Статті

Зменшення ціни на товари, роботи чи послуги: яку підставу застосувати

1
1023

Відповідно до пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім частин 3-5, 7-9 статті 41 Закону, та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені в даному пункті.

Водночас іноді в замовників виникають питання - яку підставу обрати при необхідності внесення змін до договору про закупівлю. Наприклад, таким випадком може бути зменшення ціни договору про закупівлю. Тому сьогодні з’ясуємо, яку підставу обрати при необхідності зменшення ціни договору про закупівлю.

Так, якщо звернутись до пункту 19 Особливостей, то знаходимо кілька підстав, згідно яких можна зменшити ціну предмета закупівлі, а саме:

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

Так, маємо дві підстави, які носять так зване спеціальне внесення змін до договору про закупівлю, а саме підпункти 6 та 7, в яких зменшення ціни предмета закупівлі можливе лише у випадках, коли наявні підстави, які визначені даними підпунктами. Наприклад, згідно підпункту 6 замовники можуть зменшити ціну виключно у випадку зміни ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування.

В свою чергу, підпункт 7 містить кілька підстав для зміни ціни предмета договору про закупівлю, зокрема її зменшення.

Однак зменшувати ціну предмета закупівлі згідно даного підпункту замовники можуть виключно у разі існування певних умов, зокрема зміни індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти та у інших випадках, які передбачені підпунктом 7 пункту 19 Особливостей.

Детальніше про дану підставу для внесення змін до договору про закупівлю читайте в статті «Зміни договору про закупівлю у зв’язку із зміною індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань, регульованих цін, нормативів, середньозважених цін на електроенергію».

Проте, підпункти 2 та 5 пункту 19 Особливостей не містять спеціальних умов щодо зменшення ціни предмета закупівлі. Тому замовники при необхідності зменшення ціни предмета закупівлі можуть обрати один з цих підпунктів. Однак, який з них обрати визначимо далі.

Умови застосування підпунктів 2 та 5: коли їх можна обрати при зменшенні ціни предмета закупівлі?

Аналізуючи підпункт 2 пункту 19 Особливостей можна виокремити наступні умови, при яких замовники можуть його застосовувати:

  • застосовується виключно при закупівлі товару;
  • повинно відбутись коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю;
  • коливання ціни за одиницю товару повинно бути документально підтвердженим.

Умови застосування підпункту 5 пункту 19 Особливостей:

  • застосовується при закупівлі товарів, робіт та послуг;
  • забороняється змінювати кількість (обсяг) та якість товарів, робіт і послуг;
  • відсутні вимоги щодо документального підтвердження зменшення (коливання) ціни предмета закупівлі.

Як бачимо, застосування підпунктів 2 та 5 пункту 19 Особливостей мають певні особливості. Зокрема, застосувати підпункт 2 замовники можуть виключно у випадку закупівлі товарів, а також при документальному підтвердженні коливання зменшення ціни за одиницю товару, яке повинно відбутися з певного моменту, який визначений в даній нормі. Тому замовники обираючи зазначений підпункт при внесенні змін до договору про закупівлю повинні дотриматись зазначених умов.

Разом з тим, у відповідності до підпункту 5 замовники можуть зменшувати ціну при закупівлі не тільки товарів, а й робіт та послуг. Проте в даному випадку потрібно пам’ятати, що не можуть змінюватись кількість (обсяг) та якість товарів, робіт і послуг.

Окрім цього, при внесенні змін згідно даного підпункту немає вимог щодо документального підтвердження зменшення ціни, що є доволі актуальним при небажанні постачальників отримувати платні довідки про коливання ціни, наприклад, від Торгово-промислової палати України.

З огляду на викладене, замовники зменшуючи ціну договору про закупівлю мають право вибору серед підпунктів 2 та 5 пункту 19 Особливостей. Однак обираючи один з них варто дотримуватись умов, які містяться в зазначених підпунктках.

Підсумки

Зменшуючи ціну предмета закупівлі замовники можуть обрати кілька підстав, які передбачені пунктом 19 Особливостей, а саме, які визначені підпунктами 2, 5, 6, 7. При цьому, зменшувати ціну згідно підпунктів 6 та 7 можливе лише у певних випадках, які визначені даними підпунктами.

Водночас підпункти 2 та 5 пункту 19 Особливостей не містять окремих спеціальних умов щодо зменшення ціни предмета закупівлі, тому замовники в певних випадках можуть обирати, який підпункт використати при необхідності зменшити ціну предмета закупівлі. Однак обираючи один з зазначених підпунктів для внесення змін до договору про закупівлю замовникам слід пам’ятати, що підпункти 2 та 5 містять певні умови, яких замовники повинні дотримуватись при внесенні таких змін.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

#договір про закупівлю#зміни до договору

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard