Статті

Закупівля вугілля: визначаємо предмет закупівлі та очікувану вартість

1
329

Кожного року для великої кількості замовників постає завдання в забезпеченні своїх будівель опаленням. Та для того, щоб забезпечити будівлі опаленням необхідною передумовою є закупівлі вугілля, яке багатьма замовниками використовується як тверде паливо. При цьому, при закупівлі вугілля замовники можуть стикатися з численними труднощами, зокрема при визначенні предмета закупівлі та очікуваної вартості. Тому в даній статті розкриємо ці питання детальніше. 

Положення нормативно-правових актів, якими слід керуватися при закупівлі вугілля

Наказ Мінекономіки від 19.10.2012  № 1157 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови поставки, закладення, зберігання і відпуску вугілля державного резерву на пунктах відповідального зберігання» визначає, що вугілля - це тверда горюча осадова порода, що утворилася переважно з відмерлих рослин унаслідок їх біохімічних, фізико-хімічних та фізичних змін. Вугілля складається з органічних речовин та мінімальних домішок. Основними елементами, що входять в органічну масу вугілля, є вуглець, водень, кисень, азот та органічна сірка. У вугіллі містяться також хімічні з'єднання деяких металів. Для оцінки вугілля як палива його умовно поділяють на горючу масу, яка є безводною та беззольною частиною вугілля, та негорючу - баласт, що складається із золи та вологи.

В пункті 2.3 зазначеного наказу визначено, що вугілля залежно від значення середнього показника відбиття вітриніту, виходу летких речовин, теплоти згоряння на сухий або вологий беззольний стан, спікливості (вираженої товщиною пластичного шару) та індексу Рога згідно з ДСТУ 3472-96 «Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація» (далі - ДСТУ 3472-96) поділяється на марки згідно з таблицею додатка 1 до цієї Інструкції.

Так, у відповідності до даного наказу та ДСТУ 3472-96 «Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація» існують наступні марки вугілля.

пов'язані статті