Статті

Чи можуть учасники оскаржувати закупівлі, які здійснюються через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій

3
667

Одним із ефективних способів захисту інтересів учасників в закупівлях та який покликаний забезпечувати дотримання принципів здійснення закупівель є інститут оскарження. Учасники закупівель задля захисту своїх інтересів під час участі у закупівлях досить часто оскаржують умови тендерної документації та рішення замовників.

Водночас дедалі поширенішим видом закупівлі є закупівлі, які здійснюються через електронний каталог шляхом запиту пропозицій постачальників.

Та чи можуть в таких закупівлях постачальники оскаржити рішення замовника, задля відстоювання своїх інтересів? Далі з’ясуємо це питання.

Згідно з пунктом 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Пункт 55 Особливостей визначає, що оскарження відкритих торгів відбувається відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей.

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав і законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом України «Про Антимонопольний комітет України». Рішення Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель ухвалюються від імені Антимонопольного комітету України.

Пункт 59 Особливостей передбачає, що скарги, що стосуються тендерної документації, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, але не пізніше ніж за три дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого до внесення змін до тендерної документації.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися протягом чотирьох днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але не пізніше ніж за три дні до встановленого на момент прийняття такого рішення, дії чи бездіяльності замовника кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом п’яти днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарга, що стосується прийнятого замовником рішення щодо відміни відкритих торгів відповідно до пункту 50 цих особливостей, подається протягом 10 днів з дати оприлюднення замовником рішення про відміну відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом).

Як бачимо, в наведених нормах зустрічаємо терміни, які стосуються виключно відкритих торгів:

  • процедури закупівлі – відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі (стаття 13 Закону);
  • тендерна документація – документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель (пункт 31 частини 1 статті 1 Закону);
  • тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації (пункт 32 частини 1 статті 1 Закону).

Натомість під час проведення запиту ціни пропозицій відсутні такі поняття як «тендерна документація», «тендерна пропозиція», а також закупівля шляхом запиту ціни пропозицій через електронний каталог не є процедурою закупівлі в розумінні статті 13 Закону.

З огляду на дані норми вбачається, що положення Особливостей та Закону передбачають оскарження в публічних закупівлях виключно у випадку, проведення відкритих торгів.

Водночас оскаржити рішення замовників під час здійснення закупівель шляхом запиту ціни пропозицій використовуючи електронний каталог законодавство не дозволяє.

Окрім цього, варто зауважити, що пункт 56 Особливостей передбачає, що скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

Згідно з пунктом 57 Особливостей після здійснення оплати скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом із скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

У відповідності до пунктів 56 та 57 Особливостей учасники закупівель мають змогу подавати скаргу безпосередньо в електронній системі закупівель на умови тендерної документації та / або рішення замовника під час здійснення закупівлі в межах конкретної закупівлі.

В свою чергу, під час здійснення закупівель шляхом запиту ціни пропозицій через електронний каталог електронна система закупівель не дає змоги постачальнику подати скаргу на певні рішення замовника.

Тобто, електронна система закупівель реалізована таким чином, що подати скаргу учасники закупівель можуть виключно під час проведення відкритих торгів, проте під час здійснення закупівлі шляхом запиту ціни пропозицій через електронний каталог електронна система закупівель не дає можливості постачальникам оскаржити рішення замовника.

пов'язані статті