Статті

Постачальник «останньої надії» природного газу: хто це та які умови постачання

0
274

У будь-якого замовника, як споживача природного газу може виникнути ситуація не залежно від його волі, коли останній може виникнути необхідність у переведенні замовника на постачальника «останньої надії». Спеціальними нормами законодавства визначений порядок постачання природного газу постачальником «останньої надії» (надалі – ПОН) про який замовник має та зобов’язаний знати задля проведення відповідних дій для закупівлі природного газу у ПОНа. У даному матеріалі розберемося про всі особливості, правила, порядок постачання природного газу ПОНом та як замовнику здійснити закупівлю природного газу у ПОНа.  

Хто на сьогоднішній день визначений ПОНом?

Згідно пункту 26 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок природного газу» (надалі – Закон про ринок) постачальник «останньої надії» - визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу.

Абзацом 3 частини 1 статті 15 Закону про ринок визначено, що постачальник «останньої надії» визначається Кабінетом Міністрів України строком на три роки за результатами конкурсу, проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

03.09.2023 Законом України «Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України» № 3293-IX від 28.07.2023 частину 1 статті 15 Закону про ринок було доповнено абзацом 4 наступного змісту:  На період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"» від 24.02.2022 № 2102-IX, та протягом шести місяців після його припинення або скасування постачальник «останньої надії» визначається Кабінетом Міністрів України без проведення конкурсу.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 15 Закону про ринок Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 12.09.2023 № 793-р «Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” постачальником “останньої надії”» визначив на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”» постачальником «останньої надії» без проведення конкурсу.

У свою чергу, до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 734/2023 від 06.11.2023.

Таким чином, строк дії воєнного стану продовжено до 13.02.2024, а відтак ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”» визначений постачальником «останньої надії» на строк до 13.02.2024 року та ще протягом шести місяців після його припинення або скасування.

У яких випадках ПОН здійснює постачання природного газу і на який період?

Частиною 1 статі 15 Закону про ринок визначено, що у разі якщо постачальника ліквідовано, визнано банкрутом, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено, а також в інших випадках, передбачених правилами для постачальника «останньої надії», постачання природного газу споживачу здійснюється у порядку, визначеному правилами для постачальника «останньої надії», та на умовах типового договору постачання постачальником «останньої надії», що затверджується Регулятором.

Пунктом 3 розділу VI Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 передбачено, що постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу споживачу (за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об'єкта) та оператору газорозподільної системи (за умови відсутності заборгованості перед постачальником «останньої надії») в таких випадках:

  • банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу;
  • зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника;
  • відсутність підтвердженої номінації та реномінації постачальника споживача, постачальника, який здійснює постачання газу оператору газорозподільної системи для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі, або оператора газорозподільної системи, який здійснює закупівлю природного газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільній системі на підставі договору (договорів) купівлі-продажу природного газу в оптового продавця, для газової доби D до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) на точку виходу до газорозподільної системи, крім випадків ініціювання постачальником «останньої надії» відключення по об’єкту такого споживача (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу, споживачу, що здійснює виробництво теплової енергії, та оператору газорозподільної системи);
  • відсутність побутового споживача або споживача, що здійснює виробництво теплової енергії (точки комерційного обліку споживача) в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу та споживачу, що здійснює виробництво теплової енергії).

Тобто, законодавчо визначені виключні підстави для укладення договору з постачальником «останньої надії» природного газу і такої підстави як необрання споживачем постачальника природного газу, зокрема після завершення договору з попереднім постачальником непередбачено.

Важливо звернути увагу, що якщо замовник, із зрозумілих причин, не встигне провести закупівлю на придбання природного газу або у разі якщо замовник отримає повідомлення від діючого постачальника природного газу про розірвання договору та не укладе відповідний договір про закупівлю природного газу, то він не матиме законодавчих підстав для укладання договору про закупівлю з постачальника «останньої надії» природного газу.

Варто також нагадати, що Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 222 (зі змінами) (далі – Положення) було встановлено, що до 30.04.2023 (включно) постачальник «останньої надії» зобов’язаний постачати природний газ споживачам, які не належать до категорії побутових споживачів і виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, згідно з переліком, який затверджується центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Проте, черговими змінами, якібуло внесено зміни до Положення не було продовжено строк протягом якого ПОН зобов’язаний постачати природний газ споживачам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, згідно з переліком, який затверджується центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а тому на сьогоднішній день ПОН не зобов’язаний здійснювати постачання природного газу замовникам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави 

Який строк постачання природного газу ПОНом?

У відповідності до частини 2 статті 15 Закону про ринок ПОН постачає природний газ споживачу протягом строку, який не може перевищувати 60 діб та триває до кінця календарного місяця, що настає за місяцем початку фактичного постачання природного газу споживачу ПОНом.

Після закінчення цього строку ПОН зобов’язаний припинити постачання природного газу споживачу. ПОН має право припинити постачання природного газу споживачу до закінчення вищезазначеного строку у разі невиконання цим споживачем обов’язку щодо повної та своєчасної оплати вартості природного газу, який постачається постачальником «останньої надії», відповідно до типового договору постачання постачальником «останньої надії».

Договір між постачальником «останньої надії» та споживачем не може бути укладений за наявності простроченої заборгованості у такого споживача перед таким постачальником «останньої надії», крім випадків, якщо таким споживачем є побутовий споживач, споживач, що є бюджетною установою відповідно до Бюджетного кодексу України, закладом охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та / або державні установи тощо), закладом охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та / або комунальні установи, та / або спільні комунальні підприємства тощо), споживач, що здійснює виробництво теплової енергії, та оператор газорозподільної системи.

Інші умови постачання природного газу ПОНом:

  • постачання ПОНом природного газу відбувається на умовами типового договору, який затверджений постановою НКРЕКП № 2501 від 30.09.2015 (зі змінами);
  • дата початку постачання – з моменту укладання Договору постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем, який вважається укладеним з дня, визначеного на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи днем початку постачання природного газу споживачу в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» відповідно до Кодексу газотранспортної системи;
  • замовник має право ініціювати розірвання договору з постачальником «останньої надії» в будь-який період впродовж дії договору постачання газу.
  • ціна природного газу у ПОНа  - вартість 1 м3 природного газу замовник може віднайти на офіційному сайті постачальника «останньої надії» - ТОВ «ГК “Нафтогаз України».  

Як здійснити закупівлю природного газу у ПОНа?

Нормами Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабміна №1178 від 12.10.2022 року (далі – Особливості), а саме положеннями абзацу 6 підпункту 5 пункту 13 Особливостей, яким передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії”» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу.

Тому, враховуючи річну потребу у закупівлі природного газу замовник може здійснити закупівлю природного газу у ПОНа за наступними видами закупівель:

Підсумки

Спеціальними нормами законодавства визначені виключні підстави для укладення договору з постачальником «останньої надії» природного газу і відсутність постачальника природного газу або розірвання договору з діючим постачальником до них не належить.

пов'язані статті