Статті

Невідповідність або відсутність цінової пропозиції: «24 години» на виправлення або відхилення?

1
1511

Механізм «24 годин» застосовується  вже достатньо довгий проміжок часу, проте кожного разу уповноважена особа вагається: «Відхили чи дати можливість виправити?».

Адже, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель (пункту 43 Особливостей).

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Найцікавіше, як розпізнати що саме можна віднести до «невідповідностей»?

До прикладу, замовники  доволі часто вимагають надання у складі тендерної пропозиції такого документу, як «Цінова пропозиція» (розглядаємо як умовну назву визначеної замовником форми документу).

Для того, щоб правомірно провести розгляд тендерної пропозиції треба чітко розуміти, що по своєму інформативному наповненню представляє собою документ. Тобто, «Цінова пропозиція» це частина інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, чи просто документ із ціною та різними гарантіями.

Адже, у ціновій пропозиції замовник зазвичай вимагає вказати не лише кількість та ціну щодо номенклатурних позицій, загальну суму предмета закупівлі, а й інформація про виробника чи країну походження, та навіть технічні характеристики предмета закупівлі.

Зверніть увагу,  що  Закон України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості)  не містять такого терміну як «цінова пропозиція».

При цьому, поняття «тендерна пропозиція» і «цінова пропозиція» не є тотожними.

Тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації (пункт 32 частини 1 статті 1 Закону).

Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації (пункт 31 Особливостей).

Тобто, цінова пропозиція - це певний документ, який учасник повинен подати у складі своєї тендерної пропозицій відповідно до вимог тендерної документації замовника.

Разом з тим, пунктом 28 Особливостей визначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. І тут важливо зазначити, що включення інших вимог до тендерної документації можливе за умови дотримання наступних складових:

 1. вимоги щодо наявності такої інформації та / або документу передбачені законодавством;
 2. замовник вважає за необхідне включити вимоги щодо такої інформації та / або документу до тендерної документації.

Законодавством не передбачено встановлення окремих вимог щодо надання цінових пропозицій, більше цього, пунктом 31 Особливостей визначено, що ціна зазначається учасником при поданні тендерної пропозиції шляхом заповнення електронних форм з окремими полями. Відповідно підстави для встановлення таких вимог насправді у замовників відсутні. Детальніше про це у статті «Чи потрібно вимагати тендерну (цінову) пропозицію від учасників».

Проте на практиці маємо іншу ситуацію, тож розберемо як вчиняти замовникам у разі відсутності або невідповідності цінової пропозиції керуючись практикою Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія).

Учасником не наданий документ «Цінова пропозиція» (рішення №3820-р/пк-пз від 28.03.2023, оголошення UA-2023-02-21-014264-a)

Тендерну пропозицію учасника відхилено на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей.

Позиція замовника: у складі тендерної пропозиції скаржника відсутня цінова пропозиція за формою додатку «Цінова пропозиція». Оскільки у складі тендерної пропозиції скаржника також відсутня інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що ним пропонується, а замовник не має права під час проведення закупівлі розміщувати повідомлення з вимогою про усунення саме таких невідповідностей, то замовником не вбачається за необхідність надавати час на виправлення невідповідностей (такої як відсутність цінової пропозиції), а пізніше вже приймати рішення про відхилення тендерної пропозиції, це збереже час замовника і учасників та пришвидшить організацію завершення закупівлі, а тому надання 24 годин на усунення невідповідностей в даній ситуації не являється доречним.

Замовник зазначає, що сама цінова пропозиція, згідно з вимогами документації, тільки дублює певну інформацію про технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі, які вже зазначені в інших документах, виправлення у вигляді надання якої не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Позиція Колегії: тендерна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з трьох частин, зокрема, комерційної частини – під комерційною частиною замовник розуміє пропозицію учасника відповідно до зразку, наведеного у додатку № 3 до тендерної документації та вимог Закону. Додаток 3 тендерної документації містить форму цінової пропозиції. Разом з тим, у складі тендерної пропозиції скаржника відсутня цінова пропозиція за встановленою формою.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей.

Відповідно до пункту 40 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або  документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Згідно з частиною 9 статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Враховуючи викладене, замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 40 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Коментар: по-перше, встановлюючи будь-яку вимогу потрібно чітко розуміти яку саме інформацію замовник хоче отримати з того чи іншого  документу.

В даному випадку замовник вимагав надання окремого документу «Цінова пропозиція», який за його ж твердженням дублює інформацію про технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі. Разом з тим, надання 24 годин на виправлення невідповідностей - обов'язок, а не право замовника (крім випадків відсутності  інформації / документів згідно з абзацами 2, 3 пункту 43 Особливостей).

Відсутня інформація про  найменування виробника (рішення №6365-р/пк-пз від 11.05.2023, оголошення UA-2023-04-13-009534-a)

Умови тендерної документації:  тендерна документація містить перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника вимогам замовника, зокрема: документи, що підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам тендерної документації:

 • довідка, яка містить загальні відомості про учасника торгів (Додаток № 5 до тендерної документації);
 • тендерна пропозиція (Додаток № 4 до тендерної документації).

Додаток 4 до тендерної документації містить форму «Тендерна пропозиція» (згідно з якою передбачено зазначення інформації про каталожний номер та найменування виробника).

Позиція Скаржника: у наданій переможцем формі «Цінова пропозиція» відсутня інформація про каталожний номер та найменування виробника за окремими позиціями 4 та 5, необхідність зазначення яких передбачена додатком 4 до тендерної документації.

Замовник же зазначає, що окремо позиції 4 та 5 згідно до Додатком 4 не є предметом закупівлі.

Позиція Колегії: враховуючи відсутність у формі «Цінова пропозиція» каталожного номеру та найменування виробника за окремими позиціями 4 та 5, необхідність зазначення яких передбачена додатком 4 до тендерної документації, тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей.

Враховуючи викладене, у Замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, визначені пунктом 41 Особливостей.

Відсутність назви предмета закупівлі в ціновій пропозиції (рішення № 1812-р/пк-пз від 16.02.2023, оголошення UA-2023-01-24-016561-a)

Умови тендерної документації: тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та завантаження файлів зокрема з:

 • формою тендерної пропозиції згідно Додатку 1;
 • інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання) згідно Додатку 2.

Додаток 1  містить Цінову пропозицію із стовпцями «Найменування товару», «Кількість», «Одиниця виміру» тощо. Додаток 2 містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання із вимогами до його заповнення).

Позиція замовника: учасником закупівлі у складі тендерної пропозиції (Додаток 1 Цінова пропозиція) не вказано жодної назви товару (або посилання на це), що на думку замовника робить неможливим оцінку технічних та якісних характеристик запропонованого учасником товару та встановлення його відповідності викладеним у тендерній документації на закупівлю товару. Замовник прийняв рішення відхилити тендерну пропозицію скаржника у зв'язку із невідповідністю тендерної пропозиції учасника умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника надана «Цінова пропозиція» за формою, згідно з вимогами тендерної документації. Окремо надані документи на підтвердження технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. При цьому тендерна документація не містить окремих вимог до порядку заповнення колонки «найменування товару» у Ціновій пропозиції. Враховуючи вищенаведене, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником на підставі абзацу 1 підпункту 2 пункту  41 Особливостей.

Більше того, Колегія встановила, що застосувавши дискримінаційний підхід під час розгляду тендерної пропозицій учасників, а саме – неправомірно відхиливши тендерну пропозицію скаржника, та, як наслідок, неправомірно визначивши переможця, замовник порушив право скаржника на об'єктивний та неупереджений розгляд його пропозиції. Зазначені дії замовника є порушенням одного з основних принципів здійснення закупівель, визначеного статтею 5 Закону, а саме – недискримінація учасників та рівне ставлення до них.

Коментар: отже, у формі «Цінова пропозиція» дійсно міститься інформація безпосередньо про предмет закупівлі. Проте, не чітко прописані вимоги замовника (відсутня вимога щодо заповнення інформації про найменування предмета закупівлі, натомість така інформація міститься і технічних характеристиках) призвела до оскарження закупівлі.

У формі «Тендерна пропозиція» не зазначені всі реквізити (рішення № 2292 -р/пк-пз від 27.02.2023, оголошення № 2292 -р/пк-пз від 27.02.2023)

Умови документації: учасник відповідно до вимог тендерної документації повинен надати у складі тендерної пропозиції, зокрема, заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації.

Достовірність інформації, що надається у складі тендерної пропозиції згідно з вимогами тендерної документації та додатками до неї, підтверджується відкритою інформацією, оприлюдненою на сайтах виробників / офіційних дилерів / дистриб’юторів, інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та / або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах / судових реєстрах, доступ до яких є вільним, або інформацією / публічною інформацією, що є доступною в електронній системі закупівель.

Відповідно до тендерної документації учасник для вірного складання замовником договору про закупівлю повинен надати у складі тендерної пропозиції довідки з усіх обслуговуючих банків з інформацією про наявність в учасника відкритого (тих) рахунку (ків).

Додаток 1 тендерної документації містить Форму «Тендерна пропозиція». Форма тендерної пропозиції заповнюється учасником та надається у складі тендерної пропозиції (вказується, зокрема, банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, його адреса)).

Позиція замовника: учасник мав надати заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації. Згідно вказаної форми у Додатку 1 учасник  зазначає банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, його адреса). Учасником вказаний пункт заповнено лише у відношенні одного банку. Натомість у складі тендерної пропозиції міститься інформація про наявність рахунків в інших банківських установах.

З метою усунення невідповідностей замовник розмістив повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Перелік інформації та / або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: надати заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації з заповненням всіх банківських реквізитів учасника.

Учасник-скаржник знову ж таки надає  Додаток 1 до тендерної документації з заповненням на його думку всіх банківських реквізитів учасника.

Проте, замовник через електронну систему досліджує про наявність рахунків в банках, які скаржник не вказав у Додатку 1 (наданого на виправлення).

Так, тендерна пропозиція скаржника була відхилена через не виправлення виявлених замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та / або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Позиція Колегії:  тендерна документація не містить окремої вимоги щодо необхідності зазначення у формі «тендерна пропозиція» банківських реквізитів (номер рахунку, назва банку, його адреса) саме всіх банків, в яких учасник має рахунки.

Враховуючи викладене, зокрема, надану у складі тендерної пропозиції скаржника тендерну пропозицію, замовник не повинен був звертатися до учасника з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та документах в цій частині. Враховуючи викладене, тендерну пропозиція скаржника було неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Коментар: важливо, що в даному випадку замовник надав 24 години на виправлення безпідставно (адже передбачалося виправлення  інформації, яка не вимагалася). До прикладу, у разі встановлення вимоги щодо надання реквізитів всіх обслуговуючих банків розміщення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель було б обов'язкове.

У ціновій пропозиції відсутня інформація про ціну за одиницю з ПДВ та загальну вартість (рішення № 2292 -р/пк-пз від 27.02.2023, оголошення № 2292 -р/пк-пз від 27.02.2023)

Скаржник зазначає, що у складі тендерної пропозиції переможця міститься незаповнений файл, а саме - відсутня інформація про ціну за одиницю з ПДВ та загальну вартість пропозиції, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Проте, замовник зазначає, відповідно до тендерної документації інформація, зазначена учасником в документах повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах електронної системи закупівель при подачі пропозиції.

У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах електронної системи закупівель. У випадку розбіжності в документах, завантажених (розміщених) на електронних торгових майданчиках та на веб порталі Уповноваженого органу, пріоритетною вважається інформація (ціна, перелік документів, їх зміст тощо), що розміщені на веб порталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет: http://prozorro.gov.ua.

Учасником заповнена екранна форма електронної системи закупівель де відображено загальна вартість тендерної пропозиції, грн з ПДВ.

В даному випадку Колегія прийняла сторону замовника та визнала його дії правомірними.

Коментар: отже, інформація в тендерній документації не потребувала надання «24 години» на виправлення, завдяки чітко прописаним вимогам в тендерній документації замовник відстояв свою позицію.

В ціновій пропозиції відсутня інформація про включення / не включення суми ПДВ  (рішення № 2809-р/пк-пз від 08.03.2023, оголошення UA-2023-02-07-007900-a)

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, замовником було оприлюднено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, відповідно до якого у формі «Тендерної пропозиції»:

 • не вказано про документ, що надає право підпису та контактного номеру телефону;
 • відсутній зразок підпису підписанта документів тендерної пропозиції;
 • відсутній зразок підпису підписанта документів за результатами процедури закупівлі;
 • не вказано в ціновій пропозиції чи включає цінова пропозиція суму ПДВ / не включає суму ПДВ.

Скаржник вважає неправомірним розміщення такої вимоги. Скаржник додає, що згідно з умовами тендерної документації найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ – у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ – якщо предмет закупівлі не оподатковується.

В даному ж випадку, за відсутності вказівки у ціновій пропозиції ТОВ «К» інформації про включення в неї суми ПДВ, замовник не мав об’єктивної можливості оцінити дану пропозицію як найбільш економічно вигідною, а тому не мав права переходити до етапу розгляду такої пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації.

Під час розгляду скарги Колегія дійшла до висновку, що дії замовника правомірні в цій частині та звернувшись до учасника з вимогою про усунення невідповідностей в цій частині, не порушив вимоги пункту 40 Особливостей (в редакції чинній на момент оголошення закупівлі).

Цінова пропозиція учасника містить на дві номенклатурні позиції більше, ніж передбачено умовами документації (рішення № 3271-р/пк-пз від 16.03.2023, оголошення UA-2023-02-16-012578-a)

Умови тендерної документації: учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати заповненою учасником формою «Цінова пропозиція» згідно з Додатком 5 цієї тендерної документації та інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з Додатком 4 «Технічна специфікація» тендерної документації.

Скаржник зазначає, що переможець у «Ціновій пропозиції» вказав більше номенклатурних позиції, а також більшу загальну кількість товару.

Замовник зазначає, що переможець надав заповнену «Цінову пропозицію». Всі поля форми цінової пропозиції, а саме: найменування товару запропоноване учасником, одиниця виміру та ціна заповнені належним чином. У ціновій пропозиції учасника наявна технічна (механічна) помилка (описка), зумовлена задвоєнням рядків у нумерації позицій, що жодним чином не впливає на ціну товару (згідно вимог замовника 30 номенклатурних позицій, учасник пропонує 32).

Разом з тим учасником надано заповнену форму згідно з додатком 4 «Технічна специфікація», з технічною помилкою в нумерації позицій, так як спершу технічна (механічна) помилка (описка) допущена замовником у відповідному додатку, при цьому технічні, кількісні, якісні характеристики предмета закупівлі, вказані в табличній заповненій формі, повністю відповідають умовам тендерної документації Замовника та узгоджуються з кінцевою вартістю запропонованого товару.

Помилка в нумерації позицій технічної специфікації переможця, що спричинило задвоєння рядків у ціновій пропозиції, вважається замовником формальною (несуттєвою) помилкою, що не впливає на процедуру закупівлі та не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника замовником.

Позиція Колегії:  у складі тендерної пропозиції переможця надана форма «Цінова пропозиція», відповідно до якої учасником пропонуються, товар в загальній кількості, що не відповідає вимогам тендерної документації. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Відповідно до вимог абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей (далі - в редакції чинній на момент оголошення) замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 41 Особливостей.

Коментар: тобто, в даному випадку Колегія дійшла висновку що у тендерній пропозиції наявні помилки, виправлення яких призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Також, пропонуємо розібратися чому не можна застосувати формальні помилки на вказаному вище прикладі.

Пунктом 28 Особливостей визначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 19 частини 2 статті 22 Закону визначено, що тендерна документація повинна містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

Уповноваженим органом було затверджено перелік формальних помилок наказом № 710 від 15.04.2020 «Про затвердження Переліку формальних помилок», в якому зазначений перелік формальних помилок, який замовники повинні використовувати у своїй тендерній документації. Разом з тим, згідно із вимогами законодавства не може вважатися формальною помилкою збільшена кількість предмету закупівлі, що пропонується учасником.

Підсумки

 1. Для замовника механізм «24 години» надає можливість не відхиляти за невідповідності умовам тендерної документації тендерну пропозицію, якщо вона є найбільш економічно вигідною, хоч і має невідповідності, які не впливають на характеристики предмета закупівлі.
 2. Надання 24 годин на усунення невідповідностей є обов’язком замовника, проте лише у випадках визначених пунктом 43 Особливостей.
 3. Визначення невідповідностей замовник фактично здійснює самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі та вимог, встановлених в тендерній документації, керуючись принципами здійснення закупівель та переліком інформації та / або документів, передбачених пунктом 43 Особливостей.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті