Статті

Закупівля здійснюється на 2024 рік, який відсоток локалізації потрібно застосовувати 15% чи 20%

1
590

Закінчується поточний 2023 рік і замовники наразі проводять закупівлі, тих товарів, робіт чи послуг, які є вкрай необхідні для потреб 2024 року притому, що дата оприлюднення закупівлі - 2023 рік. Предметом закупівлі можуть бути товари, або роботи / послуги, за результатами яких у власність замовника переходять товари, є у переліку «Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) та відповідно підлягають підтвердженню ступеню локалізації виробництва товару. Законодавцем встановленні різні відсотки підтвердження виробником ступеня локалізації виробництва товару у різні роки та замовник здійснює закупівлю товарів лише тих, які підтвердили такий ступінь локалізації. Але, може виникнути ситуація, коли замовнику потрібно провести закупівлю у 2023 році, при цьому такий товар буде фактично придбаватися у 2024 році. І ось постає питання, який відсоток ступеня локалізації виробництва товару має підтвердити учасник, а замовник встановити у вимогах тендерної документації, якщо закупівля оголошена у 2023 році, а товар буде придбаватися у 2024 році розберемося у даному матеріалі.      

Нормативно-правові акти регулюють питання локалізації:

 • Закон;
 • Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості);
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» від 02.08.2022 № 861 (зі змінами) (далі – Порядок).

Що ж зазначено у згаданих нормативно – правових актах щодо ступеня локалізації виробництва?

Згідно норм пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону вбачається, що тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. грн:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

 • у 2022 році - 10 відсотків;
 • у 2023 році - 15 відсотків;
 • у 2024 році - 20 відсотків;
 • у 2025 році - 25 відсотків;
 • у 2026 році - 30 відсотків;
 • у 2027 році - 35 відсотків;
 • з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту - 40 відсотків.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) × 100%, де ………………

Також, підпунктом 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначено, що у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Тобто, даною нормою передбачено, що застосовувати положення щодо локалізації при закупівлі робіт та послуг замовники повинні виключно у випадку, проведення процедур закупівель робіт чи послуг.

Так, норма визначає, що замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує у конкретний рік, а саме: у 2022 році - 10 відсотків; у 2023 році - 15 відсотків; у 2024 році - 20 відсотків;………….

Тобто, на перший погляд можна припустити, що законодавець скеровує замовника до закупівлі, яка здійснюється у конкретному році, до прикладу оголошена закупівля у 2023 році, тому ступінь локалізації виробництва має підтверджуватися на рівні не менше 15%.  При цьому чи таке припущення є правильним та ґрунтується на положеннях Закону, потрібно з’ясувати що таке закупівля.

Що ж таке закупівля та як її тлумачити?

Преамбула Закону містить положення, якими визначено, що цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Пунктом 25 частини 1 статті 1 Закону встановлено, що публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.

Згідно тлумачень Словника української мови ПРИДБАННЯ -  я, с . дія за знач. придбати, придбавати.

Тому, можна зробити висновок закупівля = придбання, як дію яка має вчинятися замовником, для забезпечення потреби. 

А відтак враховуючи наведені визначення, варто врахувати, що:

 • закупівля в залежності від виду має свої етапи, які складаються із внесенням потреби у закупівлі товарів, робіт чи послуг до річного плану закупівель (а у разі здійснення закупівлі на 2024 рік це закупівля проводиться, у відповідності до річного плану закупівель 2024 року), оголошення закупівлі (у разі проведення відкритих торгів або електронного каталогу), укладання договору, виконання договору та звітування про виконання такого договору (у випадках визначених Особливостями);
 • придбання товару (або отримання у власність товар, у разі здійснення закупівлі робіт чи послуг), як саму дію замовник буде здійснювати у 2024 році.

Таким чином, вбачається, що замовник хоч і оголошує закупівлю у 2023 році, водночас придбання (отримання) такого товару має відбуватися у 2024 році.

Чи встановленні особливості підтвердження ступеня локалізації виробництва у Порядку?

Відповідаючи на питання потрібно навести положення пункту 12 Порядку, яким визначено, що у разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності товару, виявлення недостовірності інформації, зазначеної виробником товару, або у разі невідповідності товару критеріям локалізації поточного року, визначеним у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, чи ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, товар автоматично виключається з переліку.

Зазначеним положенням Порядку встановлюється декілька особливостей, а саме:

 • обов’язок виробника товару щорічно підтверджувати ступінь локалізації виробництва, який визначений на конкретний рік у Законі;
 •  у разі не підтвердження відповідності товару критеріям локалізації поточного року товар автоматично виключається з переліку.

Тобто, не підтвердження товару критеріям локалізації поточного року, визначеним у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону може відбутися ситуація, що замовник придбає товар, який ступінь локалізації якого не відповідає критеріям локалізації поточного року у якому фактично буде здійснюватися придбання товару, або такий товар буде виключений із переліку.

Таким чином, підсумовуючи наведене можна дійти висновку, що у разі оголошення закупівлі у 2023 році замовнику потрібно встановлювати вимогу у тендерній документації щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва товару на рівні не менше 20% (критерій, який встановлений на 2024 рік) так як товар буде фактично придбаватися у 2024 рік.

Як прописати вимоги тендерної документації замовнику? Далі пропонуємо вимоги тендерної документації щодо застосування локалізації з огляду на розглянуте у даному матеріалі питання.

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі товарів визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням.

Також учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне)

Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.
 • не надав сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі робіт або послуг, які передбачають набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням.

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне)

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності. щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі або (замовник обирає одне із двох залежно від встановленої вимоги) не надав сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).
#відкриті торги#закупівлі на наступний рік#локалізація у закупівлях#тендерна документація

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard