Статті

Нові правила здійснення публічних закупівель з 09.04.2024: порівняльний аналіз з коментарями

14
6063

Постановою Кабміну від 02.04.2024 № 382 внесено чергові зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), а також до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабміну від 24.02.2016 № 166 (далі – Порядок № 166). Дана постанова набирає чинності 09.04.2024 (опубліковано в Урядовому кур’єрі від 09.04.2024).

Тож у цьому матеріалі проаналізуємо нововведення, які має врахувати кожен закупівельник.

Зміни до Порядку № 166

Перше на що варто звернути увагу замовників – можливість припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та / або громадській безпеці і порядку. На практиці можна зустріти непоодинокі випадки, коли учасники оприлюднюють в електронній системі закупівель інформацію, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та / або громадській безпеці і порядку, наприклад: аналогічні договори, укладені з державні замовники у сфері оборони. Відповідно таку інформацію краще закрити з метою безпеки.

Так, Постановою Кабміну від 02.04.2024 № 382 дополено Порядок № 166 пунктом 9-1 наступного змісту:

«У разі оприлюднення користувачем в електронній системі закупівель інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, за зверненням замовника, який оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до такої інформації на підставі рішення комісії про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, зокрема шляхом припинення публічного доступу до інформації про закупівлю, під час якої була оприлюднена інформація з обмеженим доступом або інформація, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку».

Нові правила застосування ступеня локалізації виробництва

Пункт 3 Особливостей в редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 3 Особливостей в редакції з 09.04.2024
Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.   Положення частин п’ятої, шостої, восьмої (з урахуванням положень пунктів 68-76 цих особливостей) і дев’ятої статті 3 Закону застосовуються на умовах, визначених Законом.   Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.   Положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не застосовуються замовниками у разі:   здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.   Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей замовники застосовують положення:   статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 цих особливостей;   статті 27 Закону з урахуванням положень пункту 21 цих особливостей.   Закупівля товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно до цих особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором.   Публічні закупівлі зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи, що проводяться Державним агентством меліорації та рибного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 253 “Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2022 р. № 1313 і від 23 грудня 2022 р. № 1421” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1859), здійснюються шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями.Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.   Положення частин п’ятої, шостої, восьмої (з урахуванням положень пунктів 68-76 цих особливостей) і дев’ятої статті 3 Закону застосовуються на умовах, визначених Законом.   Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим — шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, крім підпункту 4 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.   Положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не застосовуються замовниками у разі:   здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.   Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей замовники застосовують положення:   статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 цих особливостей;   статті 27 Закону з урахуванням положень пункту 21 цих особливостей.   Закупівля товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно до цих особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором.   Публічні закупівлі зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи, що проводяться Державним агентством меліорації та рибного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 253 “Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2022 р. № 1313 і від 23 грудня 2022 р. № 1421” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1859), здійснюються шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями.

Коментар: отже  з 09.04.2024  під час здійснення закупівлі послуг та робіт замовники мають застосовувати положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону у разі, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону (дорівнює або перевищує 200 тис. грн), а не враховують вартість предмета закупівлі на рік. Відповідно, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, є меншою ніж 200 тис. грн, то застосовувати ступінь локалізації виробництва не потрібно.

Буде створено нову централізовану закупівельну організацію

Пункт 7 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 7 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Централізовані закупівельні організації, у тому числі утворені під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, організовують і проводять в інтересах замовників процедури закупівлі відкриті торги (далі - відкриті торги) відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, а також можуть формувати та супроводжувати електронний каталог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу».Централізовані закупівельні організації, зокрема утворені під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, організовують і проводять в інтересах замовників відкриті торги відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, а також можуть формувати та супроводжувати електронний каталог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).   За рішенням Кабінету Міністрів України централізована закупівельна організація, що утворюється під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та належить до сфери управління Агентства відновлення, може здійснювати закупівлі послуг та/або робіт в інтересах замовників шляхом проведення відкритих торгів відповідно до цих особливостей та закупівель за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом. В такому рішенні Кабінету Міністрів України може визначатися перелік послуг та/або робіт (видів робіт), закупівля яких через централізовану закупівельну організацію є обов’язковою, та перелік замовників, в інтересах яких проведення відкритих торгів зазначеною організацією є обов’язковим. Рішення про обов’язкове проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами централізованою закупівельної організацією може бути прийнято виключно для підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення та є замовниками в розумінні Закону.   Проект рішення Кабінету Міністрів України про визначення централізованої закупівельної організації готується та подається на розгляд в установленому законодавством порядку Уповноваженим органом на підставі отриманого від Агентства відновлення звернення про визначення централізованої закупівельної організації, зазначеної в абзаці другому цього пункту (далі ― звернення Агентства відновлення).   У зверненні Агентства відновлення зазначається інформація, визначена пунктом 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 841). До звернення Агентства відновлення додатково додається орієнтовний перелік робіт (видів робіт), якщо централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, планує здійснювати в інтересах замовників закупівлю робіт, яка через централізовану закупівельну організацію не є обов’язковою. Якщо централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, планує здійснювати для замовників закупівлю робіт, яка через таку організацію є обов’язковою, додатково до звернення Агентства відновлення додається перелік робіт (видів робіт), закупівля яких через таку організацію є обов’язковою. Якщо централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, не здійснюватиме закупівлю послуг в інтересах замовників, інформація, передбачена підпунктом 3 пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216, у зверненні Агентства відновлення не зазначається. Таке звернення опрацьовується Уповноваженим органом відповідно до вимог, визначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216, з урахуванням положень цього пункту. Уповноважений орган повертає звернення Агентства відновлення у порядку та з підстав, передбачених пунктом 9 додатка до 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 841), з урахуванням положень цього пункту.   У разі прийняття рішення про обов’язкове проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників централізованою закупівельною організацією, зазначеною в абзаці другому цього пункту, та про визначення переліку послуг та/або робіт (видів робіт), закупівля яких через зазначену організацію є обов’язковою для замовників, визначених таким рішенням, Агентством відновлення забезпечується фінансування її діяльності за рахунок коштів державного бюджету або інших коштів.   Виплата винагороди централізованій закупівельній організації, зазначеній в абзаці другому цього пункту, за організацію і проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами здійснюється замовником у разі, коли проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами в інтересах такого замовника зазначеною організацією не є обов’язковим, у розмірі, визначеному в рішенні про створення централізованої закупівельної організації, який не може перевищувати розмір, визначений пунктом 17 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216.   Централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, організовує і проводить в інтересах замовників відкриті торги відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, з урахуванням особливостей укладення і виконання рамкових угод, визначених Уповноваженим органом, додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 та цими особливостями.

Коментар: централізованих закупівельних організацій стає все більше з кожним роком, як й предметів закупівель, які мають закуповувати ними в інтересах певних замовників. З одного боку це непогана ініціатива, яка має полегшити роботу уповноваженим особам, з іншого боку задоволення потреби може затягнутися з підстав незалежних від замовника та мати негативні наслідки. Тож, з аналізу нововведень можна дійти наступного висновку: планується створення нової централізованої закупівельної організації, яка забере на себе закупівлі певних послуг та робіт у замовників, які будуть визначені відповідним нормативно-правовим актом. Також інші замовники будуть мати право за окрему плату, передати свої закупівлі новій централізованій закупівельні організації.

Зменшено кількість виключень для акціонерного товариства «Українська залізниця»

Абзац 1 пункту 9 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 1 пункту 9 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями.Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до абзаців третього і четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями.

Замовникам надано право на проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою

Для того, щоб перейти до аналізу наступної зміни варто спочатку проаналізувати новий пункт Особливостей – 12-1:

Пункт 12-1 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 12-1 Особливостей у редакції з 09.04.2024
-Замовники можуть здійснювати публічні закупівлі товарів, послуг, робіт незалежно від їх вартості шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Законом для відкритих торгів, оголошення про проведення яких оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, та з урахуванням положень абзацу другого пункту 4, пунктів 19, 27, 43, абзацу дев’ятого пункту 44 та пункту 47 цих особливостей.

Коментар: даний пункт Особливостей надає право замовнику задовольняти потребу шляхом проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою. Важливо відзначити, що саме право, а не обов’язок, так як маємо формулювання: «замовники можуть…». Відповідно кожен замовник самостійно приймає рішення щодо доцільності проведення такої закупівлі. Також варто відмітити, що відкритих торгів з публікацією англійською мовою замовники можуть здійснювати на будь-яку суму, навіть на 1 000,00 грн.

Абзац 1 пункту 10 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 1 пункту 10 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями.Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12-1 цих особливостей або розділом «Порядок проведення відкритих торгів» цих особливостей, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями та/або в порядку, передбаченому пунктом 8 цих особливостей.

Коментар: доповнення пункту 10 Особливостей ще раз підкреслює право замовника, а не обов’язок здійснювати закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою. Також законотворці згадали про право замовників здійснювати закупівлі шляхом укладення рамкових угод та доповнили ним пункт 10 Особливостей.

Уточнено, що лікарські засоби, які мають закуповуватися виключним переліком замовників мають бути зареєстровані в Україні в установленому законом порядку

Абзац 1 пункту 11-1 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 1 пункту 11-1 Особливостей у редакції з 09.04.2024
У разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.У разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Розширено одне з виключень для укладення «прямого» договору про закупівлю

Підпункт 19 пункту 13 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Підпункт 19 пункту 13 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:   здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарівПридбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:   здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, гарантій, кредитів або грантів а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів

Незначні зміни, якими додано кому

Абзац 1 пункту 17 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 1 пункту 17 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.

Прибрано обов’язок застосування підстав для внесення змін до істотних умов договору про закупівлю для ще одного виключення

Абзац 1 пункту 19 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 1 пункту 19 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: …Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: …

Змінено строки проведення відкритих торгів

Пункт 24 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 24 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11 червня 2020 р. № 1082, та цих особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11 червня 2020 р. № 1082, та цих особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів, на закупівлю робіт не пізніше ніж за 14 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Пункт 34 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 34 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж:   сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг;   14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.

Коментар: з аналізу наведених положень вбачається зміна строків для проведення закупівель робіт. Так, з 09.04.2024 строк для подання тендерних пропозицій для участі у відкритих торгах на закупівлю робіт не може бути менше ніж 14 календарних днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів. Для проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг строк для подання тендерних пропозицій залишається незмінним – 7 календарних днів.

Нова заборона щодо неможливості обмеження нижньої межі ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі

Абзац 11 пункту 28 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 11 пункту 28 Особливостей у редакції з 09.04.2024
-Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.

Коментар: маємо цікаве нововведення, яке забороняє замовникам встановлювати обмеження в частині нижньої межі ціни тендерної пропозиції. Більш детально про нову заборону у наступних матеріалах.

Виключено абзац 14 пункту 47 Особливостей

Абзац 14 пункту 47 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 14 пункту 47 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.¾
Абзац 15 пункту 47 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 15 пункту 47 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.
Абзац 16 пункту 47 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 16 пункту 47 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.
Абзац 17 пункту 47 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Абзац 17 пункту 47 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.
Підпункт 3 пункту 44 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Підпункт 3 пункту 44 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;   не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;   не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;   надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;   не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей;   не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;   надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.
Підпункт 2 пункту 45 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Підпункт 2 пункту 45 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:   учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:   учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.

Коментар: фактично виключено одну з підстав для відмови в участі у відкритих торгах учаснику, яка зобов’язувала замовника відхилити тендерну пропозицію учасника. Проте залишено право замовника на відхилення тендерної пропозиції учасника у разі дострокового розірвання договору про закупівлю з тим самим замовником і застосування санкцій у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Зміни до оголошення про проведення відкритих торгів та / або тендерної документації

Пункт 54 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 54 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється замовником відповідно до цього пункту.   Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.   Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.   Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.   У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.   Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні.Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів здійснюється замовником відповідно до цього пункту.   Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.   Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме ― в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.   Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.   У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.   Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні.

Коментар: нарешті замовникам надано право вносити зміни не тільки до тендерної документації, а й до оголошення про проведення відкритих торгів. Відповідно замовник допустивши помилку під час замовлення електронних полів оголошення про проведення відкритих торгів матиме право з 09.04.2024 внести відповідні зміни та виправити їх, а не відміняти закупівлю задля уникнення порушення. Звертаємо увагу, що таке право розповсюджується на закупівлі, які оголошені з 09.04.2024. У разі внесення змін до оголошення про проведення відкритих торгів замовники повинні оприлюднити в електронні системі закупівель перелік змін, що вносяться у машинозчитувальному форматі протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Зміни до особливості здійснення процедур закупівлі послуг енергосервісу

Пункт 69 Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Пункт 69 Особливостей у редакції з 09.04.2024
Для проведення процедури закупівлі енергосервісу базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг як значення у натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання визначається відповідно до методики, затвердженої Мінінфраструктури. За відсутності методики визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається як усереднене значення у натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання за 2019 та 2021 роки паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг об’єктом енергосервісу із зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.Для проведення процедури закупівлі енергосервісу базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житловокомунальних послуг визначається як усереднене значення в натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання за 2019 та 2021 роки паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг об’єктом енергосервісу із зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.   Якщо на об’єкті енергосервісу комісією, утвореною виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виявлено недотримання повітрянотеплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається відповідно до методики, затвердженої Мінінфраструктури.   Якщо починаючи з 1 січня 2019 р. та до закінчення 90 днів з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на об’єкті енергосервісу замовником енергосервісу зафіксовано (розпорядчими документами, інформативними листами) порушення режиму функціонування об’єкта енергосервісу (простій, зупинення роботи, зміна функціонального призначення) на період, який перевищує три календарні місяці сумарно протягом календарного року, базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається відповідно до енергетичного сертифіката об’єкта енергосервісу. Річний базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг дорівнює відповідному річному показнику енергоспоживання будівлі, що визначений за результатами сертифікації енергетичної ефективності об’єкта енергосервісу. Значення помісячних показників базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг є результатом розподілення відповідного річного показника енергоспоживання будівлі, що визначений за результатами сертифікації енергетичної ефективності об’єкта енергосервісу, пропорційно до обсягів фактичного споживання паливноенергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у середньому між 8 2019 та 2021 роками. Для проведення процедури закупівлі енергосервісу базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житловокомунальних послуг, що визначений за результатом сертифікації енергетичної ефективності об’єкта енергосервісу, переводиться у натуральні показники паливно-енергетичних ресурсів та житловокомунальних послуг, що фактично споживаються об’єктом енергосервісу із використанням установлених перевідних коефіцієнтів одиниць енергетичної величини. Енергетичний сертифікат, що використовується для розрахунку базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, підлягає незалежному моніторингу на підставі звернення замовника енергосервісу до Держенергоефективності відповідно до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Мінрегіону від 18 жовтня 2018 р. № 276.   Базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг не затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності) та не затверджується центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності). Рішення про закупівлю енергосервісу приймається замовником енергосервісу.   Відповідальність за проведення закупівлі, правильність та достовірність розрахунків, а також спосіб визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг несуть замовники енергосервісу.
Пункт 70 Особливостей у редакції до ________Пункт 70 Особливостей у редакції з ________
Тендерна документація, крім складових, що визначені законодавством, повинна містити базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг в цілому за календарний рік та кожний місяць у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі. Базовий річний рівень не затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності) та не затверджується центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності).Тендерна документація, енергосервісний договір повинні містити, крім складових, що визначені законодавством, базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг в цілому за календарний рік та кожний місяць у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі або на дату укладення енергосервісного договору, якщо закупівля енергосервісу здійснюється шляхом укладення енергосервісного договору без застосування відкритих торгів.

Змінено назву Додатку 1 до Особливостей

Назва Додатку 1 до Особливостей у редакції до 08.04.2024 (включно)Назва Додатку 1 до Особливостей у редакції з 09.04.2024
ПЕРЕЛІК лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогуПЕРЕЛІК лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу

пов'язані статті