Статті

Чи можна змінювати строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг при застосуванні підпункту 6 пункту 13 Особливостей

1
315

Однією з найбільш популярних підстав для укладення «прямого» договору про закупівлю у відповідності до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) є здійснення закупівлі у зв’язку із відміненою відкритих торгів через неподання жодної тендерної пропозиції.

Однак незважаючи на часте застосування даної підстави все одно виникає чимало питань. Так, іноді замовники при здійсненні закупівлі в разі, відміни відкритих торгів задаються питанням щодо (не)можливості при укладенні «прямого» договору про закупівлю згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей змінювати строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Та чи дозволяє законодавство змінювати зазначений строк?

Визначальним при наданні відповіді на зазначене питання є аналіз підстави для укладення «прямого» договору про закупівлю згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей.

Так, зазначеною нормою визначено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

- відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації.

У відповідності до даної норми обов’язковими умовами при здійсненні закупівлі на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей є незмінюваність, у порівнянні з відкритими торгами, які не відбулися:

  • предмета закупівлі;
  • технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі;
  • проєкту договору про закупівлю;
  • вимог до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю.

Як бачимо, в даній нормі немає прямої заборони щодо зміни строку поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Окрім цього, потрібно звернути увагу, що строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг є обов’язковою умовою, яку замовники повинні зазначити в оголошенні при проведенні відкритих торгів та тендерній документації у відповідності до частини 2 статті 21 та частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

В свою чергу, строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг є однією з умов, яку замовники визначають в проєкті договору про закупівлю.

Однак як ми визначили вище, проєкт договору не повинен змінюватись при укладенні «прямого» договору про закупівлю згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей. Тобто самі умови договору про закупівлю не повинні змінюватися.

Натомість зміна строку поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг свідчитиме про зміну проєкту договору про закупівлю, що суперечитиме приписам підпункту 6 пункту 13 Особливостей.

Окрім цього, таку зміну можна вважати покращенням становища суб’єкта господарювання з яким укладається договір про закупівлю за виключенням, адже можна допустити, що саме обмежений та замалий строк поставки товарів / надання послуг / виконання робіт вплинув на відсутність тендерних пропозицій під час проведення відкритих торгів. Тобто таким чином замовник порушує принципи здійснення публічних закупівель, що наведені у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: недискримінація учасників та рівне ставлення до них, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Таким чином, замовнику при укладенні «прямого» договору про закупівлю на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей не слід змінювати строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, у порівнянні з тим, який був визначений при проведенні відкритих торгів, оскільки такі зміни суперечитимуть приписам підпункту 6 пункту 13 Особливостей.

пов'язані статті