Статті

Помилки, які допускаються замовниками під час розгляду пропозицій учасників на закупівлю пального. Розглядаємо висновки моніторингів ДАСУ

3
720

Пальне - другий найпоширеніший предмет, за яким здійснюється закупівля що не кожним замовником, так як на сьогоднішній день даний товар є необхідним або для заправки автотранспортних засобів, або генераторів тощо. І, у разі якщо річна потреба у закупівлі пального перевищує 100 тис.грн. відповідно, замовник таку потребу забезпечує або шляхом проведення відкритих торгів або шляхом застосування електронного каталогу. Для проведення закупівлі – відкриті торги замовник готує тендерну документацію із вимогами до учасників та предмету закупівлі, а потім перевіряє на відповідність, подані тендерні пропозиції учасників вимогам, які ж сам установив у змісті такої документації. Даний етап процедури закупівлі, а саме розгляд пропозицій, як говорить практика є одним із складних, тому замовники можуть припускатися помилок. Для того, щоб таким помилок було як найменше, звичайно що найліпше вчитися на помилках інших, щоб в майбутньому їх не допускати.

У даному матеріалі наведемо практику моніторингу ДАСУ щодо тих порушень, які допускалися замовниками, та які були кваліфіковані як порушення у сфері публічних закупівель під час розгляду тендерних пропозицій учасників.

Моніторинг закупівлі UA-M-2024-01-03-000013, оголошення UA-2023-12-12-007629-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: В ході аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «В_» установлено, що Замовником відповідно до протоколу уповноваженої особи від 21.12.2023 № 137/ було відхилено тендерну пропозицію вказаного учасника, як такого що не відповідає встановленим вимоги абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей та вимогам пункту 2 Додатку 2 Тендерної документації, зокрема Учасник у складі тендерної пропозиції не надав довідку в довільній формі з переліком АЗС, які розташовані лише в радіусі 6-ти кілометрів від бази Замовника.

Водночас під час моніторингу встановлено, що документи, які вимагалися на підтвердження умов технічної специфікації, зокрема, перелік АЗС, які розташовані лише в радіусі 6-ти кілометрів від бази Замовника були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «В_», проте не у формі довідки довільної форми, а у вигляді укладених договорів, що підтверджують право учасника на їх використання та містять необхідну інформацію щодо їх розташування (файли «Договір оренди з ТОВ СК ПЕТРОЛІУМ.pdf» та «Міжемітент Укрнафта-VST.pdf»).

Таким чином, існує невідповідність в інформації та/або документах, які надані учасником процедури закупівлі ТОВ «В_» на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, що є помилкою, виправлення якої не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Проте, під час моніторингу встановлено, що на порушення пункту 43 Особливостей Замовник не розмістив повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей учаснику ТОВ «В_» в електронній системі закупівель та тим самим не надав можливість учаснику усунути невідповідності в інформації та/або документах, які надані учасником процедури закупівлі на виконання умов технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі (дизельне паливо, бензин), запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Отже, Замовником в порушення абзацу першого пункту 43 Особливостей не розміщено у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Враховуючи зазначене, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ «В_» встановлено, що Замовником безпідставно відхилено найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника ТОВ «В_», як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, чим порушено вимоги абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

При цьому, Замовником відхилено тендерну пропозицію ТОВ «В_» з найнижчою ціновою пропозицією, яка становить 4 495 200,00 гривень, що є менше на 44 193,00 гривень за цінову пропозицію переможця ТОВ «К_» (4 539 393,00 гривень), з яким Замовником укладено договір про закупівлю товарів від 29.12.2023 №280.

В ході аналізу питання дотримання Замовником законодавства у сфері закупівель під час розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «К_» та визначення її переможцем процедури закупівлі встановлено наступне.

Замовником для підтвердження учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам у пункті 1 Додатку 2 Тендерної документації (Технічні вимоги до предмету закупівлі) встановлено наступну вимогу: запропонований Учасником товар повинен відповідати Державним стандартам та/або технічним умовам заводів-виробників, що повинно підтверджуватись паспортом якості, виданим підприємством-виробником пального та/або сертифікатами відповідності (у пропозиції надати завірену копію одного з вищевказаних документів).
Однак, під час моніторингу встановлено, що всупереч вищевказаних умов, паспорт якості, поданий учасником ТОВ «К_» у складі тендерної пропозиції (33. Паспорт якості ДП.pdf), виданий ТОВ «Нафтосервіс», а не виробником продукції (паливо дизельне) SLOVNAFT a.s.

Окрім того, Замовником у тендерній документації не було зазначено, що на підтвердження відповідності учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам, а саме наявності паспорту якості, виданого підприємством-виробником пального та/або сертифікатом відповідності можуть бути надані будь-які інші документи, крім тих, що вимагаються Замовником у пункті 1 Додатку 2 тендерної документації.

Отже, учасником ТОВ «К_» не підтверджено технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого товару встановлені Замовником у тендерній документації та які би в повній мірі відповідали вимогам Замовника (пункт 1 Додатку 2 до тендерної документації). Таким чином, існує невідповідність в інформації та/або документах, які надані учасником процедури закупівлі ТОВ «К_» на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, виправлення якої не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Однак, Замовником на порушення абзацу першого пункту 43 Особливостей не розміщено в електронній системі повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах тендерної пропозиції ТОВ «К_», що вимагалися на підтвердження умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, визначеним у пункті 1 Додатку 2 тендерної документації, тим самим не надав можливість учаснику усунути такі невідповідності. Як наслідок, тендерна пропозиція учасника ТОВ «К_» підлягає відхиленню, відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-09-25-000072, оголошення UA-2023-08-09-002134-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що переможцем у вказаній закупівлі Замовник визнав ТОВ «І_». Разом з тим, за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «І_» встановлено, що вона підлягала відхиленню.

Так, відповідно до вимог пункту 1 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовник зобов’язав учасників надати інформацію (довідку) про АЗС (власні/орендовані/партнерські), що знаходяться в межах території смт. Єланець чи на відстані не більше 20 км від нього, через які виконується відпуск палива за запропонованими учасником талонами/скретч-картами, із зазначенням адрес таких АЗС.

При цьому, Учасник повинен підтвердити право користування зазначеними АЗС (про що в складі пропозиції надаються копії відповідних документів), а саме стосовно АЗС, які використовуються на договірних умовах – копію діючої угоди на здійснення відпуску нафтопродуктів (не менше ніж до кінця 2023 року), завірену печаткою та підписом партнера.

Учасник ТОВ «І_» у складі тендерної пропозиції надав довідку «Перелік АЗС» від 15.08.2023 № 12523/08 (файл «Довідка матеріальна-технічна база.pdf») (далі – Довідка № 12523/08), в якій зазначив 39 АЗС, розташованих за адресами в Миколаївській області, що використовуються цим учасником на підставі партнерського Договору від 02.01.2023 № П-18-61/ІІ. У тому числі, в пункті 19 зазначеної довідки повідомляється про АЗС за адресою: смт Єланець, вул. Вознесенська, 19-а.

Також у складі тендерної пропозиції ТОВ «І_» надало копію Договору поставки від 02.01.2023 № П18-61/ІІ (файл «Договор поставки_ОЙЛ Старт ІНТЕКС ІНВЕСТ.pdf») (далі – Договір поставки), укладеного з ТОВ «ОЙЛ СТАРТ». Згідно з пунктом 2.1 Договору поставки постачання палива здійснюється через АЗС, перелік яких наведений в Додатку № 1 до цього договору. При цьому зазначений перелік містить єдиний рядок з наступною інформацією: «Перелік АЗС – АЗС ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», Україна, Миколаїв», тобто не містить інформації щодо АЗС за адресою смт Єланець, вул. Вознесенська, 19-а. Отже, учасник ТОВ «І_» документально не підтвердив право користування АЗС, що знаходиться в межах території смт. Єланець чи на відстані не більше 20 км від нього, як то вимагалося умовами тендерної документації.

Разом з цим, Замовник не виявив вищезазначеної невідповідності, про що свідчить інформація з протоколу щодо прийняття рішення уповноваженої особи від 22.08.2023 № 126, і, як наслідок, не розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, виявлених в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі.

Внаслідок вказаних дій (бездіяльності) за станом на дату оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «І_» виникли обставини, передбачені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей, а саме: Замовник був зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» у зв’язку з тим, що тендерна пропозиція цього учасника не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Проте, Замовник на порушення вимог підпункту 2 пункту 44 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «І_» та визнав його переможцем процедури закупівлі.

За результатом моніторингу процедури закупівлі також встановлено, що учасник ТОВ «І_» як переможець процедури закупівлі на порушення вимог підпункту 3 пункту 44 Особливостей та умов тендерної документації не оприлюднив в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, протягом чотирьох днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Таким чином, Замовник на порушення вимог підпункту 3 пункту 44 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «І_», як такого, що не надало у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Незважаючи на наявність вищезазначених підстав для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «І_», Замовник уклав з ним Договір про закупівлю.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-10-16-000014, оголошення UA-2023-09-29-010287-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: Відповідно до пункту 7 Додатка 2 «Технічні вимоги» до ТД Замовником визначено, що відповідність запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена наступними документами, зокрема:

 • для підтвердження здійснення заправлення автотранспорту Замовника суб'єктом господарювання який має ліцензії на право роздрібної торгів в зазначеній в технічній пропозиції мережі АЗС, учасник у складі тендерної пропозиції надає оригінал листа гарантії від суб’єкта господарювання (партнера), який має відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та безпосередньо здійснює відпуск (заправку автотранспорту) палива через мережу АЗС, інформація про які надана у технічній пропозиції, з гарантією цілодобового та безперебійного здійснення заправлення автотранспорту Замовника протягом усього терміну дії талонів та смарт (паливних) карток за якими здійснюватиметься заправка автотранспорту замовника, зазначених АЗС.

Лист повинен бути виданий на ім’я Замовника даної закупівлі та Учасника та повинен містити назву (бренд) під якою працюють АЗС, місцезнаходження кожної АЗС (адресу) та зразок копій (або оригіналів) талонів та смарт (паливних) карт, за якими буде здійснюватися відпуск палива на АЗС, містити вихідний №, дату, ПІБ та номер телефону уповноваженої особи, що його підписала та посилання на номер оголошення про проведення процедури закупівлі щодо якої подається тендерна пропозиція Учасника. На оригінал листа накладається КЕП/УЕП уповноваженої особи, що його підписала у форматі, що дає можливість його перевірити;

 • в складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати документальне підтвердження наявності права в Учасника на використання об'єктів права інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг) (ліцензійний договір), які мають місце на документах, що є засобом отримання нафтопродуктів – талонах та смарт (паливних) картках.

Учасник ТОВ «В_» у складі тендерної пропозиції надав оригінал гарантійного листа від 03.10.2023 № 03/10-01 від товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», яке є партнером учасника ТОВ «В_» та буде здійснювати відпуск палива Замовнику через мережу АЗС, інформація про які надана у технічній пропозиції, який містять, зокрема, назву (бренд) під якою працюють АЗС, місцезнаходження кожної АЗС (адресу) та зразок копій талонів та смарт (паливних) карт, за якими буде здійснюватися відпуск палива на АЗС.

Водночас на наданих зразках копій талонів та смарт (паливних) карт мають місце об’єкти права інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг): W (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 25.09.2014 № 191166) та W WOG (свідоцтва на знаки для товарів та послуг від 16.09.2002 № 27216, від 25.09.2014 № 191167), власником яких є акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВОГ ІНВЕСТ» (далі – АТ «ЗНВКІФ «ВОГ ІНВЕСТ»), W WOG (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 10.05.2016 № 211667), WOG CAFE (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 10.05.2016 № 211672) та WOG MARKET (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 10.05.2016 № 211673), власником яких є товариство з обмеженою відповідальністю «УТН-ГРУП» (далі – ТОВ «УТН-ГРУП»).

Учасник ТОВ «В_» у складі тендерної пропозиції надав два ліцензійні договори, а саме:
ліцензійний договір від 23.12.2022 № 0606-23/12/2022, укладений з АТ «ЗНВКІФ «ВОГ ІНВЕСТ», згідно з яким Ліцензіар (АТ «ЗНВКІФ «ВОГ ІНВЕСТ») надає право Ліцензіату (ТОВ «ВОГ РЕСУРС») використовувати в підприємницькій діяльності останнього Торгівельні марки (згідно Додатку № 1 до цього Договору) на правах невиключної ліцензії, а саме: W WOG жовтого кольору в зеленому прямокутнику (свідоцтво від 25.09.2014 № 191167) та MUSTANG (свідоцтво від 10.07.2009 № 109274); ліцензійний договір від 01.09.2023 № 0404-01/09/2023, укладений з ТОВ «УТН-ГРУП», згідно з яким Ліцензіар (ТОВ «УТН-ГРУП») надає право Ліцензіату (ТОВ «ВОГ РЕСУРС») використовувати в підприємницькій діяльності останнього Торгівельні марки (згідно Додатку № 1 до цього Договору) на правах невиключної ліцензії, а саме: W WOG (свідоцтва від 10.05.2016 №№ 211667, 211668, 211669, 211670).

Проте учасник ТОВ «В_» у складі тендерної пропозиції не надав документальне підтвердження наявності у нього права на використання об'єктів права інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг) (ліцензійний договір), які мають місце на документах, що є засобом отримання нафтопродуктів – талонах та смарт (паливних) картках: W (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 25.09.2014 № 191166) та W WOG (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 16.09.2002 № 27216), власником яких є АТ «ЗНВКІФ «ВОГ ІНВЕСТ», WOG CAFE (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 10.05.2016 № 211672) та WOG MARKET (свідоцтво на знаки для товарів та послуг від 10.05.2016 № 211673), власником яких є ТОВ «УТН-ГРУП», що не відповідає вимогам пункту 7 Додатка 2 «Технічні вимоги» до ТД.

На запит Південного офісу Держаудитслужби від 17.10.2023 про обґрунтування рішення Замовника щодо відповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «В_» вимогам ТД Замовника при наявності вищезазначених невідповідностей його тендерної пропозиції таким вимогам, Замовник 20.10.2023 надав пояснення, яке не обґрунтовує рішення Замовника.

Отже, на порушення абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «В_», тоді як його тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-09-18-000063Ю оголошення UA-2023-06-01-005033-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: Відповідно до вимог підпунктів 1.1-1.3 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи: довідку про досвід виконання учасником аналогічного договору за 2020-2022 роки (не менше 1-го по кожному із відповідних років) із зазначенням реквізитів, контактного номеру телефону організацій (підприємств), з якими укладено договір; сума та рік виконання договору.

Для підтвердження виконання аналогічних договорів, які зазначено у довідці про досвід виконання аналогічного договору, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії договорів за вищезазначені відповідні роки в повному обсязі з додатками, з копією документу передбаченого умовами договору, що підтверджує його виконання (видаткова накладна тощо). Також учасник повинен надати відгук/и про виконання учасником аналогічного договору/ів від замовника. Відгук/и повинен/і містити інформацію про реквізити договору/ів (номер, дата), назву предмету закупівлі (договору), його кількість, рік виконання договору.

Так, учасник ТОВ «В_» у складі тендерної пропозиції надав довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору б/д б/н, копії аналогічних договорів від 29.08.2022 № ВСТ-32/б, від 29.11.2022 № ВСТ-121 та від 07.12.2022 № ВСТ-136, про які зазначено в довідці, та відгуки до них. Вищезазначені аналогічні договори укладені у 2022 році.

Проте учасник ТОВ «В_» у складі тендерної пропозиції не надав у довідці б/д б/н інформацію про досвід виконання аналогічних договорів за 2020, 2021 роки, копії відповідних договорів з документами передбаченими умовами договору, що підтверджують їх виконання (видаткова накладна тощо), та відгуки про виконання таких аналогічних договорів, чим не дотримав вимог підпунктів 1.1-1.3 пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД.

Відповідно до вимог додатку 3 до ТД талони (скретч-картки) одного номіналу на дизельне паливо повинні бути з терміном дії не менше 90 діб. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про термін дії талонів (скретч-карток).

Проте учасник ТОВ «В_» у складі тендерної пропозиції не надав вищезазначену довідку, чим не дотримав вимог додатку 3 до ТД.

Отже, Замовник на порушення вимог абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «В_», як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Коментар: Як вбачається із наведеного висновку моніторингу перевіряючими виявлено два порушення одне в частині кваліфікаційних критерії, які підлягали у відповідності до пункту 43 Особливостей усуненню невідповідностей, виявлених в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі, проте друге порушення щодо ненадання документів, які підтверджують термін дії талонів (скретч-карток) були розцінені перевіряючими як вимоги, установлені у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону та така пропозиція підлягала відхиленю.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-09-01-000026, оголошення UA-2023-06-08-016433-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: Переможцем торгів обрано тендерну пропозицію ТОВ «Є_» з ціною 18 474 999,00 грн. За результатами проведеного моніторингу встановлено невідповідність тендерної пропозиції Переможця вимогам ТД.

Так, відповідно до пункту 4 частини 4 (Інша інформація встановлена відповідно до законодавства) Додатку 1 до ТД, Замовник установлює вимогу, щодо надання учасником скан-копії статуту зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора, учасник повинен надати довідку або опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту).
На виконання зазначеної вище вимоги Замовника, Переможець у складі своєї тендерної пропозиції надає скан-копію Статуту ТОВ «ЄВРОСТАР ОІЛ», затверджений рішенням учасника від 25.06.2019 № 3 (далі - Статут), однак, наданий Статут не містить відмітки державного реєстратора.

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції Переможця відсутній будь-який інший документ/ інформація де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу, чим, відповідно, не дотримано вимоги пункт 4 частини 4 Додатку 1 до ТД.

Крім того, відповідно до пункту 7 частини 4 Додатку 1 до ТД, Замовник установлює вимогу, щодо надання учасником витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, який повинен містити всі пункти відповідно до Єдиного державного реєстру, з датою формування не пізніше одного календарного місяця до участі у закупівлі.

Так, на виконання зазначеної вище вимоги Замовника, Переможець у складі тендерної пропозиції завантажив до електронної системи закупівель файл «Витяг-свіжий-Опен дата бот.pdf», у якому міститься загальна інформація щодо ТОВ «Є_». Однак, даний «файл/ документ» не може бути підтвердженням відповідності Переможця установленій Замовником вимозі, адже такий «документ» не є безпосереднім витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та, крім іншого, не містить всі пункти відповідно до Єдиного державного реєстру, чим, відповідно, не дотримано вимоги пункту 7 частини 4 Додатку 1 до ТД.

Відповідно до підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Коментар: Зі змісту моніторингу вбачається, що замовником вимогу про надання учасником статуту та витягу (виписки) з ЄДР встановив у вимогах тендерної документації, як інші вимоги установлені у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону, а тому така пропозиція на думку перевіряючих підлягала відхиленю. У матеріалах, які розміщенні на платформі неодноразово зверталася увагу, що є документи, які не варто вимагати замовникам, одні з яких є статут та витяг з ЄДР так як таку інформацію замовник може перевірити самостійно або така інформації не несе ніякого правового значення для закупівлі. І в даному випадку відсутність таких документів призвела до порушень замовником, які виявленні під моніторингу.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-16-000015, оголошення UA-2023-05-29-013375-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: Моніторингом відповідності тендерної пропозиції ТОВ «В_», вимогам тендерної документації встановлено, що згідно підпунктів 4, 5 пункту 4 Додатку № 3 до тендерної документації Замовником визначено, перелік документів, щодо підтвердження іншої інформації, а саме надання Довідки, яка містить інформацію про країну та місце походження запропонованого товару та Довідки у довільній формі, з інформацією про застосування заходів із захисту довкілля.

Проте, відповідні довідки ТОВ «В_» у складі своєї тендерної пропозиції не надано, чим не дотримано вимоги пункту 4 Додатку № 3 до тендерної документації.

Крім того, згідно пункту 4 Додатку № 4 до тендерної документації Замовником визначено, інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, де у разі необхідності (обмін талонів старого зразку на талони нового зразку, закінчення терміну дії талонів, дефекти талонів тощо) Учасник забезпечує протягом п'яти робочих днів безкоштовний обмін талонів або скретч-карток рівнозначного номіналу без врахування коливання ціни, як протягом дії Договору так і впродовж терміну дії талонів або скретч-карток надати довідку у довільній формі.

Проте, відповідну довідку ТОВ «В_» у складі своєї тендерної пропозиції не надано, чим не дотримано вимоги пункту 4 Додатку № 4 до тендерної документації.

Також в ході моніторингу встановлено, що згідно із вимогами пункту 9 «Ступінь локалізації виробництва» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.

Проте, відповідну довідку ТОВ «В_» у складі своєї тендерної пропозиції не надано, чим не дотримано вимоги пункту 9 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.

Враховуючи вищевикладене, Замовник на порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону № 922 не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «В_», як таку, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, визначив його переможцем торгів та уклав із ним Договір.

Коментар: У даному моніторингу виявлене порушення, як відсутність довідки у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель, попри це що предметом закупівлі є пальне, яке за правилами Особливостей та Закону не підлягає підтвердженню ступеня локалізації виробництва товару, тому під час підготовки тендерної документації замовникам потрібно бути вкрай пильними та враховувати всі особливості які визначені у закупівельному законодавстві за конкретним предметом закупівлі.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-16-000006, оголошення UA-2023-06-19-003528-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами розгляду тендерної пропозиції учасника переможцем визначено ТОВ "ТД "Б_". Аналізом процедури закупівлі встановлено, що згідно інформації викладеної на сайті уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua) за результатами проведеної процедури закупівлі, між Замовником та ТОВ "ТД "Б_" укладено договір на суму 261 519,30 гривень.

Проведеним моніторингом встановлено, що відповідно до додатку 1 до тендерної документації учасник повинен надати перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі” а саме:

- копію договору, зазначеного у довідці у повному обсязі з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору),

- копію документу на підтвердження виконання договору зазначеного в наданій Учасником довідці (накладна або акт звірки взаєморозрахунків, або лист-підтвердження від контрагента, з яким співпрацював учасник на договірній основі за відповідним предметом закупівлі).

Документи мають бути подані обов’язково на всю суму договору. Тільки таким чином факт повного виконання договору буде підтверджено. Моніторингом встановлено, що ТОВ "ТД "Б_" надано ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі від 20.06.2023, а копію аналогічного договору від 01.05.2023 та копію видаткової накладної від 30.05.2023, що суперечить чинному законодавству.

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби у Запорізькій області для підтвердження виконання аналогічних договорів у травні 2023 року без відповідних ліцензій направлено запит до головного управління ДПС у Запорізькій області щодо виконання наданого, як аналогічний, договору. На підставі отриманої відповіді виявлено, що бази даних податкової служби не містять податкової накладної за період з 01.05.2023 по 27.07.2023 по взаємовідносинах між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «Б_» (код за ЄДРПОУ 44999925) та ТОВ «МеджикДен» (код за ЄДРПОУ 45095820).

Тендерною документацією зазначених відкритих торгів (розділ 2 «Інша інформація» визначено, що за підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, директором ТОВ "ТД "Б_" надано недостовірні дані, а саме довідку про наявність виконання аналогічних договорів, сканкопію аналогічного договору від 01.05.2023 № 25.Р та сканкопію видаткової накладної від 30.05.2023 №25/4.

Слід зазначити, що відповідно абз. 2 п. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Уповноважена особа замовника Ш_ М. М., якою прийнято рішення про відповідність наданих учасником ТОВ "ТД "Б_" цінових пропозицій на загальну суму 261 519,30 грн та документів, які вимагались тендерною документацією Замовника, не використала вищезазначене право на підтвердження інформації щодо відповідності аналогічних договорів ТОВ "ТД "Б_". Відповідальна особа за надання недостовірної інформації, яка призвела до укладання договору на суму 261 519,30 гривень – директор ТОВ "ТД "Б_" Ч_ В.О., яким підписано довідку про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору від 26.06.2023 №26/06/1, договір від 01.05.2023 № 25.Р та видаткову накладну від 30.05.2023 №25/4. Також, зазначений факт є порушенням статті 16 Закону “Про публічні закупівлі” в частині не відповідності кваліфікаційним критеріям замовника.

Відповідно до абз. 4 пп.1) п 41 Особливостей Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей.

Крім того, відповідно до Додатку 2 до тендерної документації «Технічні характеристики» зазначено, що у зв’язку з економією коштів та раціонального використання робочого часу АЗС повинні бути розміщені у Вознесенівському районі м. Запоріжжя на відстані 4х км. від адреси замовника. Учасником надані пропозиції з адресами АЗС, які знаходяться на більшій відстані ніж вказано замовником. З 6-ти запропонованих АЗС лише одна знаходиться на відстані 3х км.

Таким чином тендерна пропозиція учасника не відповідає інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та підлягають відхиленню на підставі абз. 2 пп. 2 п. 44 Особливостей.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-08-01-000018, оголошення UA-2023-04-11-011233-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу:  Моніторингом встановлено, що Замовником розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником ТОВ «З_» у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією наступного змісту:

Учасником у складі тендерної пропозиції надано зразок документу на партію товару, що буде постачатися за договором про закупівлю, із зазначенням результатів випробувань, які підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту у вигляді протоколу випробування на товар. При цьому, вся інформація, яка повинна міститися у паспорті якості присутня у зазначеному документу.

Також, назва документу не відповідає умовам тендерної документації, що визначені відповідно до пункту 3 Додатку 2 до тендерної документації. З метою усунення зазначеної невідповідності, Замовник вимагає від учасника надати зразок (зразки) документу на партію товару, що буде постачатися за договором про закупівлю, із зазначенням результатів випробувань, які підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту у вигляді копії паспорта якості.

Керуючись вимогами статті 29 Закону, відповідно пункту 40 Особливостей, розглянувши пропозицію учасника ТОВ «З_» замовником виявлено невідповідності в інформації та документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, а саме: учасником у складі тендерної пропозиції не надано документа виробника (паспорта або іншого документа), що підтверджує відповідність продукції характеристикам наведеним в Додатку 2 до тендерної документації Технічні характеристики.

Відповідно до пункту 3 Особливостей замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Таким чином, відсутність у складі тендерної пропозиції учасника - переможця документа на партію товару, що буде постачатися за договором про закупівлю, із зазначенням результатів випробувань, які підтверджують відповідність вимогам Технічного регламенту у вигляді копії паспорта якості, НЕ Є НЕВІДПОВІДНІСТЮ у розумінні Особливостей.

Отже, у Замовника немає підстав розміщувати повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей у разі ВІДСУТНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ, якщо таке забезпечення вимагалося замовником ТА/АБО ІНФОРМАЦІЇ (та/або документів) ПРО ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції.

Враховуючи викладене, відповідно до абзацу другого пункту 40 Особливостей, у разі виявлення замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі відсутності документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, не є невідповідністю та не підлягає усуненню. Натомість, всупереч вимогам пункту 40 Особливостей Замовник розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель без наявних на те підстав.

Отже, в порушення вимог пункту 40 Особливостей та частини 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Замовником неправомірно розміщено (опубліковано) повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей ТОВ «З_» щодо документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції.

Враховуючи вищезазначене, в порушення підпункту 2 пункту 41 Особливостей та частини 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Замовником не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «З_», яка станом на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій та її розкриття не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації Замовника внаслідок не надання учасником у складі тендерної пропозиції відповідних документів згідно з вимогами пункту 3 ДОДАТКУ 2 до тендерної документації Замовника, а визначено його переможцем та укладено з ним Договір.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-07-24-000040, оголошення UA-2023-04-18-008836-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено наступне. Відповідно до вимог пункту 12 таблиці 4 додатка 1 до ТД на виконання технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927, учасник у складі тендерної пропозиції надає наступні документи: сертифікат відповідності, або паспорт якості, або іншій документ, що підтверджує якість товару.

Водночас відповідно до вимог додатка 3 до ТД в складі тендерної пропозиції учасник надає сертифікат відповідності або паспорт якості, або інший документ, що підтверджує якість з урахуванням того, що технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ.

На запит Південного офісу Держаудитслужби від 25.07.2023 щодо ненадання учасником ТОВ «І_» у складі тендерної пропозиції ані сертифікату відповідності, ані паспорту якості, ані іншого документу, що підтверджує якість товару, Замовник 28.07.2023 надав пояснення, в якому зазначив, що рішення щодо відповідності тендерної пропозиції учасника ТОВ «І_» було прийняте уповноваженою особою Замовника на підставі довідки учасника від 26.04.2023 № 238/13.

Разом з тим, у відповіді на запит Південного офісу Держаудитслужби Замовник надав сертифікати відповідності № UA-056.П.00126-21 та № 0034-23, які були надані учасником ТОВ «І_» під час укладання договору.

Проте учасником процедури закупівлі ТОВ «І_» у складі тендерної пропозиції не надано ані сертифікат відповідності, ані паспорт якості, ані інший документ, що підтверджує якість товару, чим порушено вимоги пункту 12 таблиці 4 додатка 1 до ТД та додатка 3 до ТД.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-07-17-000046, оголошення UA-2023-06-22-002524-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції встановлено. Відповідно до пункту 12 Додатка 1 до ТД учасник має надати в складі пропозиції копії Сертифікату на систему управління якістю ISO 9007:2015 та Сертифікату на систему управління щодо протидії корупції ISO 37001:2018 на місця базування АЗС, що надані в складі його пропозиції.

Проте у складі тендерної пропозиції учасника ПП «Т_» відсутні копії Сертифікату на систему управління якістю ISO 9007:2015 та Сертифікату на систему управління щодо протидії корупції ISO 37001:2018 на місця базування АЗС, що надані в складі його пропозиції, що не відповідає вимогам пункту 12 Додатка 1 до ТД.

Отже, на порушення вимог абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ПП «ТУРБО-ПАЛИВО» у зв’язку із невідповідністю вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Коментар: На сьогоднішній день є дві позиції щодо відсутності/невідповідності Сертифікатів ISO, АМКУ під час розгляду скарг все ж таки дотримуються позиції, що відсутність або невідповідність таких документів є підставою для надання 24 годин на усунення невідповідностей. Практика ДАСУ зводиться до того, шо якщо така вимога про надання Сертифікатів ISO була встановлена у «інших вимогах» та документи відсутні, то  в такому випадку пропозиція учасника підлягає відхиленню у зв’язку із невідповідністю вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-06-13-000138, оголошення UA-2023-03-13-008624-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: Згідно з умовами частини 1 розділу ІІІ тендерної документації Замовника, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та завантаження файлів, зокрема, інформацією про технічні вимоги до предмета закупівлі (Додаток №3).

Так, за вимогами Таблиці Додатку №3 «Технічні вимоги (технічна специфікація) та інші вимоги до предмета закупівлі» до тендерної документації Замовника учасники для підтвердження відповідності товару діючим стандартам повинні надати сертифікат відповідності; копію паспорту якості; декларація про відповідність (або документ, що підтверджує відповідність нафтопродуктів вимогам Технічного регламенту, виданого іноземним суб’єктом господарювання або органом з оцінки відповідності мовою оригіналу, що підтверджує відповідність нафтопродуктів стандартам EN 590 (дизельне паливо) або їх аналогів).

Проведеним моніторингом встановлено, що учасником ТОВ «Т_» у складі тендерної пропозиції надано довідку від 20.03.2023 №200323/6, у якій зазначено, що учасником надаються вищезазначені документи, згідно Таблиці Додатку №3 до тендерної документації. Також, учасником надано копії паспорту якості №160634-4758222 на паливо дизельне клас Е та паспорту якості №163385-4980630 на паливо дизельне клас F.

Проте, учасником ТОВ «Т_» у складі тендерної пропозиції не надано сертифікату відповідності та декларації про відповідність (або документ, що підтверджує відповідність нафтопродуктів вимогам Технічного регламенту, виданого іноземним суб’єктом господарювання або органом з оцінки відповідності мовою оригіналу, що підтверджує відповідність нафтопродуктів стандартам EN 590 (дизельне паливо) або їх аналогів).

Таким чином, в недотримання вимог Додатку №3 до тендерної документації Замовника, учасником ТОВ «Т_» не підтверджено відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам щодо предмета закупівлі у спосіб, встановлений Замовником, а саме щодо підтвердження відповідності товару діючим стандартам.

Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей №1178 замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли вона не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.

Коментар: Із висновку моніторингу можна зробити висновок, що враховуючи той факт, що умовами тендерної документації була встановлена вимога та перелік документів через «,» або «;» така вимога розглядається перевіряючи як надання учасником «всіх перелічених документів», а тому надання учасником документу одного із вказаних у вимогах документації кваліфікується як невідповідність тендерної пропозиції вимогам документації.

Моніторинг закупівлі UA-M-2023-05-29-000024, оголошення UA-2023-03-09-003915-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій встановлено наступне. Відповідно до пункту 1.14 частини 1 додатку 3 до ТД для встановлення відповідності діяльності учасника вимогам системи управління якістю учасник має надати у складі пропозиції оригінал сертифікату щодо відповідності вимогам ISO у сфері акредитації, що містить оптову торгівлю пальним на своє ім’я, виданий акредитованим органом сертифікації, а також атестат акредитації з додатками.

  У складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С_» надано атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 29.01.2021 за № 8О068, який видано державним підприємством «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі – ДП «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»).

  На запит Південного офісу Держаудитслужби від 08.06.2023 щодо надання учасником ТОВ «Сентайм Груп» у складі тендерної пропозиції атестата про акредитацію, зареєстрованого у реєстрі 29.01.2021 за № 8О068, без додатка від 12.08.2019 та доповнення до додатка від 29.01.2021, які є невід’ємними частинами цього атестата.

  Замовник 12.06.2023 надав пояснення, в якому зазначив, що ТОВ «С_» було надано атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 29.01.2021 за № 8О068, виданого ДП «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», а додатки до даного сертифіката знаходяться на офіційному сайті ДП «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

  Проте учасником ТОВ «С_» у складі тендерної пропозиції надано атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 29.01.2021 за № 8О068, який видано ДП «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» без додатка від 12.08.2019 та доповнення до додатка від 29.01.2021, які є невід’ємними частинами цього атестата, чим не дотримано вимоги пункту 1.14 частини 1 додатку 3 до ТД.

  Отже, Замовник на порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Сентайм Груп», як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

  Підсумок

  Розгляд пропозицій учасників прямо пропорційно залежить від вимог, які замовником були встановленні у тендерній документації, та як дає право зробити висновок вищенаведені моніторинги закупівель, надмірно встановленні вимоги у тендерній документації, враховуючи предмет закупівлі – пальне приводить до допущення різноманітних порушень під час розгляду документів, які надаються учасниками, ті які дійсно мають вагоме значення, але є й такі які не несуть ніякого значення для предмету закупівлі, тому рекомендуємо замовникам бути пильними як на етапі підготовки вимог у тендерній документації так і та етапі розгляду тендерних пропозицій.      

  пов'язані статті

  Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

  © 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

  Visa & Mastercard