Статті

Договір не виконано в повному обсязі в кінці року: що робити замовнику?

3
842

Відповідно до пункту 4 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) у разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону.

З огляду на положення зазначеної норми в замовника присутній обов’язок щодо звітування протягом 20 робочих днів при настанні однієї з трьох наступних подій:

  • виконання сторонами договору про закупівлю;
  • закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами;
  • його розірвання.

Відповідно оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю замовник може при настанні однієї із трьох вище зазначених подій. Водночас у випадку, не виконання договору про закупівлю в повному обсязі, за умови, що строк дії договору до 31.12.2023 та замовник не планує придбавати товари, роботи чи послуги, які визначені умовами договору про закупівлю, у замовника будуть відсутні підстави для звітування у відповідності до приписів пункту 4 Особливостей, оскільки нормою статті 202 Господарського кодексу України передбачено, що господарське зобов'язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином.

Тому в разі, не виконання договору про закупівлю в кінці року в повному обсязі в замовника не буде підстав для звітування про виконання договору про закупівлю.

Водночас, що робити замовнику в такому випадку з’ясуємо далі.

Зменшення обсягу закупівлі

Пункт 17 Особливостей передбачає, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені даним пунктом.

При цьому, підпункт 1 пункту 19 Особливостей дозволяє внести зміни до істотних умов договору про закупівлю у випадку, зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

Як ми уже зазначали, стаття 202 Господарського кодексу України визначає, що господарське зобов'язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином.

Так, у випадку, коли замовником та переможцем закупівлі був укладений договір про закупівлю пального в розмірі 1 000 л бензину та 500 л дизельного палива та в кінці року залишок по договору становить 200 л бензину та 50 л дизельного палива, сторони договору можуть укласти додаткову угоду на зменшення обсягу на зазначені залишки у відповідності до підпункту 1 пункту 19 Особливостей та відповідно зменшення суми такого договору.

В такому випадку, даний спосіб дозволить замовнику виконати приписи пункту 4 Особливостей.

Відповідно після підписання такої додаткової угоди в замовника будуть підстави для звітування про виконання договору про закупівлю.

Зокрема, в разі, якщо строк дії договору до 31.12.2023 року, а сторони підписали додаткову про зменшення обсягів закупівлі на підставі підпункту 1 пункту 19 Особливостей 13.12.2023 року, замовник може звітувати про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів, які слід відраховувати з 14.12.2023, оскільки після підписання додаткової угоди на зменшення обсягів закупівлі настане одна із подій для звітування про виконання договору про закупівлю - виконання сторонами договору про закупівлю.

Або ж відраховувати 20 робочих днів для звітування замовник може з 01.01.2024 року, при настанні іншої події - закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами.

Розірвання договору про закупівлю

Іншим способом, яким може скористатися замовник задля можливості виконати приписи пункту 4 Особливостей є розірвання договору про закупівлю, як настання іншої події, яка дозволяє звітувати про виконання договору про закупівлю.

Розриваючи договір сторони повинні керуватися приписами Цивільного та Господарського кодексів України та умовами самого договору.

Стаття 651 Цивільного кодексу України визначає, що розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не передбачене договором або законом. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Відповідно до частини 1 статті 188 Господарського кодексу України розірвання господарських договорів в односторонньому порядку можливе лише, коли воно встановлене законом або договором.

Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

У відповідності до зазначених норм сторони можуть укласти додаткову угоду про розірвання угоду в разі, якщо в кінці року договір виконаний не в повному обсязі, наприклад, залишок по договору становить тих же 200 л бензину та 50 л дизельного палива.

Тому після укладення додаткової угоди про розірвання договору, в якій буде визначено, що договір буде розірваний з 18.12.2023 року замовник повинен відраховувати 20 робочих днів для звітування з 19.12.2023 року.

Іншим способом розірвання договору є одностороннє розірвання, якщо така можливість передбачена умовами договору про закупівлю.

Відповідно в разі, надсилання іншій стороні договору повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку та зазначення в такому повідомленні, що такий договір буде розірваним з певної дати, наприклад, 21.12.2023, тоді замовник повинен оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з 22.12.2023 року.

Підсумки

Задля виконання приписів пункту 4 Особливостей у випадку, коли в кінці року договір про закупівлю виконаний не в повному обсязі сторони такого договору можуть укласти додаткову угоду на зменшення обсягу закупівлі у відповідності до підпункту 1 пункту 19 Особливостей або розірвати договір з огляду на умови договору про закупівлю.

пов'язані статті