Статті

Набрали чинності тринадцяті зміни до Особливостей: аналіз змін

2
3457

Сьогодні, 11.07.2023, офіційно опубліковано постанову Кабміну від 07.07.2023 № 686, якою внесено тринадцяті зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) в Урядовому кур’єрі від 11.07.2023 № 137 (7535), тож зазначена постанова набрала чинності.

Нагадаємо, що змінами доповнено Особливостей пунктом 11-1 наступного змісту:

«У разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей».

Яких замовників стосуються зміни?

Наведені вище зміни стосуються виключно:

  • закладів охорони здоров’я. Відповідно до статті 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як державні некомерційні підприємства або державні установи. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи;
  • структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій.

Яких предметів закупівель стосуються зміни?

Тринадцяті зміни до Особливостей стосуються окремих предметів закупівель, а саме:

  • лікарські засоби. Відповідно до статті 2 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу;
  • медичні вироби. Згідно з підпунктом 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабміну від 02.10.2013 № 753, медичний виріб - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Проте не до всіх лікарських засобів та медичних виробів застосовуються положення пункту 11-1 Особливостей, а тільки виключного переліку. Ознайомитись можна за посиланням

Відповідно замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій при закупівлі виключного переліку лікарських засобів та медичних виробів мають враховувати наведені зміни до Особливостей.

У який спосіб здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів закладам охорони здоров’я та структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій?

Пункт 11-1 Особливостей визначає єдиний вид закупівлі – закупівля через електронний каталог відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок), за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн на рік.

Нагадаємо, що пунктом 56 Порядку визначено, що у разі здійснення закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою, ніж 200 тис. грн, для замовників, визначених пунктами 1-3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та меншою, ніж 1 млн. грн для замовників, визначених пунктом 4 частини 1 статті 2 Закону, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників.

Враховуючи викладене вище замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій мають здійснювати закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів за виключним переліком через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій постачальників.

Проте варто враховувати й вартісні обмеження визначені Порядком, а саме:

  • ≥ 50 тис. грн < 200 тис. грн – для звичайних замовників;
  • ≥ 50 тис. грн < 1 млн грн – для замовників в окремих сферах господарювання,

адже Особливості скеровують нас до Порядку. Відповідно здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, за виключним переліком, заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій мають через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій постачальників у разі, якщо вартість предмета закупівлі на рік дорівнює або перевищує:

  • ≥ 50 тис. грн < 200 тис. грн – для звичайних замовників;
  • ≥ 50 тис. грн < 1 млн грн – для замовників в окремих сферах господарювання.

Чи є відповідальність за здійснення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів замість застосування електронного каталогу?

Пунктом 5 Особливостей визначено, що забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

Відповідно до пункту 6 Особливостей замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

Статтею 164-14 КУпАП передбачено накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 – 51 000 грн) за придбання товарів, робіт і послуг до / без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель відповідно до вимог закону та накладення штрафу на керівника замовника від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 170 000 грн) за укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до / без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, визначених законом.

Враховуючи викладене вище адміністративна відповідальність визначена виключно за придбання товарів, робіт і послуг та / або за укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі. Відповідно здійснення закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів, за виключним переліком, закладами охорони здоров’я  та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій шляхом проведення відкритих торгів замість електронного каталогу не може тягнути за собою адміністративну відповідальність.

Куди ж без виключень…

Абзацом 2 пункту 11-1 Особливостей передбачено, що у разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку, з урахуванням цих особливостей.

Тож у разі, якщо закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій здійснюють закупівлю лікарських засобів або медичних виробів, за виключним переліком, шляхом:

  • застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі

або

  • запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку з урахуванням Особливостей.

Важливо: у разі, якщо закупівля через електронний каталог, вартість предмета закупівлі якого на рік дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою ніж 100 тис. грн, не відбулася замовник не може задовольняти потребу шляхом проведення відкритих торгів. Адже для застосування відкритих торгів вартість предмета закупівель на рік має дорівнювати або перевищувати 100 тис. грн.

пов'язані статті