Статті

Завдання на проєктування: як основа для складення проєктної документації

4
355

Перед здійсненням реконструкції, капітального ремонту, реставрації та інших робіт на існуючих об’єктів замовникам необхідно розробити проєктну документацію. З особливостями визначення предмета закупівлі розроблення проєктної документації детальніше можна ознайомитися в статті «Визначення предмета закупівлі — розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва».

Водночас для того аби здійснити розроблення проєктної документації потенційні учасники закупівлі повинні отримати певні дані, щодо розроблення проєктної документації.

Зокрема, пункт 3 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» (далі-наказ № 45) визначає, що для забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.

Пункт 4 наказу № 45 передбачає, що основними складовими вихідних даних є:

  • містобудівні умови та обмеження;
  • технічні умови;
  • завдання на проектування.

Окрім цього, в пункті 4.1 зазначеного наказу визначено, що завдання на проектування об’єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником).

Завдання на проектування може створюватися у формі електронного документа з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» з подальшим затвердженням його замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником) шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису замовника та генпроектувальника (проектувальника).

З огляду на викладене, завдання на проектування є тими необхідними вихідними даними, які замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) задля розроблення проєктної документації.

Що таке завдання на проектування?

Відповідно до пункту 4.2. наказу № 45 та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень (вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інженерно-технічних заходів цивільного захисту зазначаються в завданні окремим пунктом).

У завданні на проектування можуть встановлюватися вимоги щодо обґрунтування використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів).

Яку інформацію повинне містити завдання на проектування?

Щоб визначити, які відомості повинно містити завдання на проектування звернемось до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», в якому міститься ДОДАТОК Б (довідковий)  «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ».

Так, даний додаток визначає наступні відомості, які повинні бути передбачені в завданні на проєктування:

1. Назва та місцезнаходження об'єкта.

2. Підстава для проектування.

3. Вид будівництва.

4. Дані про інвестора.

5. Дані про замовника.

6. Джерело фінансування.

7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.

8. Дані про генерального проектувальника.

9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником).

10. Інженерні вишукування.

11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).

12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва.

13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.

14. Клас (наслідки) відповідальності, категорія складності та установлений строк експлуатації.

15. Вказівки про необхідність:

1) розроблення індивідуальних технічних вимог;

2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;

3) попередніх погоджень проектних рішень;

4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;

5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу;

6) технічного захисту інформації.

16. Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма.

17. Вимоги до благоустрою майданчика.

18. Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.

19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».

20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.

21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.

22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.

23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.

25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.

26. Призначення нежитлових поверхів.

27. Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженернотранспортної інфраструктури, що проектуються у складі комплексу.

Примітка 1. Завдання на проектування (або коригування проекту) затверджується замовником та погоджується проектувальником.

Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єкта будівництва.

Підсумки

1. Завдання на проєктування є одним із складових вихідних даних, які складає замовник та на підставі яких проектувальник розробляє проєктну документацію.

2. Завдання на проєктування - це обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва.

3. Відомості, які повинно містити завдання на проєктування визначені в ДОДАТКУ Б (довідковий)  «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ» ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

пов'язані статті