Статті

Чи може замовник повторно надати учаснику 24 години на виправлення невідповідностей?

2
513

При розгляді тендерних пропозицій перед уповноваженою особою постає безліч питань. Одним із яких є - чи може уповноважена особа надати повторно учаснику виправити невідповідності в своїй тендерній пропозиції? Задля з’ясування даного питання звернемось до положень законодавчих норм. 

Відповідно до пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин 2, 12, 15, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Згідно з пунктом 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Водночас згідно з абзацами 1-2 пункту 43 Особливостей - якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

При цьому, абзац 3 пункту 43 Особливостей визначає, що замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Тобто даною нормою Особливостей прямо заборонено повторно (двічі) надавати одному учаснику виправляти невідповідності.

Однак тим же абзацом 3 пункту 43 Особливостей визначено, що замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

І тому видається, що замовник може надавати одному і тому ж учаснику процедури закупівлі повторно виправляти невідповідності виключно у випадку, коли його зобов’язав це зробити орган оскарження своїм рішенням.

До прикладу, замовник розглядав тендерну пропозицію учасника «А» та надав йому можливість виправити невідповідності згідно з пунктом 43 Особливостей, і після виправлень невідповідностей учасником визнав такого учасника переможцем закупівлі.

Однак учасник «Б» подав скаргу до органу оскарження на неправомірне визначення переможця закупівлі, оскільки замовник у повідомленні про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі визначив не всі невідповідності, які потрібно було виправити учаснику.

Орган оскарження погодився із скаргою та зобов’язав замовника скасувати своє рішення по визначення учасника «А» переможцем закупівлі.

І, відповідно, замовник на виконання частини 22 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» повинен виконати рішення органу оскарження про скасування рішення про визначення учасника «А» переможцем закупівлі, повернути такого учасника на кваліфікацію та надати йому знову виправити невідповідності в тій частині, яка оскаржувалась учасником «Б».

пов'язані статті