Статті

Як визначити чи транспортний засіб відноситься до колісного

2
309

Одним із важливих етапів під час закупівлі транспортного засобу є визначення його приналежності до колісного. Чому? Підтвердження ступеню локалізації є необхідним саме для колісних транспортних засобів. Тож, для правильного формування вимог до потенційного учасника та з метою уникнення вимог, які не передбачені законодавством для певного виду товару, замовник повинен чітко розуміти чи є необхідний йому транспотний засіб колісним.

Відповідно до абзацу 3 пункту 3 Особливостей під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, крім підпункту 4 пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом. 

Відповідно до пункту 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону закупівля товарів, визначених у підпункті 2 вказаного пункту здійснюється виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує певний відсоток у році (у 2024 році - 20 відсотків), за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861 затверджено Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів (далі - Порядок № 861), який встановлює механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 6-1 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 861 до Переліку включаються товари, які відповідають ступеню локалізації, визначеному у підпункті 1 пункту 6-1 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, або ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6-1 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону, зокрема, коли:

  • виробники колісних транспортних засобів мають сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Відповідно до пункту 13-1 Порядку № 861 якщо предметом закупівлі, внесеним до переліку, є колісні транспортні засоби, замовник визначає в тендерній документації вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Учасник процедури закупівлі на таку вимогу замовника в тендерній документації подає у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Тобто, під час закупівлі саме колісного транспортного засобу замовник повинен застосовувати додаткові вимоги до учасників закупівлі з метою дотримання вимог Порядку № 861. Це означає, ще під час підготовки тендерної документації замовник може зіштовхнутися із ситуацією необхідності визначення чи належить його транспортний засіб до колісного.

У статті 1 Закону України від 05.04.2001 № 2344-III “Про автомобільний транспорт” наведені наступні визначення:

  • автомобіль - колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт,
  • автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій,
  • колісний транспортний засіб (далі - КТЗ) - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі.

Аналогічне визначення КТЗ наведо в Правилах надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверджено наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615.

Далі варто звернутися до  Постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються" (далі - Єдині загальні вимоги), що визначає конструкцію та технічний стан колісних транспортних засобів, що експлуатуються. Цей нормативно-правовий акт прийнятий на вимоги абзацу 11 статті 4 Закону України "Про дорожній рух", частини 3 статті 20 Закону України "Про автомобільний транспорт" та згідно з яким, залежно від конструкції, призначення чи особливостей визначається класифікація КТЗ. 

У додатку до Єдиних загальних вимог наведена класифікація колісних транспортних засобів залежно від конструкції, призначення чи особливостей за такими категоріями, підкатегоріями та класами:

Категорія L - механічні колісні засоби із двома, трьома або чотирма колесами (мотоколісні засоби), що класифікуються за категоріями та підкатегоріями відповідно до таблиці 1 додатку Єдиних загальних  вимог.

Категорія М - механічні колісні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення пасажирів та їх багажу, що класифікуються за категоріями та класами відповідно до таблиці 2 додатку Єдиних загальних  вимог.

Категорія N - механічні колісні засоби, які мають не менше чотирьох коліс і призначені для перевезення вантажів, що класифікуються за категоріями відповідно до таблиці 3 додатку Єдиних загальних  вимог.

Категорія O - причіпні колісні засоби, призначені та сконструйовані для перевезення вантажів або людей, а також для використання як житлові приміщення, що класифікуються за категоріями відповідно до таблиці 4 додатку Єдиних загальних  вимог.

Колісні засоби спеціального або спеціалізованого призначення - колісні засоби категорій M, N або О, призначені для перевезення пасажирів певних категорій та/або вантажів (спеціалізовані колісні засоби), або для виконання спеціальних робочих функцій (спеціальні колісні засоби), для чого необхідно встановлення спеціального кузова та/або устаткування, а також колісні засоби, обладнані виключно для пересування осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

Колісні засоби підвищеної прохідності - колісні засоби категорії М або N, які мають специфічні технічні особливості, що дають змогу використовувати їх поза дорогами із твердим покриттям.

Колісний засіб спеціального або спеціалізованого призначення підвищеної прохідності - колісний засіб, що належить до категорії М або N і має специфічні технічні особливості відповідно до абзаців першого та четвертого цього розділу.

Під час розгляду замовником питання необхідності віднесення транспортного засобу до колісного та встановлення вимоги щодо надання  учасником закупівлі сертифікату типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданого органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) варто орієнтуватися як на визначення поняття КТЗ, наведеного в Законі України від 05.04.2001 № 2344-III “Про автомобільний транспорт” так і  врахувати конструкцію та призначення транспортного засобу, який планує закупити замовник.

Далі на практичних прикладах розглянемо, якої ж думки ДАСУ, АМКУ та суд щодо  (не) віднесення транспортних засобів до колісних.

Приклад 1. Предмета закупівлі Екскаватор-навантажувач (ДК 021:2015:43260000-3: Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка), закупівля UA-2023-11-09-009728-a

Суть скарги: скаржник не погоджується з рішенням Замовника про відхилення його Пропозиції, у зв’язку з чим були розглянуті підстави відхилення Пропозиції Скаржника та встановлено наступне.

Замовник визначає в тендерній документації вимогу щодо надання Учасником процедури закупівлі сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

Тендерна пропозиція Учасника не містить зазначеного вище сертифіката. Натомість Замовник вважає, що товар предмету закупівлі (екскаватор) є - колісний транспортний засіб, оскільки відповідає наступному опису – колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей, вантажів, а також перевезення і приводу під час руху або на місці встановленого на ньому обладнання, механізмів для виконання робочих функцій. 

Скаржник зазначає, що у Документації Замовника відсутній перелік продукції, яким визначено колісні транспортні засоби, також відсутнє пояснення чи обґрунтування Замовника на підставі яких законодавчих норм він визначив, що предмет закупівлі є колісним транспортними засобами. Крім того, у чинному законодавстві України відсутній  чіткий перелік продукції, яка відноситься до колісних транспортних засобів та відсутні критерії згідно з якими Замовник та Учасник має визначати, яка продукція відноситься до колісних транспортних засобів. 

Екскаватор - навантажувачі TDC, який пропонує Скаржник, виготовлені на підставі ТУ У 28.9-37001696- 006:2023 та відповідно до цього документу продукція класифікується за Державним класифікатором продукції та послуг під кодом 28.92.27-50.00 Машини й устатковання землерийні та екскаватори, самохідні, н. в. і. у.  Екскаватор-навантажувач не призначений для перевезення вантажів, а для виконання землерийних робіт та навантажувально-розвантажувальних робіт. Наявність колісної бази не відносить автоматично екскаватор-навантажувач до КТЗ. 

Скаржник обґрунтовує, що відповідно до статті 1 Закону України від 05.04.2001 № 2344-III "Про автомобільний транспорт", колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі. 

Постанова Кабінетом Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються", визначає конструкцію та технічний стан КТЗ, що експлуатуються. 

Однак міні навантажувач (в т.ч. ковшовий навантажувач чи інший вид навантажувача) відсутній у класифікації колісних транспортних засобів, що наведена у вищезгаданій постанові. 

Згідно зі статтею 34. "Реєстрація та облік транспортних засобів" Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII "Про дорожній рух", для автоматизованого обліку транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування і підлягають державній або відомчій реєстрації, та відомостей про їх власників та належних користувачів ведеться Єдиний державний реєстр транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України. Тією ж нормою Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII "Про дорожній рух", відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Національної поліції України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування, здійснюють: тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Як відомо, облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснює Держпродспоживслужба на підставі Порядку №325 від 05.06.2012. Таким чином, робимо висновок, що мінінавантажувачі не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. 

На підставі міжнародного документа ООН від 20.03.1958 р. "Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів" прийнято Постанову КМУ від 9 червня 2011 р. № 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання" (далі - "Постанова №738") Пунктом 1 Постанови №738 встановлюється, що пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС на митну територію України з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація транспортного засобу здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання. В той же час, як встановлено вище ст. 34 Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII "Про дорожній рух", облік (тобто державну реєстрацію) тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснює Держпродспоживслужба України (підпорядковується Міністерству аграрної політики та продовольства України) Облік КТЗ здійснює Міністерство внутрішніх справ України. Отже, це ще є одним підтвердженням, що мінінавантажувач не є колісним транспортним засобом. Угода від 20.03.1958 р. містить визначення терміну "колісні транспортні засоби, предмети обладнання та частини" та говорить про те, що це поняття включає будь-які колісні транспортні засоби, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, охорону навколишнього середовища та економію енергії. Міні навантажувачі не впливають на безпеку дорожнього руху, оскільки не експлуатується на вулично-дорожній мережі загального користування. 

Відповідно до пунтку 21 Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1186 "Про затвердження Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень" визначено наступне: Навантажувач - самохідна колісна або гусенична машина, що має невід’ємну ковшопідтримувальну структуру та з’єднувальний засіб, розміщені в передній частині, що завантажує, виконує земляні роботи через передній хід машини та піднімає, транспортує або розвантажує матеріали. Згідно з преамбулою Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин" (далі- "Технічного регламенту безпеки машин"), дія цього Технічного регламенту поширюється на таку продукцію: машини; змінне обладнання; пристрої безпеки; підіймальне приладдя; ланцюги, канати та текстильні стрічки; знімні механічні пристрої трансмісії; частково завершені машини. Відповідно до частини 1 п. 3 Технічного регламенту безпеки машин визначає, що машина: сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що складаються з або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій; сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, зазначена в абзаці другому цього підпункту, в якій відсутні компоненти для її встановлення на місці або для з’єднання з джерелами енергії та руху; сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, зазначена в абзацах другому та третьому цього підпункту, яка готова до встановлення і спроможна до виконання визначених функцій у тому вигляді, в якому є, тільки за умови монтування на транспортному засобі або в будівлі чи споруді; сукупності машин, зазначених в абзацах другому - четвертому цього підпункту, або частково завершених машин, зазначених у підпункті 7 цього пункту, які для досягнення спільної мети з’єднуються і керуються так, що діють як єдине ціле; сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, принаймні один з яких є рухомим, що з’єднані та призначені для підіймання вантажів, єдиним джерелом живлення яких є безпосереднє прикладення зусилля людини. 

Отже, міні навантажувач відноситься до поняття "машин", а не до КТЗ. 

Навантажувачі TDC (вони ж міні навантажувачі) виготовлені на підставі ТУ У 28.9- 37001696¬005:2020 та відповідно до цього документу продукція класифікується за Державним класифікатором продукції та послуг під кодом 28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні.(секція С, розділ 28 - Машини та устатковання, н. в. і. у.; група 28.9 - Машини й устатковання, інші, спеціальної призначеності; клас 28.92 - Машини й устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва) Таким чином, навантажувачі TDC відносяться до поняття "машина". Відповідно до ТУ навантажувачі TDC призначені для підняття, переміщення, розвантаження, навантаження, складування (штабелювання) різних вантажів або матеріалів за допомогою будь-якого навісного обладнання, призначені для дорожніх робіт, прибирання снігу тощо. Тобто, навантажувачі TDC (міні навантажувачі) призначений для навантажувально-розвантажувальних робіт, а не для перевезення вантажів, що виключає його з поняття КТЗ. 

Позиція Органу оскарження (рішення № 20222-р/пк-пз від 14.12.2023): Комісія АМКУ надіслала запит Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (відповідь не надходила), Державному підприємству "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут", та Головному сервісному центру МВС, у яких зазначено, зокрема: 1) Надати інформацію чи є запропонований Скаржником екскаватор-навантажувач TDC саме колісним транспортним засобом.

Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" у відповідь на вищезазначений запит надало лист, у якому зазначено: "Розглянувши Ваш лист від 05.12.2023 № 20-29/11-1860-пз в межах своєї компетенції повідомляємо про таке. Для відповіді на питання, які зазначені у вищезгаданому листі Комісії, фахівцям ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" необхідно ознайомитись та провести аналіз інформації та характеристик продукції, яка зазначена в ТУ У 28.9-37001696-005:2020". 

Головний сервісний центру МВС у відповідь на вищезазначений запит надав лист, у якому зазначено, зокрема: "Відповідно до вимог Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року № 1393 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 квітня 2020 року № 354), питання сертифікації транспортних засобів не належить до компетенції ГСЦ МВС. Стосовно визначення поняття "колісний транспортний засіб" інформуємо, що відповідно до вимог пункту 1.10 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898, колісний транспортний засіб – це транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також для перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій.”

Замовник документально не підтвердив, що запропонований Скаржником товар є колісним транспортним засобом. Враховуючи наведене, у тому числі, надані Скаржником документи, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з наведеної Замовником підстави.

Описане рішення рекомендуємо брати до уваги лише в частині доводів сторін чому товар (не)відноситься до колісних транспортних засобів, при цьому зауважте, що жоден орган не надав чіткої відповіді щодо приналежності або ні екскаватора до колісного транспортного засобу. Разом з тим, рішення АМКУ є суперечливим  саме в частині неправомірного відхилення учасника-Скаржника, адже той не виконав вимогу тендерної документації. Нагадаємо, що відповідно до статті 1 Закону тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації;  переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Тобто, замовник діяв правомірно, адже дійсно не мав підстав для визначення Скаржника переможцем закупівлі за відсутності в складі його тендерної пропозиції необхідного сертифікату на вимогу тендерної документації.

Далі перейдемо до аналізу моніторингів ДАСУ, яка виражає не одностайну позицію у своїх висновках. Так, у закупівлі UA-2023-12-04-013761-a при аналогічних поясненнях замовника щодо закупівлі екскаватора, як транспортного засобу, що не відноситься до колісних, тобто без встановлення відповідної  вимоги  згідно з нормами Порядку № 861 ДАСУ прийняло пояснення замовника та в цій частині не встановлено порушень. Натомість у закупівлі UA-2023-11-03-000953-a аудитори встановили порушення в частині складання тендерної документації не у відповідності до вимог закону. Таку позицію контролюючого органу підтримала і судова інстанція, про що йтиметься далі.

Приклад 2. Предмета закупівлі Екскаватор-навантажувач (ДК 021:2015:43260000-3: Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка), закупівля UA-2023-11-03-000953-a

Витяг із висновку про результати моніторингу: вимога щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, у тендерній документації відсутня. Таким чином, Замовником при складанні тендерної документації за досліджуваною процедурою закупівлі не вказано усіх необхідних характеристик товару, що закуповується, чим порушено норми пункту 3 частини другої статті 22, частини першої статті 23 Закону, а також пунктів 3 та 28 Особливостей №1178 та пункту 13-1 Порядку №861.

Витяг із рішення Сколівського районного суду Львівської області у справі 453/306/24 від 28 березня 2024 року: вимога щодо наявності в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, у тендерній документації відсутня.

Вказане, на думку суду, є свідченням того, що відповідач (ДАСУ) дійшов обґрунтованого висновку, що Замовником при складанні тендерної документації за досліджуваною процедурою закупівлі не вказано усіх необхідних характеристик товару, що закуповується, чим порушено норми пункту 3 частини другої статті 22, частини першої статті 23 Закону, а також пунктів 3 та 28 Особливостей №1178 та пункту 13-1 Порядку №861, що і відображено у Висновку про результати моніторингу закупівлі UA-2023-11-03-000953-a.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard