Статті

Інформація з обмеженим доступом та інформація, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та / або громадській безпеці і порядку

1
264

Знати, яке рішення прийняти – для замовника це половина успішної професійної діяльності. Так, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022 (далі - Особливості), передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та / або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та / або громадській безпеці і порядку, та / або безпеці об’єктів енергетичної чи газової інфраструктури, та / або об’єктів електроенергетики, та / або об’єктів розробки чи видобування вуглеводнів, за наявності відповідного обґрунтування.

 Отже, замовники повинні розуміти:

  • яка саме інформаціяналежить до інформації з обмеженим доступом;
  • розголошення, якої інформації під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та / або громадській безпеці і порядку та / або безпеці об’єктів енергетичної чи газової інфраструктури, та / або об’єктів електроенергетики, та / або об’єктів розробки чи видобування вуглеводнів.

Розуміння змісту цих визначень надасть замовнику можливість приймати рішення про проведення закупівлі, у відповідності до Особливостей, тож у цьому матеріалі розберемо яка саме інформаціяналежить до інформації з обмеженим доступом та розголошення, якої інформації під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та / або громадській безпеці і порядку.

Визначення понять

Згідно з частиною 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та частиною 1 статті 21 Закону України «Про інформацію», до інформації з обмеженим доступом належить:

  • конфіденційна інформація;
  • таємна інформація;
  • службова інформація.

Визначення поняття «конфіденційна інформація» міститься у частині 2 статті 21 Закону України «Про інформацію», де вказується, що це інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

пов'язані статті