Статті

Особливості виконання договору про закупівлю пального

0
628

Замовники можуть зіткнутися із ситуацією, коли обирають переможцем учасника з ідеально підготовленою тендерною пропозицією, але з моменту виконання договору про закупівлі починаються проблеми. Адже не завжди на етапі кваліфікації можна розпізнати недобросовісного постачальника. Проте, з моменту укладення договору про закупівлю відносини між замовник і переможцем процедури закупівлі (постачальником) регулюються умовами такого договору.

Далі піде мова про відсвоювання замовником своїх інтересів у разі невиконання постачальником пального своїх зобов'язань. За приклад візьмемо найбільш поширені ситуації, які виникають при закупівлі пального у талонах.

Постачальник відмовляється продовжувати дію талонів (рішення Господарського суду Волинської області від  21.08.2022 у справі № 903/380/22)

Суть спору: Обласна рада (позивач) звернулася до господарського суду з позовом до ТОВ «В» (відповідач), в якому просить зобов`язати відповідача відповідно до умов договору замінити талони на відпуск газу на інші та відпускати пальне по талонах з АЗС до повного використання талонів замовником.

Відповідач зазначає, що виконав свої зобов`язання за Договором та передав позивачу товар - зріджений нафтовий газ у талонах в кількості згідно з умовами Договору. Крім того, відповідачем виконано зобов`язання щодо разового продовження терміну дії талонів або їх заміни.

Замовник зазначає, що зміст положень укладеного договору не передбачає саме одноразову заміну талонів. Так, умовами договору, укладеного між Позивачем (Замовником) та Відповідачем (Постачальником) передбачено наступне:

«Термін дії талонів становить не менше одного року. У разі завершення терміну дії талонів Постачальник зобов`язується продовжити їх термін дії або замінити на інші та відпускати паливо по талонах з АЗС до повного використання талонів Замовником.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на цей період, нарахованої на вартість недопоставленого товару, за кожен день затримки поставки продукції обумовленої цим договором.

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня, а в частині видачі пального по талонах на АЗС - до повного їх використання».

Згідно акту приймання-передачі карток на пальне замовнику було передано картки на пальне (газ нафтовий скраплений) на 6 000 л (150 штук по 20 л та 350 штук по 10 л).

Згідно рункту 3 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України затвердженого наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв`язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України 20.05.2008 №281/171/578/155, талон - спеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування і марки, які позначені на ньому.

Після закінчення одного року з моменту отримання талонів, термін їх дії було продовжено постачальником до 22 вересня, про що між сторонами підписано акт зміни терміну дії талонів.

Позивач зазначає, що до 22 вересня ним використано 5 280 л газу, залишились невикористаними 1 220 л.

На підтвердження зазначеного, позивач долучив до матеріалів справи 79 карток на пальне ((36х10)+(43х20)=1220).

Станом на серпень замовник надіслав Відповідачу лист з проханням продовжити термін дії талонів на відпуск газу, або замінити їх на інші у зв`язку із завершенням терміну їх дії 22 вересня.

ТОВ «В» направив Позивачу відповідь на лист, в якій вказав, що термін дії талонів раніше було продовжено до 22 вересня, а далі потрібно перерахувати ціну газу по новій ціні за літр замість передбаченої договором, посилаючись на наявність правовідносин, які визначені договором зберігання.

З 23 вересня ТОВ «В» в односторонньому порядку припинило відпуск газу замовнику. У відповідь на що замовник надіслав  лист з вимогою виконати зобов`язання передбачені договором, продовжити термін дії талонів на пальне або здійснити їх заміну. Також було зазначено, що перерахунок ціни укладеним договором не передбачено.

Позиція суду: в силу статті 173 Господарського кодексу України та статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно частин 1, 7 статті 193 ГК України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язань відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Відповідно до статті 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Відповідно до статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Згідно статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Укладений між Сторонами цього спору договір за своєю правовою природою є договором поставки.

Згідно статті 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з частиною 1 статті 662 ЦК України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Відповідно до частини 1 статті 664 ЦК України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним, зокрема, у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Отже, з моменту передачі ТОВ «В» талонів на пальне замовнику за видатковою накладною в останнього виникло право власності на товар.

Умовами укладеного між сторонами договору передбачено, що у разі завершення терміну дії талонів Постачальник зобов`язується продовжити їх термін дії або замінити на інші та відпускати паливо по талонах з АЗС до повного використання талонів замовником.

Тобто сторони не погодили кількість можливого продовження терміну дії карток (талонів), а встановили, що у разі завершення терміну дії талонів на відповідача покладено обов'язок продовжити термін дії або замінити талони.

Також, сторони домовилися, що в частині видачі пального по талонах на АЗС договір діє до їх повного використання.

Враховуючи суть правовідносин між сторонами та специфіку придбання пального у спосіб придбання талонів з метою пред`явлення на визначених АЗС для отримання палива у межах строку дії таких талонів, замовнику мали бути передані талони, які уже на час передачі мали бути забезпечені узгодженою кількістю палива, доступного для фактичного отримання позивачем при пред`явленні талонів на АЗС до повного їх використання.

Таким чином, ТОВ «В» порушено умови договору про закупівлю, адже залишились невикористаними 1 220 л пального, у зв`язку із закінченням терміну дії карток на дану кількість. Тобто замовник не має можливості використати талони за призначенням та здійснити повну вибірку оплаченого пального.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що позов в частині зобов`язання відповідача відповідно до договору про закупівлю замінити талони на відпуск газу на інші та відпускати паливо по талонах з АЗС до повного використання талонів замовника.

Замовнику відмовили у відпуску пального на АЗС постачальника (рішення Господарського суду Черкаської області від 21.06.2022 м. Черкаси справа № 925/390/22)

Суть спору: Позивач (замовник) звернувся в Господарський суд Черкаської області з позовом до ТОВ «П» (далі-відповідач), про:

 • визнання розірваним договору, укладеного між замовником та ТОВ «П»;
 • стягнення суму попередньої оплати, штрафу, пені;
 • відшкодування судових витрат.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язання з поставки товару бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива за договором, оплаченого замовником, шляхом придбання талонів на пальне.

Відповідач не виконав умови договору про закупівлю в частині забезпечення можливості вільного обміну талонів на товар, тому позивач вимагає повернення сплачених коштів попередньої оплати, пені, штрафу, а також розірвання вказаного договору.

Позиція суду: позов замовника задоволений повністю з наведених нижче підстав. За результатами проведення закупівлі замовник, як покупець, та ТОВ «П», як Постачальник, уклали договір про закупівлю, за умовами якого постачальник зобов`язався поставити покупцю товар у талонах, а покупець прийняти та сплатити постачальнику вартість товару у строки та на умовах, встановлених даним Договором.

Повне найменування (номенклатура, асортимент), кількість та інші індивідуально визначені відомості товару вказуються у специфікації, на підставі якої здійснюється передача товару від постачальника до покупця, і яка є невід`ємною частиною договору.

Сторони погодили усі істотні умови договору, і зокрема, домовилися про наступне:

 • постачальник передає уповноваженому представнику покупця за адресою замовника товар у вигляді талонів, що підтверджують право покупця на отримання на АЗС постачальника фіксованої кількості товару певного найменування і марки які позначені на талонах;
 • поставка товару за договором здійснюється разовою поставкою або частинами до 31 грудня;
 • термін дії талонів становить 1 (один) календарний рік та не залежить від терміну дії цього договору;
 • відпуск товару здійснюється на АЗС постачальника, зазначених у переліку автозаправних станцій постачальника;
 • постачальник зобов`язаний забезпечити безперебійний та в повному обсязі відпуск товару на всіх АЗС постачальника, зазначених в переліку автозаправних станцій постачальника, відповідно до режиму (розкладу) їх роботи;
 • постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;
 • у разі, якщо на АЗС отримання пального по талонах не відбулося з причин, незалежних від покупця, постачальник має усунути такі причини та забезпечити отримання пального. Якщо причини не будуть усунені протягом 5 робочих днів, постачальник повинен повернути на рахунок покупця кошти за ту кількість товару, яка не отримана;
 • у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим договором;
 • за порушення строків зобов`язання щодо поставки товару із постачальника стягується пеня в розмірі 0,1 відсотку ціни товару, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної ціни;
 • у разі відмови уповноваженій особі покупця на будь-якій АЗС постачальника, з числа тих, що визначені у переліку автозаправних станцій постачальника у відпустку товару за талонами постачальника, з постачальника стягується штраф у розмірі 2 000 грн за кожен такий випадок;
 • договір набирає чинності з 26 квітня по 31 грудня, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язання.

За даними замовника та актів приймання-передачі талонів на пальне станом на червень ним отримано від ТОВ «П» талони на пальне на бензин А-92, бензин А-92, дизельне паливо у загальній кількості 223 штук на загальну суму 100 тис. грн зі строком дійсності - 16 червня, які повністю сплачені позивачем.

Разом з тим заправка автомобілів замовника за отриманими талонами не проведена оскільки при зверненні численних письмових зверненнях у представників позивача до вказаних відповідачем АЗС їх працівники відмовили у відпуску бензину А-95, бензин А-92, дизельного палива за талонами ТОВ «П»,  оскільки вони заблоковані та являються безтоварними про що складено відповідні акти про відмову. Вищевказані порушення також зафіксовані працівниками Національної поліції України.

У вересні замовник  звернувся до ТОВ «П» з претензією, в якій вимагав усунути недоліки щодо отримання товару за погодженим сторонами договором. Претензія позивача залишена без відповіді та виконання.

У жовтні замовник повторно звернувся до ТОВ «П» з претензією, в якій вимагав повернути кошти попередньої оплати в сумі 100 тис. грн, сплатити штраф передбачений за кожен випадок відмови покупцеві у відпуску пального також надіслав примірник додаткової угоди про розірвання договору, який просив повернути підписаним позивачу.

Відповідно до даних Укрпошти про відстеження поштового відправлення відповідач отримав вказаний лист позивача, однак залишив без відповіді, грошові кошти у розмірі 100 тис. грн не повернув, примірник додаткової угоди про розірвання договору не повернув.

Отже, предметом спору, що розглядається у даній справі, є матеріально-правова вимога позивача до відповідача про повернення грошових коштів за непоставлений товар в розмірі 100 тис. грн, стягнення штрафу у розмірі, пені на підставі та розірвання договору.

З огляду на викладені обставини справи і норми Господарського та Цивільного Кодексів України суд вбачає, що пропозиція ТОВ «П» поставити продукцію, оформлена рахунками на оплату, видатковими накладними, замовником прийнята і виконана шляхом попередньої оплати зазначеного у видаткових накладних товару - бензин А-92, бензин А-95 та дизельне паливо, платіжними дорученнями на загальну суму 108 733 грн 20 коп.

Доказів належного виконання договірного зобов`язання з поставки замовнику товару, зазначеного у видаткових накладних на суму 108 733 грн 20 коп. ТОВ «П» не надано, відтак вимога позивача про стягнення цієї суми грошових коштів попередньої оплати товару суд визнає обґрунтованою, доказаною і такою, що підлягає задоволенню.

У зв`язку із порушенням строків виконання зобов`язання щодо поставки товару замовник також заявив вимогу про стягнення з відповідача на підставідоговору пені та штрафу.

Пунктами договору сторони погодили, що за порушення строків зобов`язання щодо поставки товару із постачальника стягується пеня в розмірі 0,1 % ціни товару, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної суми; у разі відмови уповноваженій особі покупця на будь якій АЗС постачальника, з числа тих, що визначені у переліку автозаправних станцій постачальника  відпустку товару за талонами постачальника, з постачальника стягується штраф у розмірі 2 000 грн за кожен такий випадок.

Нормами частини 1 статті 546, частин 1, 2 ст. 547 ЦК України встановлено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності. Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Відповідно до частини 1 статті 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

За приписами статті 551 частини 2 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно статті 231 чистини 4 ГК України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

При вирішенні спору в частині стягнення спірних сум пені, штрафу суд керується приписами статей 549 - 552, 610-612, 614 ЦК України, статтями 216-218, 229 - 232, 234 ГК України.

Розрахунок пені, штрафів, проведений замовником, відповідає умовам договору, нормам статтей 1, 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань», роз`ясненням, викладеними в постанові Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань» № 14 від 17.12.2013, фактичним обставинам справи, арифметично і методологічно виконаний правильно, тому вимога про їх стягнення також підлягає задоволенню.

Щодо вимоги Замовника про визнання розірваним договору укладеного сторонами суд зазначає наступне.

Відповідно до чистини 2 статті 651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї сторони у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Матеріалами справи підтверджується, що всупереч вимогам договору, ТОВ «П» не забезпечив поставку товару у встановленому договором розмірі та у визначені договором строки.

Позивач звертався до відповідача з претензією, в якій пропонував у зв`язку з невиконанням відповідачем свого зобов`язання з поставки обумовленого товару, розірвати спірний договір шляхом підписання додаткової угоди про розірвання договору.

З огляду на викладені вище обставини справи та норми чинного законодавства суд вбачає, що невиконання ТОВ «П», як постачальником, своїх зобов`язань з поставки товару за договором є істотним порушенням цього договору, законом передбачена можливість розірвання договору замовником достроково, позивач таким правом скористався, відтак, вимога позивача про розірвання Договору відповідає вимогам статті 651 Цивільного кодексу України, тому підлягає задоволенню повністю в судовому порядку.

Відтак, з огляду на встановлені обставини справи та викладені норми законодавства суд вважає позов обґрунтованим і доказаним, таким що підлягає задоволенню повністю.

АЗС розриває відносини з постачальником (переможцем торгів) та відмовляє  у заправці за талонами замовнику (рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2021 Справа №  911/1981/19)

Суть спору: до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява прокуратури. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором про закупівлю товарів за державні кошти в частині належного постачання товару замовнику, у зв`язку з чим прокурор просить стягнути на користь КП кошти за непоставлений товару

В ході розгляду справи суд встановив, що між (далі - Замовник, Позивач) та ТОВ «Т» (далі - Учасник, Відповідач) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, за умовами якого Учасник прийняв на себе зобов`язання передати Замовнику у власність 145 000 літрів бензину  на загальну суму 3 975 900 грн.

Згідно пункту  Договору відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-карти) на отримання товару.

Товар вважається переданим Учасником і прийнятим Замовником по кількості і якості з моменту отримання товару згідно умов договору. Договором визначено, що ціна цього Договору становить 3,99 млн грн.

Відповідно до Договору оплата товару здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Учасника згідно наданого рахунку. Замовник зобов`язаний сплатити вартість товару протягом 30 банківських днів з моменту отримання рахунку та накладних на товар.

Розділом  «Поставка товарів» вказаного договору визначено: строк поставки товарів - протягом календарного року по заявці замовника (скретч-карти поставляються на адресу Замовника не пізніше 48 годин з моменту отримання заявки замовника).

Місце поставки (передачі) товарів: АЗС постачальника в області (у кожному з 23 районів області). Передача Замовнику товару за цим договором здійснюється Учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів Замовника при пред`явленні довіреними особами Замовника скретч-карт.

Скретч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скетч-картах вважаються виконаними. Умови постачання товару - самовивезення.

Покупець зобов`язується отримати товар на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки), який зазначено на довірчому документі (скретч-картки). Постачальник не несе ніякої відповідальності у разі неотримання покупцем товару на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначено на довірчому документі.

Замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари; приймати поставлені товари згідно накладної на товар.

ТОВ «Т» зобов`язався: забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим договором, у строки, встановлені цим договором.

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін. Строк цього договору починає свій перебіг у момент, визначений  договором та діє до 31 грудня.

У подальшому сторонами укладено додаткові угоди до Договору, відповідно до яких було внесено зміни щодо  зменшення ціни Договору (3,97 млн грн).

На виконання умов Договору ТОВ «П» фактично відпущено Замовнику талонів (скретч-карток) марки «Т» на бензин А-92 в кількості 134 620 л на загальну суму 3,97 млн грн відповідно до видаткових накладних.

Замовником за отримані талони перераховано постачальнику кошти у повному обсязі у розмірі 3,97 млн грн, заборгованість відсутня, що підтверджується доданими копіями платіжних доручень.

Договором обумовлено, що умови договору відповідають умовам тендерної пропозиції, за результатами участі у торгах.

Суд проаналізував умови тендерної документації Замовника, тендерну пропозицію переможця ТОВ «Т» та встановив, що на підтвердження одного із кваліфікаційних критеріїв, визначених пунктом 5 розділу 3 тендерної документації Замовника - наявність обладнання та матеріально-технічної бази -Учасником надано довідку від щодо наявності мережі АЗС у кожному з районів області із зазначенням їх адрес та найменувань.

Реалізація талонів (скретч-карток) здійснювалася на автозаправних станціях області, перелік яких наведено у вищевказаній довідці, наданій ТОВ «Т» у тендерній пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю бензину А-92.

Коментар автора: згідно зі статтею 628 ЦК України зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Як визначено статтею 629 ЦК України договір є обов`язковим до виконання сторонами. Тобто з моменту підписання договору про закупівлю, укладеного за результати процедури закупівлі сторони керуються вже умовами цього договору, а не тендерною документацією. Фактично після підписання договору про закупівлю та формування в електронній системі звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель процедура вважається завершеною.

Тому, рекомендуємо у проєкті договору та договорі про закупівлі прямо фіксувати необхідні умови, зокрема в частині умов поставки товару, без перепосилань на умови тендерної пропозиції.

Однак, з грудня відпуск пального автозаправними станціями за талонами (скретч-картками), переданими ТОВ «ТК» згідно договору припинився, АЗС відмовлено Замовнику у заправці автотранспорту за талонами ТОВ «Т».

З метою врегулювання спору Замовник до ТОВ «Т» надіслав претензію щодо неналежного виконання умов договору про закупівлю товарів за державні кошти, яка відправлена рекомендованим листом з повідомленням та залишена без розгляду.

Замовник вже в наступному році провів інвентаризацію (талонів ТОВ «Т»), які невикористані на заправку автотранспорту Замовника у зв`язку із відмовою автозаправних станцій, та встановив залишок невикористаних талонів (скретч-карток)  на загальну суму 75  тис. грн.

Також, на підтвердження неможливості отримання пального на АЗС (відмови у видачі пального) за талонами ТОВ «Т», Позивачем складено відповідний акт.

Згідно повідомлення АЗС обслуговування талонів ТОВ «Т» здійснювалося у відповідності до договору купівлі-продажу пального. Однак, АЗС розірвало договір із ТОВ «Т» у зв`язку із неналежним виконанням останнім договірних зобов`язань.

Своєю чергою, ДАСУ проведено ревізію діяльності КП та встановлено, що Замовником списано кошти на видатки (витрати) всупереч законодавству без отримання товарів, а саме, бензину А-92 в кількості 2 420 л на суму 75 тис. грн, внаслідок невиконання ТОВ «Т» умов Договору, та, як наслідок, нанесено матеріальної шкоди.

Одностороння немотивована відмова ТОВ «Т» від виконання умов стала підставою для звернення до суду з позовом про стягнення з відповідача 75 тис. грн за непоставлений товар.

Позиція суду: з системного аналізу умов  Договору та суті правовідносин між сторонами, вбачається, що під поставкою товару розуміється саме поставка бензину марки А-92, в свою чергу передача відповідачем талонів (скретч-карток) не свідчить про повне виконання умов договору поставки, а лише є формою виконання умов договору про закупівлю, пов`язаною із заправленням транспортних засобів Позивача паливом.

Замовник отримав талони, частину яких не зміг обміняти на паливо на АЗС з вини ТОВ «Т», отже, фактична поставка палива за відповідною частиною талонів не відбулася з незалежних від Позивача обставин.

Таким чином, Відповідач ТОВ «Т» не виконав належним чином свої зобов`язання з поставки товару у визначеній договором кількості та не виконав умови договору в частині забезпечення можливості вільного обміну талонів (скретч-карток) на товар, що позбавило Позивача права отримати товар за договором шляхом здійснення обміну талонів на бензин.

Відповідно до частини 1 статті 670 ЦК України, якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

Згідно частини 1 статті 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Частиною 2 статті 693 ЦК України визначено, що якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Отже, у розумінні приписів цієї норми покупцю (замовнику) належить право вимагати, крім іншого, повернення передоплати за непоставлений товар. При цьому, попередньою оплатою є часткова або повна оплата товару до його передання продавцем.

Визначене зазначеною нормою право покупця вимагати від продавця повернення суми попередньої оплати є за своїм змістом правом покупця на односторонню відмову від зобов`язання, внаслідок якої припиняється зобов`язання продавця перед покупцем по поставці товару і виникає нове зобов`язання повернути кошти.

З наведеного вбачається, що покупцю належить право вимагати повернення суми попередньої оплати за недоотриманий товар.

За умовами договору товар вважається переданим Учасником і прийнятим Замовником по кількості і якості з моменту отримання товару згідно умов договору. Передача Замовнику товару здійснюється Учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів при пред`явленні скретч-карт. Скретч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скетч-картах вважаються виконаними.

Зважаючи, що ТОВ «Т» в порушення умов Договору не було здійснено поставку товару у повному обсязі, позивач звернувся до суду щодо повернення коштів сплачених за товар.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про існування у відповідача зобов`язання повернути позивачу суму оплати за непоставлений товар в розмірі 75 тис. грн на підставі вимог частини 2 статті 678 Цивільного кодексу України.

Коли звітуємо про виконання договору про закупівлю: після отримання пального чи талонів?

В останній судові справі є ще один цікавий момент. ДАСУ проведено ревізію окремих питань діяльності Замовника та встановлено, що останнім списано кошти на видатки (витрати) всупереч законодавству без отримання товарів, а саме, бензину А-92 в кількості 2 420 л на суму 75 тис. грн, внаслідок невиконання ТОВ «Т» умов договору.

Тобто, розуміємо, що замовник на кінець року «закрив» договір про закупівлю та відповідно оприлюднив в електронній системі закупівель звіт про виконання договору про закупівлю.

Але чи треба було поспішати звітувати?

Відповідно до пункту 4 Особливостей замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону у випадках:

 • виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 Особливостей,

або

 • закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами,

або

 • його розірвання.

Відповідно до частини 1 сатті 631 ЦК строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої зобов’язання відповідно до договору.

Зверніть увагу, що існує два окремих поняття «строк дії договору» та «строк дії зобов’язання за договором».

Як передбачено частиною 1 статті  598 ЦКУ, зобов’язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. При цьому згідно з частиною 1 статті 599 ЦКУ зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Також зобов’язання може бути припинене за домовленістю сторін (частина 1 статті 604 ЦКУ).

Відповідно до статті 202 ГКУ господарське зобов’язання припиняється у разі:

 • виконанням, проведеним належно;
 • зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов’язання;
 • у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі;
 • за згодою сторін;
 • через неможливість виконання;
 • в інших випадках, передбачених ГК або іншими законами;
 • господарське зобов'язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду.

Тобто, підстави виконання договору про закупівлю зазначені у пункті 12 частини 1 статті 10 Закону тісно переплітаються із підставами визначеними ЦКУ та ГКУ. Водночас, постає питання як розуміти кожну із таких подій.

Детально про звітування та опис кожної підстави у матеріалі Звітування про виконання договору

Наприклад, в описаних вище судових рішення договори діяли до кінця календарного року, а в частині виконання сторонами своїх зобов’язань – до повного їх виконання. Тобто, сторони фіксують, що по закінченню строку дії договору про закупівлю постачальником має бути поставлений весь обсяг пального, який визначений умовами договору, а замовник у свою чергу має здійснити повну оплату за поставлений товар.

При цьому, у договорі чітко вказано, коли товар вважатиметься переданим та сплаченим:

«товар вважається переданим Учасником і прийнятим Замовником по кількості і якості з моменту отримання товару згідно умов договору. Передача Замовнику товару здійснюється Учасником на АЗС шляхом заправки автомобілів при пред`явленні скретч-карт. Скретч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скетч-картах вважаються виконаними».

В такому разі звіт про виконання договору про закупівлю необхідно оприлюднювати вже після виконання зобов'язань за договором в повному обсязі, а не закінчення строку його дії.

Якщо постачальник не виконує зобов’язань в частині поставки товару та замовник веде претензійно – позовну роботу з цього приводу, у такому випадку замовник не звітується про виконання договору про закупівлю до моменту його фактичного повного виконання.

пов'язані статті