Статті

Наявність формальних помилок в тендерній пропозиції. Практика ДАСУ та АМКУ

1
604

Замовникам добре відомо як важливо бути прискіпливим та уважним під час розгляду тендерних пропозицій. Та знайти помилку в тендерній пропозиції учасника це лише пів справи, а от зрозуміти як її кваліфікувати набагато складніше. З аналізу норм Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) можемо умовно розділити помилки на: формальні; такі, що відразу призводять до відхилення та які потребують надання 24 годин на усунення невідповідностей. Тож проаналізуємо які помилки допущені учасника можна вважати формальними (несуттєвими) на практиці Органу оскарження та ДАСУ.

Замовник не довів, що помилка є формальною

Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2023-07-05-008098-a

Витяг із моніторингу: учасник ТОВ  на вимогу про усунення невідповідностей надав банківську довідку, завірену печаткою банку за підписом директора, (уповноваженої особи). Однак підтвердження повноважень зазначеної уповноваженої особи від банку-гаранту, у складі тендерної пропозиції учасника не надано.

Наявність підтвердження повноважень уповноваженої особи, яка підписала довідку від банку-гаранту, є прямою вимогою тендерної документації, а тому відсутність такого підтвердження у складі тендерної пропозиції учасника не може бути віднесено до несуттєвих (формальних помилок),  на які вказує замовник:

  • окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання) (наприклад учасник використовує печатку, але на деяких сторінках він її не проставив. Учасник на деяких сторінках не проставив власноручний підпис);
  • подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо) (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі  UA-2023-05-05-013188-a

Витяг із моніторингу: замовником встановлено вимогу «У разі подачі аналогу / еквіваленту товару, що запропонований замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару з відомостями щодо відповідності вимогам замовника. Учасник пропонує замовнику товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів».

Аналізом тендерної пропозиції переможця торгів встановлено, що ним надано порівняльну таблицю, яка не відповідає вимогам замовника, а саме:

  • по позиції «Захисний хімічний костюм» - не вказано колір костюму, чобіт захисних та транспортної валізи (сумки), висоту і вагу чобіт, висоту, об’єм та вагу сумки, товщину рукавиць захисних;
  • по позиції «Планшет  удароміцний»  не вказано стійкість до вібрації й ударів;

В ході моніторингу замовником на надісланий запит аудиторів надано наступні пояснення: «при розгляді тендерної пропозиції переможця в частині відповідності її технічним вимогам до предмету закупівлі перевірялась інформація у відкритих джерелах, сайту учасника, Ютуб-каналу учасника та в окремих випадках учасником допущено формальну помилку яка не впливає на зміст тендерної пропозиції.»

Виходячи з наведеного вище, на порушення вимог підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовником не відхилено тендерну пропозицію переможця як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Висновок за результатами моніторингу процедури закупівлі UA-2023-05-31-008707-a

Витяг із моніторингу: у складі тендерної пропозиції надано накази щодо працівників, зазначених у довідці учасника, та штатний розклад, затверджений наказом учасника. Проте у наданому учасником ТОВ «Л» у складі тендерної пропозиції штатному розкладі відсутня посада лицювальника, інформація про наявність якого зазначена у довідці учасника, що не відповідає вимогам, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям до ТД.

На запит ДАСУ щодо вищезазначених невідповідностей тендерної пропозиції учасника ТОВ «Л», замовник  надав пояснення, в якому зазначив, що учасником в довідці допущено формальну помилку та що тендерна документація не містить вимог, щодо затвердження штатного розкладу.

Проте, надане замовником пояснення не спростовує фактів виявлених невідповідностей тендерної пропозиції учасника ТОВ «Л» вимогам ТД замовника, оскільки непідтвердження учасником документально його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до вимог тендерної документації замовника не є формальною помилкою відповідно до вимог тендерної документації та переліку формальних помилок, затвердженого Наказом № 710, а також таке документальне підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям повинно відповідати вимогам тендерної документації замовника.

Рішення від 04.09.2023 № 13957, оголошення UA-2023-08-09-012813-a

Суть скарги:  замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної страхової гарантії. Гарантія, з поміж іншого, повинна містити банківські реквізити замовника. У складі тендерної пропозиції переможця надана страхова гарантія без зазначення реквізитів замовника.

Скаржник зазначає, що замовник не виявив дану невідповідність та не опублікував повідомлення із вимогою про усунення невідповідностей.

В межах розгляду скарги замовник зазначає, що переможець надав страхову гарантію оформлену у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції», тобто яка відповідає вимогам тендерної документації і чинного законодавства України.

Оскільки вказаний наказ Мінекономіки не містить вимог оформлення гарантії у частині наявності банківських реквізитів замовника, їх відсутність є формальною помилкою, яка передбачена тендерною документацією - помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції, що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

Позиція органу оскарження: у наданій переможцем страховій гарантії відсутня інформація про банківські реквізити замовника. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 43 Особливостей.

Коментар: якщо під час розгляду тендерної пропозиції виявлено помилку в тендерній пропозиції рекомендуємо проаналізувати чи дійсно така помилка наявна в переліку формальних помилок, які наведені в Наказі № 710 та, що важливо, у тендерній документації замовника. 

Далі, за умови, що всі інші документи учасника відповідають вимогам, можна визначати такого учасника переможцем.

Але, якщо все ж наявна помилка не відповідає переліку згідно Наказу № 710 та прикладах замовника, тоді можливі два варіанти:

  1. переконатися чи може це бути невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією.

І далі скористатися механізмом «24 години» та розмістити у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Нагадаємо, що застосування пункту 43 Особливостей є обов'язком замовника за наявності підстав для його застосування;

  1. Переконатися чи є пряма підстава для відхилення відповідно до пункту 44 Особливостей.

Правомірне визнання переможця та підтвердження наявності формальної помилки

Рішення № 15496-р/пк-пз від 28.09.2023, оголошення UA-2023-07-17-006297-a

Суть скарги: вимогами тендерної документації передбачено надання кошторисного розрахунку, який складений відповідно до Специфікації. Своєю чергою, Специфікацією  передбачено, зокрема обладнання:

  • З’єднувач для монтажу Vario
  • З’єднувач смуги Cross.

У складі тендерної пропозиції переможця міститься, зокрема: - кошторисний розрахунок, в якому зазначено обладнання.

  • З’єднувач Vario
  • З’єднувач Cross.

Скаржник вважає, що зазначене у підсумковій відомості ресурсів кошторисної документації переможця обладнання, а саме - з’єднувач Vario, з’єднувач Cross не відповідає Специфікації, якою передбачалось обладнання з найменуванням: - з’єднувач для монтажу Vario, з’єднувач смуги Cross, а отже, кошторисна документація переможця складена не у відповідності до Специфікації замовника.

Замовник зазначає, що відповідно до умов тендерної документації формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

В пункті 2 переліку формальних помилок, затвердженому Наказом № 710, що зазначений також в тендерній документації вказано, що помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі».

Назва з’єднувачів «Vario» та «Cross» написана повністю правильно, незазначення слів «для монтажу» та «смуги» ніяк не впливає на технічну характеристику зазначеної позиції.

Позиція органу оскарження: скаржник не довів та документально не підтвердив, що обладнання, запропоноване у складі тендерної пропозиції переможця, не є обладнанням, що вимагалося Специфікацією замовника.

Рішення від 27.09.2023 № 15404, оголошення UA-2023-08-23-011593-a

Суть скарги: відповідно до умов тендерної документації учасники повинні підтвердити наявність працівників необхідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід шляхом подання  протоколу та посвідчення, що підтверджують атестацію працівників щодо проходження навчання законам і нормативним актам охорони праці.

Так, у складі тендерної пропозиції переможця міститься довідка про наявність працівників, серед яких ОСОБА 1, відповідальна за охорону праці. А також витяг та виписка з протоколу  з перевірки знань з питань з охорони праці та виписка на вказану ОСОБУ 1.

Враховуючи викладене, скаржник вказує на наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції переможця, визначених пунктом 43 Особливостей.

Замовник зазначає, що в сукупності зазначені документи підтверджують атестацію працівника щодо проходження навчання законам і нормативним актам охорони праці.

Також в складі тендерної документації міститься опис та приклади формальних несуттєвих помилок, серед яких: «Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі Пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у Документації».

Так, надання документів із назвою виписка та витяг із протоколу, що підтверджують атестацію працівників щодо проходження навчання законам і нормативним актам охорони праці замовник вважає формальною помилкою відповідно до пункту переліку формальних помилок наведених у тендерній документації.

Позиція органу оскарження: скаржник не довів, як оформлення зазначених вище документів у наведений вище спосіб впливає на зміст тендерної пропозиції, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

#24 години#виправлення невідповідностей#відкриті торги#моніторинг закупівель#практика оскарження#тендерна пропозиція#формальні помилки

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard