Статті

Закупівлі, що здійснюються для проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту: підстава укладання прямого договору за Постановою № 169 з 10.08.2022

0
660

Черговими змінами до постанови Кабміну від 28.02.2022 № 169 (далі – Постанова № 169), внесеними постановою Кабміну від 02.08.2022 № 874, визначено нову підставу для укладання прямого договору, а саме: здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг здійснюються для проведення заходів із мобілізації та цивільного захисту.

Окремо варто звернути увагу на формулювання «заходів із мобілізації та цивільного захисту», адже якщо прискіпливо тлумачити дану підставу, то обидва складники цієї підстави мають бути виконані для застосування виключення та придбання необхідних товарів, робіт та послуг без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу. Але це майже не можливо, тому можемо припустити, що це помилка допущена законотворцем.

Щоб розібратися у застосуванні даної підстави, пропоную розглянути окремо що є «заходами із мобілізації», а що «заходами цивільного захисту» та за яких умов замовники мають право придбавати необхідні товари, роботи та послуги без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу.

Заходи із мобілізації та що замовники мають право купувати прямими договорами

Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон про мобілізацію) зміст мобілізації становить:

 • переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду;
 • переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу.

Частиною 1 статті 4 Закону про мобілізації визначено, що організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

Так, 24.02.2022 набрав чинності Указ Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 65/2022, яким, зокрема, визначено, що:

 • мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва;
 • призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами;
 • Генеральному штабу Збройних Сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації;
 • Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації;
 • Службі безпеки України здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання заходів загальної мобілізації;
 • місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:
 1. своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 2. здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;
 3. виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
 • головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Функції щодо координації планування, методологічного, методичного, наукового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, якщо інше не передбачено законом (частина 12 статті 4 Закону про мобілізацію).

Міністерство оборони України організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України.

Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил України планує і здійснює заходи щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України; бере участь у проведенні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях.

Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.

Місцеві органи виконавчої влади визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.

Враховуючи викладене вище замовники для організації та забезпечення:

 • своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;
 • виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
 • створення та роботи обласних, районних та міських медичних комісій,мають право здійснювати необхідні для цього закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу.

Заходи цивільного захисту та що замовники мають право купувати прямими договорами

Цивільний захист - комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки (частина 1 статті 4 Кодексу цивільного захисту України).

Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 16 Закону Кодексу цивільного захисту України до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту належить затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України, включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Відповідно до пункту 5 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 плани основних заходів цивільного захисту на рік розробляються щороку на наступний рік і мають за мету організацію та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також здійснення контролю за станом впровадження заходів цивільного захисту на державному, регіональному та місцевому рівні.

План основних заходів цивільного захисту України на рік розробляється ДСНС та затверджується Кабінетом Міністрів України.

План основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік розробляється міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, що утворив відповідну функціональну підсистему, та затверджується його керівником.

План основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, що утворила відповідну територіальну підсистему.

План основних заходів цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік розробляється та затверджується виконавчим органом міської ради, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, що утворила відповідну ланку територіальної підсистеми.

Плани основних заходів цивільного захисту функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок на рік розробляються у місячний строк після затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на рік та повинні враховувати заходи, які містяться у зазначеному плані, а також строки їх виконання.

Цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про національну безпеку України», суб'єктами, уповноваженими захищати населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України - у мирний час, а також в особливий період - у межах реалізації заходів держави щодо оборони України.

Суб'єктами забезпечення цивільного захисту є центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, громадські організації.

Відповідно до статті 97 Кодексу цивільного захисту центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання забезпечують підпорядковані їм підрозділи з питань цивільного захисту, сили цивільного захисту та інші організації, діяльність яких спрямована на виконання завдань і заходів з питань цивільного захисту, засобами цивільного захисту, іншим майном, службовими, навчальними, господарськими та підсобними приміщеннями, іншими об’єктами та спорудами (пожежними депо, сховищами для техніки, тренувальними залами, спортивними майданчиками), складськими площами в обсягах, необхідних для їх діяльності, а також надають у встановленому порядку земельні ділянки для їх розташування.

Враховуючи викладене вище замовник для задоволення потреби у товарах, роботах та послугах необхідних для забезпечення та реалізації розробленого та затвердженого платну основних заходів цивільного захисти має право здійснювати відповідні закупівлі без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу.

Підсумки

Замовники мають право здійснювати необхідні для цього закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу для організації та забезпечення:

 • своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;
 • виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
 • створення та роботи обласних, районних та міських медичних комісій.

Замовники для задоволення потреби у товарах, роботах та послугах необхідних для забезпечення та реалізації відповідного розробленого та затвердженого платну основних заходів цивільного захисти має право здійснювати відповідні закупівлі без застосування порядку проведення спрощених закупівель та / або електронного каталогу.

пов'язані статті