Статті

Особливості закупівлі теплопостачання на 2024 рік: як визначити обсяги та очікувану вартість

2
837

Для уповноваженої особи опалювальний сезон  означає необхідність закупівлі теплової енергії. Важливим етапом у підготовці до проведення такої закупівлі є визначення необхідних обсягів та очікуваної вартості. Адже від правильності визначення потреби залежить і коректне обрання виду закупівлі.

У пункті 18 Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022), далі - Правила) одиницею вимірювання обсягу (кількості) спожитої споживачем теплової енергії є гігакалорія (Гкал). Для переведення одиниць вимірювання теплової енергії приладами обліку застосовуються коефіцієнти 1 Гкал = 1162,2 кВт•г, 1 кВт•г = 0,000859 Гкал, 1 Гкал = 4,1868 ГДж, 1 ГДж = 0,2388 Гкал.

Зауважте: під час визначення предмету закупівлі (теплова енергія як товар чи послуга з постачання теплової енергії) рекомендуємо замовникам врахувати:

 • “категорію” замовника, як споживача, тобто на яких умовах він потребує споживання теплової енергії (замовник - балансоутримувач - у разі якщо замовник є власником окремої будівлі в такому випадку визначається самостійно здійснювати закупівлю теплової енергії як товар чи закупити  послугу з постачання теплової енергії; замовник - індивідуальний споживач - у разі якщо замовник є власником або користувачем об’єкту або його частини, який знаходиться у багатоквартирному житловому будинку в такому випадку доцільно здійснювати закупівлю послуги з постачання теплової енергії).
 • вид ліцензійної діяльності суб'єкта господарювання, з яким замовник буде укладати договір,
 • затверджений тариф для суб'єкта господарювання, з яким замовник буде укладати договір.

Далі, аналізуючи порядок обліку теплопостачання, наведеному у Правилах дійдемо до наступних висновків.

Для визначення обсягу послуги з постачання теплової енергії для індивідуального споживача, як власника/користувача об’єкту або його частини у багатоквартирному житловому будинку:

 • комерційний облік послуги здійснюється вузлом (вузлами) комерційного обліку, що забезпечує (забезпечують) загальний облік споживання послуги у будівлі, її частині (під'їзді), обладнаній окремим інженерним вводом, згідно з показаннями його (їх) засобів вимірювальної техніки. Якщо будівлю (будинок) оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку послуги відповідно до вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", то визначення обсягу спожитої послуги та її розподіл здійснюються за сумою показань всіх вузлів комерційного обліку послуги у будівлі (будинку).

Для визначення обсягу теплової енергії, як власнику окремої будівлі:

 • розрахунки за спожиту теплову енергію здійснюються на межі продажу, яка є межею балансової належності (відповідальності), відповідно до договору на підставі показів вузла обліку згідно з діючими тарифами (цінами), затвердженими в установленому порядку.

У споживачів, що не мають приладів комерційного обліку, обсяг фактично спожитої теплової енергії розраховується відповідно до теплового навантаження, визначеного у договорі, з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.

Тобто, з наведеного вбачається що для визначення обсягу наданої послуги чи спожитої теплової енергії має значення наявність чи відсутність вузла комерційного обліку (лічильника).

Тому, замовнику потрібно проаналізувати своє споживання послуги або кількості спожитої теплової енергії за попередній та поточний календарний рік, врахувати за можливості  зміни які можуть настати в майбутньому (для прикладу передача будівлі відповідно у такого замовника збільшиться обсяг послуг/теплової енергії, який потрібно закупити на наступний рік) та здійснити розрахунок необхідного обсягу. 

Визначаємо очікувану вартість предмету закупівлі

Наступний крок, з’ясовуємо ціну (тариф) на послугу або на теплову енергію. 

Згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабміну від від 1 червня 2011 р. № 869 формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.

У разі коли ліцензіат провадить (має намір провадити) діяльність у межах кількох територіальних громад, формування та встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється окремо для кожної територіальної громади. При цьому витрати формуються за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади.

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії формуються для споживачів на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов’язаних із провадженням певного виду ліцензованої діяльності.

Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку.

Тарифи на транспортування та/або постачання теплової енергії визначаються відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням наявності (відсутності) центральних та/або індивідуальних теплових пунктів, які є власністю ліцензіата та/або перебувають у нього в користуванні.

Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності ліцензіата.

Тарифи є:

 • Одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці теплової енергії (1 Гкал) відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання, витрат на відшкодування втрат, планованого прибутку і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу;
 • Двоставковий тариф на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води - грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Для встановлення одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ліцензіат подає щороку до 1 липня (крім ліцензіатів, що вперше встановлюють тарифи) уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої ліцензіат провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність, у паперовій та електронній формі заяву і розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами.

Для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію ліцензіат подає уповноваженому органові відповідної територіальної громади, на території якої ліцензіат провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність та планує застосовувати двоставкові тарифи на теплову енергію, додатково, крім зазначених у пункті 57 цього Порядку документів, розрахунки тарифів на планований період за встановленою такими органами формою з відповідними розрахунками і підтвердними матеріалами і документами.

Правилами визначено, що вартістю послуги є встановлений відповідно до законодавства тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а для багатоквартирних будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, як сума тарифів на виробництво та постачання теплової енергії.

Інформування споживачів про намір зміни (коригування) тарифу на послугу з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцем відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Мінрегіону від 5 червня 2018 р. № 130.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну (коригування) ціни/тарифу на послугу виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її/його у дію, повідомляє про це споживачу в один із способів, що гарантують доведення інформації до споживачів і які зазначені у пункті 10 Правил, з посиланням на рішення відповідного органу (пункт 31 Правил).

Плата за послугу розраховується виходячи з розміру встановленого тарифу та обсягу спожитої послуги, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства. У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії плата за послугу з постачання теплової енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опалювального періоду) та умовно-постійної частини тарифу (протягом року) (пункт 32 Правил).

Далі для визначення очікуваної вартості замовники можуть скористатися Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (надалі - Методика).

Відповідно до положень методики, при закупівлі послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), очікувана вартість визначається як добуток необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар,

де:

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.До прикладу, на сайті  ЛМКП «Львівтеплоенерго» у розділі “Тарифи”, знаходимо інформацію, де суб'єкт господарювання застосовує  затверджені  в установленому порядку  тарифи окремо на теплову енергію  і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які розраховані  на  рік та окремо для бюджетних  установ, інших споживачів і населення.

Аналізуючи інформармацію із сайту суб'єкт господарювання, розуміємо, що тариф на теплову енергії або на послугу з постачання теплової енергії визначаються та затверджуються окремо для бюджетних установ та залежить:

 • від потреб застосування теплової енергії, а саме для підігріву гарячої води та функціонування внутрішньо будинкової системи гарячого водопостачання або для опалення та функціонування внутрішньо будинкової системи опалення;
 • наявність відсутність засобу обліку;
 • затвердження одноставкового чи двоставкового тарифу та теплову енергію чи на послугу з постачання теплової енергії;
 • з/без врахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів та з/без врахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів

Підсумки

Універсального підходу для визначення орієнтованої вартості закупівлі теплової енергії, як товару або послуги з постачання теплової енергії не встановлено, тому з метою правильного визначення орієнтованої вартості закупівлі рекомендуємо замовникам звернутися письмово до теплопостачальної організації задля отримання інформації про ціни (тарифи) на теплову енергію або послугу з постачання теплової енергії та прогнози зміни таких цін (тарифів).

пов'язані статті