Статті

Як визначити, які види ремонтів належать до утримання, поточного та капітального ремонтів автомобільних доріг

0
340

Визначення предмета закупівлі є важливим етапом здійснення закупівлі. Так, згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Визначати предмет закупівлі замовники повинні у відповідності до Правил визначення предмета закупівлі, які затверджені наказом Мінекономіки №708 від 15.04.2020.

Одним із важливих об’єктів, які перебувають у віданні великої частини замовників та ремонт яких здійснюють замовники є автомобільні дороги.

При цьому, для того, щоб визначити предмет закупівлі при ремонті автомобільних доріг, зокрема при утриманні, капітальному та поточному ремонтах, замовникам необхідно віднести ті чи інші види ремонтів до утримання, капітального та поточного ремонту автомобільних робіт.

Тому далі визначимо, які види ремонтів варто відносити до утримання, капітального та поточного ремонту автомобільних робіт.

Утримання, поточний та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування

Відповідно до пункту 4 розділу 1 наказу №708 визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Також пункт 3 розділу 2 наказу №708 передбачає, що під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Як бачимо, зазначені норми скеровують до того, що предмет закупівлі лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних доріг) повинен визначатися у відповідності до галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт».

Водночас 01.01.2022 р. набув чинності наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 20.12.2017 № 434 «Про прийняття національних нормативних документів та скасування чинності національних нормативних документів», яким було прийнято та надано чинність ДСТУ 8747:2017 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

Таким чином, на даний момент діють два нормативно-правові акти на підставі яких потрібно визначати предмет закупівлі автомобільних доріг, зокрема визначати перелік робіт/послуг, які варто вважати утриманням, капітальним та поточним ремонтом автомобільних робіт.

В свою чергу, з огляду на те, що ДСТУ 8747:2017 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» був прийнятим ДП «ДерждорНДІ», яка є головною науково-дослідною установою України з питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг і транспортних споруд, замовники повинні використовувати ДСТУ 8747:2017 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання».

Разом з тим, Закон України «Про автомобільні дороги» виділяє, серед інших видів автомобільних доріг, автомобільні дороги загального користування.

В пункті 1 ДСТУ 8747:2017 визначено, що цей стандарт установлює види ремонтів та переліки робіт з капітального, поточного ремонтів та робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільні дороги).

При цьому, розділ 5 ДСТУ 8747:2017 визначає перелік робіт з капітального ремонту:

5.1 Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення (крім водопропускних труб)

5.1.1 Спорудження  та  відновлення  земляного  полотна  під  час  влаштування  дорожніх  споруд та на ділянках розширення проїзної частини.

5.1.2 Доведення геометричних параметрів земляного полотна до нормативних вимог.

5.2 Дорожній одяг

5.2.1 Підсилення та розширення дорожнього одягу, зокрема з доведенням до нормативних пара-метрів поздовжнього та поперечного профілів.

5.2.2 Улаштування віражів та доведення їхніх геометричних параметрів до нормативних.

5.2.3 Замінення та відновлення плит цементобетонного покриття (понад 10 %).

5.2.4 Перемощування бруківки з повною або частковою заміною основи або влаштування іншого покриття з використанням наявної бруківки як основи.

5.2.5 Улаштування з’їздів, перехідно-швидкісних смуг, віднесених лівих поворотів, смуг накопи-чення та на підйом, додаткових третіх смуг, напрямних острівців як засобів примусового зниження швидкості транспортних засобів (шикан) тощо.

Розділ 6 ДСТУ 8747:20174 визначає перелік робіт з поточного ремонту:

6.1 Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення (крім водопропускних труб)

6.1.1 Улаштування ґрунтових банкетів і берм.

6.1.2 Улаштування та замінення споруд дорожнього водовідведення.

6.1.3 Рекультивація земель, використовуваних як ґрунтові та піщані кар’єри, тимчасові під’їзні автомобільні дороги, майданчики для складення матеріалів, а також для розміщення тимчасових еле-ментів автомобільної дороги.

6.2 Дорожній одяг

6.2.1 Улаштування шарів зносу дорожнього покриття, за потреби з вирівнюванням поздовжнього та поперечного профілю фрезеруванням верхнього шару покриття чи шару зносу та/або влаштуванням вирівнювального шару з асфальтобетонних сумішей.

6.2.2 Відновлення профілю проїзної частини з удосконаленим полегшеним типом дорожнього одягу з додаванням нового матеріалу понад 50 % товщини шару.

6.2.3 Перемощування бруківки без замінення основи.

6.2.4 Нанесення захисних розчинів та композитів.

6.2.5 Замінення та відновлення окремих плит цементобетонного покриття (до 10 % площі) тощо.

Також в розділі 7 ДСТУ 8747:20174 передбачені види робіт з експлуатаційного утримання:

7.1 Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення (крім водопропускних труб)

7.1.1 Ліквідація незначних руйнувань земляного полотна.

7.1.2 Відновлення ґрунтових банкетів і берм для захисту укосів від розмивів і для затримання принесеного снігу.

7.1.3 Укріплення узбіч, укосів та розділювальних смуг.

7.1.4 Відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна.

7.1.5 Очищення від сторонніх предметів, бруду та сміття споруд дорожнього водовідведення.

7.1.6 Садіння, догляд та видалення зелених насаджень, скошування трави.

7.1.7 Забезпечення належного санітарно-естетичного стану смуги відведення, розділювальної смуги та узбіччя, зокрема очищення від сміття та прибирання сторонніх предметів та об’єктів.

Отож, згідно відомостей, які наведені в розділах 5-7 ДСТУ 8747:2017, замовники повинні визначати належність ремонтів до утримання, поточного та капітального ремонтів автомобільних доріг загального користування.

Утримання, поточний та капітальний ремонт вулиць і доріг міст та інших населених пунктів

Окрім автомобільних доріг загального користування Закон України «Про автомобільні дороги» виділяє такий вид автомобільних доріг як вулиці і дороги міст та інших населених пунктів.

Згідно з частиною 1 статті 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально- економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Одним із об’єктів благоустрою згідно зі статтею 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» є вулиці та дороги.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Окрім цього, пункт 1.3 наказу Держкомітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» (далі-наказ №154) визначає, що роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів поділяють на такі види:

  • капітальний ремонт;
  • поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд поділяється на середній та дрібний);
  • утримання.

Водночас номенклатура робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів визначена в додатку №1 до наказу №154:

1. Вулично-дорожня мережа

1.1. Виправлення земляного полотна з доведенням його геометричних параметрів до норм, які відповідають категорії вулиці (дороги).

1.2. Ліквідація пошкоджень земляного полотна та дорожнього одягу на спучених, зсувних, обвалувальних та інших ділянках, відновлення або улаштування дренажів, водонепроникних та ізолювальних шарів під дорожньою основою.

1.3. Додаткове укріплення укосів земляного полотна, ремонт підпірних стінок та інші роботи для забезпечення стійкості земляного полотна.

1.4. Улаштування земляного полотна і дорожнього одягу на ділянках випрямлення проїзної частини і збільшення радіусів горизонтальних та вертикальних кривих.

1.5. Зменшення поздовжнього ухилу проїзної частини, який перевищує гранично допустимий для даної категорії вулиці (дороги), у тому числі і на в'їздах на мости і під'їзди до пристаней, з відновленням дорожнього одягу.

1.6. Перевлаштування труб та малих мостів, які не є окремими інвентарними об'єктами.

1.7. Укріплення узбіччя дороги щебенево-гранітними та в'яжучими матеріалами, улаштування або відновлення укріплювальних смуг по краях удосконалених покриттів.

1.8. Розширення проїзної частини не більш як на одну смугу руху і доведення ширини кожної смуги до нормативної відповідно до категорії вулиці (дороги) і перекладка нових трас підземних та наземних інженерних мереж, які потрапляють під розширення проїзної частини.

1.9. Місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів, вуличної стоянки автомобілів, перехідно-швидкісних смуг на перехрестях вулиць (доріг).

1.10. Улаштування посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

1.11. Улаштування нового дорожнього одягу з твердим покриттям на під'їздах до вулиць (доріг), які мають удосконалені покриття, протяжністю не більше 100 м, а також на з'їздах у двори.

1.12. Улаштування віражів на горизонтальних кривих вулиць (доріг) без перевлаштування основи дорожнього одягу.

1.13. Асфальтування проїзної частини, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок з використанням на основі існуючих булижних мостових, асфальтобетонних, цементобетонних, щебеневих, гравійних та інших покриттів.

1.14. Перевлаштування зношеного асфальтобетонного покриття проїзної частини або заміна його новим асфальтобетоном.

Натомість номенклатура робіт з поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі об’єктів благоустрою наведені в додатках 2 та 3 наказу №154.

З огляду на викладене, визначати перелік ремонтів для утримання, поточного та капітального ремонтів вулиць та доріг, які є об’єктами благоустрою, замовники повинні у відповідності до наказу №154.

Підсумки

Визначати належність ремонтів автомобільних доріг загального користування для утримання, поточного та капітального ремонтів замовники повинні згідно відомостей, які визначені в розділах 5-7 ДСТУ 8747:2017.

Натомість визначати перелік ремонтів для утримання, поточного та капітального ремонтів вулиць та доріг, які є об’єктами благоустрою, замовники повинні у відповідності до наказу №154.

#віддділ будівництва#закупівлі ремонту#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard