Статті

Зміни законодавства, що регулює закупівлі у сфері інформатизації

4
1466

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України замовники беруть бюджетні та / або бюджетні фінансові зобов’язання та здійснюють платежі за договорами про закупівлю на придбання комп’ютерного, комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, оплату послуг мережі Інтернет та інших з дотриманням вимог законодавства, що регулює формування та виконання Національної програми інформатизації, а саме – після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Нещодавно відбулися деякі важливі зміни у законодавстві цієї сфери, тому розглянемо основні з них та з’ясуємо як ці зміни впливають на закупівельну діяльность замовників.

Так, починаючи з 08.02.2024 втратило чинність Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 № 1352 (далі – Положення № 1352), замість якого набрало чинності з цієї ж дати нове Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 р. № 119 (далі – Положення № 119).

Однією з основних вимог Положення № 1352, яке втратило чинність, була вимога, яка також залишилася і у чинному на сьогодні Положенні № 119, а саме:

  • необхідність погодження замовниками з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації договорів, укладених на виконання завдань (проєктів) Національної програми інформатизації, у разі якщо їх вартість дорівнює або перевищує 500 тис. грн, а в разі меншої суми – надсилання Генеральному державному замовнику відповідного повідомлення.

Проте, нове Положення № 119 відрізняється від вже недіючого Положення № 1352 рядом інших норм, які замовникам слід враховувати. Однак спочатку нагадаємо що ж таке завдання (проєкти), які необхідно погоджувати (або повідомляти про них).

Що належить до завдань (проєктів) у сфері інформатизації та де вони визначаються?

Загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації визначаються Законом України «Про Національну програму інформатизації» від 01.12.2022 року № 2807-IX (далі – Закон № 2807), який набрав чинності 01.03.2023.

Відповідно до статті 1 Закону № 2807 завданням інформатизації є комплекс проектів та робіт з інформатизації, спрямованих на реалізацію проєкту інформатизації, із взаємопов’язаними і узгодженими строками їх виконання. В свою чергу проєкт інформатизації – це комплекс взаємопов’язаних окремих робіт, узгоджених за строками виконання і визначених з урахуванням наявних матеріально-технічних, інформаційних, фінансових та інших ресурсів, спрямованих на створення інформаційних систем та / або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів.

Статтею 7 Закону № 2807 визначено, що під час формування та виконання Національної програми інформатизації замовники в межах своєї компетенції, зокрема, визначають виконавців завдань, проектів, робіт з інформатизації відповідно до законодавства про публічні закупівлі, а також приймають результати виконаних робіт та наданих послуг під час реалізації відповідних завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації згідно з укладеними контрактами (договорами).

Отже, звернувшись до визначень основних термінів, наведених у Законі № 2807, можна зробити висновок, що реалізація завдань та проєктів у сфері інформатизації здійснюється шляхом укладення та виконання договорів (контрактів, угод) з дотриманням законодавства у сфері публічних закупівель. Тож погоджувати з Генеральним державним замовником необхідно саме такі договори. При цьому, функції Генерального державного замовником Національної програми інформатизації виконує Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифри).

Чого торкнулися основні зміни, відображені у Положенні № 119?

Основні зміни, що відбулися в частині вимог щодо погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації, наведено в таблиці з порівнянням норм Положень № 1352 та № 119 в частині погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації:

Положення №1352 (втратило чинність з 08.02.2024)Положення № 119 (набуло чинності з 08.02.2024)
Пункт 13. Під час виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за такими завданнями (проектами) після їх погодження з Генеральним державним замовником у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, а в разі закупівель послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, – коли їх вартість перевищує 1 тис. гривень.   Погодження завдань (проектів) вартістю меншою, ніж визначена
в абзаці першому цього пункту, здійснюється шляхом повідомлення
Генерального державного замовника за визначеною ним процедурою.
Пункт 8. Під час виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок бюджетних коштів та / або спрямовані на виконання функцій держави чи органу місцевого самоврядування, замовники беруть бюджетні та / або фінансові зобов’язання та здійснюють платежі за завданнями, проектами, роботами з інформатизації Національної програми інформатизації після їх погодження із генеральним замовником.   Погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. грн, а в разі закупівель послуг із підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, коли їх вартість перевищує 1 тис. грн, здійснюється генеральним замовником за результатами експертизи, проведеної відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119.   Погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації вартістю меншою, ніж визначена в абзаці 2 цього пункту, здійснюється шляхом повідомлення генеральному замовнику про укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг між замовником та виконавцем завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації.  

Перш за все слід зазначити, що в редакції, Положення № 119 порівняно з Положенням № 1352, вартісні межі, орієнтуючись на які замовник визначає чи потрібно здійснювати погодження з генеральним замовником договорів про закупівлю, що передбачають виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації, залишилися незмінними. Проте відбулися деякі уточнення:

  1. додано норму, що погодження здійснюється не лише під час виконання проектів та завдань, але й робіт. Натомість статтею 1 Закону № 2807 визначено, що роботи з інформатизації – це діяльність у сфері інформатизації, спрямована на виконання послідовності дій, результати яких визначені функціями, індивідуальними вимогами та потребами замовника відповідного проекту інформатизації;
  2. зазначено, що погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації здійснюється саме за результатами експертизи, яка проводиться за визначеним порядком, який розглянемо нижче;
  3. уточнено, що у разі погодження через повідомлення, таке повідомлення здійснюється за результатами укладеного договору про закупівлю.

Положенням № 119 відтепер чітко визначено поняття «окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації» до яких віднесено ті, що виконуються за рахунок видатків за бюджетною програмою Національної програми інформатизації генерального замовника, формуються за пропозиціями замовників як такі, що потребують надання ресурсної підтримки замовникам для їх виконання і для яких не передбачено фінансування на відповідний бюджетний рік. Окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації спрямовуються на створення, модернізацію (модифікацію, розвиток) інформаційних (автоматизованих) систем та / або інформаційно-комунікаційних систем. Далі розглянемо що саме відносить Положення № 119 до таких окремих завдань (проектів, робіт).

Новою нормою, яка була відсутня у Положенні № 1352, стало визначення пунктом 9 Положення № 119 обов’язковості погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації, що належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту у разі, коли їх очікувана вартість дорівнює або перевищує 500 тис. грн.

Цим же пунктом визначено які саме документи подаються для погодження таких завдань, проектів, робіт з інформатизації до Адміністрації Держспецзв’язку.

Пунктами 8 та 9 Положення № 119 охарактеризовано випадки, які можуть стати підставою для непогодження генеральним замовником завдань, проектів, робіт з інформатизації, а також умови для усунення невідповідностей. Також пунктами 8 та 9 Положення № 119 визначено умови, за яких подані завдання, проекти, роботи з інформатизації вважаються погодженими генеральним замовником (або Адміністрацією Держспецзв’язку) за принципом мовчазної згоди.

Як змінився порядок проведення експертизи завдань, проектів, робіт з інформатизації?

Погодження або не погодження завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації здійснюється генеральним замовником за результатами експертизи.

Перш за все слід зазначити, що втратив чинність Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048 (далі – Порядок № 1048), замість якого питання щодо проведення експертизи завдань, проектів, робіт з інформатизації регулюється Порядком проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 (далі – Порядок проведення експертизи).

Відповідно до Порядку проведення експертизи, що набрав чинності 08.02.2024, експертиза завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації (далі – експертиза) здійснюється на під час формування та виконання Національної програми інформатизації.

На відміну від Порядку № 1048 у Порядку проведення експертизи строк проведення експертизи скорочено з 45 до 7 календарних днів з дня отримання документів генеральним замовником. Проте в деяких випадках генеральний замовник може продовжити такий строк, але не більше як до 45 календарних днів.

Визначення належності конкретного предмета закупівлі до сфери інформатизації

Для того щоб визначити чи належить предмет договору про закупівлю до такого, що укладений на виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації, замовнику необхідно скористатися Методикою визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації, затвердженою наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023  № 34 (далі – Методика), в якій наведено Перелік кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що визначають належність бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації Національної програми інформатизації (далі – Перелік).

Слід звернути увагу замовників, що у Переліку деякі коди ДК 021:2015 наведено за показником другої або третьої цифри (наприклад, 30200000-1, 48000000-8 тощо), проте, керуючись Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708, предмет закупівлі товарів та послуг слід визначати за показником четвертої цифри ДК 021:2015. Це означає, що при встановленні належності предмету закупівлі до сфери інформатизації потрібно орієнтуватись на коди ДК 021:2015, наведені у Переліку.  

Наприклад, предмети закупівлі за кодами ДК 021:2015 за четвертою цифрою (30210000-4, 30220000-7, 30230000-0) належать до загального коду ДК 021:2015 за третьою цифрою 30200000-1. Це означає, що якщо у договорі предмет закупівлі визначено за четвертою цифрою 30210000-4, який є складовою коду 30200000-1, то такий договір необхідно погоджувати (або повідомляти про його укладення до Мінцифри).

Яким чином отримати лист (погодження) від Мінцифри або повідомити про укладений договір?

Погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації здійснюється генеральним замовником за результатами експертизи. Пунктом 12 Положення № 119 чітко визначено, що для проведення експертизи під час виконання завдань, проектів, робіт з інформатизації, які реалізовуються за рахунок бюджетних коштів, замовники не пізніше дня, наступного за днем оприлюднення замовником інформації про публічну закупівлю відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, подають генеральному замовникові такі документи:

1) проект договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, а також інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі або технічне завдання;

2) обґрунтування завдання, проекту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації за формою згідно з додатком 1 до Положення № 119;

3) погодження Адміністрації Держспецзв’язку для завдань, проектів, робіт з інформатизації, які належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують здійснення заходів із створення або модернізації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту, надане замовнику шляхом надсилання листа в паперовій або електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Якщо ж замовнику необхідно лише повідомити генерального замовника про укладений договір, то зробити це можна шляхом заповнення Гугл-форми за посиланням: https://forms.gle/ssUaV7eHUDmRSgNNA.  Заповнення усіх полів форми, позначених зірочкою «*» є обов’язковим. Після заповнення на електронну адресу, що буде вказана у відповідному полі форми, має надійти підтвердження про заповнення «Повідомлення про укладений договір».

Також у верхній частині цієї форми містяться посилання на надані замовникам відповіді за різні роки, включаючи 2024 рік.

Яких помилок найчастіше припускаються замовники при поданні договорів на погодження (або під час повідомлення)?

Аналізуючи результати розгляду завдань, програм, проектів, робіт з інформатизації, поданих на погодження Генеральному державному замовнику у 2022 році, слід зазначити, що найпоширенішими недоліками при поданні пакету документів замовниками є:

  1. проект договору не містить: назви предмету закупівлі та коду класифікатора ДК 021:2015, що не дає уявлення про відношення предмету закупівлі до сфери інформатизації; розділу «Якість товарів (робіт або послуг)» або цей розділ викладено формально; інформації про термін гарантії та умови гарантійного обслуговування, що призводить до ризику закупівлі товарів, робіт та послуг без належного гарантійного супроводу;
  2. специфікація до договору не містить конкретної інформації про товар (назва моделі, виробник, артикул, тощо), що призводить до ризику закупівлі товарів, робіт та послуг, що відрізняються від початкової пропозиції.

Крім цього досить часто замовники не дотримуються термінів подання проектів договорів про закупівлю на погодження, що призводить порушення термінів реєстрації бюджетних зобов’язань. Проте наразі у новому Положенні № 119 вже зменшено строк протягом якого генеральний замовник повинен погоджувати проекти договорів про закупівлю.

Підсумки

Так, замовникам слід звернути увагу на такі зміни законодавства сфері інформатизації:

  • втратило чинність Положення № 1352, замість якого з 08.02.2024 дії Положення № 119;
  • погодження завдань, проектів, робіт з інформатизації відтепер буде здійснюватися генеральним замовником за результатами експертизи, проведеної відповідно до нового Порядку проведення експертизи;
  • змінився перелік документів, які необхідно подавати замовнику для погодження договорів про закупівлю;
  • скорочено строк для проведення експертизи з 45 до 7 календарних днів з дня отримання документів генеральним замовником.

Отже, якщо замовник запланував проведення закупівлі товарів, робіт або послуг у сфері інформатизації, то йому слід заздалегідь потурбуватися про отримання відповідного погодження від Мінцифри.

пов'язані статті