Статті

Ліцензування та дозвільні документи в умовах воєнного стану

2
396

Стаття 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування) визначає перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Водночас чимало видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню досить часто виступають предметом закупівель.

Особливості застосування ліцензування при здійсненні публічних закупівель розглядалось в статті «Ліцензування в публічних закупівлях: що варто врахувати замовникам та учасникам?»

Водночас введення воєнного стану внесло корективи в частині отримання ліцензій та дозвільних документів суб’єктами господарювання в умовах воєнного стану.

Декларація про провадження господарської діяльності

Так, з введенням воєнного стану було прийнято Постанову Кабміну «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314 (Постанова №314).

Зокрема, в пункті 1 зазначеної постанови зазначено - установити, що:

1) у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2.

З огляду на викладене, в період воєнного стану суб’єкти господарювання замість ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності можуть отримувати декларації про провадження господарської діяльності і на підставі них здійснювати свою діяльність.

Також в даному підпункті пункту 1 зазначено, що органи ліцензування, дозвільні органи та суб’єкти надання публічних (електронних публічних) послуг формують та ведуть переліки поданих декларацій, в яких міститься інформація про суб’єкта господарювання (для юридичної особи - організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); вид господарської діяльності/частина виду господарської діяльності, який провадиться на підставі поданої декларації; місце провадження діяльності (якщо провадження діяльності обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці).

Яким чином подається декларація?

Підпункт 2 пункту 1 Постанови №314 визначає, що декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

  • в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) (у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем);
  • у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею органам ліцензування, дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику.

В додатку №1 до Постанови №134 містяться вимоги до декларації:

1. Відомості про суб’єкта господарювання:

для юридичної особи - організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

2. Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.

3. Назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до дозвільного документа.

4. Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни.

5. Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

На які види діяльності не подається декларація?

Підпункт 1 пункту 1 Постанови №314 визначає, що:

1) у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2.

Водночас Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану» види господарської діяльності, право на провадження якими не може здійснюватися шляхом подавання декларації. Натомість здійснювати діяльність суб’єкти господарювання можуть на підставі інших документів.

Далі наводимо види господарської діяльності, які можуть бути предметами закупівель, та на які не поширюються норми щодо можливості подання декларацій про провадження господарської діяльності:

Якщо закінчився строк дії ліцензій та документів дозвільного характеру

Підпункт 5 пункту 1 Постанови №314 визначає, що строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті (крім строку дії ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор та плати за такі ліцензії).

Тому у відповідності до зазначеної норми, якщо в певних суб’єктів господарювання закінчився строк дії ліцензій та документів дозвільного характеру в період дії воєнного стану такі ліцензії та документи автоматично продовжуються.

Підсумки

1. Кабміном 18.03.2022 прийнято Постанову «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» № 314 в якій було врегульовано отримання ліцензій та дозвільних документів на здійснення певних видів господарської діяльності під час дії воєнного стану.

2. Протягом воєнного стану право на провадження певних видів господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності, окрім тих видів господарської діяльності, які визначені в додатку №2.

пов'язані статті