Статті

Зміна джерела фінансування, визначеного для оплати за договором про закупівлю: чи можлива зміна та на якому етапі закупівлі

1
635

Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками може здійснювати з різних джерел фінансування замовника: кошти державного бюджету, місцевого бюджету, власний бюджет (кошти від господарської діяльності установи, підприємства), бюджет цільових фондів, що не входить до складу державного або місцевого бюджетів; кредити та позики валютно-кредитних організацій. Джерело, з якого планується здійснювати оплату видатків за договором про закупівлю, визначається замовником переважно на етапі планування закупівлі. Однак інколи може виникати потреба змінити джерело фінансування в процесі проведення закупівлі або ж навіть вже під час виконання договору. Тож розглянемо коли саме можливо змінювати джерело фінансування та як правильно оформити таку зміну.

Вимоги щодо визначення джерела фінансування у річному плані закупівель

Пунктом 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначено, що закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель або змін до нього, що безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель (далі – ЕСЗ) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

Частиною 2 статті 4 Закону визначено перелік інформації, яка повинна обов’язково міститися у формі річного плану, проте інформації щодо джерела фінансування в цьому переліку немає. Водночас в електронній формі річного плану, при заповненні її на електронному майданчику замовника, це поле є обов’язковим, про що свідчить позначка «червона зірочка» біля поля «Назва джерела»:

Слід зазначити, що під час планування закупівлі може бути визначено декілька джерел фінансування у річному плані. Після заповнення та оприлюднення річного плану закупівель у випадку якщо необхідно до нього внести зміни, зокрема в частині зміни джерела фінансування, то це можна зробити допоки не оголошено закупівлю. Після оголошення закупівлі жодних змін до річного плану внести не можна з причини відсутності технічної та законодавчої можливості для цього.

В яких випадках у замовника виникає потреба змінювати джерело фінансування?

Під час фінансової нестабільності нашої держави, що позначається в першу чергу на повноті та своєчасності фінансування бюджетних установ, інших підприємств та організацій, потреба у зміні джерела фінансування закупівлі може виникати часто. Прикладами зміни джерела фінансування можуть стати такі:

  • планували здійснювати оплату за рахунок коштів державного бюджету, а потім внесли зміни до кошторису установи і визначили, що фінансування здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету;
  • зміна джерела фінансування із загального фонду на спеціальний фонд загального або місцевого бюджету;
  • при укладанні договору визначено, що оплата буде здійснюватися за рахунок власних коштів (від господарської діяльності установи) тощо.

На етапі проведення закупівлі у замовника можуть змінитися умови фінансування після оприлюднення річного плану, але перед укладенням договору про закупівлю.

Відповідно до Особливостей договори про закупівлю можуть укладатися за результатами проведення відкритих торгів, електронного аукціону, без застосування ЕСЗ та без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару.

Якщо договір про закупівлю планується укласти за результатами, відкритих торгів або запиту пропозицій постачальників, то в такому разі джерело фінансування може бути визначено у проєкті договору про закупівлю, який є додатком до тендерної документації, а його зміна під час укладення договору призведе до невідповідності даних між річним планом та укладеним договором про закупівлю.

Відповідно до частини 6 статті 33 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Пунктом 18 Особливостей визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Це означає, що якщо у проєкті договору про закупівлю, який є додатком до тендерної документації, зазначено певне джерело фінансування, але виникла необхідність його змінити, то варто підписати договір у відповідності до умов цього проєкту, щоб не порушувати норму частини 6 статті 33 Закону, а потім внести зміни до такого договору додатковою угодою, визначивши в ній потрібне джерело фінансування. Яким чином це краще оформити – розглянемо далі.

Чи можна змінити джерело фінансування після укладення договору про закупівлю?

На практиці можуть мати місце випадки, коли в процесі проведення процедури закупівлі або після укладення договору про закупівлю замовнику потрібно змінити джерело фінансування, наприклад, планувалось здійснювати оплату за кошти державного бюджету, а потім виникла необхідність здійснювати оплату за рахунок коштів місцевого бюджету.

При цьому одразу слід зазначити, що відповідно до пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених цим пунктом.

У разі необхідності змінити у вже підписаному договорі джерело фінансування замовник має орієнтуватися на вид закупівлі, яку застосовано для укладення договору:

  • якщо договір укладається за результатами «допорогової» закупівлі без застосування ЕСЗ – вносити до нього після підписання можна будь-які зміни;
  • якщо договір укладено відповідно до пункту 10 Особливостей (за результатами відкритих торгів або закупівлі через електронний каталог) або пункту 13 Особливостей (без застосування відкритих торгів (електронного каталогу)) – вносити зміни лише до умов, які не є істотними.

Статтею 638 Цивільного кодексу України визначено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Водночас частина 3 статті 180 Господарського кодексу України визначає, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити: предмет (в тому числі найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості); ціну; та строк дії договору.

Отже, як видно з вимог Господарського та Цивільного кодексів України, джерело фінансування не є істотною умовою договору про закупівлю, тому у разі необхідності сторони можуть домовитися його змінити навіть після підписання договору про закупівлю, укладеного за результатами відкритих торгів або закупівлі через електронний каталог.

Зміна джерела фінансування після укладення договору про закупівлю оформлюється у вигляді додаткової угоди до договору про закупівлю. Однак у разі внесення таких змін, керуючись до статтею 10 Закону та пунктом 19 Особливостей замовнику не потрібно оприлюднити в ЕСЗ повідомленням про внесення змін до договору про закупівлю, якщо джерело фінансування не було визначено у договорі як істотна умова.

Проте вимоги до істотних умов договорів на будівництво є дещо іншими.

Як діяти зі зміною джерела фінансування за договорами з будівництва?

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (далі – Постанова № 668). Перелік істотних умов договору підряду визначається пунктом 5 Постанови № 668, серед якого наявні умови щодо джерела та порядку фінансування робіт (будівництва об’єкта).

Враховуючи вимоги пункту 19 Особливостей, зокрема, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених цим пунктом, серед яких немає дозволу змінювати джерела фінансування, то замовник після укладення договору з будівництва, де істотною умовою визначено джерело фінансування, не може внести зміни в цій частині.

Водночас також слід враховувати, що заборона на зміну істотних умов договору про закупівлю після його підписання діє лише якщо договір укладено на підставі пунктів 10 (за результатами відкритих торгів або закупівлі через електронний каталог) або 13 Особливостей (без застосування відкритих торгів або використання електронного каталогу).

Які підтвердні документи потрібно подати до органу Казначейства у разі зміни джерела фінансування?

У випадках коли дозволяється змінити джерело фінансування в укладеному договорі про закупівлю, то до органу Казначейства, в якому обслуговується замовник, необхідно обов’язково подати додаткову угоду до договору про закупівлю, в якій буде зазначено про зміну джерела фінансування. Органу Казначейства така додаткова угода потрібна на етапі реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань та здійснення оплати за договором.

Оскільки зміна джерела фінансування не передбачає збільшення або зменшення суми, на яку зареєстровано бюджетне зобов’язання, то додаткову угоду зі зміненим джерелом фінансування замовнику слід долучити до підтвердних документів, які подаються разом з бюджетним фінансовим зобов’язанням.

Разом зі зміною джерела фінансування буде змінено й банківські реквізити рахунка, з якого замовник планує здійснювати оплату за товари, роботи або послуги. Тож у додатковій угоді мають бути відображені нові банківські реквізити замовника.

Варто порекомендувати замовникам при укладанні договору про закупівлю по можливості зазначати декілька джерел фінансування, якщо вони на даний момент знаходяться у його розпорядженні, наприклад, рахунок загального та спеціального фонду бюджету, або бюджетний рахунок, відкритий в органі Казначейства, та господарський рахунок, відкритий у комерційному банку. Такий підхід спростить у майбутньому вирішення питання якщо замовнику необхідно буде змінити джерело фінансування за договором про закупівлю.

Підсумки

Замовникам у разі необхідності змінити джерело фінансування для закупівлі товарів робіт або послуг варто пам’ятати наступне:

  • на етапі планування у річному плані змінити джерело фінансування можна допоки не оголошено закупівлю, після чого зникає технічна можливість для такої дії;
  • якщо виникла необхідність змінити джерело фінансування, то зробити це можна шляхом укладення додаткової угоди до договору про закупівлю, однак лише у разі коли договір укладено не на будівництво, або ж на будівництво, але без застосування ЕСЗ, тобто прямий договір;
  • у разі зміни джерела фінансування замовнику необхідно подати до органу Казначейства додаткову угоду із визначенням іншого джерела фінансування та новими банківськими реквізитами, з яких у подальшому буде здійснюватися оплата за договором.
#казначейство

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard