Статті

Як замовникам зареєструвати в органах Казначейства договори про закупівлю, укладені з урахуванням Особливостей здійснення закупівель в період воєнного стану?

0
179

Наближається кінець бюджетного року і замовникам необхідно подбати про укладання договорів на наступний рік. Закупівля окремих товарів та послуг, зокрема природного газу, електроенергії, тепло- та водопостачання є критично важливою для замовників, особливо у зимовий період, а ще більш актуалізується ця проблема в період закінчення одного бюджетного року та на початку нового. Для того щоб постачання таких товарів та послуг здійснювалося у безперебійному режимі, дія договорів про закупівлю повинна розпочинатися з 1 січня нового бюджетного року.

Однак, зміни, які очікуються найближчим часом у закупівельному законодавстві, становлять перепони для укладення та реєстрації бюджетних зобов’язань без порушень бюджетного законодавства. Ці та інші важливі питання розглянемо у статті.

Як вплинуть зміни закупівельного законодавства на укладання та реєстрацію договорів про закупівлю?

Відповідно до Проєкту особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Проєкт особливостей), розміщеного від 16.09.2022 на сайті Мінекономіки в розділі «Обговорення проєктів документів», закупівлі, зокрема комунальних послуг (природного газу, електроенергії, тепло- та водопостачання), потрібно здійснювати:

  • якщо вартість товарів і послуг становить або перевищує 100 тис. грн, то шляхом застосування процедури відкритих торгів та / або використання електронного каталогу для закупівлі товару;
  • якщо вартість товарів і послуг, зокрема комунальних, є меншою 100 тис. грн, то без застосування електронної системи закупівлі, тобто шляхом укладення «прямого» договору.

Тобто, проведення переговорної процедури, передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), яку раніше замовники могли застосовувати у випадку двох відміни процедури відкритих торгів у звязку з недостатньою кількістю тендерних пропозицій, Проєктом особливостей взагалі непередбачається.

Натомість пунктом 13 Проєкту особливостей передбачено, що у випадку закупівлі товарів та послуг на суму більше ніж 100 тис. грн, якщо відкриті торги не відбулись один раз, то замовник укладає договір без застосування електронної системи закупівель, тобто «прямий» договір.

З огляду на те, що Проєкт особливостей може бути затверджено найближчим часом, то замовникам необхідно бути укладати договори про закупівлю на суму більше ніж 100 тис. грн на 2023 рік вже відповідно до вимог цих особливостей, тобто або за результатами проведення відкритих торгів із переможцем конкурентної процедури, або ж якщо процедуру відкритих торгів буде відмінено через відсутність учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом, – укладати «прямий» договір із постачальником товарів (надавачем послуг).

Зважаючи на те, що укладення «прямого» договору про закупівлю буде відбуватись у поточному році або на початку наступного року, то слід нагадати замовникам про терміни реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України (далі – Казначейства).

Вимоги щодо термінів реєстрації договорів про закупівлю

Реєстрація зобов’язань за договорами про закупівлю здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі – Порядок № 309).

Відповідно до пункту 2.2 Порядку № 309 строк реєстрації бюджетних зобов’язань:

  • за «прямими» договорами становить 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання (укладення договору про закупівлю);
  • за договорами про закупівлю, укладеними за результатами застосування процедури закупівлі/ спрощеної закупівлі – 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі / звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Можливі варіанти для замовника щодо реєстрації договорів про закупівлю на 2023 рік

Виходячи із вимог Проєкту особливостей та Порядку № 309, якщо на закупівлю товарів або послуг замовник планує укласти «прямий» договір, то дата його укладання має бути у 2023 році після затвердження замовнику кошторисних призначень для того щоб зареєструвати бюджетні зобов’язання за цим договором без порушень. 

Проте, деякі постачальники поки що не врахували майбутні зміни законодавства у сфері публічних закупівель. Наведемо приклад.

Приклад

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» розробило алгоритм дій для споживачів, зокрема для бюджетних установ щодо підписання договору закупівлі природного газу відповідно до умов, зазначених вище. Цей алгоритм можна знайти за посиланням – Алгоритм підписання договору (далі – Алгоритм).

З урахуванням рекомендацій ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» щодо необхідності укладення договору до 31.12.2022 та вимог Проєкту особливостей замовник можепісля відміни відкритих торгів укласти «прямий» договір про закупівлю природного газу:

  • наприкінці 2022 року для потреб І-го кварталу 2023 року, але при цьому термін реєстрації бюджетних зобов’язань буде порушено якщо кошторисні призначення не будуть доведені в перших числах січня 2023 року;

або

  • на початку січня 2023 року та прописати умови статті 631 Цивільного кодексу України, відповідно до яких умови договору можуть застосовуватись до правовідносин між сторонами договору, що виникли до його укладення, тобто з 01.01.2023. Однак слід мати на увазі, що укладання договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, відповідно до вимог Проєкту особливостей, не повинно передбачати зміну вимог до учасників закупівлі, які було встановлено у тендерній документації під час проведення процедури відкритих торгів. Однак, зазначення умов статті 631 Цивільного кодексу України у проєкті «прямого» договору може бути розцінено як порушенням вимог підпункту 6 пункту Проєкту особливостей.

Тому замовнику потрібно самостійно приймати рішення щодо порядку укладення договору про закупівлю природного газу.

Яку відповідальність для замовників передбачено за порушення бюджетного законодавства?

За порушення термінів реєстрації бюджетних зобов’язань бюджетним законодавством передбачено для замовників заходи впливу та відповідальність.

Відповідно пункту 2.2 Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, затверджених наказом Державної казначейської служби України від 29.12.2012 р. № 394, до порушень термінів реєстрації бюджетних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань), встановлених законодавством та змін до них, належать:

  • -        надання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та / або Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (після 7 робочих днів з дати взяття бюджетного / фінансового зобов’язання або з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель);
  • -        надання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Казначейства Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та / або Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у разі змін умов бюджетних зобов'язань (після 7 робочих днів з дати їх виникнення);
  • -        відсутність (недостатність) у розпорядника (одержувача) бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом для взяття бюджетних зобов'язань при наданні документів на реєстрацію бюджетних зобов’язань.

Статтею 117 Бюджетного кодексу України, передбачено заходи впливу за порушення порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань. Одним із заходів є попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства (далі – Попередження), яке застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в строк до 30 календарних днів.

Попередження оформлюється органом Казначейства на ім’я головного бухгалтера бюджетної установи. Інформацію про надання Попередження буде враховано при проведенні оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

Слід зазначити, що не допустити порушення термінів реєстрації бюджетних зобов’язань у випадку укладення «прямого» договору про закупівлю наприкінці 2022 року для потреб 2023 року могло би внесення змін до Порядку № 309, а саме викласти перший абзац пункту 2.2 Порядку № 309 в такі редакції:

«Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 (далі – Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання».

Висновки

Замовникам слід враховувати зміни, які передбачаються Проєктом особливостей щодо видів закупівель, які можна застосовувати для укладення договорів про закупівлю, зокрема якими є: процедура відкритих торгів, електронний каталог або укладення договору без застосування електронної системи закупівель. Крім цього, слід чітко дотримуватись вимог Порядку № 309 щодо термінів реєстрації бюджетних зобов’язань, відповідно до яких у разі укладання «прямого» договору для потреб наступного бюджетні зобов’язання потрібно реєструвати протягом 7 робочих днів з дати його укладення. Враховуючи те, що кошторисні призначення на наступний бюджетний період затверджуються на початку року, то такі договори укладати слід після затвердження кошторисних призначень.   

пов'язані статті