробника, Індекс швидкості, Індекс навантаження, Зчеплення на мокрій поверхні, Паливна економічність, Рівень шумності. Сертифікати  відповідності повинні бути чинні за строком дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником. Якщо сертифікат відповідності, наданий учасником в тендерній пропозиції, має до закінчення терміну дії менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від акредитованого органу з оцінки відповідності, що має відповідну державну атестацію про те, що продукцію заявлено на сертифікацію.

У складі тендерної пропозиції переможця міститься, зокрема, технічні вимоги та інші параметри щодо предмета закупівлі (файл «Додаток 3 технічні умови.pdf»), відповідно до яких Переможець пропонує:

 • шини 215/75R16C зимові POWERTRАС Snowtour; - шини 235/65R16C зимові ROSAVA Snowgard Van; - шини 215/75R16C літні APLUS A867; - шини 215/65R16C літні PREMIORRI Solazo; - шини 235/65R16C літні Kaspen RS01; - шини 195/75R16C Vimero-Van; - шини 220/508 всесезонна ROSAVA МИ-173.

У складі тендерної пропозиції Переможця також містяться, зокрема, сертифікати відповідності (архівна папка "Сертифікати відповідності 5 шт.rar"), зокрема:

 • сертифікат відповідності від 14.08.2023 № UA.PN.191.1636-23 шини пневматичної 215/75R16C літні A867 (Aplus), виданий органом з оцінки відповідності ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ"; - сертифікат відповідності від 14.08.2023 № UA.PN.191.1635-23 шини пневматичної 235/65R16C зимові Rosava Snowgard Van, виданий органом з оцінки відповідності ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ";
 • сертифікат відповідності від 14.08.2023 № UA.PN.191.1637-23 шини пневматичної 215/65R16C літні Premiorri Solazo та 195/75 R16C літні Premiorri Vimero-Van, виданий органом з оцінки відповідності ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ";
 • сертифікат відповідності від 14.08.2023 № UA.PN.191.1634-23 шини пневматичної 215/75R16C зимові Powertrас Snowtour, виданий органом з оцінки відповідності ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ"; - сертифікат відповідності від 14.08.2023 № UA.PN.191.1638-23 шини пневматичної 235/65R16C Kaspen RS01 виданий органом з оцінки відповідності ТОВ "ОС "ЄВРОСТАНДАРТ".

Разом з тим, в складі тендерної пропозиції Переможця відсутній, зокрема, атестат про акредитацію ТОВ «ОС "ЄВРОСТАНДАРТ"». Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Відсутній гарантійний лист саме виробника на ім'я учасника про готовність поставити продукцію в термін передбачений процедурою закупівлі або підписана специфікація на поставку предмету закупівлі до договору з виробником / офіційним представником виробника в Україні

Рішення Комісії від 19.10.2023 № 16783, оголошення закупівлі UA-2023-09-20-011329-a.

Витяг з рішення Комісії: відповідно до вимог тендерної документації учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції сканований гарантійний лист виробника(ів) на ім'я учасника про готовність поставити продукцію в термін передбачений процедурою закупівлі № _____ (вказати номер даної процедури закупівлі в електронній системі закупівель) або підписану Специфікацію на поставку предмету закупівлі до Договору з виробником / офіційним представником виробника в Україні.

У складі тендерної пропозиції переможця міститься:

 • цінова пропозиція від 28.09.2023 № 9/348, в якій зазначено, зокрема (7. ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf): «Найменування товару – Рейкоріз Husqvarna К 1270 Rail Рік/дата виготовлення, виробник та країна походження – 2023 рік виготовлення, виробник Husqvarna AB (pudl), країна походження Швеція»;
 • документ від 21.06.2023 № 318/23, в якому зазначено, зокрема (4. Документи щодо стосунків з виробником HUSQVARNA.pdf): «ТОВ "Хускварна Україна" є ексклюзивним представником (дистриб'ютором) міжнародної компанії HUSQVARNA AB – виробника садово-паркової техніки, якій належить виключне право здійснювати дистрибуцію продукції HUSQVARNA АВ на території України, зокрема торгівельної марки Husqvarna. В Україні продукція торгівельної марки Husqvarna реалізується виключно через дилерську мережу. Право дилерів на продаж та на сервісне обслуговування даної продукції засвідчується двостороннім контрактом і сертифікатом, який щороку оновлюється та надається дилеру і підтверджує його право здійснювати роздрібну торгівлю та здійснювати гарантійні і післягарантійні ремонти, а також підтверджує право на використання логотипу торгівельної марки Husqvarna.

Додатково повідомляємо, що будь-яка продукція ТМ Husqvarna, яка супроводжується правильно заповненими документами, що підтверджують факт продажу, обслуговується будь-яким авторизованим сервісним центром на території України, незалежно від місця її продажу. Серед таких документів є електронний гарантійний талон, який має юридичну силу та не обмежує права споживачів. Перелік авторизованих сервісних центрів наведено на сайті: https://www.husqvarna.com/ua/ Технічний керівник ТОВ "Хускварна Україна»;

 • лист від 28.09.2023 № 28.09.2023 № 341/23, в якому зазначено, зокрема (3. Гарантійний лист від виробника.pdf): «ТОВ "Хускварна Україна" є ексклюзивним представником (дистриб'ютором) міжнародної компанії HUSQVARNA АВ - виробника садово-паркової та будівельної техніки, якій належить виключне право здійснювати дистрибуцію продукції HUSQVARNA АВ на території України, зокрема торгівельної марки Husqvarna. В Україні продукція торгівельної марки Husqvarna реалізується виключно через дилерську мережу. Право дилерів на продаж даної продукції засвідчується двостороннім контрактом і сертифікатом, який щороку оновлюється та надається дилеру і підтверджує його право здійснювати роздрібну торгівлю, а також підтверджує право на використання логотипу торгівельної марки Низдуагта. АТ "Альцест" (ЄДРПОУ 21547168) є авторизованим дилером ТОВ "Хускварна Україна" та має право здійснювати продаж продукції торгівельної марки Нидуагпа. Разом з тим повідомляємо, що ТОВ "Хускварна Україна" підтверджує гарантійні зобов'язання по постачанню зазначеної нижче продукції в термін передбачений процедурою закупівлі UA-2023-09-20-011329-a через офіційного представника - АТ "Альцест" (ЄДРПОУ 2154 1165). Перелік продукції:

Артикул - 9679823-01,Назва - Рейкоріз К 1270 Rail,Кількість – 27 шт, З повагою, Начальник відділу Husqvarna Construction - Володимир Мартинюк».

Разом з тим, в складі тендерної пропозиції переможця відсутній гарантійний лист саме виробника на ім'я учасника про готовність поставити продукцію в термін передбачений процедурою закупівлі або саме підписана специфікація на поставку предмету закупівлі до договору з виробником / Офіційним представником виробника в Україні.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. Враховуючи викладене, замовник, не виявивши невідповідність в наведених вище документах та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті