Статті

Чи можна на підставі довідки зі статистики збільшувати ціну продуктів харчування?

2
543

Укладення договору про закупівлю є завершальним етапом здійснення закупівлі. Однак уклавши договір про закупівлю в замовника наступає інший важливий етап – виконання договору.

Під час виконання договору про закупівлю сторони можуть вносити зміни до договору на підставі пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

Проте вносячи зміни до договору про закупівлю замовникам слід пам’ятати, що внести зміни до договору про закупівлю сторони можуть виключно при дотриманні умов, які визначені для певної підстави. Окрім цього, замовникам варто не забувати про можливу адміністративну відповідальність за неправомірне внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом, яка передбачена частиною 3 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найбільш частим порушенням при внесенні змін до договору про закупівлю є неправомірне внесення змін до договору про закупівлю, зокрема в частині підвищення ціни предмета закупівлі, наприклад, згідно з підпунктом 2 пункту 19 Особливостей - погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару.

Так, внесення змін до договору про закупівлю в частині підвищення ціни предмета закупівлі перебуває під пильною увагою Державної аудиторської служби України (далі - ДАСУ) та прокуратури, оскільки безпідставне  внесення змін до договору про закупівлю може призвести до неправомірного використання бюджетних коштів.

Згідно яких норм можливе підвищення ціни на продукти харчування?

З аналізу пункту 19 Особливостей можна зробити висновок, що підвищити ціну на продукти харчування сторони можуть на підставі двох підпунктів пункту 19 Особливостей:

  • підпункту 2 - погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
  • підпункту 7 - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, …, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей

Для правомірного внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей замовникам слід дотриматися умов, які визначені даною нормою, зокрема наступних:

  • зміна ціни може відбуватись виключно за одиницю товару;
  • повинно відбутись коливання ціни такого товару на ринку;
  • може відбуватися як збільшення, так і зменшення ціни за одиницю товару;
  • внести зміни до договору про закупівлю сторони можуть пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку;
  • відсутній максимальний відсоток збільшення або зменшення ціни за одиницю товару;
  • коливання ціни повинно бути документально підтвердженим;
  • неможливість збільшення ціни договору про закупівлю.

Однією з умов, яку постачальник товару повинен підтвердити для можливості внесення змін до договору про закупівлю, є документальне підтвердження коливання ціни товару.

Та чи може слугувати таким документальним підтвердженням довідка, видана Державною службою статистики України (далі - Держстат)?

Відповідаючи на дане запитання варто звернути увагу, що Особливості та жоден інший нормативно-правовий акт не дають відповіді на питання, які документи варто вважати документальним підтвердженням коливання ціни товару.

Так, зазначене питання розглядалось в статті «Які документи варто вважати документальним підтвердженням коливання ціни?».

В зазначеній статті був зроблений висновок, що законодавством не визначено чіткого переліку органів, установ, організацій, які уповноважені видавати документальне підтвердження коливання ціни. Водночас до таких органів, установ, організацій варто відносити ті, які уповноважені здійснювати моніторинг цін на конкретний товар у відповідності до нормативно-правових актів, які регулюють його діяльність.

Тому видається, що визначальною умовою для належного документального підтвердження внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей є документи, які видані уповноваженими здійснювати моніторинг цін на конкретний товар у відповідності до нормативно-правових актів органами, установами та які підтверджують коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару.

Чи міститься в довідках Держстату інформація про коливання ціни товару? Для цього розглянемо такі довідки.

Приклад довідки, виданої Державною службою статистики України.

Як бачимо, довідки Держстату надають інформацію про середні ціни товару в певному місяці, однак не містять інформації, щодо коливання ціни товару з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, тобто в таких довідках відсутні вище зазначені дати укладення договору або останнього внесення змін до договору, а також в таких довідках відсутній відсоток збільшення ціни за одиницю товару, який, як визначає дана норма, не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку, як має місце в довідках, виданих Торгово-промисловою палатою.

Приклад довідки, виданої Торгово-промисловою палатою, в якій міститься інформація, щодо відсотку коливання ціни товару.

Неналежним документальним підтвердженням внесення змін до договору про закупівлю згідно підпункту 2 пункту 19 Особливостей довідкою Державної служби статистики України вважає ДАСУ.

Моніторинг № UA-M-2023-05-23-000003, оголошення № UA-2023-01-20-007170-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами моніторингу процедури закупівлі встановлено, що відповідно до додаткової угоди від 18.05.2023 №1 до Договору на підставі пункту 2 частини 5 статті 41 Закону (збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю / внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару) сторони прийшли до згоди збільшити ціну товару до 10 % без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Зокрема, ціну товару (м'ясо яловичини охолоджене (без кістки) збільшено з 150,00 грн до 164,98 грн за 1 кг без ПДВ, або на 9,99 %. Підставою для збільшення ціни є лист ФОП Матвійчук В.Б. від 15.05.2023 року та інформаційний лист Головного управління статистики у Волинській області від 15.05.2023 №04.2-07/319-23, в якому зазначено середні споживчі ціни на яловичину (лютий 2023 року – 191,18 грн за кг, березень 2023 року -188,43 грн за кг, квітень 2023 року – 185,17 грн за кг).

Слід зазначити, що вищевказаний інформаційний лист відображає коливання ціни товару на ринку в бік зменшення та в ньому відсутня інформація про рівень коливання ціни такого товару на ринку на момент внесення змін до Договору (додаткова угода від 18.05.2023 №1).

Поряд з цим, слід відмітити, що на момент оголошення даної процедури закупівлі замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178 (із змінами).

Таким чином, замовником на порушення підпункту 2 пункту 19 Особливостей неправомірно укладено додаткову угоду від 18.05.2023 №1 до Договору на збільшення ціни за одиницю товару, що призвело / призведе до втрат замовника (зменшення кількості м’яса яловичини на 932,641 кг) та додаткових витрат коштів місцевого бюджету.

Коментар: отож, видається, що довідка Держстату про підтвердження коливання ціни товару не може слугувати достатнім та належним документальним підтвердженням внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей, оскільки дана довідка не буде підтверджувати одну із умов для внесення змін до договору про закупівлю – відсоток коливання ціни товару. Тому не рекомендуємо укладати додаткові угоди на внесення змін до договору про закупівлю згідно з підпунктом 2 пункту 19 Особливостей на підставі довідок, виданих Держстатом.

Натомість постачальнику в разі, необхідності внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни доцільно підтверджувати коливання ціни товару саме на підставі довідки, виданої Торгово-промисловою палатою або Держзовнішінформ, оскільки така довідка містить відсоток коливання ціни товару, як у наведеному вище прикладі.

Внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 7 пункту 19 Особливостей - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін

Ще однією підставою для внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни предмета закупівлі, зокрема товару, може бути підпункт 7 пункту 19 Особливостей - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін.

Зазначена підстава для внесення змін до договору про закупівлю розглядалась в статті «Внесення змін договору про закупівлю у зв’язку із зміною встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін».

В зазначеній статті було з’ясовано, що внести зміни до договору про закупівлю у зв’язку із зміною індексом споживчих цін сторони можуть виключно у разі, зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, а також наявності товару (послуги) у споживчому наборі товарів (послуг). Перелік таких товарів (послуг) наведений в додатку 4 до Методологічних положень державного статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), які затверджені наказом Держстату від 16.12.2021 № 310 (далі - Методологічні положення), в яких міститься більше трьохсот позицій. Серед яких велика кількість продуктів харчування.

В свою чергу, Держстат є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, зокрема обчислює індекс споживчих цін.

Разом з тим, в Методологічних положеннях зазначено, що з метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів узагальнена статистична інформація за результатами державного статистичного спостереження оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату та вебсайтах його територіальних органів у відповідних статистичних продуктах (статистична інформація, статистичні публікації, експрес-випуски тощо). Інформація, що оприлюднюється на вебсайтах ТОД, узгоджена з інформацією, що оприлюднює Держстат.

Тобто згідно з даною інформацією, для можливості внесення змін до договору про закупівлю згідно з підпунктом 7 пункту 19 Особливостей у зв’язку із зміною індексом споживчих цін, сторони можуть використовувати інформацію, яка міститься на офіційному вебсайті Держстату та вебсайтах його територіальних органів, однак таким підтвердженням також може слугувати і довідка Держстату, оскільки законодавство безпосередньо не визначає яким чином підтверджувати інформацію для можливості внесення змін до договору згідно з розглядуваною нормою.

Тому видається, що довідка, видана Держстатом, зокрема, якщо в ній буде визначено індекс споживчих цін для певних продуктів харчування, як у довідках Держстату, які наводились вище, а також такі продукти харчування визначені в Переліку товарів (послуг), які наведені в додатку 4 до Методологічних положень, може слугувати документальним підтвердженням для внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни продуктів харчування згідно з підпунктом 7 пункту 19 Особливостей, якщо замовником в проєкті договору буде визначено порядок внесення змін до договору про закупівлю згідно даною нормою.

Підсумки

Довідка Держстату про підтвердження ціни товару не може слугувати належним документальним підтвердженням внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей, оскільки дана довідка не буде підтверджувати одну із умов для внесення змін до договору про закупівлю – відсоток коливання ціни товару – продукту харчування.

Натомість така довідка може бути документальним підтвердженням для внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 7 пункту 19 Особливостей - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін в разі, якщо в ній буде визначено індекс споживчих цін для певних продуктів харчування, та такий продукт харчування буде визначений в Переліку товарів (послуг), які наведені в додатку 4 до Методологічних положень, а також якщо замовником в проєкті договору буде визначено порядок внесення змін до договору про закупівлю згідно з даною нормою.

пов'язані статті