Статті

Підвищення цін на продукти харчування на підставі зміни індексу споживчих цін: що варто врахувати замовникам для правомірного внесення змін до договору про закупівлю

1
224

Відповідно до абзацу 1 пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені даним пунктом.

Одними із найбільш частих змін до договору про закупівлю є підвищення ціни предмета закупівлі, зокрема товарів.

Так, внести зміни до договору про закупівлю в частині підвищення ціни сторони можуть на підставі двох підпунктів пункту 19 Особливостей:

  • підпункту 2 - погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
  • підпункту 7 - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Значну частину предметів закупівель складають продукти харчування за результатами закупівель яких укладаються договори про закупівлю. Водночас протягом дії договорів про закупівлю сторони вносять зміни до таких договорів.

Підвищувати ціну предмета закупівлі, як уже було зазначено, сторони можуть на підставі підпунктів 2 та 7 пункту 19 Особливостей. При цьому, внесення змін згідно даних норм повинно бути документально підтвердженим.

Досить часто постачальники продуктів харчування ініціюючи внесення змін до договору про закупівлю в частині збільшення ціни на продукти харчування, на підтвердження можливості таких змін надають довідки з Державної служби статистики України (далі-Держстат).

Проте, в статті «Чи можна на підставі довідки зі статистики збільшувати ціну продуктів харчування?» було з’ясовано, що довідка Держстату про підтвердження коливання ціни товару не може слугувати достатнім та належним документальним підтвердженням внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей, оскільки дана довідка не буде підтверджувати одну із умов для внесення змін до договору про закупівлю – відсоток коливання ціни товару.

Разом з тим, довідка з Держстату може слугувати належним документальним підтвердженням для внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 7 пункту 19 Особливостей - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін в разі, якщо в ній буде визначено індекс споживчих цін для певних продуктів харчування, та такий продукт харчування буде визначений в Переліку товарів (послуг), які наведені в додатку 4 до Методологічних положень, а також якщо замовником в проєкті договору буде визначено порядок внесення змін до договору про закупівлю згідно з даною нормою.

Тому важливим є визначення, яку інформацію повинна містити така довідка, що необхідно визначити в проєкті договору про закупівлю та додатковій угоді задля правомірного внесення змін до договору про закупівлю згідно підпункту 7 пункту 19 Особливостей .

Положення Особливостей щодо внесення змін до договору про закупівлю згідно підпункту 7 пункту 19 Особливостей в разі зміни індексу споживчих цін

Внести зміни до договору про закупівлю згідно з розглядуваною нормою сторони можуть при зміні встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін.

Більше дізнатися про внесення змін до договору про закупівлю згідно даної норми, зокрема, що таке індекс споживчих цін та де шукати таку інформацію, можна в статті «Внесення змін договору про закупівлю у зв’язку із зміною встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін».

Отож, з аналізу зазначеної норми правомірним внесення змін до договору буде в тому випадку, якщо відбудеться зміна індексу споживчих цін протягом певного періоду і, зокрема, інформація про зміну індексу споживчих цін буде відображена, до прикладу, в довідці Держстату.

Разом з тим, дана норма не визначає конкретного часового проміжку, протягом якого повинно відбуватися зміна індексу споживчих цін, як це має місце в підпункті 2 пункту 19 Особливостей:

«…у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару…».

Тому видається, що визначальним в даному випадку є підтвердження зміни індексу споживчих цін, протягом певного періоду, зокрема, яке відбулося після укладення договору та/або внесення змін до договору про закупівлю до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін.

До прикладу, якщо сторони уклали договір про закупівлю олії соняшникової та цукру 02.01.2023 р., та додаткова угода на підставі підпункту 7 пункту 19 Особливостей укладатиметься в квітні 2023 р., довідка з Держстату на підтвердження зміни індексу споживчих цін у відсотках до попереднього періоду може бути надана на період, який підтверджує зміну індексу за лютий та березень, як у довідці Держстату на малюнку нижче.

Що визначити в проєкті договору для можливості внесення змін до договору згідно з підпунктом 7 пункту 19 Особливостей?

Підпункт 7 пункту 19 Особливостей передбачає, що істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені даним пунктом:

  • зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, ….., у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Згідно з даною нормою внести зміни до договору сторони можуть в разі, коли в договорі буде визначений порядок зміни ціни. Тому замовнику задля можливості внесення змін до договору згідно розглядуваної підстави необхідно в проєкті договору передбачити порядок зміни ціни в частині зміни індексу споживчих цін.

Приклад визначення в проєкті договору підпункту 7 пункту 19 Особливостей підстави для внесення змін – зміни індексу споживчих цін

«7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

  • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі зміни індексу споживчих цін;
  • сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який підтверджує зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін;
  • сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням зміни індексу споживчих цін можуть бути довідки, видані органами державної статистики та/або роздруківки з офіційного вебсайту Державної служби статистики України/її територіальних органів, з інформацією про зміну індексу споживчих цін, який відбувся з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю до моменту внесення змін до договору про закупівлю. Такий документ повинен містити інформацію про зміну індексу споживчих цін, який відбувся протягом періоду, у якому здійснювалося дослідження цін на товари(послуги), які визначені в Переліку товарів (послуг), які наведені в додатку 4 до Методологічних положень державного статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), які затверджені наказом Держстату від 16.12.2021 № 310.

Що відобразити в додатковій угоді для внесення змін до договору?

Ще однією важливою умовою для правомірного внесення змін до договору про закупівлю є укладення додаткової угоди, яка відповідатиме приписам законодавчих норм. Тому далі наводимо приклад додаткової угоди для внесення змін до договору про закупівлю згідно з розглядуваною підставою.

Приклад додаткової угоди про внесення змін до договору про закупівлю в разі зміни індексу споживчих цін на продукти харчування

Додаткова угода № ___ до Договору № ____ від «___» ____________ 202__ року

м. ________

«___» _____________ 202__ року

________________________________ в особі _____________________________, що діє на підставі __________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, і __________________________________ в особі _________________________, що діє на підставі ___________ (далі – Постачальник / Виконавець / Підрядник), з іншої сторони, разом Сторони, керуючись пунктом ___ (прописати пункти договору, яким  визначені умови  внесення змін до договору) Договору поставки/надання послуг (прописати пункти договору, яким  визначені умови  внесення змін до договору) та у відповідності до підпункту 7 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, а саме: зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни та пункту __  (вказується пункту договору, яким передбачено умови внесення змін до договору у зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін тощо) Договору № __  від ______________ р. (далі – Договір), уклали дану додаткову угоду №___ (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Сторони домовились на підставі __________________________________________ (вказати інформацію та документ, який підтверджує зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни товару (послуги), які наведені в додатку 4 до Методологічних положень державного статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), які затверджені наказом Держстату від 16.12.2021 № 310) змінити ціну в Договорі, що встановлена пунктом__Договору, та викласти пункт ___ Договору в наступній редакції: 

« ____________________________________________________».

2. Сторони домовились Додаток № 1 «Специфікація» до Договору викласти в новій редакції (в разі наявності):

« ____________________________________» у зв’язку із чим додаток №1 до Договору в редакції від _______ (сказати дату редакції додатку до  договору або до останньої додаткової угоди № __ ) втрачає чинність. (у даному пункті може бути передбачено, що сторони змінюють додаток, яким передбаченні   обсяги послуг, та який визначає ціну та  підлягає викладення в новій редакції).

3. Сторони домовились змінити обсяг закупівлі до __________(вказати кількість товарів / робіт / послуг за Договором після внесених змін) (важливо: не є обов’язковою умовою застосування пункту підпункту 7 пункту 19 Особливостей) та зазначається у разі необхідності) та викласти пункт ___ Договору в наступній редакції:

«_______________________________________________».

3. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

4. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє протягом терміну дії Договору.

Підсумки

Внести зміни до договору про закупівлю на підставі зміни індексу споживчих цін сторони можуть при дотриманні умов, які визначені в підпункті 7 пункту 19 Особливостей, а саме:

  • в проєкті договору замовнику необхідно передбачити порядок внесення змін до договору;
  • повинна відбутися зміна індексу споживчих цін для товару (послуги), які наведені в додатку 4 до Методологічних положень державного статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), які затверджені наказом Держстату від 16.12.2021 № 310;
  • документ, який надається постачальником як документальне підтвердження для внесення змін, повинен містити інформацію про зміну індексу споживчих цін протягом періоду, у якому здійснювалося дослідження цін на товари(послуги), які визначені наказом Держстату від 16.12.2021 № 310.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard