Статті

Які порушення встановлює ДАСУ в «допорогових» закупівлях

1
317

Пункт 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) передбачає, що для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою, ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є меншою, ніж 1,5 млн. гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У відповідності до даної норми замовники можуть здійснювати закупівлі, зокрема шляхом укладення «прямого» договору, використання електронного каталогу або ж за порядком, аналогічним проведенню спрощеної закупівлі.

Водночас здійснюючи такі закупівлі замовники повинні дотримуватися умов, щодо проведення таких закупівель, адже згідно з пунктом 23 Особливостей Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють моніторинг процедур закупівель, спрощених закупівель, а також закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, у порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі».

Оскільки Держаудитслужба отримала повноваження на здійснення моніторингу закупівель, за якими оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, пропонуємо до огляду практику моніторингу «допорогових» закупівель, в яких Держаудитслужба вже здійснила моніторинг та були виявлені порушення.

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2023-11-14-000064, оголошення № UA-2023-09-15-006837-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду пропозиції учасника встановлено, що в порушення вимог пункту 1 частини 13 статті 14 Закону Замовник не відхилив пропозицію ТОВ «Будівельна компанія Альянсбудпром» через невідповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Відповідно до пункту 4 Додатку 3 Оголошення учасником у складі пропозиції надається Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за формою 2. На виконання наведеної умови Учасником надано довідку, яка не містить інформації у графі 5 щодо загального стажу роботи, що не відповідає вимогам пункту 4 Додатку 3 Оголошення щодо проведення спрощеної закупівлі.

Відповідно до пункту 15 Додатку 3 Оголошення учасником у складі пропозиції надається завірене фінансовою установою платіжне доручення про отримання оплати за виконані роботи для документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. У складі пропозиції Учасника відсутні зазначені завірені фінансовою установою платіжні доручення, що не відповідає вимогам пункту 4 Додатку 3 Оголошення щодо проведення спрощеної закупівлі.

Таким чином, пропозиція Учасника, якого обрано переможцем торгів, не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Згідно з пунктом 1 частини 13 статті 14 Закону замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі. Однак, на порушення вимог пункту 1 частини 13 статті 14 Закону Замовник не відхилив пропозицію Учасника, як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, а уклав з ним договір підряду від 18.10.2023 №237-а.

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2024-04-09-000008, оголошення № UA-2024-02-12-003523-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: під час моніторингу встановлено, що Замовником 12.02.2024 на закупівлю м’яса у кількості 708 кг з ФОП «Копор Аттіла Шандорович» без використання електронної системи укладено договір №6 на загальну суму 99000,00 гривень, де предметом закупівлі є товар – м’ясо свійської птиці, що за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника відповідає коду ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо (звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ID: UA-2024-02-12-003523-a) Окрім того, згідно наявної в електронній системі закупівель інформації встановлено, що Замовником також 12.02.2024 (в той же день) укладено договір на закупівлю м’яса у кількості 500 кг з ФОП «Копор Атілла Шандорович» №5 на загальну суму 90 000,00 гривень, де предметом закупівлі є товар – свинина, що за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника відповідає коду ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо (звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ID: UA-2024-02-12-003284-a), що за сукупністю укладених договорів на придбання м’яса складає 189 000,00 гривень.

За нормами пункту 5 Особливостей - забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

Згідно пункту 10 Особливостей - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями. Разом з тим, пунктом 6 Особливостей імперативно визначено, що Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

Проте, під час моніторингу встановлено, що під час закупівлі м’яса за кодом ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо Замовником на порушення пункту 6 Особливостей здійснено поділ предмету закупівлі на частини та на порушення вимог пунктів 5, 10 Особливостей укладено договір про закупівлю від 12.02.2024 №6, що передбачає оплату товарів до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу. З приводу вищеописаного, під час здійснення моніторингу Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області 10.04.2024 через електронну систему закупівель до Замовника було направлено запит про надання пояснень, проте в порушення абзацу першого частини п’ятої статті 8 Закону № 922-VIII відповіді (пояснення) на поставлені питання Замовником не надано. Слід відмітити, що виходячи з положень підпункту 1 пункту 21 Особливостей, договір про закупівлю м’яса від 12.01.2024 за №6, укладений Замовником з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей є нікчемним.

Приклад 3. Моніторинг №UA-M-2024-04-09-000005, оголошення №UA-2024-01-18-014624-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до вимог пункту 14 Особливостей, закупівля здійснюється Замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року. Запланована закупівля,незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель Замовника відповідно до статті 4 Закону № 922-VIII.

Під час моніторингу встановлено, що Замовником 18.01.2024 на закупівлю м’яса у кількості 270 кг з ФОП Миско В.В. без використання електронної системи укладено договір №19 на загальну суму 69 390,00 гривень, де предметом закупівлі є товар – м’ясо, що за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника відповідає коду ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо (звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ID: UA-2024-01-18-014624-a).

Окрім того, згідно наявної в електронній системі закупівель інформації встановлено, що Замовником також 18.01.2024 (в той же день) укладено договір на закупівлю м’яса у кількості 370 кг з ФОП Миско В.В. №20 на загальну суму 59 390,00 гривень, де предметом закупівлі є товар – м’ясо курятини, що за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника відповідає коду ДК 021:2015:15110000-2: М’ясо (звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ID: UA-2024-01-18-014992-a), що за сукупністю укладених договорів на придбання м’яса складає 128780,00 гривень.

За нормами пункту 5 Особливостей - забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

Разом з тим, пунктом 6 Особливостей імперативно визначено, що Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

З огляду на вищенаведене, в ході проведення моніторингу закупівлі постала потреба в отриманні пояснень щодо наявності підстав для укладання вищевказаних договорів на закупівлю м’яса без застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі вказаного товару, відповідно, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області 10 квітня 2024 року через електронну систему закупівель звернулось до Замовника із запитом про надання пояснень.

Надані Замовником пояснення не спростовують виявлені порушення вимог пунктів 5 та 6 Особливостей щодо укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу та поділу предмету закупівлі на частини під час закупівлі м’яса.

Виходячи з положень підпункту 1 пункту 21 Особливостей, договір про закупівлю м’яса 18.01.2024 за №19, укладений Замовником з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей є нікчемним.

Приклад 4. Моніторинг № UA-M-2023-12-13-000003, оголошення № UA-2023-09-04-011064-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами аналізу питання розміщення інформації про закупівлю встановлено, що на виконання вимог пункту 3 Особливостей Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Особливостей. Відповідно до пунктів 1 та 11 частини першої статті 9, частини восьмої статті 12 Закону Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України є Уповноваженим органом, основними функціями якого є розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону та регулювання державної політики у сфері закупівель; розроблення та затвердження порядку розміщення інформації про публічні закупівлі.

Так, відповідно до вимог пункту 3 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 №1082 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за №610/34893 (далі – Порядок №1082), розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів через автоматизоване робоче місце замовника, після внесення інформації в електронні поля, на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. За нормою пункту 23 частини першої статті 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, а відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 зазначеного Закону засіб кваліфікованого електронного підпису – апаратнопрограмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам цього Закону. Згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфікований електронний підпис вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо, серед іншого, під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису; під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис.

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 23 Закону України «Про електронні довірчі послуги» кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити, в тому числі, відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису).

Проте, проведеною під час моніторингу перевіркою накладених Замовником електронних підписів (за посиланням https://czo.gov.ua/verify) встановлено, що після внесення уповноваженою особою Замовника інформації у відповідні електронні поля, реалізовані в електронній системі закупівель, та завантаження відповідних документів (річний план закупівель, тощо), на них накладено незахищений удосконалений електронний цифровий підпис уповноваженої особи Дідик Ольги Ярославівни (організація – КО КЗ ЦКТНП, посада – головний бухгалтер, тип носія особистого ключа – незахищений, тип підпису – удосконалений, сертифікат – кваліфікований, інформація про зберігання особистого ключа в засобі кваліфікованого електронного підпису відсутня), який в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги» не є кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Замовника. Таким чином, Замовником під час розміщення інформації про закупівлю порушено вимоги пункту 3 Порядку №1082 в частині накладення кваліфікованого електронного підпису посадової особи Замовника.

Приклад 5. Моніторинг № UA-M-2024-04-15-000061, оголошення № UA-2024-03-15-010990-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до статті 4 Закону встановлено імперативну вимогу, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану до якого включаються заплановані закупівлі на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг, при цьому річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються в електронній системі закупівель протягом п’яти днів з дня затвердження. Відповідно до пункту 14 Особливостей визначено, що закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Таким чином, для дослідження питання обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, визначення розміру витрат, дотримання принципів у публічних закупівлях та очікуваної вартості предмета закупівлі, посадовою особою органу державного фінансового контролю, відповідальною за проведення моніторингу процедури закупівель, 16.04.2024 через електронну систему закупівель, надано, запит про надання Замовником пояснень (інформації, документів), зокрема, щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, визначення розміру витрат, дотримання принципів у сфері закупівель та очікуваної вартості предмета закупівлі.

Проте, на порушення вимог частини 5 статті 8 Закону та пункту 23 Особливостей, Замовником на вказаний запит надано пояснення (інформацію, документи) на 11 робочий день з дня оприлюднення вказаного запиту (03.05.2024).

Як бачимо, Держаудитслужба під час здійснення моніторингу «допорогових» закупівель виявляє різноманітні порушення, зокрема ті, які є характерними для всіх видів закупівель – використання уповноваженою особою/відповідальною особою замовника удосконаленого електронного цифрового підпису під час внесення інформації під час здійснення закупівлі, а не кваліфікованого, чим було порушено пункт 3 Порядку №1082 та порушення строку надання інформації на виконання вимог частини 5 статті 8 Закону, так і ті порушення, які є характерними для так званих «допорогових» закупівель – порушення пунктів 5 та 6 Особливостей щодо поділу предмета закупівлі з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару) та порядку здійснення закупівель, аналогічних спрощеній закупівлі.

На останок

Водночас замовникам слід враховувати, що за окремі зазначені види порушень передбачена адміністративна відповідальність згідно з статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тому замовникам здійснюючи «допорогові» закупівлі слід враховувати положення закупівельного законодавства та наведену практику моніторингу задля уникнення можливості притягнення до адміністративної відповідальності.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard