Статті

Як правильно внести зміни до договорів про закупівлю товарів у зв’язку з відміною карантину та поверненням ПДВ

3
1030

Як відомо, Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову  № 651 від 27.06.2023,згідно якої  з 24 години 00 хвилин 30.06.2023 було відмінено  на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Цьому передувало рішення Всесвітньої  організації охорони здоров’я 05.05.2023 про скасування статусу пандемії COVID-19. 

У зв’язку з цим втратили чинність окремі нормативно-правові акти, які були прийняті на час дії карантину.

Зокрема  Постанова № 224 від 20.03.202, якою був затверджений вичерпний перелік лікарських засобів, медичних виробів та / або медичного обладнання, необхіднихдля виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та / або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита» (далі-Постанова № 224).

Разом з тим, були зупинені пільги, передбачені Податковим і Митним Кодексами України. А відповідно, з 01.07.2023, для згаданих товарів з переліку, оподатковування має відбуватись на загальних підставах.

Виходячи з чого в уповноважених осіб виникають запитання, як бути  після 30.06.2023, коли дія нормативно-правових актів,  які були прийняті на час дії карантину зупинена, як правильно внести зміни до  укладених договорів про закупівлю, предметом закупівлі яких були товари, включені до переліку Постанови № 224, виконання яких продовжується? Як правильно застосувати підпункт 6 пункту 19 Особливостей: чи можливо збільшити суму закупівлі по даним препаратам на 7 % або необхідно зменшити кількість ліків щоб не перевищувати суму закупівлі?  Розглянемо у даному матеріалі.

З 01.07.2023 відбулась зміна умов щодо надання пільг з оподаткування товарів, вичерпний перелік , яких було визначено Постановою № 224

Щоб розуміти, які пільги були зупинені, звернемось до Податкового Кодексу України (ПКУ).

Згідно статті 30 ПКУ податкова пільга   - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Податкова пільга надається шляхом:

  • податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;
  • зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;
  • встановлення зниженої ставки податку та збору;
  • звільнення від сплати податку та збору.

Пільги на товари згідно Переліку  визначались  тимчасово на період карантину Податковим Кодексом України та Митним Кодексом України.

Так, відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України  передбачено, що тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та / або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та / або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Одночасно,  пунктом  9-15  розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України було визначено ,що тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від сплати ввізного мита товари (у тому числі лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання), необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Також доцільно нагадати, що відповідно до абзацу 2 підпункту  «в» підпункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI ставка ПДВ в розмірі 7 відсотків встановлюється, зокрема, на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (далі – ДРЛЗ), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (далі – ДРМТВМП) або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та / або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

Таким чином, зміна пільги з оподаткування таких товарів, становила 7 %.

Правомірність внесення змін до укладених договорів про закупівлю після повернення ставки ПДВ 7 %

Замовники на  час дії воєнного стану здійснюють публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»  з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 (далі - Особливості).

Пунктом 19 Особливостей  визначено, що Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Однак  Особливостями передбачені ряд винятків, при яких це можливо.

Одним із таких винятків, на підставі якого можна внести зміни  до вищезгаданих договорів є норми зазначені у підпункті 6 пункту 19 Особливостей. Даним підпунктом передбачено можливість зміни істотних умов договору про закупівлю у випадку  зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Так як була відмінена податкова пільга, зміна стосується саме зміни умов щодо надання пільг з оподаткування, тому, керуючись винятком, ціна в договорі може бути змінена  пропорційно до зміни пільг з оподаткування.

Додамо, що вказана норма не містить обмежень щодо зменшення чи збільшення ціни договору про закупівлю, тобто передбачає можливість як збільшення так і зменшення суми договору пропорційно до зміни ставок податків і зборів, зміни умов надання пільг з оподаткування тощо.

А отже, ціна в договорі може бути збільшена на 7 %, а відповідно і сума договору про закупівлю.

Натомість зауважимо, що внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, зокрема і виняток, передбачений підпунктом 6 пункту 19 Особливостей - право замовника, а не його обов’язок.

Дана норма дозволяє залишити обсяг договору незмінним, проте  замовник, повинен враховувати фактичні обставини та  наявність фінансування і якщо додаткових коштів немає то при збільшенні ціни може зменшити обсяги закупівлі, застосувавши також і підпункт  1 пункту 19 Особливостей (якщо предмет закупівлі дозволяє зменшення обсягів).

Порядок внесення змін відповідно до законодавства

Внесення змін згідно із  підпунктом 6 пункту 19 Особливостей у разі наявності підстав, зокрема і зміни пільг з оподаткування, здійснюється у порядку, визначеному умовами укладеного  договору про закупівлю.

Разом з тим, пропонуємо орієнтовний алгоритм внесення змін, яким можуть користуватися замовники:

  • підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та / або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування;
  • сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який встановлює / змінює такі ставки податків і збори та / або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування;
  • нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування;
  • зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, в тому числі і загальна вартість Договору.

Підсумки

Підсумовуючи вищесказане, у зв’язку з втратою чинності окремих нормативно-правових актів, зокрема Постанови № 224 від 20.03.2023, операції з постачання на митній території України раніше ввезених лікарських засобів, медичних виробів та / або медичного обладнання почали оподатковуватися ПДВ з 01.07.2023. Тобто з 01.07.2023 вартість товарів із переліку має визначатися з урахуванням ПДВ (оподаткування операцій з ввезення / постачання на митній території України лікарських засобів та медичних виробів  становить 7%).

Виходячи з цього, ціни відповідних лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, які були в переліку, збільшяться на 7 %.

Відповідно до Особливостей замовники можуть внести зміни до договору про закупівлю на підставі підпункту 6 пункту 19 Особливостей, а саме «зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування».

Дана норма  не містить обмежень щодо зменшення чи збільшення ціни договору по закупівлю, а отже дозволяє без зменшення обсягу  збільшити суму договору. Разом з тим, ціна може збільшитись тільки пропорційно  до зміни  пільг з оподаткування, а саме на 7 %. Зміни  ціни відбуваються у порядку, визначеному у договорі про закупівлю.

пов'язані статті