Статті

Підтвердження необхідно кількості МТБ та працівників: особливості перевірки на відповідність

1
161

Перевірити спроможність учасника забезпечити успішне виконання договору про закупівлю замовник має можливість встановивши кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16  Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). При розгляді тендерних пропозицій замовник часто вагається в правомірності своїх дій щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям встановленим замовником. Тому важливо розглянути як правильно перевірити тендерну пропозицію учасника на відповідність вимогам встановленим замовником щодо необхідної кількості обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та / або працівників, згідно пунктів 1 та 2 статті 16 Закону.

Щодо необхідної кількості наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

Приклади будемо розглядати на рішеннях прийнятих Органом оскарження та проведених моніторингах органами Держаудитслужби.

Приклад 1. Рішення № 4784-р/пк-пзвід  15.03.2024, оголошення №UA-2024-02-14-009566-a

Позиція Органу оскарження: відповідно до пункту 1 додатку 1 тендерної документації передбачено наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, зокрема:

1.2. Інформаційна довідка в довільній формі про технічні дані наявних транспортних засобів:

 • Марка транспортного засобу
 • Кількість
 • Власний або орендований.

До кожного транспортного засобу, який учасник має намір залучити до виконання договору про закупівлю необхідно надати:

 • копію технічного паспорту або копію свідоцтво про реєстрацію. У разі оренди транспортного засобу або договору послуг, учасник додатково має надати копію договору оренди (послуг) такого транспортного засобу із зазначенням строку оренди (послуг) (не менш ніж до кінця 2023року).
 • копія договору на санітарну обробку транспортних засобів та акт виконаних робіт за останній місяць
 • копію довідки* про санітарну обробку на кожний транспортний засіб, який буде залучено для перевезення товарів.

*Довідка має містити відмітку про санітарну обробку транспортного засобу.

За таких умов тендерною документацією передбачено наявність в учасників щонайменше двох транспортних засобів.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться, зокрема:

 1. інформаційна довідка про технічні дані наявних транспортних засобів (файл "3 Інформаційна довідка про технічні дані наявних транспортних засобів.pdf"), в якій зазначено:
 • Марка транспортного засобу - IVECO 355513;
 • Спеціалізований вантажний фургон ізотермічний – В, обладнаний холодильною установкою, 2013 року випуску, державний номер АЕ1504ІР, кузов № ZCFC 3592005897508, свідоцтво про реєстрацію СТР № 296189 видане ТСЦ 1241 – 07.02.2023 року; орендований, договір оренди № 71 від 26.01.2024.
 1. договір оренди від 26.01.2024 № 71, укладений з Кришталь Наталією Іванівною, предметом якого є платне користування вантажним автомобілем марки IVECO 35S13 (файл "5 Договір оренди транспортного засобу.pdf").
 2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АЕ1504ІР на IVECO 35S13 (файл "4 Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.jpg").
 3. договір № 01/01/2024-3 на виконання робіт з миття та санітарної обробки (дезинфекції) транспорту від 01.01.2024, укладений з ТОВ "МАЙМ СЕРВІС", предметом якого є послуги з миття та санітарної обробки (дезінфекції) транспортних засобів (автомобілів) (файл "27 Скан-копія оригіналу договору про надання послуг з санітарної обробки автотранспорту діючого до 31.12.2024 року.pdf").
 4. довідка про санітарну обробку автомобіля IVECO (файл "8 Довідка про санітарну обробку.jpg").

Враховуючи наведене, зокрема, наявність у складі тендерної пропозиції переможця інформації та документів на підтвердження наявності одного транспортного засобу, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей.

Даний приклад показує, що у випадку коли замовник не зазначив, що це може бути один транспортний засіб, учасник повинен був підтвердити наявність більше одного транспортного засобу. Відповідно в даному випадку замовник повинен був надати учаснику можливість виправити невідповідності.

Приклад 2. Моніторинг №UA-M-2024-04-10-000010, оголошення № UA-2024-03-08-007233-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 тендерної документації замовника учасник для підтвердження кваліфікаційного критерію наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій повинен надати довідку у формі, «що містить інформацію про наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів, будівельних механізмів та матеріально-технічної бази учасника необхідних для виконання робіт визначених у технічному завданні (із зазначенням їх найменування, наявної кількості, технічного стану, а також із зазначенням підстави користування ( власне, орендоване та ін.))».

Пунктом 6 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації визначено, що «Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (Додаток 3)».

Відповідно до технічного завдання, а саме пункту 2 Додатку 3 тендерної документації зазначені найменування робіт і витрат (за розділами) та обсяги робіт (одиниця виміру, кількість),
 зокрема, «Засипання траншей та котлованів бульдозерамипотужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, групаґрунту 2» (підпункт 34); «Навантаження сміття екскаваторамина автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25м3» (підпункти 36, 506); «Розробка грунту в траншеях такотлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 куб.м у відвал,група грунту 2» (підпункт 21).

Відповідно до технічного завдання, а саме підпункту 4.1 пункту 4 Додатку 3 тендерної документації зазначено, що учасник в складі тендерної пропозиції надає «відомістьресурсів» відповідно до технічного завдання.

Відповідно до наданої, в складі тендерної пропозиції учасником ТОВ «Б» відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку в розділі ІІ «Будівельні машини і механізми» зазначені, зокрема, трактори на пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт (пункт9); крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 6,3 т(пункт 10); екскаватори одноковшеві дизельні напневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 куб. м т. (пункт17).

Для підтвердження кваліфікаційного критерію наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій Учасник процедури закупівлі ТОВ «Б» у складі тендерної пропозиції надав Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 12.03.2024 року вих. № 22 (далі – довідка).

При цьому в зазначеній довідці відсутня інформація щодонаявності в ТОВ «Б»будівельних машин і механізмів, визначених у технічномузавданні Додатку 3 тендерної документації зокрема:

 • трактори на пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт;
 • крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 6,3 т;
 • екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 куб. м т., чим не дотримано вимог підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 тендерної документації.

Водночас довідка містить інформацію «у разі виробничої необхідності ТОВ «Б» залучить необхідну додаткову техніку та обладнання».

Слід зазначити, що учасником процедури закупівлі ТОВ «Б» у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель не було надано підтвердження інформації щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт / поставки, зокрема: трактори на пневмоколісному ходу, потужністю 59 кВт; крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 6,3 т; екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 куб. м т, чим не дотримано вимог підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 до тендерної документації Замовника.  

Разом з цим, замовник не виявив вищезазначених невідповідностей та на порушення вимог пункту 43 Особливостей не розмістив в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, у зв’язку з чим обрав переможцем торгів тендерну пропозицію учасника ТОВ «Б», як таку що не відповідала вимогам тендерної документації Замовника.

В даному прикладі замовником була  встановлена вимога щодо кількості техніки, устаткування, обладнання, приладів, будівельних механізмів та матеріально технічної бази таким чином, що учасник здійснюючи кошторисні розрахунки відповідно до технічного завдання повинен був визначити кількість техніки, устаткування, обладнання, приладів, будівельних механізмів та матеріально технічної бази, які буде використовувати при виконанні робіт. Відповідно замовник при складанні такої вимоги повинен перевірити кількість техніки, устаткування, обладнання, приладів, будівельних механізмів та матеріально технічної бази шляхом порівняння  наданої інформації з кошторисними розрахунками наданими учасником. При встановлені невідповідностей замовник повинен надати можливість учаснику виправити такі невідповідності.

Приклад 3. Моніторинг № UA-M-2024-04-22-000038 , оголошення № UA-2024-04-02-008090-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу:за результатами моніторингу процедури закупівлі також встановлено, що відповідно до вимог пункту 5 розділу 3 тендерної документації та пункту 1 розділу «Перелік документів та інформація для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону Додатку № 3 до тендерної документації на підтвердження інформації про наявність обладнання та матеріально-технічної бази «Учасник закупівлі повинен надати довідку в довільній формі з переліком машин і механізмів, які будуть використовуватись при наданні послуг, що є предметом закупівлі (не менше 7 транспортних засобів). В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (машин і механізмів)».

Учасник процедури закупівлі ФОП М у складі тендерної пропозиції надала перелік транспортних засобів (файли «список машин.pdf» та «img793.pdf»), в якому зазначила про наявність лише 4-х транспортних засобів, які використовуються цим учасником на підставі договорів позички, а саме: FORD TRANSIT (державний номер ВН6915РХ), VOLKSWAGEN LT 46 (державний номер ВЕ1849СК), ГАЗ 3302 (державний номер ВЕ4703ВМ) та FORD TRANSIT (державний номер ВН0216ТІ), а також копії свідоцтв про реєстрацію вищенаведених 4-х транспортних засобів (файли «ДОГОВОР СВВ ФОРД.pdf», «ДОГОВОР РАВ 1849.pdf», «Договір РОЮ 4703 2.pdf» та «Договор СВВ МТП ФОРД 0216.pdf» відповідно), що не відповідає вищезазначеним вимогам тендерної документації.

Даний приклад свідчить, про те що у випадку встановлення в тендерній документації вимоги щодо певної кількості машин і механізмів, учасник повинен надати не менше тієї кількості, що встановлена замовником. В таких випадках замовник не може приймати рішення про підтвердження кваліфікаційного критерії при розгляді таких документів, і відповідно повинен був надати учаснику можливість виправити такі невідповідності.

Щодо необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Приклад 1. Рішення № 4784-р/пк-пзвід  15.03.2024, оголошення № UA-2024-02-14-009566-a

Позиція Органу оскарженнядодаток 1 тендерної документації містить перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону.

Відповідно до пункту 2 додатку 1 тендерної документації передбачено наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:

2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за формою таблиці 1. 

За таких умов тендерної документацією передбачено наявність в учасників щонайменше двох працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться, зокрема:

 • довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні
   знання та досвід (файл "9 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.pdf"), в якій зазначено: "Я, ФОП Захарченко Яна Вікторівна, не надаю інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тому що не маю найманих працівників та працюю самостійно".
 • особиста медична книжка серії 1ААВ № 224933 Захарченко Яни Вікторівни (файл
   "10 Медична книжка.pdf").
 • посвідчення водія ВХІ № 574037 Захарченко Яни Вікторівни (файл "11
   Посвідчення водія (водії).jpg").

Враховуючи наведене, зокрема, наявність в складі тендерної пропозиції переможця інформації та документів на підтвердження наявності одного працівника, наявні невідповідності в документах Пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей. 

В даному прикладі замовник не зазначив, що  достатньо одного працівника, тому учасник повинен був підтвердити наявність більше одного працівника. Відповідно в даному випадку замовник повинен був надати учаснику можливість виправити невідповідності.

Приклад 2. Рішення № №7425-р/пк-пзвід  25.04.2024, оголошення № UA-2024-03-29-003468-a

Позиція колегії: Додаток 1 тендерної документації містить інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону з урахуванням пункту 28 Особливостей (перелік документів та інформації).

2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Інформаційна довідка про наявність працівників (окремо водії автотранспортних засобів, окремо експедитори транспортні, окремо вантажники, комірник), відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та будуть залучені для обігу предмету закупівлі за наступною формою:
 Форма:


 з/п
П.І.Б. Поса
 да
ОсвітаДата наступного
 проходження медогляду,
 яка зазначена в ОМК
Загальний
 досвід (стаж)
 роботи
 (роки)
Досвід (стаж)
 роботи на
 останній посаді
 (роки)

Кількість окремо водіїв автотранспортних засобів, окремо експедиторів транспортних та окремо вантажників повинна дорівнювати повідомленій учасником кількості одиниць транспорту, яким буде здійснюватися перевезення предмету закупівлі. 

У разі якщо учасник залучає декілька Перевізників для постачання предмету закупівлі, кожний з них повинен мати необхідну кількість працівників, з розрахунку: на один транспортний засіб необхідна наявність одного водія автотранспортного засобу, одного експедитора транспортного, одного вантажника.

Крім того, відповідно до довідки від 05.04.2024 №236-2024 наявна інформацію щодо 2-ох транспортних засобів. Враховуючи наведене, учасник повинен був мати 2-ох водіїв автотранспортних засобів та підтвердити з ними трудові відносини.

Разом з тим, надана у складі тендерної пропозиції переможця трудова книжка Худокормова Р. В. не містить підтвердження трудових відносин між переможцем та працівником.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей.

Разом з тим, переможцем не надано підтвердження наявності в учасника водіїв у кількості відповідній кількості автотранспортних засобів.

Таким чином, переможець не усунув невідповідності в документах, визначених пунктом 43 Особливостей.

Відповідно до абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо учасник процедури закупівлі: не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та / або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Цей приклад показує, що у випадку прив’язки  кількості працівників до кількості техніки необхідно дотримуватися встановленої вимоги та перевіряти дану відповідність. При встановлені невідповідностей необхідно надати учаснику можливість виправити такі невідповідності.

Приклад 3. Моніторинг № UA-M-2024-04-18-000005, оголошення № UA-2024-03-23-000269-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ БК «К», що визначена системою найбільш економічно вигідною, замовник розмістив вимогу про усунення невідповідностей з наступною інформацією, зокрема: виявлена невідповідність щодо можливості наявних працівниківвідповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, виконати обсяг робіт згідно з вимогами тендерної документації та відомостями, зазначеними у кошторисі Учасника, а саме документі Договірна ціна.pdf стор 1111. Відповідно до Розділу III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції: Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід довідка в довільній формі, що підтверджує наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не менше 2 (двох) осіб (які відносяться до робітників та до спеціалістів). Надати документ (уточнений), (довідка в довільній формі, що підтверджує наявність в Учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід тощо) відповідно до вимог тендерної документації.

Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 10.04.2024 № 106 замовник відхилив тендерну пропозицію ТОВ БК «К» через не усунення вищезазначеної невідповідності.

На виконання вимоги про усунення невідповідностей ТОВ БК «КРАЄВИД» завантажив файли «Довідка працівники уточнена.pdf», «Накази 1.pdf», «Накази 2.pdf», «Накази 3.pdf», чим повністю усунув виявлену Замовником невідповідність.

Проте, відповідно до протоколу щодо прийняття рішення від 10.04.2024 № 106, уповноваженою особою зазначено, що під час виправлення невідповідностей учасник надав інформаціюта документи про працівників, які не були наявні в Учасника намомент кінцевого терміну подання тендерних пропозицій 31 березня 202400:00.

Моніторингом установлено, що тендерна документаціязамовника не містить додаткових вимог до підтверджуючихдокументів щодо наявної кількості в Учасника працівників намомент кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

Крім того, в тендерній документації замовником невстановлена вимога щодо можливості наявних працівниківвиконати обсяг робіт згідно з вимогами тендерної документації та відомостями, зазначеними в кошторисі учасника.

Водночас, оприлюднення замовником повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та документах учасника ТОВ БК «К» є неправомірним та таким, що суперечить вимогам, встановленим самим замовником в підпункті 5.1.1.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації, оскільки учасник надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не менше 2 (двох) осіб (які відносяться до робітників та до спеціалістів) від 27.03.2024 № 175 (файл «Довідка працівники.pdf»), якою виконав вищезазначену умову тендерної документації.

Відповідно до пояснення замовника, умовами тендерної документації замовник визначив кваліфікаційний критерій «Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» з метою своєчасного виконання всього об’єму робіт на об’єкті.

Згідно з умовами тендерної документації строк виконання робіт до 01.08.2024. Відповідно до тендерної форми «Пропозиція» від 29.03.2024 № 200 ТОВ БК «К» зобов’язується виконати роботи до 01.08.2024. Вимогами Додатку 1 до тендерної документації Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі передбачено надання у складі пропозиції гарантійного листа, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, будуть відповідати вимогам проєктів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

Такого листа з гарантією виконати роботи у строк, встановлений замовником, учасником надано (вих. від 27.03.2024 № 168) у складі тендерної пропозиції. Учасником ТОВ БК «К» надана довідка від 27.03.2024 № 175 (файл Довідка працівники.pdf.), де зазначена наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, у кількості семи осіб, яких три особи прийняті на 0,5 ставки, а робітників будівельних професій 2 особи.

Відповідно до підсумкової відомості ресурсів, наданої учасником, яка складена відповідно до технічних вимог ТД, загальні витрати труда становлять 11780,42 людино-годин, з них робітників-будівельників становлять 5646,86 людиногодин.

Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Згідно з нормами тривалості робочого часу на 2024 рік при 40-годинному робочому тижні тривалість робочого часу за травень – липень становить 528 годин (травень 184, червень 160, липень 184 години). Тобто 528 х 2 = 1056 людино-годин — фактичні витрати труда робітників. Розбіжність між фактичними витратами труда робітників та витратами труда робітників, які зазначено у підсумковій відомості ресурсів, становить: 5646,86 -1056 = 4590,86 людино-годин. Враховуючи зазначене, в учасника не вистачає людей для виконання робіт замовника, навіть за умови можливого початку робіт у другій половині квітня 2024 року.

Згідно з Інформаційним листом від 27.03.2024 № 161 Учасник повідомив, що взагалі не планує залучення субпідрядників.

Отже, учасником ТОВ БК «К» для підтвердження кваліфікаційного критерію надана інформація, яка не відповідає вимогам замовника, які зазначені в тендерній документації.

Виявлена невідповідність щодо можливості наявних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, виконати обсяг робіт згідно з вимогами тендерної документації та відомостями, зазначеними у кошторисі учасника, а саме документі Договірна ціна.pdf стор 111.

Однак, надане пояснення не спростовує порушення замовником пункту 43 Особливостей, відповідно до якого під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною
 документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Вимога виконати обсяг робіт згідно з вимогами тендерноїдокументації та відомостями, зазначеними у кошторисіучасника, не була передбачена замовником безпосередньо утендерній документації.

Згідно підпункту 5.1.1.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації учасник повинен надати довідку в довільній формі, що підтверджує наявність в Учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не менше 2 (двох) осіб (які відносяться до робітників та до спеціалістів).

Виходячи із вищевикладеного, замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ БК «К», що за результатами оцінки визначена електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною, чим не дотримав вимоги абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

Даний приклад показує, що при розгляді  документів учасника  на підтвердження кваліфікаційних критеріїв не потрібно вимагати від учасника тогощо не передбачено тендерною документацією, а також чітко дотримуватися вимог встановлених в тендерній документації. При необхідності надавати можливість учаснику виправити невідповідності.

Підсумки

З аналізу вище розглянутих прикладів можемо зробимо такий висновок, що головним правилом перевірки відповідності тендерної пропозиції учасника вимогам встановленим замовником щодо необхідної кількості обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та / або працівників (пункт 1 та 2 статті 16 Закону), як і для розгляду всієї тендерної пропозиції, є «тендерна пропозиція повинна дорівнювати тендерній документації». Тому при розгляді документів учасника на підтвердження необхідної кількостіобладнання, матеріально-технічної бази та технологій та / або працівників рекомендуємо чітко дотримуватися прописаних вимог в своїй тендерній документації та не вимагати того, що не передбачено тендерною документацією. Також важливо при виявлені невідповідностей надавати учасникам можливість виправити їх.

При встановлені кваліфікаційних критеріїв замовник повинен врахувати специфіку предмета закупівлі та в свою чергу не ускладнювати вимоги до учасника. Вберегтися від недобросовісних учасників можна якісно підготовленим проєктом договору про закупівлю, в якому необхідно передбачити відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання умов такого договору. 

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard