Статті

Калькуляція собівартості товару при підтвердженні ступеня локалізації

2
954

Абзац 3 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених поставою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначено, що під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадку, передбаченого абзацом 4 цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

В свою чергу, пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону  визначено, що тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

  • у 2022 році - 10 відсотків;
  • у 2023 році - 15 відсотків;
  • у 2024 році - 20 відсотків;
  • у 2025 році - 25 відсотків;
  • у 2026 році - 30 відсотків;
  • у 2027 році - 35 відсотків;
  • з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту - 40 відсотків.

Дана норма діє вже близько року. Особливості її застосування неодноразово висвітлювались на платформі, зокрема в статті: «Оновлюємо вимоги щодо локалізації у тендерній документації та розбираємо випадки незастосування», а також на онлайн-навчанні «Локалізація в публічних закупівлях за Особливостями».

При цьому, в замовників та учасників закупівель все ж залишаються запитання щодо певних аспектів при застосуванні локалізації, зокрема щодо калькуляції собівартості товару. Тому далі розглянемо це питання детальніше.

Хто повинен складати калькуляцію собівартості товару при підтвердженні ступеня локалізації та коли її потрібно подавати?

На виконання пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» від 02.08.2022 № 861 (далі – Порядок № 861), яка набрала чинності 04.08.2022, пунктом 1 якої визначено, що вона встановлює механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Так, відповідно до пункту 4 Порядку № 861 ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі (далі - ступінь локалізації), підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі - перелік), на підставі поданої виробником товару заявки про включення товару до переліку (далі - заявка) за формою згідно з додатком 1, калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та / або придбаних у постачальників, які є резидентами України) (далі - калькуляція собівартості товару) за формою згідно з додатком 2 та підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та / або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

Пунктами 6 та 7 Порядку № 861 визначено, що заявка разом із калькуляцією собівартості товару у поточному році подається безоплатно виробником товару в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал) з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (далі - електронний підпис) керівника виробника товару або уповноваженої ним особи.

Забезпечення технічної реалізації подання заявки та можливості заповнення виробником товару форми калькуляції собівартості товару на веб-порталі здійснюється адміністратором електронної системи закупівель.

Ступінь локалізації розраховується виробником товару та автоматично підтверджується шляхом математичної перевірки інформації, внесеної до форми калькуляції собівартості товару.

У відповідності до вище наведених норм вбачається, що виробник товару повинен сформувати калькуляцію собівартості товару та подати її разом із заявкою в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для підтвердження ступеня локалізації товару.

Де брати форму калькуляцію собівартості товару?

Додатком 2 Порядку № 861 визначено форму калькуляції собівартості товару, яку повинні використовувати виробнику товару.

Додаток 2 до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів

Чи повинен учасник давати замовнику калькуляцію собівартості товару?

Пунктом 13 Порядку № 861 визначено, що учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

Тому у відповідності до даної норми в учасника наявний обов’язок передати разом із товаром замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару.

При цьому, замовник зобов’язаний разом зі звітом про виконаний договір про закупівлю оприлюднити фактичну калькуляцію собівартості товару.

Підсумки

1. Калькуляцію собівартості товару та подати її разом із заявкою в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для підтвердження ступеня локалізації товару повинен виробник товару у відповідності до положень Порядку № 861.

2. Учасник закупівлі, з яким укладено договір про закупівлю разом із товаром повинен надати замовнику фактичну калькуляцію собівартості такого товару, яку замовник повинен оприлюднити разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

пов'язані статті