Статті

Закупівлі у порядку аналогічному спрощеній закупівлі до 100 тис. грн (товари та послуги), 200 тис. грн (поточний ремонт) та 1,5 млн грн (роботи) за Особливостями

1
1709

Одним із видів «допорогових» закупівель із використанням електронної системи закупівель, у разі якщо вартість предмета закупівлі на рік менша ніж 100 тис. грн (товари та послуги), 200 тис. грн (поточний ремонт) та 1,5 млн грн (роботи) є закупівля у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі. Застосування даного виду закупівель, згідно приписів пункту 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) є правом замовника та яка проводиться відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель. Попри визначено право, є випадки коли у замовників внутрішніми розпорядчими документами застосування даного виду закупівлі є обов’язковим, тому у цій статті проаналізуємо хто має проводити таку закупівлю, розберемо її покроковий алгоритм та надамо рекомендації замовникам щодо порядку проведення такої закупівлі.

Які нормативно-правові акти регулюють закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі?

Нормативно-правовими актами, які регулюють закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі є:

 1. Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон);
 2. Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджені постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості);
 3. Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Особливостях здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджена наказом ДП «Прозорро» від 20.10.2022 № 25 (далі – Інструкція).

Хто має проводити закупівлю у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі?

Законом передбачено, що службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту) є уповноваженою особою.

Дана закупівля не є спрощеною закупівлею, а тому замовник самостійно приймає рішення на кого покласти відповідні обов’язки – уповноважену особу чи, так звану, відповідальну особу.

Алгоритм проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Пунктом 11 Особливостей надано право замовнику здійснити закупівлю товарів, робіт і послуг шляхом використання електронної системи закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, а це у відповідності до положень Інструкції.

У відповідності до пунктів 1 та 2 розділу ІІ Інструкції цей спосіб здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі визначенні пунктом 11 Особливостей для вибору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт можуть використовувати електронну систему закупівель шляхом здійснення закупівель у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, визначеному, згідно статтею 14 Закону, виключно в частині оголошення, подання пропозицій, звернення за роз’ясненням, звернення з вимогою про усунення порушень, надання відповідей, оцінки, розгляду, відхилення пропозицій, визначення переможця, відміни закупівлі.

Під час проведення закупівлі у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, розгляд пропозицій відбувається відповідно до пунктів 11, 12 статті 14 Закону із урахуванням положень пункту 3 Розділу II цієї Інструкції.

Тож проаналізуємо покроковий алгоритм здійснення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі.

Етап 1. Оприлюднення річного плану або змін до нього

Норма Закону: Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

(частина 1 статті 4 Закону)

Річний план або зміни до нього мають містити наступну інформацію:

 • найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;
 • назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
 • розмір бюджетного призначення та / або очікувана вартість предмета закупівлі;
 • код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів);
 • вид закупівлі та орієнтовний початок проведення

(частина 2 статті 4 Закону)

Коментар: Кожна закупівля здійснюється відповідно до річного плану, тому перед тим, як оголосити закупівлю у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі, замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель річний план або зміни до нього протягом п’яти робочих днів з дня його або їх затвердження.

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про затвердження річного плану або змін до нього та оприлюднення його або їх в електронній системі закупівель

Етап 2. Оприлюднення оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Норма Закону: Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

пункт 2 частини 1 статті 10 Закону

В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, що оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону, обов’язково зазначаються:

 • найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;
 • назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
 • інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
 • кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;
 • строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • умови оплати;
 • очікувана вартість предмета закупівлі;
 • період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель);
 • кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю);
 • перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв;
 • розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати);
 • розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);
 • розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.

В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі може зазначатися інша інформація.(частина 3 статті 14 Закону)

Коментар: Незважаючи на те, щопорядок проведення такої закупівлі є аналогічний спрощеній закупівлі (подібний, схожий, а не ідентичний), тобто замовник може відступати від строків та вимог визначених Законом, проте електронна система закупівель не дозволить цього зробити. Відповідно замовнику доведеться заповнювати усі електронні поля та дотримуватися строків визначених Законом для спрощеної закупівлі

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про затвердження оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі та оприлюднення його в електронній системі закупівель

Етап 3. Вимоги до учасників закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Норма Закону: Вимоги до предмета закупівлі, визначені замовником, можуть зазначатися шляхом завантаження окремих файлів до оголошення про проведення спрощеної закупівлі або в електронній формі з окремими полями в електронній системі закупівель.

У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та / або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.

частина 4 статті 14 Закону

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.(частина 5 статті 14 Закону)

Коментар: По-перше, замовник встановлюючи вимоги до учасників має право, а не обов’язок зазначати які аналоги та / або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників. Тобто замовник може визначити конкретну марку та модель товару, наприклад комп’ютер «Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IGL05».

По-друге, замовник не встановлює кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону та підстави для відмови в участі у відкритих торгах відповідно до пункту 44 Особливостей. Це пояснюється тим, що назва статті 16 Закону говорить про «процедури закупівель», а пункт 44 Особливостей визначає підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Так як  закупівля у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі не є процедурою закупівель та відкритими торгами замовник їх не застосовує. Проте, замовник має право встановити аналогічні вимоги до учасників, наприклад, зазначити, що учасник у складі пропозиції має надати інформацію про досвід виконання аналогічних договорів та відповідні договори

Документальне оформлення: Оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі з вимогами до учасника та проєкт договору

Етап 4. Забезпечення пропозиції / виконання договору про закупівлю

Норма Закону: Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення пропозиції. У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення пропозиції, у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання пропозиції одночасно надає забезпечення пропозиції.

Розмір забезпечення пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення спрощеної закупівлі на закупівлю робіт та 3 відсотків у разі проведення спрощеної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

(частина 1 статті 25 Закону)

У разі якщо пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

(частина 2 статті 25 Закону)

Замовник має право вимагати від переможця спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

(частина 1 статті 27 Закону)

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю.(частина 3 статті 27 Закону)

Коментар: Як і у звичайній спрощеній закупівлі замовник має право встановити вимоги щодо надання забезпечення пропозиції та / або виконання договору. До речі дотримуватися чітких вимог щодо розміру забезпечення пропозиції та забезпечення виконання договору не обов’язково. Замовник може встановлювати їх більшими ніж визначені Законом.

Проте не рекомендуємо замовникам встановлювати вимоги щодо надання забезпечення пропозиції, адже згідно з частиною 3 статті 25 Закону забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції не повертається у разі, зокрема, ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною 6 статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

При цьому частиною 6 статті 17 Закону (що наразі не діє) визначено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини 1 та частиною 2 цієї статті.

Водночас у чинному законодавстві відсутня така підстава, як «учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника» (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону, яка наразі не діє). Також підстави для відмови, які були визначені пунктами 3, 5, 6, 8 та 12 частини 1 статті 17 Закону зазнали значних змін та викладені у пункті 44 Особливостей. Враховуючи викладене вище жоден учасник не спроможний виконати умову, визначену пунктом 3 частини 3 статті 25 Закону, що призведе до обов’язку замовника не повертати забезпечення пропозиції

Документальне оформлення: Оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Етап 5. Звернення за роз’ясненням та / або з вимогою у період уточнення інформації про закупівлю

Норма Закону: У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та / або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі. 

Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та / або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та / або вимог до предмета закупівлі.(частина 7 статті 14 Закону)

Коментар: Як і у звичайної спрощеної закупівлі закупівля у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі має технічні особливості електронної системи закупівель в частині надання відповіді замовником на звернення та / або вимогу замовника, а саме: замовник має технічну можливість надати відповідь виключно до початку подання пропозицій учасників. Тому необхідно врахувати, що технічний функціонал майданчиків передбачає можливість зазначення в оголошенні про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі, окрім зазначення періоду уточнення інформації про закупівлю та кінцевого строку подання пропозицій, передбачити період (час) для надання роз’яснення на звернення та / або вимогу учасників спрощеної закупівлі, але рекомендуємо його встановлювати протягом 1 дня

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про надання відповіді на звернення та / або вимогу учасника та оприлюднення її в електронній системі закупівель

Етап 6. Внесення змін до оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Норма Закону: У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та / або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.

(частина 7 статті 14 Закону)

Коментар: Так як закупівля у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі відбувається за аналогією до спрощеної замовник має право не дотримуватися вимог Закону щодо даного етапу закупівлі, проте електронна система закупівель не дасть замовнику внести зміни до оголошення після початку строку подання пропозицій

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про внесення змін до оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі та оприлюднення нової редакції оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі та нова редакція оголошення про проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Етап 7. Подання пропозицій учасниками

Норма Закону: Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.

Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються.

Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції.

Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій.

(частина 9 статті 14 Закону)

Коментар: Перше, учасник не може подати пропозицію у період уточнення інформації щодо закупівлі.

Друге, кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Третє, учасник у складі пропозиція має обов’язково надати забезпечення пропозиції, якщо воно вимагалося замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі

Документальне оформлення: -

Етап 8. Оцінка та розкриття пропозицій учасників

Норма Закону: Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.

(частина 1 статті 29 Закону)

Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни / приведені ціни пропозицій.

(частина 1 статті 28 Закону)

Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій. У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника.

(частина 8 статті 14 Закону)

Під час розкриття пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, крім інформації, зазначеної в абзаці 2 цієї частини, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної ціни.

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною.(частина 2 статті 28 Закону)

Коментар: Якщо на закупівлю у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі надано пропозицію одного учасника, то електронний аукціон не відбувається, а ця пропозиція без аукціону розглядається замовником. Щоб аукціон відбувся, потрібно, щоб було надано не менше двох пропозицій.

Електронний аукціон складається з трьох етапів (раундів) та полягає в повторювальному процесі пониження цін в інтерактивному режимі реального часу. Пониження цінової пропозиції в електронному аукціоні є правом учасника, а не обов’язком

Документальне оформлення: -

Етап 9. Розгляд пропозицій учасників

Норма Закону: Під час проведення закупівлі у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, розгляд пропозицій відбувається відповідно до пунктів 11, 12 статті 14 Закону із урахуванням положень пункту 3 Розділу II цієї Інструкції.

(пункт 2 розділу ІІ Інструкції)

Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону.

(частина 11 статті 14 Закону)

Якщо замовником під час розгляду пропозиції учасника закупівлі, виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником закупівлі у пропозиції та / або подання яких передбачалося умовами, визначеними в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником закупівлі у складі пропозиції та / або подання яких вимагається умовами, визначеними в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, розуміється у тому числі відсутність у складі пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається умовами, визначеними в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі (крім випадків відсутності забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником закупівлі у складі його пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником закупівлі у складі пропозиції. (пункт 3 розділу ІІ Інструкції)

Коментар: Новацією даного етапу є можливість виправлення невідповідностей учасником закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі, які надаються замовником у строк не меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду пропозицій. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах може бути підготовлений замовником у відповідності до частини 16 статті 29 Закону

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про розгляд пропозиції учасника або протокол про виявлення невідповідностей у складі пропозиції учасника та оприлюднення повідомлення про виправлення невідповідностей в електронній системі закупівель

Етап 10. Відхилення пропозиції учасника

Норма Закону: Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

(частина 13 статті 14 Закону)

Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

(частина 14 статті 14 Закону)

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.(абзац 3 частина 12 статті 14 Закону)

Коментар: Тут замовнику варто дотримуватися підстав для відхилення пропозицій учасників, так як в електронній системі закупівель під час відхилення того чи іншого учасника замовник матиме змогу обрати підставу із випадаючого списку, який звичайно містить підстави для відхилення визначені частиною 13 статті 14 Закону

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про відхилення пропозиції учасника

Етап 11. Звернення учасника

Норма Закону: Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь.

(абзац 2 частини 14 статті 14 Закону)

З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та / або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку.

(частина 20 статті 14 Закону)

Учасник, якого не визнано переможцем спрощеної закупівлі за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.(частина 4 статті 33 Закону)

Коментар: Технічна можливість звернутися до замовника в учасників закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі буде, але щодо звернення до суду з метою захисту своїх прав учасники питання не однозначне, так як Законом визначено, що спрощена закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 3 Закону. А замовник проводить не спрощену закупівлю, а закупівлю аналогічну порядку проведення спрощеної закупівлі

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про надання відповіді на звернення учасника

Етап 12. Визначення переможця закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Норма Закону: За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю замовник оприлюднює в електронній системі закупівель.

(частина 12 статті 14 Закону)

За результатами розгляду та оцінки пропозиції замовник визначає переможця спрощеної закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з цим Законом. У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.

(частина 15 статті 29 Закону)

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем спрощеної закупівлі. Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

(частина 1 статті 33 Закону)

Переможцю спрощеної закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення учасника переможцем спрощеної закупівлі направляється інформація про переможця спрощеної закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

(частина 3 статті 33 Закону)

У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, замовник відхиляє пропозицію такого учасника, визначає переможця спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених цією статтею.

(частина 7 статті 33 Закону)

Коментар: Дотримання строків оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю не обов’язкове

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про визначення переможця закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі та оприлюднення в електронній системі закупівель наміру про укладання договору

Етап 13. Документи переможця закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі

Норма Закону: Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.(частина 2 статті 41 Закону)

Коментар: Це не є обов’язковою вимогою для закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі, оскільки дана вимога поширюється на укладання договір про закупівлю в розумінні Закону та Особливостей. Враховуючи, що договір який буде укладатися за результатами закупівлі у порядку аналогічному порядку проведення спрощеної закупівлі, то такий договір не є договором про закупівлю, а тому замовник самостійно обирає чи встановлювати такі вимоги чи ні

Документальне оформлення: -

Етап 14. Укладення договору

Норма Закону: Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону.

(частина 15 статті 14 Закону)

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків:

 • визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті

та / або

 • випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

(частина 4 статті 41 Закону)

Коментар: Невідповідність договору змісту пропозиції не буде порушенням під час проведення закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі, адже за результатами такої закупівлі замовник укладає договір, а не договір про закупівлю. Окрім цього, у пункті 1 розділу 2 Інструкції визначено, що замовники у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує суму, що встановлена в Особливостях закупівель, шляхом здійснення закупівель у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, визначеному згідно зі статтею 14 Закону, виключно в частині оголошення, подання пропозицій, звернення за роз'ясненням, звернення з вимогою про усунення порушень, надання відповідей, оцінки, розгляду, відхилення пропозицій, визначення переможця, відміни закупівлі

Документальне оформлення: -

Етап 15. Відміна спрощеної закупівлі

Норма Закону: Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 цієї статті;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

(частини 17 та 18 статті 14 Закону)

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

 • замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;
 • електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.(частина 19 статті 14 Закону)

Коментар: Підстави для відміни закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі варто обирати з тих, що передбачені частиною 17 статті 14 Закону, адже електронна система закупівель не дозволить обрати інші під час оприлюднення відповідної інформації

Документальне оформлення: Протокол уповноваженої або відповідальної особи про відміну закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі (виключно у разі відміни на підставі частини 17 статті 14 Закону)

Етап 16. Оприлюднення договору

Норма Закону: Договір про закупівлю та всі додатки до нього оприлюднюються замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його укладення.(пункт 10 частини 1 статті 10 Закону)

Коментар: Враховуючи приписи пункті 1 розділу 2 Інструкції, Замовник не зобов’язати дотримуватися вимог пункту 10 частини 1 статті 10 Закону щодо оприлюднення договору із додатками.  Звичайно за бажанням замовника такий договір може бути оприлюднений і в інші строки, якщо інше не визначено внутрішнім розпорядчим документом замовника

Документальне оформлення: -

Етап 17. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель

Норма Закону: Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся.

(частина 2 статті 19 Закону)

Коментар: -

Документальне оформлення: -

Етап 18. Внесення змін до договору

Норма Закону: Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 Закону оприлюднюються замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

(пункт 11 частини 1 статті 10 Закону)

Коментар: Дана норма Закону не застосовується до договорів, укладених за результатом закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі. Під час внесення змін до договору замовник має керуватися його умовами, Цивільним та Господарським кодексами України

Документальне оформлення: -

Етап 19. Звіт про виконання договору

Норма Закону: Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднюються замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель протягом 20 робочих днів з:

 • дня виконання сторонами договору про закупівлю;
 • закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами;
 • його розірвання.

(пункт 12 частини 1 статті 10 Закону)

Коментар: Дана норма Закону не застосовується до договорів, укладених за результатом закупівлі у порядку аналогічному до порядку проведення спрощеної закупівлі, тому замовник не має оприлюднювати звіт про виконання договору

Документальне оформлення: -

#алгоритми закупівель#допорогові закупівлі#спрощена закупівля

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard